Dobro došli u Politiku privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (Politika privatnosti).

The Coca‑Cola Company i njene podružnice (zajednički, Coca‑Cola ili mi) ozbiljno shvatamo vaše pravo na privatnost. Cijenimo to što nam dajete povjerenje kada su u pitanju vaši lični podaci, a poštovanje vaše privatnosti je u biti naših interakcija s vama.

Coca‑Cola se upravlja sljedećim principima prilikom obrade ličnih podataka:
 

 • Transparentnost
 • Poštovanje
 • Povjerenje
 • Poštenje

Datum stupanja na snagu: 18. jula 2023.

Ova Politika privatnosti opisuje lične podatke koje Coca‑Cola prikuplja od korisnika ili o korisnicima web stranica, mobilnih aplikacija (Aplikacije), vidžeta i drugih online ili offline servisa kojima upravlja Coca‑Cola (zajednički, Usluge) i kako koristimo i štitimo lične podatke. Ova Politika privatnosti također opisuje kako korisnici mogu donijeti odluke po pitanju svojih ličnih podataka.

Kada govorimo o ličnim podacima u ovoj Politici privatnosti, mislimo na podatke koji identificiraju ili se mogu upotrijebiti da identificiraju jedno ljudsko biće. To znači da lični podaci obuhvataju direktne identifikatore (poput imena) i indirektne identifikatore (poput ID-a računara ili mobilnog uređaja i IP adrese). Kada govorimo o vama ili korisniku, mislimo na nekoga ko koristi neku našu Uslugu. Kada govorimo o kontroloru, mislimo na osobu ili subjekt koji odlučuje koji lični podaci se prikupljaju od vas ili o vama i kako se ti lični podaci koriste i štite. 

Način na koji prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke ovisi o zakonima u mjestima u kojima poslujemo. To znači da možemo imati različitu praksu u različitim mjestima. Za više informacija, pogledajte Prava i izbore po pitanju privatnosti, koja obuhvataju dodatne opise vaših prava i naših obaveza u određenim ključnim jurisdikcijama i kome da se obratite.

AKO IMATE PITANJA O TOME KAKO COCA-COLA OBRAĐUJE VAŠE LIČNE PODATKE, OBRATITE SE PRIVACY@COCA-COLA.COM.

ŠTA JE U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI?

Ova Politika privatnosti je podijeljena na sljedeće odjeljke:

1. KADA VAŽI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti je objavljena i važi za nove korisnike dana 18. jula 2023.

Prethodne verzije pravila privatnosti kompanije Coca‑Cola važe do 18. jula 2023 + 10 dana
i dostupne su na zahtjev na Privacy@coca-cola.com.

2. GDJE VAŽI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti odnosi se na lične podatke prikupljene od korisnika Usluga u kojima je objavljena ili prema kojima postoji veza za Politiku privatnosti, kada se Politika privatnosti konkretno navodi u Uslugama ili kada Coca‑Cola od vas zahtijeva da je potvrdite. Ova Politika privatnosti također obuhvata i lične podatke koje prikupljamo od potrošača koji nas kontaktiraju e-poštom, telefonom ili offline, naprimjer tokom nekog događaja uživo.

Ova Politika privatnosti može važiti i u slučaju ličnih podataka koje nam daju potrošači koji ulaze u interakciju s nama putem društvenih mreža. Obratite nam se na Privacy@coca-cola.com ako imate pitanja o tome da li ova Politika privatnosti važi i za konkretne lične podatke povezane s društvenim mrežama.

Ova Politika privatnosti ne važi u slučaju web stranica i drugih online servisa kojima upravljaju druge organizacije. Te druge web stranice i servisi prate vlastite politike privatnosti, ne ovu Politiku privatnosti. Provjerite ta pravila privatnosti kako biste znali kako se vaši podaci obrađuju.

3. KOJE VRSTE LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJA COCA-COLA I ZAŠTO

a. Podatke koje odlučite da nam date

Prikupljamo lične podatke koje odlučite da podijelite s nama.

Lični podaci koje odlučite da nam date obično obuhvataju sljedeće vrste ličnih podataka. Pogledajte ispod kako biste se upoznali s kategorijama ličnih podataka koje Coca‑Cola prikuplja i zašto ih prikuplja:

Kontakt podaci i podaci o računu
Coca‑Cola zahtijeva od vas ime i prezime, adresu e-pošte ili broj telefona i datum rođenja da biste kreirali račun na Uslugama. Možemo prikupljati i korisničko ime i lozinku, uzrast, poštansku adresu, identifikaciju koju vam je izdala država i slične kontakt podatke.
 

 • Da bismo održavali vaš online račun ako odlučite da ga kreirate
 • Da provjerimo identitet i podobnost za određene Usluge
 • Da bismo vam prilagodili Usluge
 • Da bismo vam ponudili pristup ekskluzivnom sadržaju, popustima i drugim prilikama
 • Da bismo sproveli nagradne igre, takmičenja ili druge programe promocije ili lojalnosti
 • Da bi se dovršila kupovina i da bismo isporučili proizvode
 • Da bismo vam slali informacije za koje mislimo da vas interesuju, što je ponekad personalizirano na osnovu informacija povezanih s vašim računom
 • Da bismo zahtijevali povratne informacije od vas, npr. putem anketa o novim proizvodima
 • Da bismo odgovorili na vaša pitanja i pružili vam korisničku uslugu
 • Za istraživanje i inovacije
 • Kada prisustvujete događaju uživo, poput događaja koje Coca‑Cola sponzorira ili im je domaćin ili poput proba proizvoda

Sadržaj koji stvaraju korisnici (UGC)
Coca‑Cola prikuplja objave, komentare, mišljenja, glasovne snimke, fotografije i videozapise koje odlučite poslati preko Usluga
 

 • Da bismo vršili nadzor nad online zajednicama
 • Da bismo zabilježili i postupili po vašim komentarima i mišljenjima, kao što je slučaj s anketama, upitima poslatim korisničkoj službi i drugim tekstualnim okvirima za slobodni unos teksta
 • Da bismo administrirali vaše učešće u promocijama koje obuhvataju slanje UGC
 • Da bismo prikupljali fotografije korisnika u vezi s učešćem u posebnim promocijama ili drugim Uslugama

Informacije povezane s računom na nekoj platformi društvenih mreža
Kada se povežete ili prijavite na Usluge putem svog računa na društvenoj mreži, poput Meta i Twitter, prikupljamo lične podatke koje nam dopuštaju data platforma društvenih mreža i vaša odobrenja računa, poput profilne fotografije, e-pošte, sviđanja, interesovanja i prijatelja, pratilaca i sličnih spiskova.
 

 • Da bismo vam personalizirali Usluge
 • Da bismo odgovorili na vaše komentare i upite objavljene na nekoj platformi društvenih mreža i analizirali komunikaciju (poput tvitova ili objava) s kompanijom Coca‑Cola ili o kompaniji Coca‑Cola da bismo bolje razumjeli kako potrošači vide kompaniju Coca‑Cola.

(Ako kasnije odlučite da nam ne želite dati podatke s vašeg računa na društvenoj mreži, korigujte postavke privatnosti u svom računu na društvenoj mreži.)

Podaci o lokaciji
Precizna geolokacija (GPS) kada je dopušta operativni sistem mobilnog uređaja
Približna lokacija od IP adrese ili veze na WiFi, Bluetooth ili bežični mrežni servis, koja se automatski prikuplja kada koristite Usluge
 

 • Da bismo vam prilagodili Usluge
 • Da bismo vas obavijestili kada proizvodi, promocije ili događaji budu dostupni blizu vas ili da dozvolimo drugim korisnicima da vide vašu lokaciju kada to odlučite dopustiti
 • Da bismo slali oglase relevantne za geografski položaj

Drugi lični podaci koji se dijele preko Usluga
 

 • Da bismo administrirali online zajednice
 • Da bismo upravljali promocijama i drugim funkcijama Usluga koje vam dopuštaju da dijelite svoje lične podatke
 • Da bismo prikupljali fotografije korisnika u vezi s učešćem u posebnim promocijama ili drugim Uslugama, poput pametnih Coca‑Cola hladnjaka

b. Informacije o korištenju naših Aplikacija

Kada preuzmete i instalirate neku od naših Aplikacija, informacije koje prikupljamo ovise o operativnom sistemu vašeg mobilnog uređaja i o dozvolama. Da bi radile, naše Aplikacije moraju koristiti određene funkcije i podatke s vašeg mobilnog uređaja. Naprimjer, ako želite besprijekoran prelaz s online preglednika u Aplikaciju, moramo prikupiti i povezati informacije s vašeg web preglednika.

Da biste saznali više o konkretnim podacima koje prikuplja neka Aplikacija, provjerite postavke na svom mobilnom uređaju ili pročitajte informacije o dozvolama na datoj platformi (npr. Google Play i App Store) s koje ste preuzeli Aplikaciju. Neke Aplikacije vam također dopuštaju provjeriti ili promijeniti status za prikupljanje određenih podataka u postavkama Aplikacije. Ako izmijenite postavke, neke funkcije Aplikacije možda neće valjano funkcionirati.

Da biste spriječili prikupljanje svih podataka preko Aplikacije, deinstalirajte Aplikaciju.

c. Automatski prikupljeni podaci tokom korištenja Usluga

Automatski prikupljamo neke informacije od korištenja Usluga i o korištenju Usluga s računara i mobilnih uređaja korisnika. Neke automatski prikupljene informacije predstavljaju lične podatke u skladu s nekim zakonima. Te informacije se automatski prikupljaju korištenjem kolačića, piksela, web signalizatora i slične tehnologije za prikupljanje podataka (zajednički, tehnologija za prikupljanje podataka).

