Ο Πλανήτης, οι Άνθρωποι και η Κοινωνία έχουν Σημασία για μας

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο και καλύτερο κοινό μέλλον. Να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, στις κοινότητες και στον πλανήτη μας, ασκώντας τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με υπεύθυνο τρόπο. Με το να γίνουμε μια καλύτερη εταιρεία, μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας. 

Ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη, με επίκεντρο την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διαχείριση. Μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μπορούμε να πραγματοποιήσουμε θεμελιώδεις και διαρκείς αλλαγές.

Η στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε και δραστηριοποιούμε τους αξιόλογους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα brands μας - από τους αγρότες και τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες εμφιάλωσης και τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους καταναλωτές, μέχρι τις κοινότητες που θεωρούμε σπίτι μας - και μας βοηθά να σημειώσουμε πρόοδο στους στόχους μας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ένας άντρας συγκομίζει φύλλα σταφυλιών από το αγρόκτημα στην Ινδία

Οι Τομείς Εστίασής μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι, οι Πρωτοβουλίες και η Πρόοδός μας αναφορικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση

Έκθεση για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση για το 2021

Δημιουργούμε brands και προϊόντα που λατρεύουν οι καταναλωτές, ενώ, παράλληλα, χτίζουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για την εταιρεία μας και τον πλανήτη. Όλα αυτά τα πραγματοποιούμε παραμένοντας πιστοί στον σκοπό μας: να αναζωογονούμε τον κόσμο και να κάνουμε τη διαφορά.

Οι πρωτοβουλίες μας για την περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβερνητική ευθύνη

Κέντρο Πληροφοριών για τη Βιωσιμότητα

Εδώ παρέχουμε μια επισκόπηση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης επιχείρησης και ενός καλύτερου κοινού μέλλοντος που κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων, στις κοινότητες και στον πλανήτη μας.

Πλάνο κοντινής λήψης ενός πράσινου καλλιεργούμενου φυτού

Έχεις ερωτήσεις;