Uslovi korištenja kompanije Coca‑Cola

Datum stupanja na snagu: 18. jula 2023

Za ranije verzije, kliknite ovdje.

Dobro došli na Uslove korištenja kompanije Coca‑Cola („Uslovi”).

PAŽLJIVO IH PROČITAJTE JER OVI USLOVI PREDSTAVLJAJU PRAVNI UGOVOR IZMEĐU THE COCA-COLA COMPANY I NJENIH PODRUŽNICA (ZAJEDNIČKI, COCA-COLA ILI MI) I VAS.

OVI USLOVI UTIČU NA TO KAKO SE RJEŠAVAJU VAŠI SPOROVI S KOMPANIJOM COCA-COLA.

1. UVOD

Ovi Uslovi reguliraju odredbe i uslove koji važe u slučaju pristupanja i korištenja web stranica, mobilnih aplikacija (Aplikacije), vidžeta i drugih online ili offline servisa kompanije Coca‑Cola kojima upravlja Coca‑Cola (zajednički, Usluge). Pružalac Usluga je The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ovi Uslovi važe bilo da ste registrirani korisnik ili samo posjetilac.

VAŠE KORIŠTENJE I PRISTUP OVIM USLUGAMA USLOVLJENI SU VAŠIM PRIDRŽAVANJEM I PRIHVATANJEM OVIH USLOVA. Ako se ne slažete s ovim Uslovima, ne koristite Usluge.

Pogledajte i Politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili neku drugu politiku privatnosti ili obavještenje o privatnosti koji su vam stavljeni na raspolaganje) da biste saznali kako se Coca‑Cola odnosi prema ličnim podacima koje prikupljamo od korisnika ili o korisnicima.

2. KADA VAŽE OVI USLOVI

Ovi Uslovi važe za nove korisnike na gore navedeni Datum stupanja na snagu. U slučaju svih drugih koji koriste Usluge prije gore navedenog Datuma stupanja na snagu, prijašnje verzije Uslova važe do deset (10) dana nakon Datuma stupanja na snagu.

KADA KREIRATE RAČUN, PRISTUPATE USLUGAMA I KORISTITE IH ILI KADA GOD SE SLOŽITE S NJIMA, IZJAVLJUJETE KOMPANIJI COCA-COLA DA MOŽETE KORISTITI USLUGE I SLAŽETE SE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA.

Da biste koristili naše Usluge, morate biti zakonski punoljetni u svom mjestu prebivališta ili na drugi način zakonski sposobni da stupate u obavezujući ugovor s kompanijom Coca‑Cola.

Ako još uvijek niste ostvarili zakonsko punoljetstvo u svom mjestu prebivališta ili niste na drugi način zakonski sposobni da stupate u obavezujući ugovor, vaš roditelj ili zakonski staratelj mora se složiti s ovim Uslovima prije nego što počnete koristiti Usluge. Prije nego što počnete koristiti Usluge, zamolite svog roditelja ili staratelja da vam objasni ove Uslove.

RODITELJI I ZAKONSKI STARATELJI: Ako prihvatate ove Uslove u ime maloljetnog lica, izjavljujete kompaniji Coca‑Cola da ste roditelj ili zakonski staratelj djeteta; potvrđujete da prihvatate ove Uslove i saglasni ste s Politikom privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili drugom politikom privatnosti ili obavještenjem o privatnosti koji su vam stavljeni na raspolaganje) u ime svog djeteta i prihvatate svu odgovornost za korištenje Usluga od strane svog djeteta, kao i poštovanje ovih Uslova.

Ako ne možete koristiti Usluge ili se ne slažete s ovim Uslovima, niste ovlašteni da koristite Usluge.

3. GDJE VAŽE OVI USLOVI?

Ovi Uslovi odnose se na Usluge u ovim Uslovima ili na Usluge koje imaju vezu prema ovim Uslovima ili uz koje su ovi Uslovi objavljeni.

Različite odredbe i uslovi važe za online usluge za zaposlenike, kandidate za radna mjesta, za poslovne mušterije i partnere kompanije Coca‑Cola i za korporativne web stranice kompanije Coca‑Cola. Različiti uslovi važe i za usluge treće strane povezane s Uslugama ili koje se odnose na Usluge (npr. WhatsApp). Pogledajte Odjeljak 12 u nastavku.

Dodatni uslovi mogu se odnositi na određene funkcionalnosti Usluga, poput Aplikacija, promocija, uslova prodaje ili korištenja servisa slanja tekstualnih poruka („Dodatni uslovi”). Svi Dodatni uslovi dio su (i obuhvaćeni su ovim pozivanjem) ovih Uslova. Kada vam se predoče, morate prihvatiti Dodatne uslove prije korištenja funkcionalnosti Usluga na koje se oni odnose. Ovi Uslovi i Dodatni uslovi važe jednako osim ako neki dio Dodatnih uslova nije neopozivo nedosljedan s ovim Uslovima, u kom slučaju Dodatni uslovi imaju prednost, ali isključivo u mjeri u kojoj postoji nedosljednost.

Usluge slanja tekstualnih poruka

Neke Usluge nude usluge slanja tekstualnih poruka (SMS ili MMS). Kada se prijavite da primate tekstualne poruke od nas, učestalost tekstualnih poruka koje vam šaljemo ovisit će od vaših transakcija s nama. Možete se odjaviti od usluga slanja tekstualnih poruka tako što ćete poslati riječ STOP na određeni mobilni kod povezan s Uslugama. MOGU POSTOJATI NAKNADE ZA PORUKE I PRIJENOS PODATAKA. Sve naknade naplaćuje i dospijevaju za naplatu vašem pružaocu bežičnih usluga. Obratite se svom pružaocu bežičnih usluga za cjenovnike i detalje. Usluge slanja tekstualnih poruka pružaju se „kakve jesu” i možda nisu dostupne u svim područjima u svakom trenutku.

TIME ŠTO PRIHVATATE DA PRIMATE TEKSTUALNE PORUKE, RAZUMIJETE I SLAŽETE SE S TIM DA COCA-COLA KORISTI SISTEM AUTOMATSKOG POZIVANJA KAKO BI VAM DOSTAVILA PORUKE I DA NIJE POTREBNA VAŠA SAGLASNOST KAO USLOV KUPOVINE DOBARA ILI USLUGA.

4. HOĆE LI COCA-COLA PROMIJENITI USLUGE?

Coca‑Cola stalno radi na unapređenju Usluga. Coca‑Cola može uvesti nove funkcije i funkcionalnosti koje unapređuju Usluge i koje prethodno nisu bile dio Usluga („Nove funkcije”). Coca‑Cola također može povremeno vršiti ažuriranja, ispravke grešaka i druge izmjene Usluga koje unapređuju funkcionalnost korisničkog iskustva („Ažuriranja”). Coca‑Cola zadržava pravo da doda ili ne doda Nove funkcije ili pravo da izvrši ili ne izvrši Ažuriranja. Ako Nove funkcije podrazumijevaju plaćanje naknada, Coca‑Cola će vam pružiti izbor da li da koristite Nove funkcije. Ako Coca‑Cola izvrši Ažuriranja, slažete se i ovlaštavate kompaniju Coca‑Cola da implementira Ažuriranja pri čemu vas o tome može a ne mora obavijestiti.

