Vítejte v zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola

Společnost Coca‑Cola a její přidružené společnosti (společně „Coca‑Cola” nebo „my”) berou vaše právo na soukromí vážně. Vážíme si toho, že jste nám svěřili své osobní údaje, a respektování vašeho soukromí je jádrem našich interakcí s vámi. 

 

Nakládání s osobními údaji společností Coca‑Cola se řídí těmito zásadami:

 • Transparentnost

 • Respekt

 • Důvěra 

 • Spravedlivost

Datum účinnosti: 28. května, 2024

Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Coca‑Cola (zásady ochrany osobních údajů) popisují osobní údaje, které společnost Coca‑Cola shromažďuje od uživatelů webových stránek nebo o nich, z mobilních aplikací (aplikace), widgetů a dalších online a offline služeb, které společnost Coca‑Cola provozuje (společně dále jen „služby”), a jak tyto osobní údaje používáme a chráníme. Tyto zásady ochrany osobních údajů také vysvětlují, jak mohou uživatelé činit rozhodnutí týkající se jejich osobních údajů. 

 

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na osobní informace (někdy označované jako osobní údaje podle některých zákonů), máme na mysli informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci jednotlivce. To znamená, že osobní údaje zahrnují přímé identifikátory (například jméno) a nepřímé identifikátory (například ID počítače nebo mobilního zařízení a IP adresu). Když odkazujeme na vás nebo uživatele, máme na mysli někoho, kdo používá některou ze služeb. Když odkazujeme na správce, máme na mysli osobu nebo subjekt, který určuje, jaké osobní údaje jsou od vás nebo o vás shromažďovány a jak jsou tyto osobní údaje používány a chráněny. 

 

Způsob, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, podléhá zákonům v místech, kde působíme. To znamená, že můžeme využívat různé postupy na různých místech. Další informace naleznete v části Práva a volby v oblasti ochrany osobních údajů, která obsahuje další popisy vašich práv a našich povinností v určitých klíčových jurisdikcích a informace o tom, na koho se obrátit. 

 

POKUD MÁTE DOTAZY OHLEDNĚ TOHO, JAK SPOLEČNOST COCA-COLA ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KONTAKTUJTE PROSÍM PRIVACY@COCA-COLA.COM.

CO TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBSAHUJÍ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou rozděleny do následujících částí:

1. KDY TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny a jsou účinné pro nové uživatele od 28. května 2024. 

Předchozí verze zásad ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola platí do 7. června 2024 a jsou k dispozici na vyžádání na adrese privacy@coca-cola.com.

2. KDE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné od uživatelů služeb, ve kterých jsou zásady ochrany osobních údajů zveřejněny nebo které jsou s nimi propojeny odkazem, pokud jsou zásady ochrany osobních údajů konkrétně zmíněny ve službách nebo pokud vás společnost Coca‑Cola požádá o jejich vzetí na vědomí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se také týkají osobních údajů, které shromažďujeme od spotřebitelů, kteří nás kontaktují e-mailem, telefonicky nebo offline, například během akce s osobní účastí. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou vztahovat také na osobní údaje, které nám poskytnou spotřebitelé, kteří s námi spolupracují prostřednictvím sociálních sítí. Máte-li dotazy ohledně toho, zda se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují na konkrétní osobní údaje spojené se sociálními médii, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@coca-cola.com

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky a jiné online služby provozované jinými organizacemi. Tyto jiné webové stránky a služby se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, nikoli těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nezapomeňte si tyto zásady ochrany osobních údajů přečíst, abyste věděli, jak je s vašimi údaji nakládáno.

3. JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOST COCA-COLA SHROMAŽĎUJE A PROČ?

a. Informace, které se rozhodnete nám poskytnout

Shromažďujeme osobní údaje, které se s námi rozhodnete sdílet. 

Osobní údaje, které se rozhodnete nám poskytnout, obvykle zahrnují následující typy osobních údajů. Přečtěte si prosím níže uvedené informace o kategoriích osobních údajů, které společnost Coca‑Cola shromažďuje, a o tom, proč jsou shromažďovány: 

Kontaktní údaje a informace o účtu 

Společnost Coca‑Cola požaduje vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a/nebo číslo mobilního telefonu a datum narození pro vytvoření účtu v rámci služeb. Můžeme také shromažďovat uživatelské jméno a heslo, věk, poštovní adresu, státem vydaný identifikátor a podobné kontaktní údaje. 

 • Správa vašeho online účtu, pokud si jej chcete vytvořit 

 • Ověření totožnosti a způsobilosti pro určité služby 

 • Přizpůsobení vašich zkušeností se službami 

 • Nabídka přístupu k exkluzivnímu obsahu, slevám a dalším příležitostem 

 • Správa loterií, soutěží nebo jiných propagačních akcí nebo věrnostního programu 

 • Dokončení nákupu a dodání produktů  

 • Zasílání informací, o kterých si myslíme, že vás budou zajímat, což je někdy personalizováno na základě informací souvisejících s vaším účtem 

 • Žádost o zpětnou vazbu, například prostřednictvím průzkumu o novém produktu 

 • Zodpovězení vašich dotazů a poskytování služeb zákazníkům 

 • Výzkum a inovace 

 • Když se zúčastníte osobní akce, jako jsou akce sponzorované nebo pořádané společností Coca‑Cola nebo ochutnávka vzorků produktů 

 

Obsah vytvořený uživatelem (UGC)  

Společnost Coca‑Cola shromažďuje příspěvky, komentáře, názory, hlasové nahrávky, fotografie a videa, které se rozhodnete odeslat prostřednictvím služeb 

 • Monitorování online komunit  

 • Zaznamenání a jednání na základě vašich komentářů a názorů, například v průzkumech, dotazech na služby zákazníkům a dalších volných textových polích 

 • Správa vaší účasti na propagačních akcích, které zahrnují předložení obsahu vytvořeného uživatelem 

 • V souvislosti s účastí na konkrétních propagačních akcích nebo jiných službách, jako jsou chytré chladicí boxy Coca‑Cola. 

 

Fotografie, hlasové nahrávky a videa, které se rozhodnete sdílet, mohou podle některých zákonů představovat biometrické údaje. Společnost Coca‑Cola shromažďuje biometrické údaje pouze s vaším konkrétním souhlasem. 

Informace spojené s účtem na platformě sociálních médií 

Když se připojíte ke službám nebo se k nim přihlásíte prostřednictvím svého účtu sociálních médií, jako je Facebook a Twitter, shromažďujeme osobní údaje povolené platformou sociálních médií a dle oprávnění vašeho účtu, jako je vaše profilová fotografie, e-mail, lajky a zájmy a přátelé, sledující nebo podobné seznamy. 

 • Přizpůsobení vašich zkušeností se službami 

 • Reakce na vaše komentáře a dotazy zveřejněné na platformě sociálních médií a analýza komunikace (jako jsou tweety nebo příspěvky) se společností Coca‑Cola nebo o ní, abychom lépe porozuměli tomu, jak se spotřebitelé na společnost Coca‑Cola dívají 

 

(Pokud se později rozhodnete, že nám nechcete poskytovat informace ze svého účtu na sociální síti, upravte prosím nastavení soukromí ve svém účtu na sociální síti.) 

Údaje o poloze 

Shromažďujeme přesné údaje o zeměpisné poloze (neboli GPS), pokud je to povoleno prostřednictvím našich aplikací, pokud se rozhodnete povolit je prostřednictvím operačního systému vašeho mobilního zařízení a jinak s vaším souhlasem, jak je požadováno. 

Přibližná poloha z IP adresy nebo připojení k Wifi, Bluetooth nebo bezdrátové síťové službě je automaticky shromažďována při používání služeb. 