Informacije koje automatski prikupljamo obuhvataju:
 

 • informacije o vašem računaru ili mobilnom uređaju, poput vrste uređaja i identifikacijskog broja, vrste preglednika, internet operatera, mobilne mreže i operativnog sistema
 • IP adresu i širu geografsku lokaciju (npr. zemlju ili lokaciju na nivou grada)
 • kako računar ili mobilni uređaj koristi Usluge, uključujući datum i vrijeme pristupa Uslugama, zahtjeve za pretragom i rezultate, klikove i pokrete mišem, posebne web stranice kojima se pristupilo, veze na koje se kliknulo i videozapisi koji su pogledani
 • mjerenja posjećenosti i korištenja
 • podatke o stranicama ili uslugama trećih strana kojima se pristupilo prije interakcije s Uslugama, što se koristi da bi se oglašavanje učinilo relevantnijim za korisnike
 • interakcije s našim marketinškim komunikacijama, poput toga da li je i kada otvorena Coca‑Cola e-pošta

d. Informacije koje se prikupljaju od trećih strana

Povremeno dobijamo lične podatke od trećih strana koje koristimo da bismo saznali više o našim korisnicima, personalizirali korisničko iskustvo i efektivnije promovisali i unapređivali Usluge.

Vrste ličnih podataka koje dobijamo od trećih strana su:
 

 • Lični podaci povezani s kupovinom. Kupovinu platnim karticama obrađuju obrađivači plaćanja treće strane. Coca‑Cola nema pristup cjelovitim brojevima bankovnih računa, brojevima kreditnih kartica ili brojevima debitnih kartica
 • Lični podaci koji su komercijalno dostupni kod pružaoca marketinških usluga ili koje marketinški partneri prikupljaju putem kampanja i događaja, a koji se koriste kao pomoć u identifikaciji pojedinaca koji bi mogli biti zainteresovani za više informacija o kompaniji Coca‑Cola, kao i da upotpunimo lične podatke koje već imamo
 • Lični podaci koje primamo od partnera oglašivača treće strane koji nam pomažu da plasiramo relevantnije oglase
 • Lični podaci koje partnerske punionice podijele s kompanijom Coca‑Cola
 • Lični podaci iz javno dostupnih izvora
 • Lični podaci iz policije i drugih državnih organa (ali samo u rijetkim slučajevima)

Možemo kombinirati podatke koje Coca‑Cola ima o vama ili kombinirati podatke iz izvora podataka treće strane. Zahtijevamo da svaki dobavljač podataka treće strane potvrdi da je činjenica da dijele lične podatke s kompanijom Coca‑Cola transparentna potrošačima i da je to zakonito.

e. Ostali podaci koje prikupimo uz vašu saglasnost

Možemo od vas zatražiti saglasnost za prikupljanje posebnih vrsta ličnih podataka kako biste mogli učestvovati u novim aktivnostima, dobijati ekskluzivan sadržaj ili testirati nove funkcije. U skladu s nekim zakonima privatnosti, Coca‑Cola mora dobiti saglasnost prije prikupljanja i korištenja ličnih podataka. Pogledajte Odjeljak 9 [duboka veza] za detalje.

4. KAKO COCA-COLA KORISTI LIČNE PODATKE?

Coca‑Cola koristi lične podatke da pruži i unaprijedi Usluge, upravlja svojim poslovanjem, zaštiti korisnike i ostvari svoja zakonska prava.

Koristimo lične podatke da pružimo, personaliziramo i unaprijedimo Usluge (u svakom slučaju, kako to zakon dopušta), uključujući:
 

 • kreiranje i ažuriranje računa korisnika i ispunjavanje zahtjeva korisnika
 • centraliziranje ličnih podataka potrošača u bazu podataka kojom upravlja treća strana za naš račun i dodavanje podataka prikupljenih od trećih strana
 • slanje marketinških i nemarketinških komunikacija korisnicima
 • omogućavanje komunikacije među korisnicima, poput online zajednica
 • ciljano oglašavanje (koje se ponekad zove i personaliziranim oglašavanjem ili oglašavanjem na osnovu interesovanja) na osnovu podataka generiranih preko online aktivnosti korisnika, kao što su posjete web stranicama koje sadrže oglase ili kolačiće naših partnera za oglašavanje, pri čemu su neki zasnovani na geolokaciji
 • upoznavanje naših korisnika kako bismo im preporučili sadržaj za koji mislimo da može interesovati konkretne korisnike
 • administriranje promocija i programa lojalnosti
 • korisničku službu
 • analiziranje kako korisnici koriste Usluge i trendove korištenja, kako bismo razvili nove funkcije i sadržaj koji ispunjava očekivanja naših potrošača
 • unapređenje Usluga i zadovoljstva korisnika njihovim korištenjem
 • analitiku podataka, istraživanje, razvoj proizvoda i mašinsko učenje koji nam omogućuju da bolje razumijemo naše potrošače i ponudimo im inovacije
 • nadzor i testiranje Usluga, uključujući rješavanje operativnih problema
 • kreiranje anonimiziranih podataka, koji ne podliježu ovoj Politici privatnosti, koji se koriste za unapređenje proizvoda i usluga kompanije Coca‑Cola i slične poslovne svrhe i ostalo, u mjeri u kojoj to ugovor i zakon dopuštaju
 • detekciju i zaštitu od prevara, zloupotreba i neovlaštenog korištenja Usluga
 • upravljanje rizikom i slične administrativne svrhe, poput nadzora i sprovođenja usaglašenosti s korisničkim ugovorima i pridržavanja sa zakonom koji se odnosi na kompaniju Coca‑Cola

5. DA LI COCA-COLA KORISTI KOLAČIĆE I DRUGU TEHNOLOGIJU PRIKUPLJANJA PODATAKA

Koristimo kolačiće i drugu tehnologiju prikupljanja podataka kako bismo prepoznali vas i/ili vaš(e) uređaj(e) kada koristite Usluge i prikupljali lične podatke o vama.

Neke web stranice koje su dio Usluga imaju posebna obavještenja o kolačićima i drugoj tehnologiji prikupljanja podataka koja se odnose na posebne web stranice i potrošače. Ako posjetite web stranicu kompanije Coca‑Cola s obavještenjem o kolačićima, onda važi obavještenje o kolačićima te web stranice.

Šta su kolačići?
Kolačići su mali tekstualni dokumenti koji se šalju vašem pregledniku ili tvrdom disku vašeg računara ili im se pristupa iz vašeg web preglednika ili s tvrdog diska vašeg računara. Kolačić obično sadrži naziv domene (internet lokacije) s koga kolačić potiče, „rok" kolačića (tj. kad ističe) i nasumično generirani jedinstveni broj ili sličan identifikator. Kolačić može sadržati i podatke o vašem računaru ili uređaju, poput postavki, historije pregledavanja i aktivnosti koje ste vršili tokom korištenja Usluga.

Coca‑Cola koristi i „piksele" (koji se ponekad zovu web signalizatori). Pikseli su providne slike koje prikupljaju podatke o otvorenim e-porukama i korištenju raznih web stranica vremenom.

Kolačići koje Coca‑Cola postavlja u Uslugama zovu se kolačići prve strane. Kolačići koje postavi bilo koja druga strana u Uslugama zovu se kolačići treće strane. Kolačići treće strane omogućuju funkcije ili funkcionalnosti treće strane na Uslugama ili preko Usluga, poput analitike i marketinške automatizacije. Strane koje postavljaju kolačiće treće strane mogu prepoznati vaš uređaj i kada ga koristite da pristupite Uslugama i kada ga koristite da posjetite neke druge web stranice. Za više informacija o kolačićima generalno, posjetite www.allaboutcookies.org.

Neki web preglednici (uključujući Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) imaju „Do Not Track" (Ne prati) (DNT) ili slične funkcije koje signaliziraju web stranicama da korisnik ne želi da se njegova ili njena online aktivnost i ponašanje prate. Ako web stranica koja odgovara konkretnom DNT signalu primi DNT signal, preglednik blokira tu web stranicu da ne može prikupljati određene informacije iz keš memorije preglednika. Ne nude svi preglednici DNT opciju i DNT signali još uvijek nisu jednoobrazni. Iz tog razloga, mnogi operateri web stranica, uključujući kompaniju Coca‑Cola, još uvijek ne odgovaraju na DNT signale.

Zašto Coca‑Cola koristi kolačiće i drugu tehnologiju prikupljanja podataka?
Neki kolačići su obavezni da bi Usluge funkcionisale. Drugi kolačići nam omogućuju da pratimo interesovanja korisnika radi ciljanog oglašavanja i radi unapređenja rada Usluga.

Vrste kolačića koji se služe preko Usluga i razlozi njihovog korištenja su sljedeći:
 

 • Strogo obavezni kolačići su obavezni da bi Usluge funkcionisale.
 • Kolačići performansi i analitike prikupljaju podatke o tome kako se Usluge koriste da bismo ih analizirali i unaprijedili Usluge. Kolačići performansi i analitike obično ostaju na vašem računaru nakon što zatvorite svoj preglednik i dok ih ne izbrišete.
 • Reklamni kolačići se koriste da bi vam reklamne poruke bile relevantnije tako što nam pomažu da vam prikazujemo oglase koji su zasnovani na vašim pretpostavljenim interesovanjima, da bismo spriječili da vam se isti oglas pojavljuje prečesto i da bismo osigurali da se oglasi oglašivača pravilno prikazuju.
 • Kolačići društvenih mreža omogućuju korisnicima da lakše ulaze u interakciju na platformama društvenih mreža. Mi ne kontroliramo kolačiće društvenih mreža i oni nam ne dopuštaju pristup vašim nalozima na društvenim mrežama bez vašeg dopuštenja. Pogledajte relevantna pravila privatnosti na platformi društvenih mreža za informacije o kolačićima koji se koriste.

Tehnologija prikupljanja podataka omogućuje kompaniji Coca‑Cola da prati šablone posjeta s jedne na drugu web stranicu, isporuči kolačiće ili komunicira s kolačićima, razumije da li korisnici posjećuju Usluge nakon što vide online oglas koji je prikazan na web stranici treće strane, unaprijedi performanse Usluga i izmjeri uspjeh naših marketing kampanja putem e-pošte. Pravila kolačića kompanije Coca‑Cola (dostupne u nekim jurisdikcijama) opisuju kako Coca‑Cola koristi tehnologiju prikupljanja podataka. 

