Ένα μπουκάλι Coca-Cola στην άμμο. Κείμενο: «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία 100% ανακυκλώσιμα μπουκάλια Μαζί ανακυκλώνουμε».

Καθε αδειο μπουκαλι εχει αξια: ολοι μαζι βοηθαμε στην ανακυκλωση!

Το 2018 στο Νταβός, ο Chairman & CEO της The Coca‑Cola Company, James Quincey ανακοίνωσε το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα. Έκτοτε, στόχος μας, στην Κύπρο, είναι να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε πρωτοβουλίες και δράσεις με γνώμονα αυτό το όραμα!

Σήμερα, σε συνέχεια μιας σειράς τοπικών δράσεων, πραγματοποιούμε μια νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης με τίτλο «Κάθε άδεια μπουκάλι έχει αξία» με στόχο να συμβάλλουμε στην ενημέρωση των πολιτών στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τη στήριξη της εθνικής προσπάθειας για αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης ως προς τις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης σε ποσοστό 77% ως το 2025 και 90% ως το 2029, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Coca‑Cola στην Κύπρο πιστεύουμε πως κάθε επιχείρηση είναι μέρος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται και οφείλει να προσφέρει λύσεις στα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει.

Ως εκ τούτου, δε θα μπορούσαμε να απέχουμε από αυτή την προσπάθεια. Πιστή λοιπόν στο όραμά μας για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα, εργαζόμαστε σκληρά με γνώμονα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στη:

1. Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030

2. Συλλογή και ανακύκλωση μιας πλαστικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κουτιού, για κάθε ένα που κυκλοφορεί στην αγορά έως το 2030

3. Συνεργασία με πολύτιμους εταίρους μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future

Σχεδίαση

Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχεδίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών στη χώρα, εστιάζουμε πλέον στη σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά του ποσοστού της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%. Στόχος είναι η κυκλοφορία συσκευασιών PET με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030, εστιάζοντας, παράλληλα, στην καινοτομία και ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη, το 2021, η Coca‑Cola HBC Κύπρου προχωράει σε επένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Συλλογή

Με γνώμονα την εκπαίδευση των πολιτών πάνω στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την αύξηση των ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης, σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε εκπαιδευτικές δράσεις και καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Βασική μας πεποίθηση είναι πως η αλλαγή της στάσης των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα σε συνδυασμό με ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα εγγυοδοσίας, που καλείται να λειτουργήσει ο κλάδος μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει τους εθνικούς στόχος για συλλογή και ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε σήμερα μια νέα καμπάνια με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία» με σκοπό να την αξιοποιήσουμε ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό όχημα για τα θέματα υπεύθυνης Ανακύκλωσης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Συνεργασία

Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο, αποτελούν για εμάς το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιεί το πρωτοποριακό και ουσιαστικό πρόγραμμα με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Coca‑Cola (The Coca‑Cola Foundation) και κάνει πράξη το παγκόσμιο όραμα της The Coca‑Cola Company για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα». Στόχος του Zero Waste Beach, είναι η κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού στη μάχη κατά της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης, μέσω της Παρέμβασης, της Εκπαίδευσης, ώστε οι πολίτες να αλλάξουν τη στάση τους προς τα απορρίμματα, ένα πρόγραμμα-παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.