Coca‑Cola može učiniti Novu funkciju dostupnom isključivo vama da je probate prije nego što postane općenito dostupna javnosti. Kada su Nove funkcije dostupne vama da ih probate prije nego što drugi dobiju pristup njima, tada Nove funkcije nazivamo „Probnim uslugama”. Uzimajući u obzir vaše pravo da pristupite Probnim uslugama, slažete se da date povratne informacije o Probnim uslugama u skladu s razumnim zahtjevima kompanije Coca‑Cola. Coca‑Cola zadržava pravo da izmijeni Probne usluge bez obavještenja dok Probne usluge ne postanu dio Usluga i da odluči ne uvrstiti Probne usluge u Usluge.

NEOVISNO O DRUGIM ODJELJCIMA OVIH USLOVA KOJI SE ODNOSE NA NAŠE OBAVEZE PREMA VAMA, PROBNE USLUGE SE PRUŽAJU „KAKVE JESU” BEZ IKAKVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, A STRANE KOMPANIJE COCA-COLA (KAO ŠTO JE DEFINIRANO U ODJELJKU 13) NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST BILO KOJE VRSTE KOJA PROISTIČE IZ VAŠE ODLUKE DA KORISTITE PROBNE USLUGE. AKO PREMA VAŽEĆEM ZAKONU NIJE MOGUĆE PRIMIJENITI BILO KOJI IZUZETAK OD ODGOVORNOSTI U POGLEDU PROBNIH USLUGA, ISKLJUČIVA ODGOVORNOST STRANA KOMPANIJE COCA-COLA U POGLEDU PROBNIH USLUGA BIT ĆE VAŠA DIREKTNA ŠTETA DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA PROBNE USLUGE.

Ništa u ovom Odjeljku 4 ne ograničava pravo kompanije Coca‑Cola da u bilo kojem trenutku ograniči pristup određenim dijelovima Usluga ili da ukine Usluge ili bilo koji sadržaj koji pružamo kroz Usluge, bez obavještenja ili odgovornosti prema vama. Sve činimo kako bi Usluge bile potpuno funkcionalne u svakom trenutku, ali Coca‑Cola ne snosi odgovornost prema vama ako iz bilo kog razloga Usluge nisu dostupne.

5. HOĆE LI COCA-COLA PROMIJENITI OVE USLOVE?

Datum stupanja na snagu ovih Uslova naveden je na vrhu ove web stranice.

Može se desiti da će Coca‑Cola morati izmijeniti ove Uslove shodno Ažuriranjima ili Novim funkcijama ili promjenama u važećem zakonu. Ako Coca‑Cola izvrši materijalne izmjene ovih Uslova koji umanjuju zakonska prava, objavit ćemo obavještenje u Uslugama i obavijestiti korisnike putem e-pošte koristeći adrese e-pošte u njihovom računu najmanje trideset (30) dana unaprijed. Ako se ne slažete s izmijenjenim Uslovima, onda morate ukinuti svoj račun i prestati koristiti Usluge prije kraja otkaznog roka. Nastavak korištenja Usluga nakon isteka otkaznog roka navedenog u obavještenju smatra se prihvatanjem izmijenjenih Uslova.

Nećemo vršiti izmjene koje materijalno i retroaktivno umanjuju vaša zakonska prava bez obavještenja, osim ako na to nismo zakonski primorani ili u slučaju da moramo zaštititi prava ostalih korisnika Usluga.

Izmijenjeni Uslovi zamjenjuju sve prethodne verzije naših ugovora, obavještenja ili izjava o ovim Uslovima ili u pogledu ovih Uslova.

6. DA LI JE POTREBAN RAČUN

Ne trebate kreirati račun da biste pregledali javne web stranice kompanije Coca‑Cola, ali možda će vam trebati račun da biste u potpunosti iskoristili Usluge, poput dobivanja pristupa ponudama i drugim promocijama ili korištenje dijelova Usluga rezerviranih „samo za članove”.

Da biste kreirali račun, trebate unijeti bar svoju adresu e-pošte. Coca‑Cola može zahtijevati i da unesete svoj datum rođenja i mjesto prebivališta po potrebi kako bi provjerila da li ste zakonski u mogućnosti da sklapate obavezujući ugovor s kompanijom Coca‑Cola ili da zahtijeva prihvatanje ovih Uslova u vaše ime od strane roditelja ili zakonskog staratelja.

Coca‑Cola može od vas također zahtijevati da unesete i dodatne informacije, poput imena, broja telefona, preferencija, mišljenja i drugih detalja o vama koje želite podijeliti kao dio postupka kreiranja računa. Za više informacija o tome kako obrađujemo lične podatke koje prikupljamo od vas kada kreirate račun, pogledajte Politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili neku drugu politiku privatnosti ili obavještenje o privatnosti s kojima ste se složili prilikom kreiranja računa).

Kao što je navedeno u Pravilima odgovornog marketinga kompanije Coca‑Cola, ne prodajemo direktno djeci mlađoj od 13 godina (ili minimalnog uzrasta koji propisuju zakoni u vašoj zemlji). U tom smislu, Usluge nisu usmjerene djeci niti su namijenjene korištenju od strane djece mlađe od 13 godina (ili minimalnog uzrasta koji propisuju zakoni u vašoj zemlji).

Slažete se da nećete kreirati račun ni za kog drugog osim za sebe, da nećete kreirati račun s namjerom da predstavljate drugu osobu niti da ćete falsificirati bilo koji element u postupku provjere podobnosti koji obavlja Coca‑Cola. Coca‑Cola zadržava pravo da u svakom trenutku uskrati registraciju ili da poništi ili obustavi račun ako otkrijemo ili posumnjamo na kršenje ovih Uslova. Ne možete kreirati račun ako vam je ranije račun obustavljen ili vam je ukinuto pravo korištenja Usluga.

Obećavate da su sve informacije koje dostavite kompaniji Coca‑Cola istinite, precizne i kompletne i slažete se da to tako uvijek ostane.

Ako se od vas zatraži da izaberete lozinku prilikom kreiranja računa, vaša lozinka pripada lično vama. Slažete se da ne dajete nikome svoju lozinku, ostale sigurnosne informacije ili pristup Uslugama. Posebnu pažnju obratite kada pristupate svom računu s javnog ili zajedničkog računara ili kada dijelite svoj uređaj kako drugi ne bi mogli vidjeti ili zabilježiti vašu lozinku i druge lične podatke. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju kada se koristi vaša lozinka.

Slažete se da nas momentalno obavijestite na https://www.coca-colacompany.com/contact-us ako otkrijete ili posumnjate na neovlašteni pristup ili na korištenje vaše lozinke, računa ili drugi sigurnosni prekršaj.

7. DA LI COCA-COLA NAPLAĆUJE SVOJE USLUGE?

Usluge su generalno besplatne. Ako se ikada bude zahtijevalo plaćanje određenih funkcija Usluga, Coca‑Cola će vam pružiti izbor da li da koristite plaćene funkcije.

Određene Usluge omogućuju vam da kupite proizvode kompanije Coca‑Cola. Kupovina se regulira odvojenim uslovima prodaje koji će vam biti predstavljeni u trenutku kupovine – pažljivo ih pročitajte.