Gdje to dopušta važeći zakon, Usluge koriste Google Analytics za ciljano oglašavanje (što Google ponekad naziva „remarketingom"). Google koristi kolačiće koje Google prepoznaje kada potrošači posjećuju različite web stranice. Podaci prikupljeni putem Googleovih kolačića pomažu kompaniji Coca‑Cola da analizira kako se Usluge koriste i, u slučaju nekih Usluga i u nekim jurisdikcijama, da personalizira marketinšku komunikaciju i digitalno oglašavanje.

Usluge također ugrađuju videozapise s YouTubea (jedne od kompanija Google) putem uramljivanja. To znači da, nakon što kliknete na dugme za reproduciranje YouTube videozapisa putem Usluga, uspostavlja se veza između Usluga i YouTube servera. Zatim se HTML veza koju dostavlja YouTube ubacuje u kôd Usluga da bi se kreirao okvir za reprodukciju. Videozapis koji se čuva na YouTube serverima zatim se reproducira u okviru u Uslugama. YouTube također dobija informacije koje obavještavaju YouTube da trenutno koristite Usluge: vašu IP adresu, podatke o pregledniku, operativnom sistemu i postavkama uređaja koji koristite, URL trenutne web stranice, prethodno posjećene web stranice ako ste pratili vezu i videozapise koje ste gledali. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, ti podaci mogu se povezati s vašim YouTube korisničkim profilom. Možete spriječiti ovo povezivanje tako što ćete se odjaviti iz svog YouTube računa prije korištenja Usluga i tako što ćete izbrisati odgovarajuće kolačiće.

Za više informacija o tome kako Google prikuplja, koristi i dijeli vaše podatke, posjetite Politiku privatnosti kompanije Google

Za više informacija o tome kako Google koristi kolačiće u oglašavanju, posjetite Google stranicu za Oglašavanje

Da biste spriječili da Google Analytics koristi vaše podatke, možete instalirati Googleov dodatak pregledniku za odjavu

Da biste se odjavili od oglasa na Googleu koji ciljaju na vaša interesovanja, koristite svoje postavke Google oglasa

Ako se nalazite u EEP, Švicarskoj ili UK, posebno obratite pažnju na to da ako dozvolite Googleove kolačiće u Centru željenih postavki privatnosti kompanije Coca‑Cola, podaci koje generiraju ti kolačići o korištenju Usluga šalju se i čuvaju od strane kompanije Google na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Coca‑Cola je koristila tehnološke alate, uključujući alat kompanije Google za anonimizaciju IP adrese, da bi isključila posljednji dio vaše IP adrese prije nego što Google prenese podatke u Sjedinjene Američke Države, kao i alate kompanije Google za deaktiviranje dijeljenja podataka, kao i Googleove signale i postavke korisničkog ID u Google Analytics za određene jurisdikcije. Google neće povezivati IP adresu s drugim podacima koje Google ima. 

Za račun kompanije Coca‑Cola, Google će koristiti gore opisane podatke za sastavljanje izvještaja koji pomažu rad kompanije Coca‑Cola i njenih Usluga.

Vaše odluke po pitanju kolačića
Imate pravo odlučiti želite li prihvatiti ili odbiti kolačiće. Možete podesiti svoj preglednik da odbije sve kolačiće ili da navede kad je kolačić postavljen. (Većina preglednika automatski prihvata kolačiće, ali vam dopušta da ih onesposobite; međutim, imajte na umu da neke funkcije Usluga možda neće raditi ispravno bez kolačića.)

Kao što je gore napomenuto, Google je razvio dodatak pregledniku za odjavu ako se želite odjaviti od kolačića koji se koriste za Google Analytics. Možete preuzeti i instalirati dodatak za svoj web preglednik ovdje. Možete odbiti korištenje ovih kolačića tako što ćete odabrati odgovarajuće postavke na svom pregledniku.

U nekim jurisdikcijama postoje i pravila kolačića koja su odvojena od ove Politike privatnosti i predstavljaju njen dodatak, kao i alati za upravljanje kolačićima. Pogledajte Odjeljak 9 za detalje.

6. KAKO COCA-COLA DIJELI LIČNE PODATKE

Coca‑Cola dijeli lične podatke s ljudima i kompanijama koje pomažu u radu Usluga i sprovođenju poslovanja i kada nam je to zakonski dozvoljeno ili se od nas zahtijeva da to učinimo. Također, dijelimo lične podatke kada to korisnik od nas zahtijeva. Zahtijevamo da se primaoci ličnih podataka od nas pridržavaju ove Politike privatnosti osim u slučaju ili sve dok se korisnicima ne stavi na uvid da će važiti druga politika privatnosti ili obavještenje o privatnosti.

Coca‑Cola dijeli lične podatke sa sljedećim kategorijama primalaca:
 

 • Profesionalni savjetnici, poput advokata, računovođa, osiguravajućih agenata i stručnjaka za informacionu sigurnost i forenziku
 • Marketinški dobavljači koji pomažu u promociji Usluga (naprimjer, putem marketinga e-poštom) i povremeno dopunjuju lične podatke koje već imamo. Naprimjer, Meta dobija i koristi određene podatke koji se odnose na korištenje Usluga kako bi nam pomogla da isporučimo personalizirane oglase na njenu platformu i ocijenimo efektivnost ovakvog oglašavanja.
 • Pružaoci usluga, kako bismo im omogućili da pružaju usluge u naše ime, uključujući analitiku podataka, sigurnost podataka, operacije e-trgovine, ankete, istraživanja, administriranje promocija, ponuda i programa lojalnosti i koji nam i na druge načine pomažu da poslujemo. Neki od ovih pružalaca usluga imaju globalne odgovornosti.
 • Pružaoci usluga pohrane u oblaku
 • Potencijalni ili stvarni kupci ili investitori i njihovi profesionalni savjetnici u vezi s bilo kojim konkretnim ili predloženim spajanjem, akvizicijom ili investicijom u sve ili svih ili bilo kog dijela naše kompanije. Maksimalno ćemo se potruditi da osiguramo da se odredbe ove Politike privatnosti primjenjuju na lične podatke nakon transakcije ili da korisnici unaprijed dobiju obavještenje o promjenama u obradi ličnih podataka
 • Partnerske podružnice i punionice kompanije Coca‑Cola
 • Nadležni organi za sprovođenje zakona, državni regulatori i sudovi kada vjerujemo da je otkrivanje potrebno (i) u cilju poštovanja zakona, (ii) kako bi se ostvarila, ustanovila ili odbranila zakonska prava, ili (iii) da bi se zaštitili vitalni interesi korisnika, poslovnih partnera, pružalaca usluga ili treće strane
 • Ostale treće strane uz vaše odobrenje

Ako podijelimo lične podatke, zahtijevamo od primalaca da se prema ličnim podacima odnose u skladu s ovom Politikom privatnosti i našim zahtjevima za povjerljivošću i sigurnošću.

7. KAKO COCA-COLA ŠTITI LIČNE PODATKE

Coca‑Cola vodi računa da osigura i zaštiti lične podatke koje ste nam povjerili. Koristimo čitav niz mjera koje nam pomažu da zaštitimo lične podatke od neovlaštenog pristupa i korištenja.

Coca‑Cola koristi tehničke, fizičke i administrativne mjere zaštite s namjerom da zaštiti lične podatke koje obrađujemo. Naše mjere zaštite osmišljene su tako da pruže nivo sigurnosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka i uključuju (po potrebi) mjere na osiguranju stalne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sistema obrade i procedure za redovno testiranje, procjenu i evaluaciju efektivnosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguranje sigurnosti obrade ličnih podataka. Međutim, Coca‑Cola ne može u potpunosti eliminirati sigurnosne rizike povezane s obradom ličnih podataka.

Vi ste odgovorni za održavanje sigurnost akreditiva svog računa. Coca‑Cola će tretirati pristup Uslugama preko akreditiva vašeg računa kao da ste to vi ovlastili.

Coca‑Cola može obustaviti vaše korištenje svih ili dijela Usluga bez obavještenja ako posumnjamo ili detektujemo bilo kakvo kršenje sigurnosti. Ako vjerujete da podaci koje ste dali kompaniji Coca‑Cola ili da vaš račun više nisu sigurni, momentalno nas obavijestite na Privacy@coca-cola.com.

Ako primijetimo kršenje koje utiče na sigurnost vaših ličnih podataka, poslat ćemo vam obavještenje kao što nalaže važeći zakon. Kada to važeći zakon dozvoljava, Coca‑Cola će vam to obavještenje poslati na adresu e-pošte povezanu s vašim računom ili putem drugog dozvoljenog metoda povezanog s vašim računom.

NEOVLAŠTEN PRISTUP LIČNIM PODACIMA I USLUGAMA – UKLJUČUJUĆI AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA („SCRAPING") – ZABRANJENO JE I MOŽE REZULTIRATI KRIVIČNIM GONJENJEM.

8. KOLIKO DUGO COCA-COLA ZADRŽAVA LIČNE PODATKE

Zadržavamo lične podatke o korisniku sve dok je korisnički račun aktivan i inače sve dok je neophodno u gore navedene svrhe. Također, zadržavamo lične podatke sve dok je to neophodno da bismo poštovali zakonske obaveze, rješavali sporove i sprovodili naše ugovore.

Namjeravamo čuvati tačnost i ažuriranost vaših ličnih podataka. Zadržavamo lične podatke koje imamo i koji podliježu ovoj Politici privatnosti u skladu s našim pravilima zadržavanja podataka. Kada odlučujemo o periodu zadržavanja, uzimamo u obzir različite kriterije, poput vrste proizvoda i usluga koje ste zahtijevali ili koje su vam pružene, prirodu i dužinu našeg odnosa s vama i obavezne periode zadržavanja u skladu s važećim zakonom. Na kraju relevantnog perioda zadržavanja, izbrisat ćemo ili anonimizirati lične podatke ili, ako ne možemo izbrisati ili anonimizirati lične podatke, izdvojit ćemo i sigurno čuvati lične podatke sve dok brisanje ili anonimiziranje ne bude moguće.

Kada anonimiziramo lične podatke, više se ne radi o ličnim podacima. Koristimo anonimizirane podatke u skladu s važećim zakonom i ugovorima.