Shromažďujeme tyto údaje o poloze: 

 • Přizpůsobení vašich zkušeností se službami 

 • Informování o tom, kdy jsou ve vašem okolí k dispozici produkty, propagační akce nebo události, nebo umožnění ostatním uživatelům vidět vaši polohu, když se rozhodnete toto povolit 

 • Zasílání geograficky relevantní reklamy 

 

Další osobní údaje sdílené prostřednictvím služeb 

Shromažďujeme 

 • Správa našich online komunit  

 • Správa propagačních akcí a dalších funkcí služeb, které vám umožňují sdílet vaše osobní údaje 

b. Informace o používání našich aplikací 

Když si stáhnete a nainstalujete jednu z našich aplikací, informace, které shromažďujeme, závisí na operačním systému a oprávněních vašeho mobilního zařízení. Naše aplikace musí používat určité funkce a data z vašeho mobilního zařízení, aby mohly fungovat. Pokud například chcete bezproblémové používání aplikace online, musíme shromažďovat a propojovat informace z vašeho webového prohlížeče. 

Chcete-li se dozvědět více o konkrétních informacích shromažďovaných aplikacemi, zkontrolujte nastavení zařízení nebo si přečtěte informace o oprávněních, které jsou k dispozici na konkrétní platformě (např. Google Play a App Store), ze které jste aplikaci stáhli. Některé aplikace vám také umožňují zkontrolovat nebo změnit vaše nastavení pro určité shromažďování údajů v nastavení aplikace. Pokud změníte nastavení, některé funkce aplikace nemusí fungovat správně.  

Chcete-li zastavit shromažďování všech informací prostřednictvím aplikace, odinstalujte ji. 

c. Informace automaticky shromažďované během používání služeb 

Automaticky shromažďujeme určité informace o používání služeb z počítačů a mobilních zařízení uživatelů. Některé automaticky shromažďované informace jsou podle určitých zákonů osobními údaji. Tyto informace jsou automaticky shromažďovány pomocí souborů cookie, pixelů, webových majáků a podobných technologií shromažďování údajů (souhrnně technologie shromažďování údajů).  

Informace, které automaticky shromažďujeme, zahrnují: 

 • informace o vašem počítači nebo mobilním zařízení, jako je typ zařízení a identifikační číslo, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, mobilní síť a operační systém 

 • IP adresa a široká geografická poloha (např. poloha na úrovni země nebo města)  

 • jak počítač nebo mobilní zařízení interaguje se službami, včetně data a času přístupu ke službám, požadavků a výsledků vyhledávání, kliknutí myší a pohybů, konkrétních navštívených webových stránek, kliknutí na odkazy a sledování videí 

 • měření provozu a využití 

 • údaje o webech nebo službách třetích stran navštívených před interakcí se službami, které se používají k tomu, aby byla reklama pro uživatele relevantnější 

 • interakce s naší marketingovou komunikací, například zda a kdy je otevřen e-mail od společnosti Coca‑Cola 

d. Informace shromážděné od třetích stran 

Čas od času získáváme osobní údaje od třetích stran, které používáme k tomu, abychom se dozvěděli více o našich uživatelích, personalizovali uživatelské prostředí a efektivněji propagovali a vylepšovali služby. 

 

Typy osobních údajů, které získáváme od třetích stran, jsou: 

 • Osobní údaje související s nákupy. Nákupy pomocí platebních karet zpracovávají externí zpracovatelé plateb. Společnost Coca‑Cola nemá přístup k úplným číslům bankovních účtů, číslům kreditních karet nebo číslům debetních karet.  

 • Osobní údaje, které jsou komerčně dostupné od poskytovatelů marketingových služeb nebo shromážděné marketingovými partnery prostřednictvím kampaní a akcí, které se používají k identifikaci osob, jež by mohly mít zájem dozvědět se více o společnosti Coca‑Cola, a k doplnění osobních údajů, které již máme. Tyto osobní údaje zahrnují poznatky z porovnání našich pseudonymizací datových souborů s pseudonymizacemi datových souborů třetích stran, včetně čistých místností s daty (viz také oddíl 4 níže). 

 • Osobní údaje, které obdržíme od reklamních partnerů třetích stran, které nám pomáhají poskytovat relevantnější reklamu  

 • Osobní údaje sdílené se společností Coca‑Cola partnery z řad výrobců lahví 

 • Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů 

 • Osobní údaje od orgánů činných v trestním řízení a jiných vládních orgánů (ale pouze ve vzácných případech) 

 

Můžeme kombinovat informace, které o vás společnost Coca‑Cola má, nebo kombinovat data ze zdrojů dat třetích stran. Požadujeme, aby každý poskytovatel údajů třetí strany potvrdil, že jeho sdílení osobních údajů se společností Coca‑Cola je pro spotřebitele transparentní a jinak zákonné. 

 

e. Další informace shromážděné s vaším souhlasem 

Můžeme vás požádat o souhlas se shromažďováním konkrétních typů osobních údajů, abyste se mohli účastnit nových aktivit, dostávat exkluzivní obsah nebo testovat nové funkce. Podle některých zákonů o ochraně osobních údajů je společnost Coca‑Cola povinna před shromažďováním a používáním osobních údajů získat souhlas. Podrobnosti naleznete v oddílu 9. 

4. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA POUŽÍVÁ OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Coca‑Cola používá osobní údaje k poskytování a zlepšování služeb, správě svého podnikání, ochraně uživatelů a vymáhání svých zákonných práv. 

Osobní údaje používáme k poskytování, personalizaci a zlepšování služeb (v každém případě v souladu s platnými právními předpisy), včetně:

 • Vytvoření a aktualizace uživatelských účtů a splnění požadavků uživatelů

 • Centralizace osobních údajů spotřebitelů v databázi spravované třetí stranou naším jménem a připojení informací shromážděných od třetích stran

 • Zasílání marketingových a nemarketingových sdělení uživatelům 

 • Umožnění komunikace mezi uživateli, jako je online komunita

 • Cílená reklama (někdy také označovaná jako personalizovaná nebo zájmově orientovaná reklama) na základě informací generovaných online aktivitou uživatele, jako jsou návštěvy webových stránek, které obsahují reklamy nebo soubory cookie našich reklamních partnerů, z nichž některé jsou založeny na zeměpisné poloze. 

 • Zjištění více o našich uživatelích, abychom mohli doporučit obsah, o kterém si myslíme, že bude zajímat konkrétní uživatele

 • Zejména rozvíjíme poznatky o uživatelích tím, že se účastníme „čistých místností s daty”. Prostřednictvím čisté místnosti s daty spouštíme dotazy a extrahujeme výstupy a postřehy z dat nabízených třetími stranami, které se také účastní. Údaje používané v čistých místnostech s daty jsou sdíleny jinými podniky a účastníky ve formátu, který přímo neodhaluje ani neodkrývá osobní údaje; místo toho je před spárováním vytvořen identifikátor, který se používá k tomu, aby spároval datové sady třetích stran s pseudonymizacemi osobních údajů společnosti Coca‑Cola. (Použití osobních údajů pro účely vytvoření pseudonymizací údajů zahrnuje předchozí profilování datových souborů.)  Po procesu spárování obdržíme souhrnné informace o našem publiku, které neumožňují obohacení jednotlivých datových souborů, pokud vás neinformujeme nebo nezískáme jiný samostatný souhlas. Sdílení dat v čistých místnostech s daty slouží k objevování cílových skupin, rozšiřování cílových skupin, cílení na cílové skupiny a modelování podobných cílových skupin.  

 • Správa propagačních a věrnostních programů

 • Zákaznický servis 

 • Usnadnění plateb

 • Analýza interakcí uživatelů se službami a trendů aktivit, abychom mohli vyvíjet nové funkce a obsah, který splňuje očekávání našich zákazníků 

 • Zlepšení služeb a zkušenosti uživatelů s nimi

 • Analýza dat, výzkum, vývoj produktů a strojové učení, které nám umožňují lépe porozumět našim spotřebitelům a nabídnout jim inovace

 • Monitorování a testování služeb, včetně řešení provozních problémů

 • Vytváření anonymizovaných údajů, které nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů a které se používají ke zlepšování produktů a služeb společnosti Coca‑Cola a k podobným obchodním účelům a jinak, jak je povoleno smlouvou a zákonem 

 • Odhalování podvodů, zneužívání a neoprávněného používání služeb a ochrana před nimi

 • Řízení rizik a podobné administrativní účely, jako je sledování a prosazování dodržování smluv s uživateli a další dodržování právních předpisů vztahujících se na společnost Coca‑Cola

5. POUŽÍVÁ SPOLEČNOST COCA-COLA SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ?

Soubory cookie a další technologie shromažďování údajů používáme k rozpoznání vás a/nebo vašeho zařízení (vašich zařízení) při používání služeb a shromažďování vašich osobních údajů. 