Na vama je isključiva odgovornost za sve naplate, naknade i druge troškove koji su povezani s korištenjem Usluga, uključujući opremu i internetsku vezu ili usluge mobilne telefonije neophodne za pristup i korištenje Usluga. Ako pristupate i koristite Usluge na mobilnom uređaju, slažete se da ste isključivo odgovorni za sve troškove koje vam zaračuna vaš pružalac mobilnih usluga.

8. KO JE VLASNIK USLUGA?

U odnosu između kompanije Coca‑Cola i vas, Coca‑Cola i njene treće strane su davaoci licenci i ostaju jedini i isključivi vlasnici svih prava, vlasništva i interesa u Uslugama i na Usluge, uključujući i sav sadržaj dostupan kroz Usluge i njegov dizajn, odabir i aranžman i sva prava intelektualne svojine sadržana u njima (Sadržaj usluga). To jest, Coca‑Cola je vlasnik Usluga i posjeduje ili ima licencu za Sadržaj usluga a vi posjedujete sav svoj Korisnički sadržaj, kako je opisano u nastavku.

Sadržaj usluga obuhvata naziv Coca‑Cola i sve povezane nazive, logotipe, nazive proizvoda i usluga, dizajne i slogane (Oznake kompanije Coca‑Cola). Ne smijete koristiti Oznake kompanije Coca‑Cola bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Coca‑Cola. Svi ostali nazivi, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni, slogani, krilatice ili potpisi autora kompanije Coca‑Cola ili trećih strana koji se pojavljuju na Uslugama ili u Uslugama predstavljaju zaštitne znakove njihovih vlasnika.

Nemate nikakva prava, licence niti ovlaštenja u pogledu Sadržaja usluga osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima. Usluge su zaštićene međunarodnim autorskim pravom, zakonom o zaštitnim znakovima, patentima, poslovnoj tajni i drugim važećim zakonima koji se odnose na intelektualnu svojinu ili vlasnička prava. U cilju pojašnjenja, slažete se da ne učinite (i da ne dozvolite nijednoj trećoj strani da učini) sljedeće:
 

 • Uklonite bilo koje obavještenje o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u Uslugama.
 • Kreirate i/ili objavite vlastitu bazu podataka koja sadrži dio Usluga bez izričite prethodne pismene saglasnosti kompanije Coca‑Cola.
 • Reproducirate, distribuirate, modificirate, kreirate izvedena djela, javno izlažete, javno izvodite, ponovo objavljujete, preuzimate, čuvate ili prenosite nijedan Sadržaj usluga osim kao što ste izričito ovlašteni u ovim Uslovima.
 • Koristite bilo kog robota, spajdera, aplikaciju za pretragu/pronalaženje ili drugi automatizirani uređaj, proces ili sredstvo da biste pristupili, pronašli, izvukli ili indeksirali bilo koji dio Usluga.
 • Na drugi način u bilo kom trenutku prekršite ili narušite vlasnička prava kompanije Coca‑Cola ili njenih trećih strana davalaca licenci u Sadržaju usluga i na Sadržaj usluga.

Vi posjedujete svoj Korisnički sadržaj ali dajete kompaniji Coca‑Cola pravo da ga koristi.

Usluge mogu sadržati forume i druge interaktivne funkcije koje vama i drugim korisnicima omogućuju da postavljate objave, šaljete, objavljujete, prikazujete ili prenosite sadržaj ili materijale (zajednički, Korisnički sadržaj). Vi posjedujete Korisnički sadržaj koji vi kreirate osim ako u odredbama i uslovima koji važe u slučaju vašeg slanja Korisničkog sadržaja nije drugačije navedeno.

Razumijete i potvrđujete da ste odgovorni za svoj Korisnički sadržaj, uključujući njegovu legalnost, pouzdanost, tačnost i prikladnost.

Bilo da šaljete Korisnički sadržaj preko Usluga ili stranica na društvenim mrežama kompanije Coca‑Cola, dajete kompaniji Coca‑Cola (uključujući naše dobavljače koji nam pomažu da obavljamo Usluge i sve naše nasljednike i ovlaštenike) neograničeno, doživotno, globalno, neekskluzivno pravo, pravo bez naknade, u potpunosti isplaćeno pravo i licencu (i pravo davanja podlicence preko većeg broja nivoa) da koristi, hostuje, čuva, reproducira, modificira, javno izlaže, izvodi, prevodi, distribuira i na drugi način objelodanjuje trećim stranama vaš Korisnički sadržaj, u cijelosti ili u dijelu, u bilo koju svrhu i na bilo kom mediju koji je sada poznat ili će ubuduće biti razvijen, u mjeri koju dopušta zakon (Licenca za korisnički sadržaj). Licencom za korisnički sadržaj koju dajete kompaniji Coca‑Cola u ovim Uslovima ne prenose se moralna prava. Ako ne želite da date kompaniji Coca‑Cola Licencu za korisnički sadržaj, nemojte slati korisnički sadržaj.

Kada pružite Korisnički sadržaj, izjavljujete i garantujete kompaniji Coca‑Cola da:
 

 • Posjedujete ili kontrolirate sva prava u vašem Korisničkom sadržaju ili na vaš Korisnički sadržaj i da imate pravo da dajete prava i licencu koje ste gore dali kompaniji Coca‑Cola u ovim Uslovima.
 • Vaš Korisnički sadržaj ne krši prava nijedne druge osobe ili subjekta, poput prava na privatnost i publicitet i prava intelektualne svojine.
 • Vaš Korisnički sadržaj je istinit i tačan.
 • Sav vaš Korisnički sadržaj poštuje ove Uslove i sve važeće zakone, pravila i propise.

Vaš Korisnički sadržaj mora se pridržavati svih sljedećih pravila:
 

 • Korisnički sadržaj ne smije sadržavati nikakav materijal koji je klevetnički, opscen, nepristojan, uvredljiv, neprijatan, uznemirujući, nasilan, koji podstiče mržnju, zapaljiv ili je na drugi način za osudu.
 • Korisnički sadržaj ne smije promovirati seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju na osnovu rase, religije, nacionalnosti, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije, spolnog identiteta ili uzrasta.
 • Korisnički sadržaj ne smije obmanuti niti imati namjeru da bilo koga obmane.
 • Korisnički sadržaj ne smije promovirati nikakvu nelegalnu radnju niti zastupati, promovirati niti pomagati u bilo kom nezakonitom činu.
 • Korisnički sadržaj ne smije pogrešno predstavljati vaš identitet ili povezanost ni sa kojom osobom ili organizacijom niti smije dati utisak da Coca‑Cola ili bilo koja druga osoba ili subjekt podržavaju vaš Korisnički sadržaj ako to nije slučaj.

Ako vjerujete da Korisnički sadržaj krši ove Uslove, obavijestite nas na https://www.coca-colacompany.com/contact-us, uz opis konkretnog Korisničkog sadržaja i mjesta na kome se nalazi u Uslugama ili njegovog prisustva na profilima kompanije Coca‑Cola na društvenim mrežama. U mjeri u kojoj to zakon dopušta, slažete se da obeštetite kompaniju Coca‑Cola za sva potraživanja treće strane od kompanije Coca‑Cola zbog ili u vezi sa svojim Korisničkim sadržajem.