9. KOJI IZBOR POSTOJI PO PITANJU LIČNIH PODATAKA

Možete donijeti odluke po pitanju tretmana vaših ličnih podataka od strane kompanije Coca‑Cola. Možete ostvariti svoja prava na privatnost tako što ćete se obratiti kompaniji Coca‑Cola kako je opisano u Odjeljku 9 ili korištenjem raznih alata koje Coca‑Cola stavlja na raspolaganje. U nekim slučajevima, vašu mogućnost da pristupite ili kontrolirate svoje lične podatke ograničava važeći zakon.

Preferencije mobilnog uređaja
Mobilni operativni sistemi i platforme za aplikacije (npr. Google Play, App Store) imaju postavke dozvola za posebne vrste podataka i obavještenja mobilnih uređaja, kao što su pristup kontaktima, servisi geolokacije i push obavještenja. Možete koristiti postavke na svom mobilnom uređaju da date ili odbijete saglasnost za prikupljanje određenih podataka i/ili push obavještenja. Neke Aplikacije mogu imati i postavke koje vam omogućuju da promijenite dozvole i push obavještenja. U slučaju nekih Aplikacija, promjena postavki može uzrokovati neodgovarajuće funkcioniranje nekih aspekata Aplikacije.

Možete zaustaviti svako prikupljanje podataka neke Aplikacije tako što ćete deinstalirati Aplikaciju. Ako deinstalirate Aplikaciju, razmislite i o tome da provjerite postavke vašeg operativnog sistema kako biste potvrdili da su i jedinstveni identifikator i druga aktivnost povezana s vašim korištenjem Aplikacije izbrisani s vašeg mobilnog uređaja.

Odjavljivanje od e-poruka i tekstualnih poruka kompanije Coca‑Cola
Da više ne biste primali promotivne e-poruke od kompanije Coca‑Cola, kliknite na vezu „Odjavi se" u dnu e-poruke. Nakon što se odjavite, i dalje vam možemo slati nepromotivnu komunikaciju, poput računa za kupovinu ili administrativnih podataka o vašem računu.

U postavkama svog računa, također možete dozvoliti promjenu vaših preferenci po pitanju obavještenja, kao što su push obavještenja iz Aplikacije.

Da više ne biste dobijali promotivne tekstualne poruke (SMS ili MMS), pošaljite tekstualnu poruku kompaniji Coca‑Cola i navedite da želite prestati da dobijate promotivne tekstualne poruke od nas. Pored toga, možete nas obavijestiti kao što je navedeno ispod u odjeljku „Kontakt". Navedite koju vrstu komunikacije više ne želite dobijati, kao i relevantni broj telefona, adresu i/ili adresu e-pošte. Ako se odjavite od primanja marketinških poruka od nas, i dalje vam možemo slati važne administrativne poruke, poput e-poruka o vašim računima ili kupovini.

INFORMACIJE O PRAVIMA I IZBORIMA PO PITANJU PRIVATNOSTI ZA POSEBNE JURISDIKCIJE DATE SU NA KRAJU OVE POLITIKE PRIVATNOSTI. SAVJETUJEMO VAM DA PROČITATE RELEVANTNE ODJELJKE. 
AKO SE NALAZITE U JURISDIKCIJI ČIJI VAM ZAKONI O PRIVATNOSTI NUDE PRAVA PRIVATNOSTI KOJA NISU OPISANA U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI, OBRATITE NAM SE NA PRIVACY@COCA-COLA.COM. Poštujemo vaša prava na privatnost i dat ćemo sve od sebe da izađemo u susret vašim zahtjevima.

10. KAKO COCA-COLA ŠTITI PRIVATNOST DJECE

Neke Usluge imaju ograničenja uzrasta što znači da vam možemo postaviti pitanja da bismo provjerili vaš uzrast prije nego što vam dozvolimo da koristite te Usluge.

U skladu s našim Pravilima odgovornog marketinga, Coca‑Cola ne usmjerava marketing naših proizvoda djeci mlađoj od 13 godina. Isto tako, ne prikupljamo lične podatke online od djece, osim ako nam to važeći zakon ne dopušta. Ako saznate da nam je dijete dalo lične podatke bez saglasnosti roditelja ili drugo što nije dozvoljeno važećim zakonom, obratite se našem uredu za privatnost na privacy@coca-cola.com. Kada to saznamo, poduzet ćemo mjere da uklonimo lične podatke djeteta kao što to važeći zakon nalaže.

11. KAKO COCA-COLA PRENOSI LIČNE PODATKE U DRUGE ZEMLJE

Coca‑Cola može prenositi lične podatke preko granica u svako mjesto gdje mi ili naši dobavljači i partneri poslujemo. Ta druga mjesta mogu imati zakone o zaštiti podataka koji su različiti (i, u nekim slučajevima, manje štite) od zakona u vašem mjestu boravka.

Ako mi ili neko za naš račun prenosi lične podatke preko granica, koristimo odgovarajuće mjere zaštite kako bismo zaštitili vaše lične podatke u skladu s ovom Politikom privatnosti i važećim zakonom. Te mjere zaštite obuhvataju prihvatanje standardnih ugovornih članova ili šablonskih ugovora za prijenos ličnih podataka između podružnica kompanije Coca‑Cola i između naših dobavljača i partnera. Kada postoje, ovi ugovori zahtijevaju od naših podružnica, dobavljača i partnera da štite lične podatke u skladu s važećim zakonima o privatnosti.

Da biste zahtijevali informacije o našim standardnim ugovornim članovima ili drugim mjerama zaštite u slučaju prekograničnih prijenosa ličnih podataka, obratite se našem uredu za privatnost na privacy@coca-cola.com.

12. KAD SE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI MIJENJA

Ovu Politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati kao odgovor na zakonske, tehničke ili poslovne promjene. Najnovija verzija je uvijek dostupna preko Usluga.

Kada ažuriramo ovu Politiku privatnosti, objavit ćemo ažuriranu verziju i promijeniti gornji Datum stupanja na snagu. Također, poduzet ćemo odgovarajuće mjere da vas unaprijed obavijestimo o značajnim promjenama za koje vjerujemo da mogu uticati na vaša prava po pitanju privatnosti, kako biste imali priliku da pročitate revidiranu Politiku privatnosti prije nego što stupi na snagu. Ako važeći zakoni o privatnosti zahtijevaju vašu saglasnost, dobit ćemo vašu saglasnost s promjenama prije nego što se revidirana Politika privatnosti bude primjenjivala na vas. Redovno provjeravajte ovu Politiku privatnosti kako biste bili sigurni da ste upoznati s najnovijom verzijom.

13. PRAVA I IZBORI PO PITANJU PRIVATNOSTI ZA POSEBNE JURISDIKCIJE

Stanovnici Južnoafričke Republike. Lični podaci koje prikupljamo od vas potrebni su da biste imali pristup Uslugama. Ako ne osigurate ove lične podatke, možda nećete moći pristupiti ili koristiti neku ili nijednu od Usluga. U skladu sa Zakonom 4 o zaštiti ličnih podataka iz 2013. (POPIA), zaštićeni su i lični podaci pravnih lica; stoga, u slučaju da se aplikacijama ili web stranicama pristupi za račun pravnog lica, lični podaci tog pravnog lica trebaju biti zaštićeni.

Direktni marketing: Slat će vam se sva elektronska direktna marketinška komunikacija (dok se ne odjavite) kada:

 • date saglasnost da dobijate direktnu marketinšku komunikaciju u skladu sa zakonom POPIA; ili
 • dobijemo vaše lične podatke u vezi s prodajom nekog od naših proizvoda ili usluga vama kako bismo mogli da komuniciramo s vama o drugim našim proizvodima ili uslugama. Možete odlučiti da se odjavite od primanja ove marketinške komunikacije u tom trenutku korištenjem veze „odjava" ili tako što ćete nam se obratiti koristeći kontakt podatke u nastavku.

Vaša prava: Imate pravo da zahtijevate sljedeće po pitanju svojih ličnih podataka:
 

 • da besplatno upitate da li Coca‑Cola čuva lične podatke o vama
 • da zahtijevate zabilješku ili opis vaših ličnih podataka koje Coca‑Cola čuva o vama u skladu s procesom reguliranim u Priručniku PAIA kome se može pristupiti na coca-cola.co.za
 • da zahtijevate da Coca‑Cola ažurira ili ispravi netačne ili nekompletne lične podatke o vama
 • da zahtijevate da Coca‑Cola prestane koristiti vaše lične podatke iz bilo kog razloga
 • da se usprotivite obradi vaših ličnih podataka
 • da zahtijevate da Coca‑Cola izbriše vaše lične podatke
 • da zahtijevate da Coca‑Cola ograniči kako se vaši lični podaci koriste, dijele i inače obrađuju
 • da zahtijevate da vam Coca‑Cola ili treća strana koju vi odaberete pošalje primjerak vaših ličnih podataka.

Možemo (a u nekim slučajevima smo u obavezi) provjeriti vaš identitet prije nego što postupimo po vašem zahtjevu da ostvarite svoja prava po pitanju privatnosti.

Kako da nas kontaktirate da biste ostvarili svoja prava po pitanju privatnosti: Da biste ostvarili svoja prava po pitanju privatnosti, kontaktirajte kompaniju Coca‑Cola koristeći jednu od ovih opcija:
 

 • pošaljite e-poruku na sljedeću adresu: CCSAINFO@COCA-COLA.COM
 • pozovite nas na 0860112526
 • pišite na sljedeću poštansku adresu: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198 na ruke pravnom timu.