 

V ojedinělých případech mohou existovat některé webové stránky, které jsou součástí služeb a které obsahují konkrétní oznámení o souborech cookie a dalších technologiích shromažďování údajů, které se vztahují na konkrétní webové stránky a spotřebitele. Pokud navštívíte webové stránky společnosti Coca‑Cola s oznámením o souborech cookie, platí oznámení o souborech cookie pro tyto webové stránky.

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou odesílány do vašeho webového prohlížeče nebo pevného disku vašeho počítače nebo k nim přistupují. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény (umístění na internetu), ze které soubor cookie pochází, „životnost” souboru cookie (tj. kdy vyprší) a náhodně generované jedinečné číslo nebo podobný identifikátor. Soubor cookie může také obsahovat informace o vašem počítači nebo zařízení, jako jsou nastavení, historie procházení a činnosti prováděné při používání služeb.

 

Společnost Coca‑Cola rovněž používá „pixely” (někdy nazývané webové signály). Pixely jsou transparentní obrázky, které mohou shromažďovat informace o otevření e-mailu a používání webových stránek napříč webovými stránkami a v průběhu času.

 

Soubory cookie, které společnost Coca‑Cola nastavuje ve službách, se nazývají soubory cookie první strany. Soubory cookie nastavené ve službách jinou stranou se nazývají soubory cookie třetích stran. Soubory cookie třetích stran umožňují vlastnosti nebo funkce třetích stran ve službách nebo jejich prostřednictvím, jako je analytika a marketingová automatizace. Strany, které nastavují soubory cookie třetích stran, mohou rozpoznat vaše zařízení jak při jeho používání pro přístup ke službám, tak při jeho používání pro návštěvu určitých jiných webových stránek. Více obecných informací o souborech cookie naleznete na adrese www.allaboutcookies.org

 

Některé webové prohlížeče (včetně Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) obsahují funkci „Nesledovat” (Do Not Track, DNT) nebo podobnou funkci, která signalizuje webovým stránkám, že uživatel nechce, aby jeho online aktivity a chování byly sledovány. Pokud webová stránka, která reaguje na konkrétní signál DNT, obdrží signál DNT, prohlížeč zablokuje shromažďování určitých informací z mezipaměti prohlížeče. Ne všechny prohlížeče nabízejí možnost DNT a signály DNT nejsou dosud jednotné. Z tohoto důvodu mnoho provozovatelů webových stránek, včetně společnosti Coca‑Cola, dosud na signály DNT nereaguje.

 

Proč společnost Coca‑Cola používá soubory cookie a další technologie shromažďování údajů?

Některé soubory cookie jsou nutné pro fungování služeb. Další soubory cookie nám umožňují sledovat zájmy uživatelů pro účely cílené reklamy a zlepšování zážitku ze služeb.

 

Typy souborů cookie, které se používají prostřednictvím služeb, jsou následující:

 • Nezbytné soubory cookie jsou zapotřebí, aby služby mohly fungovat.

 • Výkonnostní nebo analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak jsou služby používány, abychom mohli služby analyzovat a zlepšovat. Výkonnostní nebo analytické soubory cookie obvykle zůstanou ve vašem počítači po zavření prohlížeče, dokud je neodstraníte.

 • Reklamní soubory cookie se používají k tomu, aby pro vás reklamní zprávy byly relevantnější, protože nám pomáhají zobrazovat reklamy, které jsou založeny na vašich odvozených zájmech, zabraňují příliš častému zobrazování stejné reklamy a zajišťují, aby reklamy byly pro inzerenty správně zobrazovány. 

 • Soubory cookie sociálních médií umožňují uživatelům snadněji komunikovat s platformami sociálních médií. Soubory cookie sociálních médií nekontrolujeme a neumožňují nám získat přístup k vašim účtům sociálních médií bez vašeho svolení. Informace o používaných souborech cookie naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné platformy sociálních médií. 

 

Technologie shromažďování údajů umožňuje společnosti Coca‑Cola monitorovat vzorce provozu z jedné webové stránky na druhou, poskytovat soubory cookie nebo s nimi komunikovat, porozumět tomu, zda uživatelé navštěvují služby po zobrazení naší online reklamy zobrazené na webových stránkách třetí strany, zlepšovat výkon služeb a měřit úspěšnost našich e-mailových marketingových kampaní. Zásady používání souborů cookie společnosti Coca‑Cola (k dispozici v určitých jurisdikcích) popisují používání technologie shromažďování údajů společností Coca‑Cola. 

 

Produkty Google

Pokud to povolují platné zákony, služby používají službu Google Analytics pro cílenou reklamu (což společnost Google někdy označuje jako „remarketing”). Google používá soubory cookie, které Google rozpozná, když spotřebitelé navštíví různé webové stránky. Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie společnosti Google pomáhají společnosti Coca‑Cola analyzovat, jak jsou služby používány, a v případě některých služeb a v některých jurisdikcích přizpůsobit marketingovou komunikaci a digitální reklamu.

 

Služby také rámováním vkládají videa z YouTube (společnost skupiny Google). To znamená, že po kliknutí na tlačítko pro přehrání videa na YouTube prostřednictvím služeb bude navázáno spojení mezi službami a servery YouTube. Poté se do kódu služeb vloží odkaz HTML poskytnutý službou YouTube, aby se vytvořil rám přehrávání. Video uložené na serverech YouTube je pak přehráváno rámem ve službách. YouTube také dostává informace, které YouTube informují, že v současné době používáte služby: vaši IP adresu, informace o prohlížeči, operační systém a nastavení zařízení, které používáte, adresu URL aktuální webové stránky, dříve navštívené webové stránky, pokud jste klikli na odkaz, a videa, která jste sledovali. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, informace mohou být spojeny s vaším uživatelským profilem YouTube. Tomuto spojení můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube před použitím služeb a odstraněním odpovídajících souborů cookie. 

 

Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje, používá a sdílí vaše údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

 

Další informace o tom, jak společnost Google používá soubory cookie v reklamě, naleznete na stránce Reklama společnosti Google.

 

Chcete-li zabránit službě Google Analytics v používání vašich údajů, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče Google pro odhlášení.

 

Chcete-li se odhlásit z reklam na Googlu, které jsou zaměřeny na vaše zájmy, použijte nastavení Google Ads.

 

Pokud se nacházíte v EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, mějte zejména na paměti, že pokud povolíte soubory cookie společnosti Google v centru předvoleb ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola, budou informace generované těmito soubory cookie o používání služeb přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Coca‑Cola použila technologické nástroje, včetně nástroje společnosti Google pro anonymizaci IP, k vyloučení poslední části vaší IP adresy před předáním údajů společností Google do Spojených států, jakož i nástroje společnosti Google pro deaktivaci sdílení údajů a signálů Google a nastavení ID uživatele v Google Analytics pro určité jurisdikce. Společnost Google nebude přiřazovat IP adresu k jiným údajům uchovávaným společností Google. 

 

Jménem společnosti Coca‑Cola použije společnost Google výše popsané údaje k sestavování zpráv, které společnosti Coca‑Cola pomohou provozovat a poskytovat služby.

 

Produkty Meta

Některé části služeb používají produkty a funkce nabízené aplikacemi Facebook, Instagram a Messenger a Facebook (produkty Meta). Produkty Meta používají značky, pixely (Meta Pixel) a další jedinečné sledovací kódy a technologie, které shromažďují informace o uživatelích (včetně osobních údajů) ze služeb. Facebook sleduje interakce uživatelů se službami poté, co uživatel klikne na reklamu umístěnou na Facebooku nebo v jiných službách poskytovaných společností Meta (nazýváno konverze), a umožňuje společnosti Coca‑Cola dozvědět se více o tom, jak se uživatelé zapojují do reklamy, a podobné informace.  Produkty Meta používají shromážděné údaje pro vlastní účely společnosti Meta, včetně zlepšování produktů Meta. Společnost Meta může předávat údaje, které shromažďuje ze služeb, do USA a dalších zemí, kde můžete mít méně práv souvisejících s vašimi osobními údaji. Další informace o tom, jak produkty Meta shromažďují, používají a zpracovávají osobní údaje a jak můžete spravovat nebo odstranit osobní údaje o sobě, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů produktů Meta na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Vaše volby týkající se souborů cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo uvedl, když je soubor cookie nastaven. (Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale umožňuje je zakázat; upozorňujeme však, že některé funkce služeb nemusí bez souborů cookie fungovat správně.) 