Pored Korisničkog sadržaja, s vremena na vrijeme možete se odlučiti na to da date kompaniji Coca‑Cola ideje, sugestije ili druge povratne informacije o Uslugama (Povratne informacije). Da biste poslali ideju, posjetite našu web stranicu na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea i pogledajte informacije tamo. Vi posjedujete svoje Povratne informacije, ali kada ih date kompaniji Coca‑Cola, slažete se i ovim putem dajete pravo kompaniji Coca‑Cola na u potpunosti isplaćeno pravo, bez naknade, doživotno, neopozivo, globalno, neekskluzivno i puno pravo davanja podlicence i prava da koristi, reproducira, izvodi, izlaže, distribuira, adaptira, modificira, reformatira i kreira izvedena djela i drugačije koristi na bilo koji način kompletne vaše Povratne informacije. Također, potvrđujete i slažete se da Coca‑Cola može iskoristiti vaše Povratne informacije u Uslugama pod uslovom da vas ne identificira direktno bez vaše prethodne pismene dozvole. Smatra se da nijedna vaša Povratna informacija nije povjerljiva niti da nad njom postoji vlasnički odnos.

9. U KOJE SVRHE SE USLUGE SMIJU KORISTITI?

Ovisno o vašem poštovanju ovih Uslova, Coca‑Cola vam daje lično, ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo, opozivo i ograničeno pravo da pristupite i koristite Usluge i preuzmete jedan (1) primjerak svake Aplikacije i to isključivo u nekomercijalne svrhe.

Morate koristiti Usluge samo u zakonite, lične i nekomercijalne svrhe, a ne u bilo kakve prevarantske svrhe ili u vezi s nekom nezakonitom radnjom. Bez ograničavanja gore spomenutog, ne smijete i slažete se da nećete pokušavati niti ohrabrivati niti dopuštati bilo kojoj trećoj strani da:
 

 • Ostvari (ili pokuša ostvariti) neovlašten pristup Uslugama ili računarskim sistemima ili mrežama kompanije Coca‑Cola preko hakovanja, miniranja lozinki ili na druge načine ili da naruši sigurnost bilo kog računara ili sigurnosne mreže.
 • Koristi Usluge na bilo koji način za koji znate ili bi trebalo da znate da mogu oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili oslabiti servere ili mreže kompanije Coca‑Cola.
 • Diskriminira, uznemirava, prijeti, obmanjuje, sramoti, povređuje ili izaziva uznemirenost, nelagodu ili nervozu drugima ili se na drugi način miješa (ili se pokušava miješati) u korištenje i uživanje u Uslugama bilo koje druge strane.
 • Koristite Usluge u ime bilo koga drugog osim sebe samog/same.
 • Kopirate, modificirate, prilagođavate, prevodite, vršite obrnuti inženjering, dekodirate ili na drugi način pokušavate doći do pristupa ili ostvariti pristup bilo kom dijelu Usluga.
 • Uklonite bilo koje obavještenje o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim pravima sadržanim u Uslugama ili na drugi način narušite ili prekršite prava intelektualne svojine bilo koje treće strane.
 • Koristite bilo kog robota, spajdera, aplikaciju za pretragu/pronalaženje ili drugi automatizirani uređaj, proces ili sredstvo da biste pristupili, pronašli, izvukli ili indeksirali bilo koji dio Usluga.
 • Izdajete, dajete u zakup, pozajmljujete, prodajete, podlicencirate, dodjeljujete, distribuirate, objavljujete, prenosite ili na drugi način stavljate na raspolaganje Usluge ili neke funkcije i funkcionalnosti Usluga trećoj strani iz bilo kog razloga.
 • Reformatirate ili formulišete bilo koji dio web stranica koje su dio Usluga, uključujući i u svrhu preprodaje ili distribucije proizvoda.
 • Koristite Usluge za slanje neovlaštenog ili nepoželjnog komercijalnog ili promotivnog sadržaja.

Coca‑Cola zadržava pravo da nadgleda i bilježi aktivnosti na Uslugama u maksimalnoj mjeri koju dopušta važeći zakon i u skladu s Politikom privatnosti kompanije Coca‑Cola (ili s nekom drugom politikom privatnosti ili obavještenjem o privatnosti koji su vam dostavljeni).

Coca‑Cola ima diskreciono pravo da vam ukine pristup Uslugama (pored svih drugih dostupnih lijekova) bez obavještenja ako Coca‑Cola ima razumnu osnovu da vjeruje da koristite Usluge na način kojim se krše ovi Uslovi.

10. DA LI SE NEKI USLOVI KONKRETNO ODNOSE NA KORIŠTENJE APLIKACIJA?

Osim kao što je izričito navedeno u ovom Odjeljku 10, ovi Uslovi važe za vaše preuzimanje i korištenje naših Aplikacija.

Za razliku od web stranice, mobilna aplikacija je softver koji se preuzima i instalira na vašem mobilnom uređaju. Iako se preuzimaju na vaš mobilni uređaj, Aplikacije su licencirane – ne prodaju vam se. Ne stičete nikakav vlasnički interes u Aplikacijama niti bilo koja druga prava osim prava na korištenje Aplikacija u skladu a predmetom ovih Uslova.

Možete preuzeti jedan primjerak Aplikacije na mobilni uređaj čiji ste vlasnik/ca ili koji na drugi način samo vi kontrolirate, a za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Da bi vam omogućile određene funkcionalnosti, neke Aplikacije moraju pristupiti raznim funkcijama i podacima na vašem mobilnom uređaju. Za više informacija o tome kako Aplikacije obrađuju lične podatke, pogledajte Politiku privatnosti kompanije Coca‑Cola (ili neku drugu politiku privatnosti ili obavještenje o privatnosti koji su vam stavljeni na raspolaganje kada ste preuzeli Aplikaciju).

Aplikacije i ostatak Usluga možda neće imati potpuno isti sadržaj.

Možemo s vremena na vrijeme razvijati i vršiti Ažuriranja (kao što je definirano u Odjeljku 4) neke Aplikacije. Ovisno o podešavanjima vašeg mobilnog uređaja, kada je vaš mobilni uređaj priključen na internet, ili će Aplikacija automatski preuzeti i instalirati sva dostupna Ažuriranja ili možete dobiti obavještenje o dostupnim Ažuriranjima ili sugestiju da preuzmete i instalirate dostupna Ažuriranja. Slažete se da preuzmete i instalirate sva Ažuriranja i potvrđujete i slažete se da Aplikacija možda neće raditi valjano ako to ne učinite. Sva Ažuriranja u Aplikaciji smatraju se dijelom Aplikacije i Usluga i obuhvaćeni su ovim Uslovima.

Coca‑Cola zadržava cjelokupno pravo, vlasništvo i interes u Aplikacijama i na Aplikacije, uključujući sve oznake kompanije Coca‑Cola (definirane u Odjeljku 8) i, u odnosu između kompanije Coca‑Cola i vas, sva druga autorska prava, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine sadržana u njima i koja se odnose na njih, osim onih koja su vam izričito data u ovim Uslovima.