Imate pravo podnijeti žalbu regulatoru informacija (Južnoafrička Republika) putem e-pošte na POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Ostali detalji o obradi: Također, automatski prikupljamo sljedeće podatke:
 

 • Bihevioralni podaci: Podaci izvedeni iz kombinacije ID-a uređaja i događaja sistema koji se mogu koristiti za identifikaciju bihevioralnih trendova i šablona i da vam se šalje marketinška komunikacija povezana sa događajima u kojima ste učestvovali, podložno zahtjevima direktnog marketinga u smislu POPIA, kao što su dobijanje vaše prethodne saglasnosti.
 • Podaci o učešću: Lični podaci koji se odnose na učešće subjekta podataka u promotivnom takmičenju, nagradnoj promociji, anketi, promociji instant dobitaka, nadmetanju i drugim vrstama promocija (npr. vrsta promocije, datum i vrijeme učešća u promociji, ishod učešća u promociji, podaci potrebni za dostavljanje nagrade).
 • Podaci o analitici: Možemo prikupljati podatke o analitici ili koristiti alate za analitiku treće strane, poput Google Analytics, kao pomoć u mjerenju posjeta i trendova korištenja Usluga i da bismo bolje razumjeli demografiju i ponašanje naših korisnika.

Također, dopuštamo online reklamnim mrežama trećih strana, medijskim kompanijama i drugim servisima treće strane da prikupljaju podatke o tome kako korisnici vremenom koriste Usluge kako bi mogli da puštaju ili prikazuju oglase na Uslugama koje korisnici koriste i na drugim uređajima koje korisnici mogu koristiti.

Usluge mogu obuhvatati funkcije na društvenim mrežama, poput dugmeta „sviđa mi se” kompanije Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter ili druge vidžete. Ove kompanije društvenih mreža mogu prepoznati korisnika i prikupiti podatke o posjetama korisnika Uslugama i mogu postaviti kolačić ili koristiti druge tehnologije praćenja. Interakcija korisnika s tim funkcijama regulirana je pravilima privatnosti tih kompanija, nad kojima nemamo kontrolu. Mi prikazujemo ciljane oglase korisnicima preko platformi društvenih mreža, poput Meta, Twitter, Google+ i drugih uz prethodnu saglasnost korisnika. Meta, Twitter, Google imaju programe oglašavanja zasnovane na interesovanjima koji nam omogućavaju da usmjerimo oglase korisnicima koji su pokazali interesovanje za Usluge dok su ti korisnici na platformi društvenih mreža ili grupama drugih korisnika koji dijele slične osobine, poput sličnih komercijalnih interesovanja ili demografskih podataka. Ti oglasi regulirani su pravilima privatnosti tih kompanija društvenih mreža koje ih pružaju.

U slučaju nekih Usluga, koristimo alate trećih strana da pratimo informacije o korisničkom iskustvu. Ovi alati automatski prikupljaju podatke o korištenju, uključujući klikove i pokrete mišem, listanje stranica i sav tekst ukucan u obrasce na web stranicama. Prikupljeni podaci ne obuhvataju lozinke, podatke o plaćanjima ili druge osjetljive lične podatke. Ove podatke koristimo za analitiku stranica, optimizaciju i unapređenje upotrebljivosti web stranice. Ne dozvoljavamo dijeljenje ovih podataka s trećim stranama niti da ih treće strane koriste za sopstvene svrhe.

Naši dobavljači za online i marketing putem e-pošte mogu koristiti piksel oznake, web signalizatore, prazne GIF-ove i drugu sličnu tehnologiju u vezi s Uslugama kako bi nam pomogli u upravljanju našim reklamnim kampanjama na mreži i putem e-pošte i pojačali efektivnost takvih kampanja. Naprimjer, ako je dobavljač postavio jedinstven kolačić na računar korisnika, dobavljač može koristiti piksel oznake, web signalizatore, prazne GIFove ili drugu sličnu tehnologiju da prepozna kolačić tokom posjete korisnika Uslugama i da sazna koji je od naših online oglasa možda doveo korisnika u Usluge i dobavljač nam može dostaviti takav podatak na korištenje. Možemo povezati takve drugačije podatke koje nam dostave naši dobavljači sa ličnim podacima o korisniku koje smo prethodno prikupili.

Možemo koristiti reklamne kompanije trećih strana za postavljanje oglasa na Uslugama. Te kompanije mogu koristiti informacije (ne uključujući ime, adresu, adresu e-pošte ili broj telefona korisnika) o posjetama korisnika Uslugama da postave oglase o dobrima i uslugama za koje je korisnik zainteresovan.

Mi možemo povezati ili kombinirati aktivnosti korisnika i podatke koje smo prikupili od korisnika preko Usluga s podacima koje prikupimo automatski preko tehnologija praćenja. To nam omogućava da pružimo korisniku personalizirano iskustvo bez obzira na to kako korisnik vrši interakciju s nama preko Usluga.

 • Stanovnici Kenije
  Usluge koje se pružaju pojedincima u Keniji ne prikupljaju, ne čuvaju niti očitavaju podatke o lokaciji preko GPS-a, Wi-Fi mreže ili triangulacijom bežičnih mreža. Prikuplja se i koristi anonimizirani, nasumično generirani ID aplikacije kako bi se utvrdila blizina prodajnim mjestima i slale promotivne poruke specifične za datu lokaciju i kako bi se ponudili popusti na obližnjim lokacijama.

Agencija za pristup javnim informacijama, u svojstvu regulatornog tijela prema zakonu 25.326, odgovorna je za prijem žalbi i izvještaja stanovnika Argentine koji vjeruju da su im prava privatnosti narušena.

Vlasnik ličnih podataka ima pravo da ostvari pravo na pristup u intervalima ne kraćim od šest mjeseci, osim u slučaju da postoji legitiman interes u tu svrhu i u skladu s članom 14, stav 3 Zakona br. 25.326.

Zainteresirane strane mogu ostvariti svoja prava pristupa, ispravke ili brisanja slanjem zahtjeva na adresu: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina- Za: Responsable de Bases de Datos.

Fizička lica moraju prikačiti kopiju svog nacionalnog identifikacijskog dokumenta, a zakonski zastupnici moraju prikačiti dokumentaciju kojom se potvrđuje validnost zakonskog zastupanja. Svaki zahtjev mora objasniti razlog za zahtjev. Coca‑Cola će odgovoriti na zahtjev za pristupom u roku od deset (10) kalendarskih dana, a u slučaju zahtjeva za ispravkom, ažuriranjem ili brisanjem ličnih podataka, Coca‑Cola će odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana.

Iako se vaši lični podaci generalno čuvaju u centralnoj bazi podataka o potrošačima na serverima koji se nalaze u Australiji, Coca‑Cola također može po potrebi i povremeno čuvati vaše lične podatke na sistemima naših podružnica i dobavljača u drugim zemljama, kao što su Sjedinjene Američke Države, Novi Zeland, Singapur i druge.

Zahtijevamo od trećih strana koje čuvaju lične podatke da se pridržavaju australijskih zakona o privatnosti i ove Politike privatnosti i da samo koriste vaše lične podatke u svrhe za koje su im dostavljeni.

Ako želite pristupiti ili ispraviti vaše lične podatke ili imate pitanja ili nedoumice u pogledu ove Politike privatnosti ili ako ste zabrinuti da je eventualno došlo do kršenja vaše privatnosti, kontaktirajte nas na bilo koji od sljedećih načina:

Adresa e-pošte: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Pozovite naš Centar za korisničke informacije na 1800 025 123 (u Australiji)
Pošta: Na ruke: Službenik za privatnost
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059
Online: Koristite odjeljak „Kontakt" na www.coca-cola.com.au i navedite da se vaš upit odnosi na „privatnost".

Odgovorit ćemo vam čim budemo u mogućnosti, a u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon dobijanja vašeg inicijalnog zahtjeva.

Ako Coca‑Cola ima valjane razloge da ne usliši vaš zahtjev u pogledu ličnih podataka, dostavit ćemo vam pismeno obrazloženje i mehanizme koje možete pratiti ako želite da se žalite na odbijanje.

Kontrolor vaših ličnih podataka je:
Coca Cola South Pacific Pty Limited
Adresa e-pošte: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Pozovite naš Centar za korisničke informacije na 1800 025 123 (u Australiji)
Pošta: Na ruke: Službenik za privatnost
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059

Regulator za zaštitu podataka je:
Office of the Australian Information Commissioner
Pošta: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
Adresa: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000
Tel: 1300 363 992
Faks: 61 2 9284 9666
Adresa e-pošte: foi@oaic.gov.au
Web stranica: https://www.oaic.gov.au/

Vaša prava na privatnost u skladu s LGPD opisana su na https://privacidade.cocacola.com.br/#direitos. Da biste ostvarili svoja prava po pitanju privatnosti,
 

Kontrolor vaših ličnih podataka je Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Regulator za zaštitu podataka je Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

U slučaju web stranica namijenjenih stanovnicima Brazila, Coca‑Cola ima prava kolačića odvojena od ove Politike privatnosti. Pogledajte relevantnu Coca‑Cola web stranicu.

Stanovnici Kalifornije. Ova Izjava o privatnosti za Kaliforniju (Izjava o privatnosti za Kaliforniju) odnosi se na obradu ličnih podataka koju vrši Coca‑Cola u odnosu na stanovnike američke države Kalifornije (Potrošači u Kaliforniji), kao što nalaže Zakon o privatnosti potrošača Kalifornije iz 2018, uključujući njegove dopune (CCPA).

Ako ste Potrošač u Kaliforniji, ova Izjava o privatnosti za Kaliforniju osmišljena je da vam pomogne da razumijete kategorije ličnih podataka koje prikupljamo o vama, gdje dobijamo lične podatke, zašto ih obrađujemo, s kime ih dijelimo, kao i prava koja imate da biste bili upoznati i mogli kontrolirati svoje lične podatke. U slučaju sukoba ove Izjave o privatnosti za Kaliforniju s bilo kojom odredbom u ostatku naše Politike privatnosti, onda ova Izjava o privatnosti za Kaliforniju ima prednost kada je u pitanju obrada ličnih podataka Potrošača u Kaliforniji. Izjava o privatnosti za Kaliforniju ne važi za zaposlenike, izvođače, privremene radnike ili kandidate za posao kompanije Coca‑Cola.

Izjava u trenutku prikupljanja
U svrhe CCPA, Coca‑Cola generalno nastupa kao „Društvo" u pogledu vaših ličnih podataka. Društvo je slično voditelju obrade podataka, što znači da Coca‑Cola utvrđuje kako i zašto se raspolaže ličnim podacima koje Coca‑Cola prikuplja od vas ili o vama.

