Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola (Zásady ochrany osobních údajů).

Společnost Coca‑Cola a její partneři (souhrnně Coca‑Cola nebo my) berou vaše právo na ochranu osobních údajů velmi vážně. Vážíme si toho, že nám svěřujete své osobní údaje. Respekt vůči vašemu soukromí je základem naší komunikace s vámi. 

Nakládání s osobními údaji ve společnosti Coca‑Cola se řídí těmito principy:

 • Transparentnost

 • Respekt

 • Důvěra

 • Férovost

Datum účinnosti: od 29. června 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují osobní údaje, které společnost Coca‑Cola shromažďuje o uživatelích a od uživatelů webů, mobilních aplikací (Aplikace), widgetů a dalších on-line a off-line služeb, které společnost Coca‑Cola provozuje (souhrnně Služby). Rovněž popisují, jak tyto osobní údaje používáme a chráníme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů také popisují, jak mohou uživatelé
o svých osobních údajích rozhodovat. 

Když v těchto Zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o osobních údajích, máme tím na mysli údaje, které identifikují jednotlivého člověka nebo mohou být k jeho identifikaci použity. To znamená, že osobní údaje zahrnují přímé identifikátory (například jméno) a nepřímé identifikátory (například ID a IP adresu počítače nebo mobilního zařízení). Když používáme označení vy nebo uživatel, máme tím na mysli osobu, která používá některou ze Služeb. Když používáme výraz správce, máme tím na mysli osobu nebo subjekt, který určuje, které osobní údaje jsou od vás nebo o vás shromažďovány a jak jsou tyto osobní údaje používány a chráněny. 

Na způsob, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, se vztahují zákony platné v lokalitách, ve kterých působíme. To znamená, že v různých oblastech mohou být uplatňovány různé postupy. Další informace naleznete v části Práva a volby v oblasti ochrany osobních údajů, který obsahuje další popis vašich práv a našich povinností v některých klíčových jurisdikcích a informace o tom, koho můžete kontaktovat. 

POKUD MÁTE DOTAZY K TOMU, JAK SPOLEČNOST COCA-COLA ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ADRESY PRIVACY@COCA-COLA.COM.

CO TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBSAHUJÍ?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou rozděleny na následující části:

1. KDY SE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATNÍ?

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny a jsou platné pro nové uživatele od 29. června 2023.

Dřívější verze zásad ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola zůstávají v platnosti do 29. června + 10 dnů.

a jsou k dispozici na základě žádosti zaslané na adresu Privacy@coca-cola.com.

2. KDE SE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATNÍ?

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné od uživatelů Služeb, v rámci nichž jsou Zásady ochrany osobních údajů zveřejněny nebo v nichž je na Zásady ochrany osobních údajů odkazováno, pokud jsou Zásady ochrany osobních údajů ve Službách výslovně zmíněny nebo pokud vás společnost Coca‑Cola o souhlas s nimi požádá. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují rovněž na osobní údaje shromažďované od spotřebitelů, kteří nás kontaktují
e-mailem, telefonicky a off-line, například během akcí s osobní účastí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou vztahovat také na osobní údaje poskytnuté spotřebiteli, kteří s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí. Pokud máte dotazy ohledně toho, zda se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují na konkrétní osobní údaje související se sociálními sítěmi, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy Privacy@coca-cola.com

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na weby a další on-line služby provozované jinými organizacemi. Pro tyto jiné weby a služby platí jejich vlastní zásady, nikoli tyto Zásady ochrany osobních údajů. Ujistěte se, že jste se s těmito dalšími zásadami seznámili, abyste věděli, jak jsou vaše údaje zpracovávány.

3. KTERÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOST COCA-COLA SHROMAŽĎUJE A PROČ?

a. Údaje, které se rozhodnete nám poskytnout
Shromažďujeme osobní údaje, u nichž se rozhodnete, že je s námi budete sdílet. 

Osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, zpravidla zahrnují následující typy osobních údajů. Přečtěte si níže podrobnosti o kategoriích osobních údajů, které společnost Coca‑Cola shromažďuje, a o důvodech jejich shromažďování:
Kontaktní údaje a údaje o účtu
Společnost Coca‑Cola vyžaduje pro účely vytvoření účtu v rámci Služeb vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo a datum narození. Můžeme také shromažďovat uživatelské jméno a heslo, věk, poštovní adresu, identifikátor vydaný vládou či správními orgány a podobné kontaktní údaje.

 • Abychom mohli udržovat váš on-line účet, pokud se rozhodnete účet si vytvořit.

 • Abychom mohli ověřit totožnost a splnění podmínek v souvislosti s určitými Službami.

 • Abychom vám mohli přizpůsobit své Služby.

 • Abychom mohli nabízet přístup k exkluzivnímu obsahu, slevám a dalším příležitostem.

 • Abychom mohli organizovat a provozovat loterie, soutěže a jiné propagační akce nebo věrnostní programy.

 • Abychom mohli plnit objednávky a dodávat produkty. 

 • Abychom vám mohli zasílat informace, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat, a které jsou někdy personalizovány na základě údajů souvisejících s vaším účtem.

 • Abychom vás mohli požádat o zpětnou vazbu, například prostřednictvím dotazníku ohledně nového produktu.

 • Abychom mohli reagovat na vaše dotazy a poskytovat zákaznické služby.

 • Pro účely výzkumu a inovací.

 • Když se fyzicky zúčastníte určité akce, např. akce sponzorované či pořádané společností Coca‑Cola nebo zkoušení produktů.