Kada preuzmete neku Aplikaciju iz App Storea kompanije Apple ili iz Google Playa (pri čemu je svaka od njih Platforma za aplikacije), potvrđujete i slažete se sa sljedećim:
 

 • U odnosu između kompanije Coca‑Cola i Platforme za aplikacije, Coca‑Cola je samo odgovorna za Aplikacije.
 • Platforma za aplikacije nema obavezu pružanja bilo kakvog održavanja ili usluga podrške u pogledu Aplikacije.
 • Ako naša Aplikacija ne ispuni bilo koju važeću garanciju: (i) možete obavijestiti Platformu za aplikacije i Platforma za aplikacije vam može refundirati kupovnu cijenu Aplikacije (ako postoji), (ii) u maksimalnoj mjeri u kojoj to važeći zakon dopušta, Platforma za aplikacije neće imati nikakvu obavezu u pogledu garancije što se tiče Aplikacija, i (iii) druge reklamacije, gubici, obaveze, oštećenja, troškovi ili rashodi koji se mogu pripisati nepridržavanju neke garancije, u odnosu između kompanije Coca‑Cola i Platforme za aplikacije, predstavljaju obavezu kompanije Coca‑Cola.
 • Platforma za aplikacije nije odgovorna za rješavanje bilo koje reklamacije koju imate u pogledu Aplikacija ili vašeg posjedovanja i korištenja Aplikacija.
 • Ako treća strana tvrdi da neka Aplikacija narušava prava intelektualne svojine neke druge strane, u odnosu između Platforme za aplikacije i kompanije Coca‑Cola, Coca‑Cola je odgovorna za istragu, odbranu, rješavanje spora i povlačenje svake takve tužbe za narušavanje prava intelektualne svojine.
 • Platforma za aplikacije i njene podružnice predstavljaju korisnike treće strane važećih uslova korištenja jer se odnose na vaše pravo da koristite Aplikaciju. Nakon što prihvatite odredbe i uslove naših uslova korištenja, Platforma za aplikacije će imati pravo (i smatrat će se da je prihvatila pravo) da sprovodi uslove korištenja, u pogledu vašeg prava na Aplikaciju, u odnosu na vas, kao u njima definiran korisnik treće strane.
 • Morate se pridržavati i svih važećih uslova treće strane preko Platforme za aplikacije kada koristite neku Aplikaciju.

Da biste saznali više o konkretnim podacima koje prikuplja neka Aplikacija, provjerite podešavanja na svom mobilnom uređaju ili pročitajte izjavu o objelodanjivanju na Platformi za aplikacije s koje ste preuzeli Aplikaciju. Da biste spriječili prikupljanje svih podataka preko Aplikacije, deinstalirajte je.

Ovom prilikom izjavljujete i garantujete sljedeće: (i) da se ne nalazite u zemlji koja je pod sankcijama američke vlade ili koju je američka vlada označila kao zemlju „koja podržava terorizam" i (ii) da se ne nalazite ni na jednom spisku američke vlade s licima kojima je zabranjen ili ograničen ulazak.

11. KADA OVI USLOVI STUPAJU NA SNAGU? KADA ONI PRESTAJU DA VAŽE?

Ovi Uslovi stupaju na snagu kada ih potvrdite kao dio kreiranja računa, preuzimanja Aplikacije ili korištenja bilo koje Usluge koja sadrži vezu prema ovim Uslovima (ovisno o izuzecima zabilježenim u Odjeljku 2). Ovi Uslovi važe dok ih ne otkažete vi ili Coca‑Cola.

Možete prestati s korištenjem Usluga u svakom trenutku i iz bilo kog razloga. Ako želite izbrisati svoj račun, kontaktirajte kompaniju Coca‑Cola koristeći kontakt informacije navedene u Odjeljku 15 i/ili deinstalirajte bilo koju ili sve Aplikacije.

Ako želite izmijeniti ili izbrisati lične podatke povezane s vašim računom, pogledajte odjeljak „Vaši izbori” u Politici privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (ili drugoj politici privatnosti ili obavještenju o privatnosti koji su vam stavljeni na raspolaganje).

Coca‑Cola može momentalno i automatski ukinuti vaš račun bez ikakvog obavještenja ako prekršite bilo koji zakon koji se odnosi na korištenje Usluga. Coca‑Cola zadržava pravo da ukine račun i pristup Uslugama sa ili bez obavještenja ako Coca‑Cola ima razumnu osnovu da vjeruje da korisnik pristupa ili koristi Usluge na način kojim se krše ovi Uslovi.

Coca‑Cola može obustaviti vaš pristup Uslugama, poništiti vaš račun ili otkazati ove Uslove u svakom trenutku bez obavještenja ako otkrijemo ili posumnjamo na kršenje sigurnosti ili ako Coca‑Cola prestane nuditi ili podržavati bilo koju Uslugu, što Coca‑Cola može učiniti po vlastitom nahođenju.

Pokušat ćemo da vas unaprijed obavijestimo prije nego što vam otkažemo pristup Uslugama kako biste mogli preuzeti bilo koje važne korisničke informacije (u mjeri u kojoj to zakon i ovi Uslovi dopuštaju), ali može se desiti da to ne učinimo ako utvrdimo da bi to bilo nepraktično, nelegalno, ne u interesu nečije sigurnosti ili drugačije štetno po prava ili imovinu kompanije Coca‑Cola.

Kada ovi Uslovi prestanu da važe, prestaju i prava koja vam je Coca‑Cola dala i morate prestati sa svim korištenjem Usluga i izbrisati sve primjerke Aplikacija sa svog mobilnog uređaja.

Sve odredbe ovih Uslova koje bi, po svojoj prirodi, trebale nastaviti da važe poslije prestanka ovih Uslova nastavljaju da važe poslije prestanka. Naprimjer, sve sljedeće odredbe nastavit će da važe poslije prestanka: sva ograničenja naše odgovornosti, uslovi koji se odnose na prava vlasništva ili intelektualne svojine, sve obaveze koje nam morate platiti i uslovi koji se odnose na sporove između nas. Prekid ne ograničava niti će ograničiti nijedno vaše niti pravo ili pravni ili pravični lijek kompanije Coca‑Cola.

12. KO JE ODGOVORAN ZA POVEZANE USLUGE?

Usluge sadrže veze ka drugim web stranicama ili resursima trećih strana (uključujući naše partnere među marketinškim agencijama i platforme društvenih mreža), servisima trećih strana za slanje i prijem poruka (npr. WhatsApp) i oglasima (zajednički, Povezane usluge). Coca‑Cola ne može i ne kontrolira Povezane usluge čak i kada vam neke od Povezanih usluga dopuštaju da im izvezete svoje informacije, poput funkcija „sviđanja” ili „dijeljenja” na društvenim mrežama. Molimo vas da pažljivo pročitate pravila privatnosti i ostale uslove korištenja za sve Povezane usluge. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj Povezanoj usluzi, to činite u potpunosti na sopstveni rizik i ovisno o odredbama i uslovima koji važe za Povezane usluge a ne ove Uslove.

Usluge mogu obuhvatati softver treće strane koji se obično nudi besplatno u skladu s licencom otvorenog koda ili sličnim licencama (Softver treće strane). Iako su Usluge koje vam se pružaju ovisne o ovim Uslovima, Softver treće strane uključen u Usluge može ovisiti o drugim licencama ili uslovima korištenja, koje će vam se predstaviti kada to bude potrebno.