Izjava u trenutku prikupljanja ličnih podataka opisuje našu praksu prikupljanja ličnih podataka kada nastupamo kao Društvo, uključujući spisak kategorija ličnih podataka koje prikupljamo, svrhe u koje prikupljamo lične podatke, kao i izvore iz kojih prikupljamo lične podatke.

Iako već gore u ovoj Politici privatnosti objašnjavamo koje lične podatke prikupljamo i zašto, CCPA zahtijeva da izvršimo određena otkrivanja koristeći kategorije ličnih podataka koje se koriste u definiciji ličnih podataka u CCPA.

Kategorija: Identifikatori
Izvor: Direktno od vas
Namjena: Pružanje usluga oglašavanja i marketinga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice, Ostale treće strane

Kategorija: Kategorije ličnih podataka navedene u statutu Zabilješki o potrošačima Kalifornije (Kal. građ. zakon, Odjeljak 1798.80(e))
Izvor: Direktno od vas
Namjena: Pružanje usluga oglašavanja i marketinga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice, Ostale treće strane

Kategorija: Zaštićene karakteristike klasifikacije u skladu sa Zakonom Kalifornije ili saveznim zakonom
Izvor: Direktno od vas
Namjena: Pružanje usluga oglašavanja i marketinga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice, Ostale treće strane

Kategorija: Komercijalne informacije
Izvor: Direktno od vas
Namjena: Pružanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice, Ostale treće strane

Kategorija: Biometrijski podaci, koji predstavljaju podatke o vašim psihološkim, biološkim ili bihevioralnim karakteristikama
Izvor: Coca‑Cola ne prikuplja ove podatke od Datuma stupanja na snagu
Namjena: Coca‑Cola ne prikuplja ove podatke od Datuma stupanja na snagu
Treće strane: Coca‑Cola ne prikuplja ove podatke od Datuma stupanja na snagu

Kategorija: Internet aktivnost ili druga aktivnost na elektronskoj mreži
Izvor: Direktno od vas, Automatski prikupljeno tokom korištenja usluga
Namjena: Pružanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice, Ostale treće strane

Kategorija: Podaci o geolokaciji
Izvor: Direktno od vas, Automatski prikupljeno tokom korištenja usluga
Namjena: Pružanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga, Ostale treće strane

Kategorija: Audio, elektronske, vizuelne ili slične informacije
Izvor: Direktno od vas
Namjena: Pružanje usluga
Treće strane: Pružaoci usluga

Kategorija: Profesionalne ili informacije o zaposlenju
Izvor: Direktno od vas, Od trećih strana
Namjena: Pružanje usluga, Oglašavanje i marketing
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice

Kategorija: Zaključci izvučeni iz drugih kategorija da bi se kreirao profil o Potrošaču u Kaliforniji
Izvor: Coca‑Cola
Namjena: Oglašavanje i marketing
Treće strane: Pružaoci usluga, uključujući marketinške kuće, Partnerske podružnice i punionice, Ostale treće strane

Kada prikupljamo precizne podatke o geolokaciji u svrhu obavljanja Usluga koje ste zahtijevali, smatra se da prikupljamo podatke koji su „osjetljivi" u skladu sa zakonom Kalifornije. Naše korištenje ovih podataka radi pružanja Usluga koje ste zahtijevali, dosljedno je dozvoljenim poslovnim svrhama u Građanskom zakonu Kalifornije, Odjeljak 1798.100 et seq. i uredbama za njegovo sprovođenje.

Iako smo objelodanili lične podatke trećim stranama, zapravo nemamo saznanja da smo prodali ili podijelili te podatke o bilo kome ko je mlađi od 16 godina.

Vaša prava na privatnost kao Potrošača u Kaliforniji
CCPA nudi Potrošačima u Kaliforniji sljedeća ključna prava privatnosti:
 

 • Pravo na pristup informacijama: Imate pravo zahtijevati pristup ličnim podacima koji su prikupljeni o vama i podacima koji se odnose na izvor tih podataka, svrha u koje ih prikupljamo i trećim stranama i pružaocima usluga s kojima ih dijelimo.
 • Pravo da zahtijevate brisanje: Imate pravo zahtijevati da izbrišemo neke lične podatke koje smo prikupili od vas.
 • Pravo na ispravku: Imate pravo na ispravku netačnih ličnih podataka o vama. Imajte na umu da su zahtjevi za ispravku podložni nekim ograničenjima i u nekim okolnostima možemo odlučiti da izbrišemo umjesto da ispravimo vaše lične podatke.
 • Pravo na odjavu od prodaje ličnih podataka trećim stranama: Naše otkrivanje vaših ličnih podataka trećim stranama pružaocima usluga oglašavanja i analitike može predstavljati prodaju u skladu s nekim državnim zakonima i, u Kaliforniji, može također predstavljati „dijeljenje" (što je termin koji se koristi za dijeljenje podataka u svrhe oglašavanja). U mjeri u kojoj naše korištenje predstavlja prodaju ili dijeljenje vaših ličnih podataka, imate pravo da se odjavite tako što ćete (a) omogućiti preferencijalni signal za odjavu ili Globalnu kontrolu privatnosti na svom pregledniku koji prepoznaju naše web stranice namijenjene SAD-u, (b) odjaviti se od kolačića u našem centru za preferencije u pogledu kolačića na web stranicama namijenjenim SAD-u, ili (c) podnijeti zahtjev za odjavu na https://us.coca-cola.com/dsrform.
 • Pravo protiv diskriminacije: Nećemo vršiti diskriminaciju nad vama zato što ostvarujete svoja prava u skladu s CCPA. Nećemo vam uskratiti robu ili usluge zato što ostvarujete svoja prava; nećemo vam naplaćivati drugu cijenu ili naknade za robu ili usluge, uključujući i davanje popusta ili drugih prednosti niti ćemo nametati penale jer ste ostvarili svoja prava; nećemo vam davati drugi nivo ili kvalitetu robe ili usluga jer ste ostvarili svoja prava; niti nagovijestiti da ćete možda dobiti drugačiju cijenu ili naknadu za robu ili usluge ili drugačiji nivo kvalitete roba ili usluga kao rezultat ostvarivanja vaših prava.

Da biste podnijeli zahtjev za ostvarivanje svojih prava privatnosti u Kaliforniji, učinite sljedeće:
 

Da biste podnijeli zahtjev, pripremite svoje ime, adresu e-pošte i mjesto prebivališta. Možete ovlastiti drugu osobu (vašeg zastupnika) da podnese zahtjev u vaše ime.

Nastojimo ispuniti zahtjeve što je prije razumno izvodljivo i dosljedno svim važećim zakonima. Imajte na umu da može biti potrebno dodatno vrijeme da se provjere i ispune zahtjevi koje podnesu zastupnici. Ako imate račun kod nas, određene izmjene možete napraviti direktno na profilnoj stranici svog računa. Imajte na umu da se promjene koje napravite na profilnoj stranici svog računa preko Usluga možda neće uvijek odraziti na dijelu Usluga kojima upravljamo.

Napomena:
 

 • Možemo (a u nekim slučajevima smo u obavezi) provjeriti vaš identitet prije nego što postupimo po vašem zahtjevu da ostvarite svoja prava po pitanju privatnosti u Kaliforniji. Nakon što primimo i obradimo vaš zahtjev, kontaktirat ćemo vas na adresu e-pošte koju ste dali u svom zahtjevu s instrukcijama kako da provjerimo vaš identitet, nakon čega ćemo provjeriti vaš dosije za odgovarajuće podatke.
 • Možda nećemo ispuniti dio ili cijeli vaš zahtjev – naprimjer, određeni podaci koje prikupljamo mogu biti izuzeti iz ove Izjave o privatnosti za Kaliforniju, poput javnih podataka koje je objavio državni subjekat ili podaci obuhvaćeni drugačijim zakonom o privatnosti. U takvim situacijama, objasnit ćemo zašto ne ispunjavamo vaš zahtjev kada vam budemo odgovorili.

Izjava o finansijskoj stimulaciji
Možemo ponuditi popuste ili druge prednosti potrošačima upisanim u neke nagradne ili promotivne programe, uključujući bez ograničenja sljedeće: (1) Potrošači se mogu prijaviti na e-poštu promocije kompanije Coca‑Cola tako što će poslati svoju adresu e-pošte preko Stranice. Tamo su objavljene dodatne odredbe i uslovi. (2) Potrošači mogu slikati i poslati „sip & scan" kodove kako bi pristupili nagradama, nagradnim igrama i drugim iskustvima. Potrošači koji su prijavljeni u svoj Coke.com račun dok učestvuju u „sip & scan" akcijama mogu sačuvati i preuzeti takve nagrade. Dodatne informacije dostupne su na https://us.coca-cola.com/sip-and-scan-faq/. (3) Potrošači mogu kreirati Coca‑Cola račun i dobiti 15% popusta na prvu narudžbu u trgovini Coca‑Cola. (4) Potrošači mogu registrovati račun i dobiti besplatne ili proizvode s popustom. (5) Potrošači mogu učestvovati u Coca‑Cola društvenim promocijama, takmičenjima ili nagradnim igrama za šansu da dobiju prednosti opisane u svakoj od tih promocija.

Coca‑Cola generalno ne dodjeljuje novčanu ili drugu vrijednost ličnim podacima potrošača a naše promotivne aktivnosti se stalno mijenjaju. U mjeri u kojoj zakon Kalifornije nalaže da se takvim programima dodijeli vrijednost ili razlika u cijeni ili usluzi koja je posrijedi, Coca‑Cola vrednuje prikupljene i korištene lične podatke u okviru svakog programa kao da su jednaki vrijednosti popusta ili drugih finansijskih stimulacija datih u svakom od tih programa, na osnovu praktičnih napora uloženih u dobroj vjeri da se zbirno procjene svi prikupljeni podaci: (1) vrsta prikupljenih ličnih podataka u svakom programu (npr. adresa e-pošte), (2) korištenje takvih podataka od strane kompanije Coca‑Cola u vezi s njenim marketinškim aktivnostima, (3) obim datih popusta (koji mogu ovisiti o obavljenoj kupovini svakog od potrošača u skladu s tim ponudama), (4) broj pojedinaca upisanih u odgovarajuće programe, i (5) proizvodi za koje mogu važiti date prednosti (poput razlike u cijeni). Ove vrijednosti mogu se vremenom mijenjati. Imajte na umu da je ovaj opis bez odricanja od bilo kojih vlasničkih ili poslovnih informacija, uključujući poslovne tajne i ne predstavlja bilo kakvu izjavu u pogledu opšteprihvaćenih računovodstvenih principa ili standarda finansijskog računovodstva.

