Οροι Συμμετοχης Στον Διαγωνισμο

«COCA‑COLA Coke&Meals NCP April 2023»

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (ΦΑΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128, (στο εξής «Διοργανώτρια»), για λογαριασμό του πελάτη της «Coca‑Cola Services NV», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες), προκηρύσσει διαγωνισμό δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει δώρα μέσω του Coca‑Cola Application (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος (εφεξής GR) και Κύπρου (εφεξής CY) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα ή τη συναίνεση των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών.

3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, της «COCA‑COLA ΕΛΛΑΣ AE», «Coca‑Cola Services NV» και «COCA‑COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.

4.  Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12.04.2023, ώρα 12.00 έως και 02.05.2023, ώρα 23.59 (εφεξής «Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει:(α) Να κατεβάσει το Coca‑Cola Application και να εισέλθει στο Coca‑Cola Application. (β) Να κάνει εγγραφή/σύνδεση στο Application καταχωρώντας το προσωπικό του e-mail και τη χώρα διαμονής του (Ελλάδα ή Κύπρος). (γ) Να παίξει με τα παιχνίδια στο Coca‑Cola Application, συγκεντρώνοντας Gems. (δ) Να κάνει εγγραφή/σύνδεση στο Application καταχωρώντας το προσωπικό του e-mail και τη χώρα διαμονής του (Ελλάδα ή Κύπρος). (ε) Για GR: Για να λάβει μέρος στo διαγωνισμό «instant win», να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Δώρα/Win», να πατήσει επάνω στην εικόνα με τα «Δώρα στη Στιγμή» και να πατήσει το κόκκινο κουμπάκι με το βέλος. Πατώντας το κόκκινο κουμπάκι με το βέλος, η εφαρμογή θα «τραβήξει» 500 Gems από το λογαριασμό του χρήστη για τη συμμετοχή. Στη συνέχεια ο χρήστης θα ενημερωθεί άμεσα από την εφαρμογή αν κέρδισε ή όχι. Για GR & CY: Για να λάβει μέρος στις κληρώσεις, να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Δώρα/Win», να πατήσει επάνω στην κατηγορία «Κληρώσεις», να επιλέξει το δώρο που επιθυμεί και να πατήσει το κόκκινο κουμπάκι με το εισιτήριο. Πατώντας το κόκκινο κουμπάκι με το εισιτήριο, η εφαρμογή θα «τραβήξει» όσα Gems αναγράφονται πάνω σε κάθε δώρο από το λογαριασμό του χρήστη για τη συμμετοχή. Στη συνέχεια ο χρήστης θα ενημερωθεί άμεσα από την εφαρμογή ότι έλαβε μέρος στην κλήρωση με επιτυχία.

6.  Δώρα – Κλήρωση

Για GR, μέσα από τυχαία επιλογή από αλγόριθμο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή) κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού τυχεροί νικητές, έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει τα δώρα που μπορεί να δει στο Coca‑Cola App, στην ενότητα «Δώρα/Win». Τα δώρα είναι (21) Popcorn Popper, (11) Street Food Βιβλίο του chef Άκη Πετρετζίκη, (7) Piece of cake βιβλίο του chef Άκη Πετρετζίκη, (43) Coca‑Cola Ποδιά Μαγειρικής, (7) Pancakes Shaker. Στην στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή) για Ελλάδα, οι νικητές θα ενημερώνονται άμεσα μέσω του Coca‑Cola App και θα δοθούν συνολικά 89 Δώρα.

Για GR, οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για τα μεγάλα δώρα (2) Φοντύ Συσκευή και (5) Συντριβάνι Σοκολάτας, θα γίνουν στις 04.05.2023, μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετεχόντων με 7 νικητές για Ελλάδα.

Για CY, οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για τα μεγάλα δώρα (2) Βαφλιέρα, (2) Popcorn Popper, (2) Hot Dog Συσκευή, (2) Κρεπιέρα, θα γίνουν στις 04.05.2023, μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετεχόντων με 8 νικητές για Κύπρο.

Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για τα μεγάλα δώρα διεξάγωνται ηλεκτρονικά με τρόπο δίκαιο που δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα ενημερώνονται μέσω e-mail.

Ημερομηνίες ανακοινώσεων νικητών και επιλαχόντων ηλεκτρονικών κληρώσεων για τα μεγάλα δώρα για GR & CY:
Ανακοίνωση νικητών: 04.05.2023 (για να απαντήσουν σε 5 ημέρες)
Ανακοίνωση 1ων επιλαχόντων: 11.05.2023 (για να απαντήσουν σε 3 ημέρες)
Ανακοίνωση 2ων επιλαχόντων: 16.05.2023 (για να απαντήσουν σε 3 ημέρες)
Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν τις συμμετοχές τους στο Coca‑Cola Application, στην ενότητα «Προφίλ/Profile», «ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΟΥ/My Prizes».

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της ιστοσελίδας, εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού.

7. Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρων

Για τα δώρα στιγμιαίας τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή) σε GR, οι νικητές θα ενημερώνονται άμεσα στο Coca‑Cola Application εάν κέρδισαν ή όχι, έτσι ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με το τμήμα δώρων Coca‑Cola στο τηλ 210-9525255 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. και να ενημερωθούν πως θα παραλάβούν τα δώρα τους. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει ο κάθε νικητής μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 με το παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Για τις μεγάλες κληρώσεις σε GR & CY οι νικητές θα ενημερωθούν για τις νίκες τους και για τις οδηγίες παραλαβής των δώρων, με προσωπικό e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησαν για την εγγραφή τους στο Coca‑Cola App. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι οι συμμετοχές τους δεν ήταν έγκυρες, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί των σχετικών Δώρων. Σε περίπτωση που ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Στην περίπτωση αυτή, θα κληρωθούν επιλαχόντες νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν με τον ίδιο τρόπο και θα πρέπει να απαντήσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Ο μέγιστος αριθμός κλήρωσης επιλαχόντων νικητών είναι 2 φορές.

Η παραλαβή του Δώρου από κάθε νικητή δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση που δεν γίνει η παραλαβή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το Δώρο ακυρώνεται.

8. Η παράδοση Δώρου στον Νικητή τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.

9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

10. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

11. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

12. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

13. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.

14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τους μοναδικούς κωδικούς με τρόπο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά προβλήματα, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

15. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.

16. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

17. Ο Νικητής δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.

18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής της συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η «Coca‑Cola Services NV», ενώ εκτελών την επεξεργασία είναι η Διοργανώτρια και η CHAPTER FIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIΡΙΑ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αριθμός 128. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από τον Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2106888000 ή 2109525255. Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

Η Coca Cola Services NV και η CHAPTER FIVE ΑΕ θα κρατήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν χρόνο μετά από τη λήξη του διαγωνισμού για την περίπτωση έγερσης τυχόν σχετικών αξιώσεων.

19. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της The Coca‑Cola Company και της Διοργανώτριας.

20. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

21. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.