13. KAKO JE ODGOVORNOST KOMPANIJE COCA-COLA OGRANIČENA PREMA OVIM USLOVIMA?

Odricanje garancija kompanije Coca‑Cola

GDJE TO VAŽEĆI ZAKON DOPUŠTA, USLUGE SE PRUŽAJU „KAKVE JESU” I SA SVIM MANAMA I DEFEKTIMA I BEZ IKAKVE VRSTE GARANCIJE.

U MAKSIMALNOJ MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA VAŽEĆI ZAKON, COCA-COLA, ZA VLASTITI RAČUN I ZA RAČUN SVOJIH PODRUŽNICA I SVOJIH I NJIHOVIH DAVALACA LICENCI I SADRŽAJA I DOBAVLJAČA (ZAJEDNIČKI, STRANE KOMPANIJE COCA-COLA) IZRIČITO ODBIJA SVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE, PODRAZUMIJEVANE, ZAKONSKE ILI DRUGE, U POGLEDU USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE U POGLEDU KOMERCIJALNE PRIKLADNOSTI, PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ SVRSI, VLASNIŠTVA I NENARUŠAVANJA PRAVA I GARANCIJE KOJE MOGU NASTATI TOKOM POSLOVANJA, IZVOĐENJA, KORIŠTENJA ILI TRGOVINSKE PRAKSE. BEZ OGRANIČAVANJA GORE POMENUTOG, NIJEDNA OD STRANA KOMPANIJE COCA-COLA NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU NITI SE OBAVEZUJE NITI DAJE BILO KAKVU IZJAVU BILO KOJE VRSTE DA ĆE USLUGE ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE, POSTIĆI OČEKIVANE REZULTATE, BITI KOMPATIBILNE ILI RADITI S DRUGIM SOFTVEROM, SISTEMIMA ILI USLUGAMA, RADITI BEZ PREKIDA, ZADOVOLJITI BILO KOJE STANDARDE PERFORMANSI ILI POUZDANOSTI ILI BITI BEZ GREŠKE NITI DA ĆE SE IJEDNA GREŠKA ILI DEFEKT MOĆI KORIGOVATI ILI DA ĆE SE KORIGOVATI.

NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČAVANJE PODRAZUMIJEVANIH GARANCIJA ILI OGRANIČAVANJE VAŽEĆIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, TAKO DA SE MOŽE DESITI DA SE NEKI ILI SVI GORE NAVEDENI IZUZECI NEĆE ODNOSITI NA VAS.

Ograničenja odgovornosti kompanije Coca‑Cola

Coca‑Cola je odgovorna za razumnu direktnu i predvidljivu štetu uzrokovanu materijalnim kršenjem ovih Uslova od strane kompanije Coca‑Cola, ovisno o odredbama ovih Uslova.

U maksimalnoj mjeri koju dopušta važeći zakon, Coca‑Cola nije niti će biti odgovorna za:
 

 • Štetu koja nije predvidljiva, uključujući posljedičnu štetu.
 • Primjernu ili kaznenu štetu.
 • Svaki gubitak dobiti, gubitak posla, gubitak ugovora, prekid u poslovanju, gubitak predviđenih ušteda, dobre volje ili gubitak poslovne prilike u vezi s vašim korištenjem Usluga.
 • Viruse ili drugi zlonamjerni softver dobijen pristupanjem Uslugama ili greške, kvarove, kašnjenja ili prekide Usluga.
 • Gubitke povezane s radnjama trećih strana, uključujući korištenje ili nemogućnost korištenja Povezanih usluga.

OSIM AKO TO VAŽEĆI ZAKON IZRIČITO NE ZAHTIJEVA, NI U KOM SLUČAJU UKUPNE OBAVEZE STRANA KOMPANIJE COCA-COLA PREMA VAMA ZA SVE REKLAMACIJE KOJE SU NASTALE ILI SU POVEZANE S VAŠIM KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA USLUGA ILI KOJE SU NA DRUGI NAČIN NASTALE ILI SE ODNOSE NA OVE USLOVE, BILO PREMA UGOVORU, ZBOG NEPRAVEDNE ŠTETE ILI DRUGAČIJE, NEĆE PREĆI ZBIRNO STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00 $).

Ne postoji nikakva namjera u ovim Uslovima da se na bilo koji način nezakonito isključi ili ograniči odgovornost, uključujući odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našom nepažnjom ili zbog prevarantskog lažnog predstavljanja ili drugog namjernog ponašanja. AKO SE UTVRDI DA JE BILO KOJE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE NEVAŽEĆE, UKUPNE OBAVEZE STRANA KOMPANIJE COCA-COLA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE ILI UZROKE POSTUPAKA BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE BIT ĆE OGRANIČENE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI KOJU DOPUŠTA VAŽEĆI ZAKON.

KAO POTROŠAČ, IMATE KORIST OD SVIH OBAVEZNIH ODREDBI ZAKONA U JURISDIKCIJI U KOJOJ IMATE PREBIVALIŠTE. NIŠTA U OVIM USLOVIMA NE UTIČE NA VAŠA PRAVA KAO POTROŠAČA DA SE OSLONITE NA OBAVEZNE ODREDBE LOKALNOG ZAKONA.

14. KAKO ĆE COCA-COLA KOMUNICIRATI S POTROŠAČIMA?

Kada koristite Usluge ili nam šaljete e-poruke, komunicirate s nama elektronski. Ovisno o vašim izborima i postavkama računa, komunicirat ćemo s vama elektronski na brojne načine: preko e-pošte, tekstualnih poruka ili push notifikacija iz Aplikacije ili objavljivanjem poruke u Aplikaciji ili na drugi način putem Usluga. Neki od ovih načina komunikacije su automatski a neki se šalju standardno kao dio Usluga. S vremena na vrijeme možemo dodati ili ukloniti određene vrste komunikacija. U vašim postavkama računa možete odlučiti da li želite primati određenu elektronsku komunikaciju. Iako možete onemogućiti određenu komunikaciju, i dalje vam možemo slati obavještenja po potrebi kako bismo vam mogli pružiti određene dijelove Usluga, poput obavještavanja o sigurnosnom incidentu.

Slažete se da svi ugovori, obavještenja, izjave o objelodanjivanju i druga komunikacija koju vam elektronski osiguravamo zadovoljavaju sve pravne zahtjeve da takva komunikacija mora biti napismeno osim u slučaju da obavezni važeći zakoni ne zahtijevaju drugi oblik komunikacije. Određena elektronska komunikacija može biti podložna plaćanju naknada vašem operateru ili pružaocu usluge.

Ako dođe do promjene vaše adrese e-pošte ili drugih kontakt podataka, u obavezi ste da o tome obavijestite kompaniju Coca‑Cola. Promjena vaše adrese e-pošte primijenit će se na svu našu komunikaciju prema vama.

Određena komunikacija mogla bi obuhvatiti informacije o vašem računu, kao što su zahtjev za promjenu lozinke. Svako s pristupom vašem računu e-pošte ili mobilnom uređaju mogao bi vidjeti sadržaj ovakve komunikacije.