Jedan drugi zakon Kalifornije dozvoljava stanovnicima Kalifornije da zahtijevaju izjavu o otkrivanju kategorija ličnih podataka o vama koje smo podijelili s trećim stranama za njihove svrhe direktnog marketinga tokom prethodne kalendarske godine. Trenutno, Coca‑Cola ne dijeli lične podatke s trećim stranama za njihove svrhe direktnog marketinga.

Stanovnici država Colorado, Connecticut, Utah i Virginia. Zakoni o privatnosti u ovim državama daju potrošačima određena prava u pogledu njihovih ličnih podataka. Coca‑Cola će poštovati ova prava u slučaju svih stanovnika SAD. Ona obuhvataju:
 

 • Pravo na pristup informacijama: Imate pravo pristupiti i dobiti primjerak svojih ličnih podataka.
 • Pravo da zahtijevate brisanje: Imate pravo zahtijevati da izbrišemo lične podatke koje ste dali ili koje smo prikupili od vas.
 • Pravo na ispravku: Imate pravo ispraviti netačnosti u svojim ličnim podacima.
 • Pravo na odjavu: Naše otkrivanje vaših ličnih podataka trećim stranama pružaocima usluga oglašavanja i analitike može predstavljati prodaju u skladu s nekim državnim zakonima. Pored toga, koristimo kolačiće za plasiranje ciljanih oglasa. Imate pravo da se odjavite iz ovih aktivnosti tako što ćete (a) omogućiti preferencijalni signal za odjavu ili Globalnu kontrolu privatnosti na svom pregledniku koji prepoznaju naše web stranice namijenjene SAD-u, (b) odjaviti se od kolačića u našem centru za preferencije u pogledu kolačića na web stranicama namijenjenim SAD-u, ili (c) podnijeti zahtjev za odjavu na https://us.coca-cola.com/dsrform.

Pored toga, stanovnici država Colorado, Connecticut i Virginia mogu se žaliti na odluku u pogledu njihovih zahtjeva za privatnost potrošača tako što će nas kontaktirati putem e-pošte privacy@coca-cola.com.

Coca‑Cola prikuplja, koristi i otkriva lične podatke u svrhe navedene u našoj Politici privatnosti i u sve dodatne svrhe, kao što zakon dopušta, uz obavještavanje vas i uz vašu izričitu i podrazumijevanu saglasnost.

Imate određena prava u pogledu svojih podataka. Da biste pristupili i ispravili svoje lične podatke, popunite obrazac na sljedećoj vezi: https://us.coca-cola.com/dsrform. Imajte na umu da možemo provjeriti vaš identitet prije nego što postupimo po vašem zahtjevu.

Za stanovnike provincije Quebec: Osoba zadužena za zaštitu ličnih podataka pojedinaca s boravištem u Quebecu je Larissa Barbara Lourenco, koju možete kontaktirati putem e-pošte na privacy@coca-cola.com.

Kao što nalaže zakon o zaštiti podataka Čilea, potrebna je saglasnost za svaku aktivnost koju Coca‑Cola sprovodi u pogledu pojedinaca zaštićenih čileanskim zakonom o zaštiti podataka.

Čileanski zakon o zaštiti podataka nudi sljedeća prava privatnosti:
 

 • Da zahtijevate informacije o obradi ličnih podataka
 • Da zahtijevate ispravku netačnih ili nekompletnih ličnih podataka
 • Da zahtijevate brisanje ličnih podataka ako se čuvaju bez pravnog osnova ili ako su zastarjeli
 • Da zahtijevate brisanje ili blokiranje ličnih podataka, šta god da važi, ako su lični podaci svojevoljno dati ili ako se koriste za komercijalnu komunikaciju i pojedinac ne želi više da bude dio relevantnog registra, bilo permanentno bilo privremeno
 • Da se usprotivite korištenju ličnih podataka u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta ili anketa
 • Da povučete saglasnost za obradu ličnih podataka s budućim dejstvom. Međutim, imajte na umu da povlačenje saglasnosti može značiti da možda neće biti moguće dalje korištenje nekih ili svih Usluga.

Kontrolor vaših ličnih podataka je Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Pogledajte našu odvojenu politiku privatnosti koja je dostupna na: https://www.coca-colacompany.com/cn/.

Voditelj obrade podataka
Voditelj obrade podataka (tj. subjekt kompanije Coca‑Cola koji odlučuje o svrsi i sredstvima obrade vaših ličnih podataka) u slučaju ličnih podataka prikupljenih u vezi s korištenjem Usluga u Evropskom ekonomskom prostoru, Švicarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu jeste NV Coca‑Cola Services SA, društvo s registrovanim sjedištem u Chaussée de Mons 1424, 1070 Brisel.

Obrada
Obrada vaših ličnih podataka od strane kompanije Coca‑Cola opisana je gore u ovoj Politici privatnosti, uključujući:
 

 • Lične podatke koji se prikupljaju i zašto se prikupljaju (Odjeljak 2)
 • Kako Coca‑Cola koristi vaše lične podatke (Odjeljak 4) i dijeli vaše lične podatke (Odjeljak 6)
 • Koliko dugo Coca‑Cola zadržava vaše lične podatke (Odjeljak 8)

Pravni osnov za obradu od strane kompanije Coca‑Cola
Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka od strane kompanije Coca‑Cola ovisi o kontekstu u kome se vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju. Generalno, lične podatke prikupljamo samo kad (i) Coca‑Cola treba lične podatke da bi ispunila ugovor s vama (poput naših odredbi korištenja), u kom slučaju ćemo vam saopštiti da li je obavezno dostavljanje vaših ličnih podataka i moguće posljedice ako nam ne dostavite svoje lične podatke;

(ii) kada imamo saglasnost za to (koju možete povući u svakom trenutku koristeći kontakt informacije u nastavku); ili

(iii) kada je obrada u našem legitimnom poslovnom interesu i ne poništava prava privatnosti ili druga osnova prava i slobode korisnika (kao kada obrađujemo lične podatke da bismo spriječili korištenje Usluga u svrhe prevare).

Ako prikupljamo i koristimo lične podatke oslanjajući se na naš legitimni interes (ili interes neke treće strane), taj interes se odnosi na pružanje Usluga vama i komunikaciju s vama po pitanju Usluga i na odgovaranje na upite, unapređenje Usluga, obavještavanje korisnika o novim funkcijama ili održavanje ili sprovođenje marketinških aktivnosti i sličnih komercijalnih interesa kako bismo vam pružili Usluge. Možemo imati i druge legitimne interese i, ako to ima smisla, pojasnit ćemo naše legitimne interese u odgovarajuće vrijeme.

U nekim slučajevima, možemo imati i zakonsku obavezu da prikupljamo lične podatke od korisnika. Ako od vas zatražimo da nam dostavite lične podatke kako bismo ispunili zakonsku obavezu, to ćemo jasno naznačiti u odgovarajućem trenutku i saopštit ćemo vam da li je dostavljanje vaših ličnih podataka obavezno, kao i moguće posljedice ako nam ne dostavite vaše lične podatke.

Ako imate pitanja ili trebate dodatne informacije o tome kako Coca‑Cola obrađuje vaše lične podatke, obratite nam se na privacy@coca-cola.com.

Pravila kolačića
U EEP, Švicarskoj i UK, Coca‑Cola ima pravila kolačića odvojena od ove Politike privatnosti. Pogledajte web stranicu kompanije Coca‑Cola koju koristite za više informacija.

Prava subjekata podataka
U mjeri u kojoj to GDPR predviđa, imate sljedeća prava u pogledu ličnih podataka koji se odnose na vas:
 

 • Pravo na pristup svojim ličnim podacima
 • Pravo na ispravku (tj. korigovanje, ažuriranje)
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničavanje obrade
 • Pravo na prenosivost podataka (tj. da dobijete elektronski primjerak svojih ličnih podataka u svrhu njihovog slanja drugoj organizaciji)
 • Pravo na povlačenje saglasnosti u svakom trenutku

Ako biste željeli pristupiti, ispraviti, ažurirati, ograničiti, usprotiviti se ili izbrisati lične podatke koje ste prethodno dostavili kompaniji Coca‑Cola ili ako biste željeli dobiti elektronski primjerak vaših ličnih podataka u svrhu njihovog slanja drugoj kompaniji (gdje zakon predviđa ovo pravo prenosivosti podataka), podnesite nam zahtjev na sljedeći način:
 

U svom zahtjevu, precizirajte koje lične podatke želite izmijeniti, da li želite da se vaši lični podaci izbace iz naše baze podataka ili druga ograničenja koja biste željeli staviti na naše korištenje vaših ličnih podataka. Radi vaše privatnosti, provjeravamo vaš identitet i geografsko boravište prije nego što ispunimo vaš zahtjev. Povinovat ćemo se vašem zahtjevu što je prije razumno izvodljivo i u okviru vremenskog roka koji važeći zakon predviđa.

Imajte na umu da često moramo zadržati određene lične podatke u svrhe evidencije i/ili da bismo dovršili bilo koju transakciju koju ste započeli prije podnošenja zahtjeva (npr. kada obavite kupovinu ili se prijavite na promociju, možda nećemo moći da izmijenimo ili izbrišemo lične podatke koje ste nam dali do završetka kupovine ili promocije). Možda nećemo moći izbrisati neke lične podatke zbog zakonskih razloga.