 

Jak je uvedeno výše, společnost Google vyvinula doplněk prohlížeče pro odhlášení, pokud chcete zrušit používání souborů cookie používaných pro službu Google Analytics. Doplněk pro svůj webový prohlížeč si můžete stáhnout a nainstalovat zde. Používání těchto souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Další informace o tom, jak zobrazit a spravovat vaše informace v produktech Meta, naleznete zde

 

Některé jurisdikce, ve kterých jsou služby k dispozici, mají také zásady používání souborů cookie, které jsou oddělené od těchto zásad ochrany osobních údajů a nástrojů pro správu souborů cookie a tyto zásady doplňují. Podrobnosti naleznete v oddílu 9. 

6. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA SDÍLÍ OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Coca‑Cola sdílí osobní údaje s lidmi a podniky, které pomáhají provozovat služby a vykonávat naši činnost, a pokud to zákon povoluje nebo vyžaduje. Osobní údaje také sdílíme, když uživatel požaduje, abychom je sdíleli. Požadujeme, aby naši příjemci osobních údajů dodržovali tyto zásady ochrany osobních údajů, pokud a dokud uživatelé nebudou informováni o tom, že se na ně budou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů nebo oznámení.

Společnost Coca‑Cola sdílí osobní údaje s následujícími kategoriemi příjemců:

 • Profesionální poradci, jako jsou právníci, účetní, pojišťovny a odborníci na zabezpečení informací a forenzní odborníci.

 • Prodejci marketingu, kteří pomáhají propagovat služby (například e-mailovým marketingem) a čas od času doplňují osobní údaje, které již máme. Společnost Meta například přijímá a používá určité údaje související s používáním služeb, aby nám pomohla poskytovat personalizovanou reklamu na své platformě a posoudit účinnost této reklamy. 

 • Poskytovatelé služeb, abychom jim umožnili poskytovat služby naším jménem, včetně analýzy dat, zabezpečení dat, operací elektronického obchodování, průzkumů, výzkumu, správy propagačních akcí, nabídek a věrnostních programů a jinak, aby nám pomohli vykonávat naši činnost. Někteří z těchto poskytovatelů služeb mají globální povinnosti. 

 • Strategická partnerství, jako jsou sportovní ligy a výrobci a další poskytovatelé doplňkových nabídek.

 • Prostřednictvím čistých místností s daty, jak je popsáno v oddílu 4. Sdílení dat v čisté místnosti je určeno pro účely objevování cílových skupin, rozšiřování cílových skupin, cílení na cílové skupiny a modelování podobných cílových skupin. 

 • Poskytovatelé cloudových úložišť.

 • Potenciální nebo současní nabyvatelé či investoři a jejich odborní poradci v souvislosti se skutečnou nebo navrhovanou fúzí, akvizicí či investicí do celého našeho podniku nebo jeho části. Vynaložíme maximální úsilí, abychom zajistili, že se podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů budou vztahovat na osobní údaje po transakci nebo že uživatelé budou předem informováni o změnách ve zpracování osobních údajů. 

 • Přidružené subjekty společnosti Coca‑Cola a partneři v oblasti výroby lahví.

 • Příslušné orgány činné v trestním řízení, vládní regulační orgány a soudy, pokud se domníváme, že je zveřejnění nezbytné (i) k dodržení zákona, (ii) k uplatnění, stanovení nebo obraně zákonných práv nebo (iii) k ochraně životně důležitých zájmů uživatelů, obchodních partnerů, poskytovatelů služeb nebo jiné třetí strany.

 • Další třetí strany s vaším svolením.

 

Pokud sdílíme osobní údaje, požadujeme, aby příjemci nakládali s osobními údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi požadavky na důvěrnost a bezpečnost. 

7. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA CHRÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Coca‑Cola se stará o zabezpečení a ochranu osobních údajů, které nám byly svěřeny. Používáme řadu opatření, která nám pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem a použitím.

Společnost Coca‑Cola používá technická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů, které zpracováváme. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů, a zahrnují (podle potřeby) opatření k zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracování a postup pravidelného testování, hodnocení a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů. Společnost Coca‑Cola však nemůže zcela eliminovat bezpečnostní rizika spojená se zpracováním osobních údajů. 

 

Nesete odpovědnost za zabezpečení svých přihlašovacích údajů k účtu. Společnost Coca‑Cola bude nakládat s přístupem ke službám prostřednictvím vašich přihlašovacích údajů k účtu tak, jak jste ji k tomu autorizovali. 

 

Společnost Coca‑Cola může pozastavit vaše používání všech služeb nebo jejich části bez předchozího upozornění, pokud budeme mít podezření nebo zjistíme narušení zabezpečení. Pokud se domníváte, že informace, které jste poskytli společnosti Coca‑Cola nebo váš účet, již nejsou bezpečné, okamžitě nás informujte na adrese Privacy@coca-cola.com.

 

Pokud se dozvíme o narušení, které ovlivňuje zabezpečení vašich osobních údajů, budeme vás informovat v souladu s platnými zákony. Pokud to povolují platné zákony, společnost Coca‑Cola vám toto oznámení poskytne pomocí e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu nebo jiné povolené metody spojené s vaším účtem.

 

NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB – VČETNĚ SCRAPINGU – JE ZAKÁZÁN A MŮŽE VÉST K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ.

8. JAK DLOUHO SPOLEČNOST COCA-COLA UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje o uživateli uchováváme tak dlouho, dokud je účet uživatele aktivní, a jinak tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely popsané výše. Osobní údaje uchováváme také tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv. 

Máme v úmyslu udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Osobní údaje, se kterými nakládáme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, uchováváme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.  Při určování doby uchovávání bereme v úvahu různá kritéria, jako je typ produktů a služeb, které požadujete nebo které vám poskytujeme, povaha a délka našeho vztahu s vámi a povinné doby uchovávání podle platných právních předpisů. Na konci příslušného období uchovávání osobní údaje buď vymažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud je nemůžeme odstranit nebo anonymizovat, pak osobní údaje segregujeme a bezpečně uchováváme, dokud nejsou vymazání nebo anonymizace možné. 

 

Jakmile osobní údaje anonymizujeme, již se nejedná o osobní údaje. Používáme anonymizované údaje za podmínek platných zákonů a smluv.

9. JAKÉ VOLBY JSOU K DISPOZICI PRO OSOBNÍ ÚDAJE?

Můžete se rozhodnout, jak společnost Coca‑Cola bude nakládat s vašimi osobními údaji. Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit tak, že se obrátíte na společnost Coca‑Cola, jak je popsáno v tomto oddílu 9, nebo pomocí různých nástrojů dostupných prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo těch, které vám společnost Coca‑Cola zpřístupní. V některých případech je vaše možnost přístupu k vašim osobním údajům nebo jejich kontroly omezena platnými zákony.

 

Předvolby mobilního zařízení

Mobilní operační systémy a platformy aplikací (např. Google Play, App Store) mají nastavení oprávnění pro konkrétní typy údajů a oznámení mobilních zařízení, například pro přístup ke kontaktům, službám zeměpisné polohy a nabízeným oznámením. Nastavení na mobilním zařízení můžete použít k udělení souhlasu nebo zamítnutí shromažďování určitých informací a/nebo nabízených oznámení. Některé aplikace mohou mít také nastavení, která vám umožňují měnit oprávnění a nabízená oznámení. U některých aplikací může změna nastavení způsobit, že určité aspekty aplikace nebudou fungovat správně.

 

Veškeré shromažďování informací z aplikace můžete zastavit odinstalováním aplikace. Pokud aplikaci odinstalujete, zvažte také kontrolu nastavení operačního systému, abyste potvrdili, že jedinečný identifikátor a další činnost související s vaším používáním aplikace byly z vašeho mobilního zařízení odstraněny. 