Kada šaljemo marketinške ili promotivne poruke, činimo to na osnovu vaše saglasnosti i prema potrebi. Također, možete kontrolirati našu marketinšku komunikaciju putem e-pošte klikom na link za odjavu u podnožju svake marketinške e-poruke.

15. KAKO DA KONTAKTIRAM KOMPANIJU COCA-COLA?

Da biste kontaktirali kompaniju Coca‑Cola po pitanju ovih Uslova, Politike privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola ili načina na koji Coca‑Cola obrađuje lične podatke, učinite to u ovom obrascu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Možete nas i kontaktirati tako što ćete nam pisati na The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, ili nas pozvati na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) ili korištenjem drugih informacija ovisno o jurisdikciji a koje su vam stavljane na raspolaganje kroz Usluge.

Da biste kontaktirali kompaniju Coca‑Cola po pitanju naše Politike privatnosti i načina na koji obrađujemo lične podatke koje prikupljamo od korisnika i o korisnicima, koristite kontakt informacije navedene u našoj Politici privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola.

16. RAZNO

a.     Ovi Uslovi (uključujući Politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola ili drugu politiku privatnosti ili obavještenja o privatnosti koji su vam dostavljeni) sadrže jedino i cjelokupno razumijevanje od strane i između kompanije Coca‑Cola i vas u pogledu Usluga i pitanja koja su ovdje sadržana i zamjenjuju sva prijašnja i sadašnja razumijevanja i ugovore, bilo pismene ili usmene, u pogledu Usluga.

b.     Slažete se da korištenje tastature, miša ili drugog uređaja da biste odabrali dugme ili ikonu ili sličnu radnju ili da biste na drugi način dali kompaniji Coca‑Cola potvrdu ili saglasnost predstavlja vaš elektronski potpis, koji je jednak vašem potpisu rukom. Također se slažete da nije potrebna provjera treće strane za validaciju vašeg elektronskog potpisa. Dalje se slažete da svaki put kada koristite svoj elektronski potpis u vezi s Uslugama to predstavlja vaš pristanak da budete obavezani ovim Uslovima korištenja onakvim kakvi su na dan vašeg elektronskog potpisa.

c.      Ovi Uslovi stupaju na snagu u korist i obavezujući su za kompaniju Coca‑Cola i vaše nasljednike odnosno ovlaštenike.

d.     Coca‑Cola može dodijeliti ove Uslove nasljedniku interesa (u cjelini ili u dijelu) ali vi ne možete dodijeliti ove Uslove bez prethodne izričite pismene saglasnosti kompanije Coca‑Cola.

e.     Ako nadležni sud ili drugi tribunal utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova nevažeća, nelegalna ili neprimjenljiva iz bilo kog razloga, ta odredba će biti uklonjena ili ograničena u minimalnoj mjeri tako da preostale odredbe nastavljaju s istim dejstvom kao da se ta neprimjenljiva ili nevažeća odredba ne koristi.

f.      Nijedno odricanje kompanije Coca‑Cola od neke odredbe ili uslova u ovim Uslovima ne smatra se daljim ili kontinuiranim odricanjem od te odredbe ili uslova ili odricanjem od bilo koje druge odredbe. Nijedan slučaj nemogućnosti kompanije Coca‑Cola da ostvari pravo ili odredbu u skladu s ovim Uslovima ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe.

g.     Ništa od onoga što je sadržano u ovim Uslovima ne kreira partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju ili drugi takav odnos od strane i između kompanije Coca‑Cola i vas.

h.     Ako je Coca‑Cola ili ako ste vi spriječeni da obavite ili u nemogućnosti da obavite neku obavezu u skladu s ovim Uslovima iz bilo kog razloga van razumne kontrole strane koja zahtijeva tu odredbu, pogođenoj strani se produžava rok za obavljanje posla za period kašnjenja ili nemogućnosti obavljanja zbog tog uzroka.


i.    Naslovi i natpisi se koriste samo radi lakšeg snalaženja. Osim u slučaju da nije drugačije rečeno ili gdje kontekst to ne čini jasnim, upotreba riječi ili sintagmi „uključujući, obuhvata, posebno, naprimjer, poput” ili drugih sličnih izraza smatra se ilustrativnim i ne ograničava značenje riječi, opisa, definicija, rečenica ili termina koji prethode ili slijede te riječi.

17. RJEŠAVANJE SPOROVA

Coca‑Cola bi voljela da ima priliku riješiti svaki problem u pogledu Usluga direktno s vama. Ako biste željeli ukazati na neki problem, kontaktirajte nas putem https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Slažete se da rješavate sporove, potraživanja i tužbe koje proizilaze ili su povezane s vašim korištenjem Usluga (svaka Spor) kao što je navedeno u ovom Odjeljku 17. Ovisno o dolje navedenim odredbama koje se odnose na posebne jurisdikcije, ovi Uslovi i vaše korištenje Usluga regulirani su zakonima države Georgia, SAD, bez obzira na njen izbor zakonskih odredbi.

Primjena Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe je izričito isključena.

U MAKSIMALNOJ MJERI KOJU DOPUŠTA VAŽEĆI ZAKON SLAŽETE SE DA SVAKI RAZLOG ZA TUŽBU KOJI PROIZILAZI ILI JE POVEZAN S USLUGAMA MORA ZAPOČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON POJAVE RAZLOGA ZA TUŽBU; U SUPROTNOM, RAZLOG ZA TUŽBU SE TRAJNO ZABRANJUJE.

Za potrošače u Kanadi: Vi i Coca‑Cola se slažete da su ovi Uslovi regulirani i tumače se u skladu sa zakonima pokrajine Ontario i tamo važećim zakonima Kanade. Slažete se da se svaki pravni ili pravični spor koji proizilazi ili je povezan s ovim Uslovima podnosi samo u pokrajinskim ili saveznim sudovima koji se nalaze u Torontu, u Ontariju, i ovom prilikom dajete svoju saglasnost i prihvatate ekskluzivnu ličnu nadležnost tih sudova u svrhe vođenja svakog takvog spora.

Za potrošače u EU: Ako ste stanovnik EU, možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje svojih prava zaštite potrošača u vezi s ovim Uslovima u državi članici EU u kojoj imate boravište. Također, Evropska komisija stavlja na raspolaganje online platformu za rješavanje sporova kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Više informacija o vašim pravima potrošača dostupno je ovdje.

Za potrošače u Italiji: Svaki spor između vas i nas u pogledu ovih Uslova rješavaju samo sudovi u mjestu u kome imate stalno prebivalište ili boravište. Možete se prijaviti i za vansudski mehanizam za rješavanje bilo kog spora u pogledu ovih Uslova (u skladu s Odjeljcima 141 – 141 decies Italijanskog zakona o zaštiti potrošača, od 6. septembra 2005, br. 206). Naprimjer, možete koristiti ili konsultovati gore pomenutu evropsku platformu za online rješavanje sporova.

Za potrošače u Bangladešu, Butanu, Indiji, Maldivima, Nepalu i Šri Lanki: Ovi Uslovi i vaše korištenje Usluga regulirani su zakonima mjesta vašeg uobičajenog boravišta, bez obzira na izbor zakonskih odredbi. Nadležni sudovi koji se nalaze u tom mjestu uobičajenog boravišta imaju ekskluzivnu jurisdikciju na sve sporove koji proizilaze ili se odnose ili se tiču ovih Uslova.