Kako da kontaktirate organe za zaštitu podataka

EU organi za zaštitu podataka
Imate pravo podnijeti žalbu na to kako obrađujemo vaše lične podatke odgovarajućem EU organu za zaštitu podataka. Kliknite ovdje za više informacija.

Regulator za zaštitu podataka Švicarske
Kancelarija saveznog komesara za zaštitu podataka i informacija (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Berne
Tel: 41 (0)58 462 43 95 (pon.-pet., 10-12 h)
Telefaks: 41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Regulator za zaštitu podataka Ujedinjenog Kraljevstva
Kancelarija komesara za informacije (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
Faks: 01625 524510
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Važeći zakon koji regulira politiku privatnosti je Zakon o IT iz 2000. godine i Pravila razumne sigurnosne prakse i procedura i osjetljivih ličnih podataka ili informacija iz 2011, a koja zamjenjuju Pravila o informacionoj tehnologiji (smjernice za posrednike) iz 2011, izdata u skladu sa Zakonom o IT iz 2000. godine.

Adresa e-pošte službenika za žalbe koga imenuje Coca Cola India Private Limited (CCIPL): grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Registrirano sjedište CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

Korporativno sjedište CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Stanovnici Japana

Pogledajte našu odvojenu politiku privatnosti koja je dostupna na:

https://www.cocacola.co.jp/privacy-policy.

Obavještenje o privatnosti kompanije Coca‑Cola za Meksiko važi za obradu ličnih podataka stanovnika Meksika kako to nalaže meksički zakon, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Pogledajte našu odvojenu politiku privatnosti koja je dostupna na[ADD LINK TO MEXICO’S PRIVACY NOTICE].

Kontrolor vaših ličnih podataka je: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX. Tel:+5255.5262.200

Regulator za zaštitu podataka je Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ako imate pitanja o Obavještenju o privatnosti kompanije Coca‑Cola za Meksiko, kontaktirajte nas putem e-pošte na: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Coca‑Cola ne prikuplja cijeli datum rođenja potrošača u Filipinima. Coca‑Cola će dobiti saglasnost roditelja kada Coca‑Cola svjesno obrađuje lične podatke potrošača mlađih od 18 godina.

Kontrolor vaših ličnih podataka je Coca‑Cola Far East Ltd. (Regionalno operativno sjedište na Filipinima) i The Coca‑Cola Export Corporation (Filipinska podružnica).

Pogledajte našu odvojenu politiku privatnosti koja je dostupna na https://www.coca-cola.co.kr/policies/privacy-policy

Tajlandski Zakon o zaštiti ličnih podataka iz 2019. važi za obradu ličnih podataka stanovnika Tajlanda.

Kontrolor vaših ličnih podataka je Coca‑Cola (Thailand) Ltd. Kontaktirajte privacythailand@coca-cola.com ako imate pitanja.

U nastavku je rezime vaših prava u pogledu zaštite podataka:

Vaše pravo na pristup ličnim podacima
Imate pravo da dobijete potvrdu da li obrađujemo lične podatke o vama, da dobijete primjerak vaših ličnih podataka koje čuvamo o vama kao kontrolor i da dobijete neke druge informacije o tome kako i zašto obrađujemo vaše lične podatke.

Vaše pravo na ispravku/dopunu ličnih podataka
Imate pravo zahtijevati da se vaši lični podaci ažuriraju ili isprave gdje su netačni (naprimjer, ako promijenite ime ili adresu) i da se nepotpuni lični podaci upotpune. Kada je praktično moguće, kada nas obavijestite da neki od ličnih podataka koje obrađujemo više nije tačan, izvršit ćemo odgovarajuća ažuriranja na osnovu vaših najnovijih informacija.

Vaše pravo na brisanje/pravo na zaborav
Imate pravo na brisanje vaših ličnih podataka u sljedećim slučajevima:
 

 • Lični podaci više nisu neophodni po pitanju svrhe za koju su prikupljeni i obrađivani.
 • Naš zakonski osnov za obradu je saglasnost, kada povučete saglasnost mi više nećemo imati drugi zakonski osnov za obradu.
 • Naš zakonski osnov za obradu je da je obrada neophodna radi naših ili legitimnih interesa treće strane, kada se usprotivite obradi, mi više nećemo imati nadvladavajući zakonski osnov.
 • Podnesete prigovor na našu obradu u svrhe direktnog marketinga.
 • Vaši lični podaci su nezakonito obrađivani.
 • Vaši lični podaci moraju se izbrisati da biste ispunili zakonsku obavezu kojoj ste podložni.

Vaše pravo na ograničavanje obrade
Imate pravo na ograničavanje obrade vaših ličnih podataka u sljedećim slučajevima:
 

 • Osporavate tačnost vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Moramo ograničiti obradu informacija koje su osporene dok ne budemo u mogućnosti provjeriti tačnost vaših ličnih podataka.
 • Lični podaci se moraju izbrisati ili uništiti, ali vi umjesto toga zahtijevate ograničenje korištenja tih ličnih podataka.
 • Više nije neophodno zadržavati lične podatke u svrhu prikupljanja, ali zahtijevate od nas da zadržimo te lične podatke u svrhu pokretanja, usaglašenosti ili ostvarivanja prava na zakonska potraživanja ili na odbranu od zakonskih potraživanja.
 • Lični podaci čekaju na provjeru legitimnog osnova za njihovu obradu, njihove neophodnosti u svrhu zakonskih potraživanja (pokretanja, usaglašenosti, ostvarivanja prava ili odbranu) ili njihove neophodnosti da bismo mi obavili neki zadatak od javnog interesa.

Vaše pravo da se usprotivite obradi
Imate pravo na prigovor našoj obradi vaših ličnih podataka u sljedećim slučajevima:
 

 • lični podaci su prikupljeni zbog neophodnosti:
 • obavljanja zadatka od javnog interesa koji smo mi izvršili ili sprovođenja zvaničnog ovlaštenja koje nam je dato i legitimnih interesa kompanije Coca‑Cola
 • prikupljanja, korištenja ili otkrivanja takvih ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga;
 • prikupljanja, korištenja ili otkrivanja ličnih podataka u svrhu naučnog, historijskog ili statističkog istraživanja

Napomena: Zadržavamo pravo da odbijemo vaš zahtjev ako možemo dokazati da (i) postoji legitiman osnov za obradu ovih ličnih podataka ili je to neophodno radi pokretanja, usaglašenosti, ostvarivanja prava na zakonska potraživanja ili odbrane od zakonskih potraživanja ili (ii) obrada vaših ličnih podataka u svrhu naučnog, historijskog ili statističkog istraživanja neophodna je radi obavljanja zadatka izvršenog iz razloga javnog interesa.

Vaše pravo na prenosivost podataka
Imate pravo dobiti svoje lične podatke koje ste nam dali i imate pravo poslati te podatke drugoj organizaciji (ili od nas zahtijevati da to učinimo ako je tehnički izvodljivo), pri čemu:
 

 • naš zakonski osnov za obradu ličnih podataka je saglasnost ili neophodnost radi ispunjavanja ugovora s vama i
 • obrada se provodi automatiziranim putem.

Vaše pravo na povlačenje saglasnosti
U slučajevima kada obrađujemo lične podatke na osnovu saglasnosti, pojedinci imaju pravo na povlačenje saglasnosti u svakom trenutku. Generalno, ne obrađujemo lične podatke na osnovu saglasnosti (jer se obično oslanjamo na drugi zakonski osnov).

Regulator za zaštitu podataka je:
Tajlandska komisija za zaštitu ličnih podataka
Ministarstvo digitalne ekonomije i društva
Adresa: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok
Tel: 662-142-1033, 662-141-6993
Adresa e-pošte: pdpc@mdes.go.th
Web stranica: https://www.mdes.go.th/mission/82

Coca‑Cola vam pruža mogućnost pregleda, ispravke, ažuriranja ili izmjene ličnih podataka koje ste prethodno dostavili. Da biste ostvarili ova prava:
 

U svom zahtjevu, precizirajte koje lične podatke želite izmijeniti, da li želite da se vaši lični podaci izbace iz naše baze podataka ili druga ograničenja koja biste željeli staviti na naše korištenje vaših ličnih podataka. Radi vaše zaštite, možda ćemo morati provjeriti vaš identitet i geografsko boravište prije nego što ispunimo vaš zahtjev. Povinovat ćemo se vašem zahtjevu što je prije razumno izvodljivo i u okviru vremenskog roka koji važeći zakon predviđa.

* * * * *

U nastavku su dodatne informacije o subjektu kompanije Coca‑Cola koji postupa kao kontroler vaših ličnih podataka, ovisno o mjestu vašeg uobičajenog boravišta:

Bangladeš
Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Kraljevina Butan
TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-77190300 (O)

Čile
Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente
Kennedy 5757 Piso 12
Las Condes, Santiago

Kolumbija
Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60. Piso 8.
Bogotá, Colombia.
Tel. 638-6600

Regulator za zaštitu podataka:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
https://www.sic.gov.co
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165
contactenos@sic.gov.co

Kostarika
Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

Regulator za zaštitu podataka:
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).
prodhab.go.cr.
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Dominikanska Republika
Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Na ruke: Santiago Carrasco

Ekvador
Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.
Quito, Ecuador
Tel: 593 2 382 622
Na ruke: Mariana Rosalba

Indonezija
PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Republika Maldivi
Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Nepal
Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal

Bottlers Nepal Limited,
Balaju Industrial District, Balaju,
Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253
+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited,
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan,
Nepal, P.O. Box: 20
+977-056420216

Perú
Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Perú.
Tel. (511) 411-4200
Na ruke: Maria Sol Jares

Regulator za zaštitu podataka:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú
protegetusdatos@minjus.gob.pe

Filipini
Coca‑Cola Far East Ltd. (Regionalno operativno sjedište na Filipinima)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

The Coca‑Cola Export Corporation (Filipinska podružnica)
24th Floor Net Lima
Building 5th Avenue corner 26th S
treet Bonifacio Global City Taguig,
Manila, 1634 Philippines

Šri Lanka
Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

Ukrajina
Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor
Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150
Ukrajina

Vijetnam
Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City