 

Odhlášení od e-mailů a textových zpráv společnosti Coca‑Cola

Chcete-li přestat dostávat propagační e-maily od společnosti Coca‑Cola, klikněte na odkaz „Odhlásit se” ve spodní části e-mailu. Po odhlášení vám můžeme stále zasílat nepropagační sdělení, jako jsou účtenky za nákupy nebo administrativní informace o vašem účtu. 

 

Nastavení vašeho účtu vám také může umožnit změnit předvolby oznámení, jako jsou nabízená oznámení z aplikace. 

 

Chcete-li přestat dostávat propagační textové zprávy (SMS nebo MMS), zašlete prosím textovou zprávu s odpovědí, která uvádí, že si od nás přejete přestat dostávat propagační textové zprávy – například odesláním slova „Stop”. Můžete nám také dát vědět způsobem uvedeným níže v části „Kontaktujte nás”. Uveďte prosím, které typy komunikace si již nepřejete dostávat společně s příslušným telefonním číslem, adresou a/nebo e-mailovou adresou. Pokud se odhlásíte ze zasílání našich marketingových zpráv, můžeme vám stále zasílat důležité administrativní zprávy, jako jsou e-maily o vašich účtech nebo nákupech

 

INFORMACE O PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MOŽNOSTECH VOLBY PRO KONKRÉTNÍ JURISDIKCE JSOU UVEDENY V ODDÍLU 13 NA KONCI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. DOPORUČUJEME VÁM PROJÍT SI PŘÍSLUŠNÉ ODDÍLY. 

 

POKUD SE NACHÁZÍTE V JURISDIKCI SE ZÁKONY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ VÁM NABÍZEJÍ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEŽ NEJSOU POPSÁNA V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NA ADRESE PRIVACY@COCA-COLA.COM. Respektujeme vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů a vynasnažíme se vyhovět vašim požadavkům.

10. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA CHRÁNÍ SOUKROMÍ DĚTÍ?

Některé služby mají věková omezení, což znamená, že můžeme klást otázky k ověření vašeho věku předtím, než vám umožníme tyto služby používat. 

 

V souladu s našimi zásadami zodpovědného marketingu společnost Coca‑Cola nezaměřuje marketing našich produktů na děti mladší 13 let. Pokud se dozvíte, že nám dítě mladší 13 let nebo nižšího věku stanoveného místními zákony poskytlo osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo jinak, než jak povolují platné zákony, kontaktujte prosím naši kancelář pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@coca-cola.com. Jakmile se o tom dozvíme, podnikneme kroky k odstranění osobních údajů dítěte, jak to vyžadují platné zákony.

11. PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST COCA-COLA OSOBNÍ ÚDAJE DO JINÝCH ZEMÍ?

Společnost Coca‑Cola může předávat osobní údaje přes hranice na kterékoli místo, kde působíme my, naši dodavatelé nebo obchodní partneři. Na těchto místech mohou platit jiné zákony o ochraně osobních údajů (a v některých případech i méně ochranné), než v místě vašeho bydliště. 

 

Pokud jsou vaše osobní údaje předávány přes hranice námi nebo naším jménem, používáme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy. Tato bezpečnostní opatření zahrnují souhlas se standardními smluvními doložkami nebo vzorovými smlouvami o předávání osobních údajů mezi přidruženými subjekty společnosti Coca‑Cola a mezi našimi dodavateli a partnery. Tyto smlouvy vyžadují, aby naše přidružené subjekty, dodavatelé a partneři chránili osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. 

 

Přečtěte si také naše zásady ochrany osobních údajů rámce ochrany osobních údajů, které popisují, jak společnost Coca‑Cola nakládá s osobními údaji, které společnost Coca‑Cola získává v USA z EU, Spojeného království a Švýcarska na základě rámce ochrany osobních údajů, rozšíření EU-USA DPF pro Spojené království a švýcarsko-amerického rámce ochrany osobních údajů, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA (souhrnně dále jen „rámec DPF”). Pokud jsou podmínky v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů DPF v rozporu, pak platí zásady ochrany osobních údajů DPF, pokud jde o osobní údaje, které společnost Coca‑Cola získá v USA podle rámce DPF. Chcete-li se dozvědět více o programu rámce ochrany osobních údajů a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránky https://www.dataprivacyframework.gov/.

 

Chcete-li si vyžádat informace o našich standardních smluvních doložkách nebo jiných zárukách pro přeshraniční předávání osobních údajů, kontaktujte prosím privacy@coca-cola.com.

12. KDY SE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚNÍ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat v reakci na změny právního, technického nebo obchodního vývoje. Nejnovější verze je vždy k dispozici prostřednictvím služeb.

 

Při aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů zveřejníme aktualizovanou verzi a změníme výše uvedené datum účinnosti. Přijmeme také vhodná opatření, abychom vás předem informovali o významných změnách, o kterých se domníváme, že ovlivní vaše práva na ochranu osobních údajů, abyste měli možnost přečíst si revidované zásady ochrany osobních údajů dříve, než vstoupí v platnost. Pokud je váš souhlas vyžadován platnými zákony o ochraně osobních údajů, získáme váš souhlas se změnami dříve, než se na vás revidované zásady ochrany osobních údajů budou vztahovat. Pravidelně prosím kontrolujte tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste se ujistili, že jste si vědomi aktualizované verze.

13. PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VOLBY PRO KONKRÉTNÍ JURISDIKCE

 

PRO OBYVATELE EHP, ŠVÝCARSKA A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 

Správce

Správcem osobních údajů shromážděných v souvislosti s používáním služeb v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a Spojeném království je společnost NV Coca‐Cola Services SA, společnost se sídlem na adrese Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel. 

Zpracování

Zpracování vašich osobních údajů společností Coca‑Cola je popsáno výše v těchto zásadách ochrany osobních údajů, včetně:

 • Shromažďované osobní údaje a proč jsou shromažďovány (oddíl 2)

 • Jak společnost Coca‑Cola používá vaše osobní údaje (oddíl 4) a sdílí vaše osobní údaje (oddíl 6) 

 • Jak dlouho společnost Coca‑Cola uchovává vaše osobní údaje (oddíl 8) 

 

Právní základy společnosti Coca‑Cola pro zpracování

Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů společností Coca‑Cola závisí na kontextu, ve kterém jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Obecně platí, že osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, když (i) společnost Coca‑Cola potřebuje osobní údaje k plnění smlouvy s vámi (například naše podmínky používání), v takovém případě vám poradíme, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné a jaké jsou možné důsledky, pokud své osobní údaje neposkytnete; 

(ii) pokud k tomu máme souhlas (tento souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí níže uvedených kontaktních údajů); nebo 

(iii) pokud je zpracování v našem oprávněném obchodním zájmu a není převáženo ochranou soukromí nebo jinými základními právy a svobodami uživatelů (například když zpracováváme osobní údaje, abychom zabránili podvodnému používání služeb). 

(iv) pokud shromažďujeme a používáme osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetí strany), je tímto zájmem poskytovat služby a komunikovat s vámi o službách a reagovat na dotazy, zlepšovat služby, radit uživatelům ohledně nových funkcí nebo údržby nebo provádět marketingové činnosti a podobné obchodní zájmy, aby vám služby byly k dispozici. Můžeme mít další oprávněné zájmy a v případě potřeby objasníme naše oprávněné zájmy v příslušném čase.

 

V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat osobní údaje od uživatelů. Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom vyhověli zákonnému požadavku, objasníme vám to v příslušném čase a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné, a možné důsledky, pokud své osobní údaje neposkytnete.

 

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, na kterém shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@coca-cola.com.

 

Zásady používání souborů cookie

V EHP, Švýcarsku a Spojeném království má společnost Coca‑Cola zásady používání souborů cookie oddělené od těchto zásad ochrany osobních údajů. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Coca‑Cola, které používáte. 