Za potrošače u UK: Ovi Uslovi i njihov predmet regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa. I vi i mi se slažemo da će sudovi Engleske i Velsa imati ekskluzivnu nadležnost (osim u slučaju da ste stanovnik Sjeverne Irske, kada možete prebaciti postupak u Sjevernu Irsku, a ako ste stanovnik Škotske, možete prebaciti postupak u Škotsku.)

Za potrošače u SAD:

Odabir arbitra i pravila. Spor se može podnijeti isključivo Američkoj arbitražnoj asocijaciji (AAA) na saslušanje u skladu s njihovim Pravilima za potrošačku arbitražu. Ako iz bilo kog razloga, AAA ne može ili ne želi da sprovede arbitražu dosljednu ovim uslovima, vi i mi ćemo odabrati drugog arbitra u skladu s američkim Zakonom o obaveznoj (ličnoj) arbitraži.

Poglavlje 9, Odjeljak 5. Slažete se da će se svaki Spor među nama rješavati isključivo preko pojedinačne (ne grupne) arbitraže. Strane namjeravaju da se obavežu Saveznim zakonom o arbitraži, američkog zakona, Poglavlje 9, Odjeljak 1 et seq. Arbitraža znači da neće biti porote niti sudije.

Obim arbitraže. Arbitar će isključivo utvrditi sva pitanja koja se odnose na Spor, primjenjujući ove Uslove. Arbitar će također utvrditi svako pitanje u pogledu toga da li neki Spor ili problem podliježe arbitraži. Arbitar neće imati ovlaštenje da sasluša bilo koji Spor kao grupnu tužbu, masovnu tužbu ili predstavničku tužbu. Arbitar neće imati ovlaštenje da izda oslobođenje nikome osim vama ili nama.

Izuzeci arbitraže (sud za sporove male vrijednosti). Sporovi koji se mogu u potpunosti riješiti na sudu za sporove male vrijednosti ne treba slati na arbitražu.

Odabir mjesta (Fulton County, Georgia). Slažete se da će se svi Sporovi saslušati isključivo u okrugu Fulton County, u državi Georgia, osim ako se Strane ne dogovore drugačije ili ako arbitar ne odluči drugačije. Saglasni ste s nadležnošću države Georgia za sve svrhe.

Odabir mjerodavnog prava (Georgia). Ovi Uslovi i vaše korištenje Usluga regulirani su zakonima države Georgia, SAD, bez obzira na njen izbor zakonskih odredbi. Međutim, svaka odluka o tome da li je Spor podložan arbitraži ili po pitanju sprovođenja arbitraže regulirana je isključivo Saveznim zakonom o arbitraži, američkog zakona, Poglavlje 9, Odjeljak 1 et seq.

Pravni lijekovi dostupni u arbitraži. Arbitar može dodijeliti bilo koji pravni lijek, oslobođenje ili ishod koji su strane mogle dobiti na sudu, uključujući i dodjelu naknada i troškova advokatima, u skladu sa zakonom/zakonima koji važe za slučaj, osim donošenja privremene mjere.

Privremena mjera. Arbitar ne može donijeti nijednu privremenu mjeru. Ako bilo koja strana u Sporu zahtijeva privremenu mjeru, arbitar će završiti arbitražu Spora, izdati dodjelu novčane naknade (ako postoji), a zatim strana koja zahtijeva privremenu mjeru može podnijeti novi zahtjev za pokretanje postupka na državnom ili saveznom sudu u orkugu Fulton County, u državu Georgia, isključivo po pitanju privremene mjere. Činjenični nalazi i zakonski zaključci arbitra ne mogu se podnijeti kao dokaz niti predstavljaju presedan u toj slijedećoj parnici.

ODRICANJE OD GRUPNE TUŽBE

Gdje god to dopušta važeći zakon u Sjedinjenim Američkim Državama, i Coca‑Cola i vi se slažete da će se svi eventualni postupci za rješavanje sporova obavljati samo na pojedinačnoj osnovi a ne kao grupna tužba, konsolidovana tužba ili predstavnička tužba. I mi i vi se odričemo svih prava na suđenje s porotom.

18. USLOVI KOJI OVISE O JURISDIKCIJI

SLJEDEĆE INFORMACIJE SU O PRAVIMA POTROŠAČA I IZBORIMA ZA POSEBNE JURISDIKCIJE. SAVJETUJEMO VAM DA PROČITATE RELEVANTNE ODJELJKE.

Za potrošače u Kaliforniji: Ako ste mlađi od 18 godina i stanovnik ste Kalifornije, možete imati pravo da zahtijevate uklanjanje svog Korisničkog sadržaja koji ste javno objavili na Uslugama. Da biste zahtijevali uklanjanje svog Korisničkog sadržaja, obratite se kompaniji Coca‑Cola na privacy@coca-cola.com i u naslovu e-poruke nevedite „California Minor User Content Removal" (Uklanjanje Korisničkog sadržaja maloljetnog lica iz Kalifornije). Imajte na umu da pravo na uklanjanje nije apsolutno – pravo se odnosi na vašu izvornu objavu vašeg Korisničkog sadržaja, ali ne na naknadna dijeljenja ili objave drugih i ne na sadržaj o vama koji su drugi podijelili. Pravo na uklanjanje također ne važi ako ste dobili naknadu ili drugu protuuslugu za objavljivanje Korisničkog sadržaja. Coca‑Cola ne može osigurati sveobuhvatno uklanjanje Korisničkog sadržaja s interneta.

Ako ste građanin Kalifornije i želite zahtijevati da Coca‑Cola izbriše lične podatke koje imamo o vama, pogledajte odjeljak Politike privatnosti kompanije Coca‑Cola koji se odnosi na Kaliforniju.

Ako se u bilo kom trenutku Usluge budu smatrale elektronskom komercijalnom uslugom (kao što je definirano u Odjeljku 1789.3 Građanskog zakonika Kalifornije), stanovnici Kalifornije imaju prava na sljedeće posebne podatke o pravima potrošača:

Pružalac Usluga je: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ako se Usluge smatraju elektronskom komercijalnom uslugom, možete podnijeti žalbu na Usluge ili dobiti dodatne informacije u pogledu korištenja Usluga slanjem e-poruke na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Možete nas i kontaktirati tako što ćete nam pisati na The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 ili tako što ćete nas pozvati na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Za sve potrošače u SAD: Za informacije o tome kako podnijeti tužbu za narušavanje autorskog prava u skladu s The Digital Millennium Copyright Act (Zakon o autorskim pravima u digitalnom mileniju) iz 1998. („DMCA"), pogledajte naša pravila zakona DMCA.

Za potrošače u Njemačkoj: Ništa u ovim Uslovima ne ograničava niti isključuje odgovornost kompanije Coca‑Cola za grubi nemar po pitanju korisnika sa sjedištem u Njemačkoj. U skladu s pravilima Njemačkog saveza za oglašavanje (Deutscher Werberat, ZAW), Coca‑Cola ne sprovodi aktivnosti oglašavanja ili marketinga usmjerene na djecu mlađu od 14 godina. U tom smislu, Usluge nisu usmjerene djeci niti su namijenjene korištenju od strane bilo koga mlađeg od 14 godina.