ŠTO ZNAČE BROJEVI ISPOD NAGRADA? (NPR. PRISUTNI SIMBOL 0/1)

Brojevi pored simbola pokazuju koliko je puta ova određena nagrada bila dostupna (broj desno od /), i koliko je nagrada preostalo (broj lijevo od /) u ovom trenutku. Kada broj na lijevoj strani pokaže nulu, tada više nije dostupna ova nagrada. Ne možemo ti otkriti hoćemo li obnoviti određenu nagradu, stoga redovito provjeravaj aplikaciju ako ne želiš propustiti velike nagrade.