 

Práva subjektů údajů

V rozsahu stanoveném nařízením GDPR máte ve vztahu k osobním údajům, které se vás týkají, následující práva:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům

 • Právo na opravu (tj. opravu, aktualizaci) 

 • Právo na výmaz 

 • Právo na omezení zpracování 

 • Právo na přenositelnost údajů (tj. obdržet elektronickou kopii vašich osobních údajů pro účely jejich předání jiné organizaci)

 • Právo kdykoli odvolat souhlas  

 

Pokud byste chtěli získat přístup k osobním údajům, které jste dříve poskytli společnosti Coca‑Cola, opravit je, aktualizovat, potlačit, omezit, vznést proti nim námitku nebo je vymazat, nebo pokud byste chtěli obdržet elektronickou kopii svých osobních údajů pro účely jejich předání jiné společnosti (pokud je vám toto právo na přenositelnost ze zákona poskytnuto), zašlete nám prosím svou žádost následovně:

 

 • Vyplňte formulář One Trust, který je k dispozici zde: privacyportal

 • Poštou na tuto adresu: Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, London E14 1RP

 • Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů v EU je k dispozici na adrese: dpo-europe@coca-cola.com

 

Ve své žádosti prosím jasně uveďte, které osobní údaje byste chtěli změnit, zda chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze odstraněny, nebo jiná omezení, která byste chtěli aplikovat na naše používání vašich osobních údajů. Pro vaši ochranu před splněním vaší žádosti ověříme vaši totožnost a geografický pobyt. Vaši žádost vyhovíme co nejdříve to bude možné a ve lhůtě požadované platnými zákony.

 

Viz také naše zásady ochrany osobních údajů rámce ochrany osobních údajů [LINK], které popisují, jak společnost Coca‑Cola nakládá s osobními údaji, které společnost Coca‑Cola získá v USA z EU, Spojeného království a Švýcarska na základě rámce ochrany osobních údajů, rozšíření EU-USA DPF pro Spojené království a švýcarsko-amerického rámce ochrany osobních údajů, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA (souhrnně „rámec DPF”). Pokud jsou podmínky v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadách ochrany osobních údajů DPF v rozporu, pak platí zásady ochrany osobních údajů DPF, pokud jde o osobní údaje, které společnost Coca‑Cola získá v USA podle rámce DPF. Chcete-li se dozvědět více o programu rámce ochrany osobních údajů a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránky https://www.dataprivacyframework.gov/.

Vezměte prosím na vědomí, že často potřebujeme uchovávat určité osobní údaje pro účely vedení záznamů a/nebo dokončení transakce, kterou jste zahájili před odesláním žádosti (např. když provedete nákup nebo se zúčastníte propagační akce, možná nebudete moci změnit nebo odstranit poskytnuté osobní údaje až do dokončení nákupu nebo propagační akce). Některé osobní údaje také nesmíme odstranit ze zákonných důvodů.

 

Jak kontaktovat úřady pro ochranu osobních údajů

 

Úřady EU pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v EU. Další informace získáte kliknutím sem

 

Švýcarský regulátor ochrany osobních údajů

Úřad federálního komisaře pro ochranu osobních údajů a informací (FDPIC)

Feldeggweg 1

CH - 3003 Berne 

Tel.: 41 (0)58 462 43 95 (po-pá, 10-12 hod.)

Telefax: 41 (0)58 465 99 96

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

 

Regulační orgán pro ochranu osobních údajů Spojeného království

Úřad komisaře pro informace (ICO)

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Telefon: 0303 123 1113 

Fax: 01625 524510

https://ico.org.uk/global/contact-us/

14. ZÁSADY RÁMCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ EU-US

Společnost Coca‑Cola (dále jen „Coca‑Cola” nebo „my”) dodržuje rámec ochrany osobních údajů EU-USA (EU-USA DPF), rozšíření rámce ochrany osobních údajů EU-USA pro Spojené království a švýcarsko-americký rámec ochrany osobních údajů (švýcarsko-americký DPF), jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA. 

14. ZÁSADY RÁMCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ EU-US

Společnost Coca‑Cola (dále jen „Coca‑Cola” nebo „my”) dodržuje rámec ochrany osobních údajů EU-USA (EU-USA DPF), rozšíření rámce ochrany osobních údajů EU-USA pro Spojené království a švýcarsko-americký rámec ochrany osobních údajů (švýcarsko-americký DPF), jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA. 

Společnost Coca‑Cola Ministerstvu obchodu USA potvrdila, že dodržuje principy rámce ochrany osobních údajů EU-USA (principy EU-USA DPF) v souvislosti se zpracováním osobních údajů získaných z Evropské unie (EU) na základě EU-USA DPF a ze Spojeného království (a Gibraltaru) na základě rozšíření EU-USA DPF pro Spojené království. Společnost Coca‑Cola potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje principy švýcarsko-amerického rámce ochrany osobních údajů (principy švýcarsko-amerického DPF) o zpracování osobních údajů získaných ze Švýcarska na základě švýcarsko-amerického DPF. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a principy EU-U.S. DPF a/nebo principy švýcarsko-amerického DPF, principy mají přednost. Chcete-li se dozvědět více o programu rámce ochrany osobních údajů a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránky https://www.dataprivacyframework.gov

 

(Poznámka: Švýcarsko-americký DPF čeká na dokončení k datu těchto zásad DPF. Další informace naleznete zde.

 

 

DEFINICE 

 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů rámce ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola (zásady DPF) mají následující pojmy následující význam: 

 

 • Zástupcem se rozumí třetí strana, která shromažďuje nebo používá osobní údaje podle pokynů společnosti Coca‑Cola a výhradně pro ni nebo které společnost Coca‑Cola zpřístupňuje osobní údaje pro použití jménem společnosti Coca‑Cola. 

 • Subjekt údajů (nebo vy) je fyzická osoba, na jejíž osobní údaje se vztahují tyto zásady DPF. 

 • Správcem se rozumí osoba nebo organizace, která sama nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

 • Principy DPF znamenají principy EU-USA DPF (definováno výše) a principy švýcarsko-amerického DPF (definováno výše), jak jsou stanoveny Ministerstvem obchodu USA zde.

 • Program DPF znamená souhrnně EU-USA DPF, rozšíření EU-USA DPF pro Spojené království a švýcarsko-americký DPF. 

 • Osobní údaje jsou informace, včetně citlivých osobních údajů, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, které společnost Coca‑Cola v USA získá z EHP, Švýcarska nebo Spojeného království/Gibraltaru a které jsou zaznamenány v jakékoli formě. 

 • Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. 

 • Zpracováním se rozumí operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, používání, zpřístupňování nebo šíření a vymazání nebo zničení. 

 • Citlivé osobní údaje jsou osobní údaje specifikující zdravotní stav, rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, informace specifikující sexuální život jednotlivce a osobní údaje, které společnost Coca‑Cola obdrží od třetí strany a které třetí strana identifikuje a považuje za citlivé. 

 

 

KDY PLATÍ TYTO ZÁSADY DPF 

 

Tyto zásady DPF se vztahují na osobní údaje předávané z členských zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP, což jsou členské státy EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko), Spojeného království (UK) a Švýcarska společnosti Coca‑Cola v USA na základě DPF, rozšíření EU-USA DPF pro Spojené království nebo švýcarsko-amerického DPF.  

 

Na osobní údaje, které společnost Coca‑Cola zpracovává v souladu s programem DPF, se vztahují další požadavky a zásady společnosti Coca‑Cola týkající se ochrany osobních údajů (souhrnně zásady ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola), jako jsou: 

 • Zpracovávané osobní údaje o uživatelích webových stránek, mobilních aplikací, widgetů a dalších online a offline služeb společnosti Coca‑Cola (společně „služby”) podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola (k dispozici na adrese https://www.coca-cola.com/gb/en/legal/privacy-policy pro Spojené království, a pro EHP a Švýcarsko, výběrem příslušné země nebo pro některé služby, zásadám ochrany osobních údajů, oznámení nebo prohlášení propojeným nebo zveřejněným v těchto službách.  

 • Osobní údaje týkající se externích uchazečů o zaměstnání jsou popsány v oznámení společnosti Coca‑Cola o ochraně osobních údajů uchazečů, které se vztahuje na osobní údaje shromážděné od uchazečů nebo o nich. 

 • Osobní údaje týkající se současných nebo bývalých zaměstnanců společnosti Coca‑Cola, stážistů, dodavatelů a dočasných pracovníků podléhají oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnanců společnosti Coca‑Cola a zásadám DPF společnosti Coca‑Cola pro údaje o lidských zdrojích, které jsou k dispozici na KO Connect (intranet společnosti Coca‑Cola).  

 

Tyto zásady DPF se nevztahují na osobní údaje předávané podle standardních smluvních doložek nebo na schválené odchylky od obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, obecného nařízení Spojeného království o ochraně osobních údajů nebo švýcarského federálního zákona o ochraně osobních údajů.  I když je program DPF schváleným mechanismem mezinárodního předávání, který společnosti Coca‑Cola umožňuje přijímat osobní údaje subjektů údajů v USA, povinnosti a práva subjektů údajů podle programu DPF jsou oddělené od povinností podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, obecného nařízení Spojeného království o ochraně osobních údajů a švýcarského federálního zákona o ochraně osobních údajů.  

 

ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI COCA-COLA DODRŽOVAT PRINCIPY DPF 

 

Společnost Coca‑Cola se zavazuje aplikovat principy DPF na všechny osobní údaje, které společnost Coca‑Cola v USA získá z EHP, Spojeného království a Švýcarska na základě programu DPF. Dodržování těchto zásad DPF společností Coca‑Cola může být omezeno v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných, regulačních, vládních nebo národních bezpečnostních povinností společnosti Coca‑Cola. 

 

Principy DPF 

Principy DPF jsou: 1. Oznámení; 2. Volba; 3. Odpovědnost za další předávání; 4. Zabezpečení;  

5. Integrita údajů a omezení účelu; 6. Přístup; a 7. Náprava, vymáhání a odpovědnost. 

  

1. Princip oznámení 

Společnost Coca‑Cola informuje subjekty údajů o svých postupech zpracování osobních údajů získaných společností Coca‑Cola v USA z EHP, Spojeného království a Švýcarska na základě programu DPF prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola a těchto zásad DPF, včetně:  

 • typy osobních údajů, které o nich shromažďuje 

 • účely, pro které osobní údaje zpracovává (viz také bod 5 níže) 

 • typy zástupců a dalších třetích stran, kterým společnost Coca‑Cola zpřístupňuje osobní údaje, a účely, pro které tak činí (viz také bod 3 níže) 

 • práva subjektů údajů na přístup k jejich osobním údajům (viz bod 6 níže) 

 • možnosti, které společnost Coca‑Cola nabízí subjektům údajů za účelem omezení používání a zpřístupnění jejich osobních údajů (viz také bod 2 níže) 

 • jak jsou prosazovány povinnosti společnosti Coca‑Cola v rámci programu DPF, včetně určeného nezávislého mechanismu řešení sporů určeného společností Coca‑Cola k řešení stížností a bezplatnému poskytnutí vhodné nápravy, možnosti za určitých podmínek vyvolat závazné rozhodčí řízení (viz také bod 7 níže) 

 • odpovědnost společnosti Coca‑Cola v případě dalších předávání třetím stranám (viz také bod 3 níže) 

 • jak mohou subjekty údajů kontaktovat společnost Coca‑Cola s dotazy nebo stížnostmi. 

 

Společnost Coca‑Cola není povinna uplatňovat princip oznámení nebo volby nebo odpovědnosti za další předávání (viz body 2 a 3 níže) v případě veřejných záznamů (tj. záznamy vedené vládními úřady nebo subjekty na jakékoli úrovni, které jsou obecně přístupné pro nahlížení veřejností) nebo informací, které jsou již veřejně dostupné veřejnosti, pokud tyto informace nejsou kombinovány s neveřejnými informacemi v záznamech a, v případě informací ve veřejných záznamech, jsou respektovány veškeré podmínky pro nahlížení stanovené příslušnou jurisdikcí.  

 

2. Princip volby 

Společnost Coca‑Cola poskytuje subjektům údajů možnosti volby ohledně jejich osobních údajů předtím, než použije osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady DPF pro nový účel, který se podstatně liší od účelu, pro který byly původně shromážděny či následně schváleny, nebo před zpřístupněním třetí straně, která není zástupcem a která ještě nebyla schválena.  

 

Společnost Coca‑Cola získá od subjektů údajů výslovný souhlas (tj. přihlášení) před předáním citlivých osobních údajů třetí straně.  

 

Společnost Coca‑Cola získá výslovný souhlas subjektu údajů (tj. přihlášení) před tím, než budou citlivé osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady DPF, (i) zpřístupněny třetí straně nebo (ii) použity k novému účelu, který je jiný, než účel, pro který byly osobní údaje původně shromážděny nebo následně schváleny subjektem údajů. Podle principů DPF společnost Coca‑Cola není povinna poskytnout možnost volby, pokud je zpřístupnění činěno třetí straně, která jedná jako zástupce, jestliže společnost Coca‑Cola uzavře se zástupcem písemnou smlouvu (viz bod 3 níže). 

 

Chcete-li se odhlásit z těchto způsobů použití nebo zpřístupnění osobních údajů nebo citlivých osobních údajů, kontaktujte prosím společnost Coca‑Cola následujícím způsobem: 

 • Zašlete e-mail na adresu privacy@coca-cola.com  

 • Vyplňte formulář, který je k dispozici zde

 • Zašlete poštou na adresu Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, London E14 1RP 

 

Společnost Coca‑Cola může spolupracovat se subjektem údajů, aby si vyžádala dostatečné informace, které společnosti Coca‑Cola umožní potvrdit totožnost subjektu údajů, který podává žádost o odhlášení.  Společnost Coca‑Cola může použít informace pro určité účely přímého marketingu, pokud je pro společnost Coca‑Cola neproveditelné poskytnout subjektu údajů příležitost se odhlásit před použitím osobních údajů, ale pouze pokud společnost Coca‑Cola subjektu údajů okamžitě nabídne příležitost (a na žádost kdykoli) odmítnout (bezplatně) přijímat další přímou marketingovou komunikaci a společnost Coca‑Cola splní přání jednotlivce. 

 

3. Princip odpovědnosti za další předávání 

Společnost Coca‑Cola nabízí subjektům údajů možnost zvolit si (tj. odhlásit se), zda budou jejich osobní údaje (i) zpřístupněny třetí straně nebo (ii) použity pro účel, který se podstatně liší od účelu (účelů), pro který byly osobní údaje původně shromážděny nebo následně schváleny.  

 

Předávání správcům: Společnost Coca‑Cola předá osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady DPF, třetí straně, která jedná jako správce v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola poskytnutými každému dotčenému subjektu údajů a se souhlasem subjektu údajů uděleným společnosti Coca‑Cola.  

 

Společnost Coca‑Cola bude tato předávání provádět pouze v případě, že správce písemně souhlasil s tím, že bude (i) zpracovávat osobní údaje pro omezené a specifikované účely v souladu se souhlasem poskytnutým subjekty údajů, (ii) poskytovat přinejmenším stejnou úroveň ochrany, jakou vyžadují principy DPF, a informovat nás, pokud zjistí, že tak nemůže učinit; a (iii) zastaví zpracování osobních údajů nebo podnikne jiné přiměřené a vhodné kroky k nápravě zpracování, pokud takové rozhodnutí učiní.  

 

Společnost Coca‑Cola podnikne přiměřené a vhodné kroky k prevenci, zastavení nebo nápravě zpracování, pokud se dozví, že správce zpracovává osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady DPF, v rozporu s principy DPF.  

 

Předávání zástupcům: Společnost Coca‑Cola předá každému zástupci pouze osobní údaje potřebné k tomu, aby mohl zástupci poskytovat služby nebo produkty podle pokynů společnosti Coca‑Cola.  

 

Společnost Coca‑Cola bude požadovat, aby každý zástupce: 

 • zpracovával osobní údaje pouze pro omezené a specifikované účely podle pokynů společnosti Coca‑Cola;  

 • zajistil alespoň stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou vyžadují principy DPF;  

 • podnikl přiměřené a vhodné kroky k zajištění toho, že zástupce efektivně zpracovává předávané osobní údaje způsobem, který je v souladu s povinnostmi společnosti Coca‑Cola podle principů DPF; a  

 • informoval společnost Coca‑Cola, zjistí-li, že již nemůže plnit svou povinnost poskytovat stejnou úroveň ochrany, jakou vyžadují principy DPF.  

 

Po obdržení oznámení od zástupce, že zástupce již nemůže plnit svou povinnost poskytovat stejnou úroveň ochrany, jakou vyžadují principy DPF, podnikne společnost Coca‑Cola přiměřené a vhodné kroky k zastavení a nápravě neoprávněného zpracování. Společnost Coca‑Cola rovněž na požádání předloží ministerstvu obchodu souhrny příslušných ustanovení o ochraně osobních údajů svých smluv se zástupci. 

 

V určitých situacích můžeme být požádáni o zpřístupnění osobních údajů v reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva.  

 

Společnost Coca‑Cola zůstává odpovědná podle principů DPF, pokud zástupce zpracovává osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady DPF, způsobem, který není v souladu s principy DPF, pokud společnost Coca‑Cola neprokáže, že společnost Coca‑Cola nenese odpovědnost za událost, která způsobila škody. 

 

4. Princip zabezpečení 

Společnost Coca‑Cola přijímá přiměřená a vhodná opatření na ochranu osobních údajů, na které se vztahují tyto zásady DPF, před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením, s ohledem na rizika spojená se zpracováním a povahu osobních údajů. 

 

5. Princip integrity údajů a omezení účelu 

Společnost Coca‑Cola omezuje shromažďování osobních údajů na informace, které jsou relevantní pro účely zpracování. Společnost Coca‑Cola nezpracovává osobní údaje způsobem, který je neslučitelný s účely, pro které byly shromážděny nebo následně schváleny subjektem údajů. 

 

Společnost Coca‑Cola podniká přiměřené kroky, aby zajistila, že takové osobní údaje budou spolehlivé pro zamýšlené použití, přesné, úplné a aktuální. Společnost Coca‑Cola přijímá přiměřená a vhodná opatření, aby splnila požadavek programu DPF na uchovávání osobních údajů v identifikovatelné formě pouze po dobu, po kterou jsou účelem zpracování. Konkrétně bude společnost Coca‑Cola uchovávat osobní údaje v souladu s legitimními obchodními účely a zákonnými povinnostmi společnosti Coca‑Cola, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání.  

 

Společnost Coca‑Cola bude dodržovat principy DPF po dobu, po kterou uchovává osobní údaje, na které se vztahují tyto zásady DPF. 

 

6. Princip přístupu 

Subjekty údajů, na jejichž osobní údaje se vztahují tyto zásady DPF, mají právo (i) získat od společnosti Coca‑Cola potvrzení, zda společnost Coca‑Cola zpracovává osobní údaje, které se jich týkají, a získat přístup k těmto osobním údajům a (ii) opravit, upravit, nebo vymazat své osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo pokud je společnost Coca‑Cola zpracovává v rozporu s principy DPF – s výjimkou případů, kdy by zátěž nebo náklady na poskytnutí přístupu, opravy, úpravy nebo vymazání byly nepřiměřené rizikům pro ochranu osobních údajů subjektu údajů, pokud by byla porušena práva jiných osob než subjektu údajů nebo pokud by zpřístupnění pravděpodobně narušilo ochranu důležitých protichůdných veřejných zájmů, jako je národní bezpečnost, obrana nebo veřejná bezpečnost.  

 

Společnost Coca‑Cola v dobré víře vynakládá přiměřené a praktické úsilí, aby vyhověla požadavkům, pokud jsou v souladu s platnými zákony, smluvními požadavky společnosti Coca‑Cola a/nebo zákony vztahujícími se na společnost Coca‑Cola.   

 

Společnost Coca‑Cola se může obrátit na subjekt údajů a požádat o dostatečné informace, které společnosti Coca‑Cola umožní potvrdit totožnost subjektu údajů, nebo pokud má žádost o přístup nejasný nebo široký rozsah, nebo aby lépe porozuměla motivaci žádosti a našla citlivé informace. Společnost Coca‑Cola se také může dotázat na to, jak subjekt údajů komunikoval se společností Coca‑Cola, na povahu osobních údajů nebo na jejich použití, které je předmětem žádosti. Společnost Coca‑Cola může odepřít nebo omezit přístup do té míry, do které by poskytnutí plného přístupu odhalilo vlastní důvěrné obchodní informace společnosti Coca‑Cola, jako jsou důvěrné obchodní informace jiné osoby, na které se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti. Společnost Coca‑Cola může stanovit přiměřené limity počtu případů v daném období, kdy budou splněny žádosti o přístup od konkrétního subjektu údajů. 

 

Pro podání žádosti o přístup k údajům mohou subjekty údajů kontaktovat společnost Coca‑Cola: 

 • Vyplněním formuláře, který je k dispozici zde

 • Zasláním poštou na adresu Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, London E14 1RP 

 

Společnost Coca‑Cola bude reagovat na žádosti o přístup v přiměřené lhůtě. 

 

7. Náprava, vymáhání a odpovědnost 

Federální obchodní komise (FTC) má pravomoc nad dodržováním EU-USA DPF, rozšířením EU-USA DPF pro Spojené království a švýcarsko-amerického DPF ze strany společnosti Coca‑Cola.  

 

V souladu s EU-USA DPF, rozšířením EU-USA DPF pro Spojené království a švýcarsko-americkým DPF se společnost Coca‑Cola zavazuje vyřešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání osobních údajů předávaných do USA podle EU-USA DPF, rozšíření EU-USA DPF pro Spojené království a švýcarsko-amerického DPF.   

 

Osoby z EU, Spojeného království a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti, by se měly nejprve obrátit na společnost Coca‑Cola e-mailem na adrese privacy@coca-cola.com nebo je pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Coca‑Cola v EU k dispozici na adrese dpo-europe@coca-cola.com

Společnost Coca‑Cola se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti týkající se principů DPF organizaci BBB NATIONAL PROGRAMS, nezávislému mechanismu pro řešení sporů se sídlem v USA. Pokud nedostanete včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost nebude uspokojivě vyřešena, navštivte prosím www.bbbprograms.org/dpf-complaints, kde naleznete více informací a můžete podat stížnost. Služby organizace BBB NATIONAL PROGRAMS vám jsou poskytovány zdarma. 

Pokud vaši stížnost týkající se DPF nelze vyřešit výše uvedenými kanály, můžete za určitých podmínek vyvolat závazné rozhodčí řízení pro některé zbývající nároky nevyřešené jinými nápravnými mechanismy.  

 

* * * * * 

 

Společnost Coca‑Cola souhlasí s tím, že bude pravidelně kontrolovat a ověřovat dodržování principů DPF a že napraví problémy vyplývající z nedodržení principů DPF společností Coca‑Cola. Společnost Coca‑Cola bere na vědomí, že neposkytne-li každoroční vlastní osvědčení Ministerstvu obchodu USA, bude odstraněna ze seznamu účastníků DPF ministerstva. 

Všichni zaměstnanci společnosti Coca‑Cola, kteří mají v USA přístup k osobním údajům, na které se vztahují tyto zásady DPF, jsou odpovědní za zajištění, že zpracování osobních údajů je v souladu s těmito zásadami DPF. Zaměstnanci společnosti Coca‑Cola jsou také odpovědní za zajištění toho, aby zástupci nebo jiné nepřidružené třetí strany, kteří zpracovávají osobní údaje podléhající těmto zásadám DPF, dodržovali tyto zásady DPF a zpracovávali osobní údaje v souladu s principy DPF, včetně smluv vyžadovaných programem DPF. 

 

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD RÁMCE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tyto zásady DPF mohou být čas od času změněny v souladu s požadavky DPF. Když provedeme změny těchto zásad DPF, upravíme datum „Poslední aktualizace” na začátku těchto zásad DPF.  Přijmeme také vhodná opatření, abychom vás předem informovali o změnách, které považujeme za významné, abyste měli možnost přečíst si revidované zásady DPF dříve, než vstoupí v platnost. Pokud je váš souhlas vyžadován v souladu s principy DPF, získáme váš souhlas. Pravidelně prosím kontrolujte tyto zásady DPF, abyste se ujistili, že jste si vědomi aktualizované verze.  

 

OTÁZKY? 

Společnost Coca‑Cola se zavázala chránit soukromí vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad DPF, kontaktujte prosím privacy@coca-cola.com