Uživatelem vytvořený obsah (UVO) 
Společnost Coca‑Cola shromažďuje příspěvky, komentáře, názory, hlasové nahrávky, fotografie a videa, které se rozhodnete odeslat prostřednictvím Služeb, k následujícím účelům:

 • Monitorování on-line komunit. 

 • Zaznamenávání vašich komentářů a názorů a reakcí na ně, například v rámci průzkumů, dotazů týkajících se zákaznických služeb nebo prostřednictvím textových polí umožňujících volné zadání odpovědi.

 • Správa vaší účasti v propagačních akcích, které zahrnují odeslání UVO.

 • Shromažďování fotografií uživatelů v souvislosti s účastí na konkrétních propagačních akcích nebo v souvislosti s dalšími Službami.

Údaje přiřazené k účtu na určité sociální síti
Když se připojíte nebo přihlásíte ke Službám prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích, jako je Meta (Facebook) nebo Twitter, shromažďujeme osobní údaje – a to v rozsahu povoleném příslušnou sociální sítí a oprávněními u vašeho účtu – jako je profilová fotografie, e-mailová adresa, označení „To se mi líbí“, zájmy a seznamy přátel, sledujících nebo podobné seznamy.

 • Abychom mohli přizpůsobit své Služby uživatelům.

 • Abychom mohli reagovat na vaše komentáře a dotazy zveřejněné na sociální síti a analyzovat komunikaci (například tweety nebo příspěvky) se společností Coca‑Cola nebo o společnosti Coca‑Cola s cílem lépe porozumět tomu, jak spotřebitelé společnost Coca‑Cola vnímají.

(Pokud se později rozhodnete, že nám údaje ze svého účtu na určité sociální síti nechcete poskytovat, upravte nastavení ochrany osobních údajů u svého účtu na příslušné sociální síti.)
Údaje o poloze
Přesná zeměpisná poloha (GPS) v případě, že je její zjišťování povoleno operačním systémem mobilního zařízení.
Přibližná poloha dle IP adresy nebo připojení k síti Wi-Fi, Bluetooth či bezdrátové síťové službě, která je automaticky shromažďována při používání Služeb.

 • Abychom vám mohli přizpůsobit své Služby.

 • Abychom vás informovali o tom, kdy jsou ve vašem okolí k dispozici produkty, propagační akce a události, nebo abychom umožnili ostatním uživatelům vidět vaši polohu, pokud tuto možnost povolíte.

 • Za účelem zobrazování geograficky relevantní inzerce.

Další osobní údaje sdílené prostřednictvím Služeb

 • Za účelem správy on-line komunit. 

 • Za účelem správy propagačních akcí a dalších součástí Služeb, které vám umožňují sdílet osobní údaje.

 • Za účelem shromažďování fotografií uživatelů v souvislosti s účastí na konkrétních propagačních akcích nebo v souvislosti s dalšími Službami, jako jsou například chytré chladicí boxy Coca‑Cola.

b. Údaje o používání našich Aplikací
Pokud si stáhnete a nainstalujete některou z našich Aplikací, námi shromažďované údaje budou záviset na operačním systému a oprávněních vašeho mobilního zařízení. Aby mohly naše Aplikace fungovat, potřebují používat určité funkce vašeho mobilního zařízení a údaje z něj. Pokud například chcete plynule přecházet z on-line prostředí do Aplikace, potřebujeme shromažďovat a propojovat údaje z vašeho internetového prohlížeče.
Chcete-li se dozvědět více o konkrétních údajích shromažďovaných Aplikací, zkontrolujte nastavení svého zařízení nebo si přečtěte informace o oprávněních, které jsou k dispozici na konkrétní platformě (např. Google Play nebo App Store), z níž jste si Aplikaci stáhli. Určité Aplikace vám rovněž umožňují prostřednictvím nastavení Aplikace zkontrolovat nebo změnit váš status související se shromažďováním údajů. Změníte-li nastavení, určité funkce Aplikace nemusejí fungovat správně. 
Chcete-li ukončit shromažďování všech údajů prostřednictvím Aplikace, odinstalujte ji.

c. Údaje, které jsou během používání Služeb shromažďovány automaticky
Určité údaje o používání Služeb shromažďujeme z počítačů a mobilních zařízení uživatelů automaticky. Některé automaticky shromažďované údaje představují na základě určitých zákonů osobní údaje. Tyto údaje jsou automaticky shromažďovány pomocí souborů cookie, pixelů, webových majáků a podobných technologií využívaných za účelem sběru dat (souhrnně technologie sběru dat).

K údajům, které shromažďujeme automaticky, patří:

 • Údaje o vašem počítači nebo mobilním zařízení, jako je typ a identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, mobilní síť a operační systém.

 • IP adresa a obecná zeměpisná poloha (např. s přesností na úrovni země nebo města). 

 • Způsob interakce počítače nebo mobilního zařízení se Službami, včetně data a času přístupu ke Službám, požadavků na vyhledávání a výsledků vyhledávání, kliknutí myší a pohybů myší, konkrétních navštívených internetových stránek, použitých odkazů a zhlédnutých videí.

 • Zjišťování přenosů dat a využití.

 • Údaje o stránkách nebo službách třetích stran navštívených před interakcí se Službami, které slouží k tomu, aby reklama byla pro uživatele relevantnější.

 • Interakce s našimi marketingovými sděleními, např. zda a kdy došlo k otevření
  e-mailu od společnosti Coca‑Cola.

d. Údaje shromažďované od třetích stran
Příležitostně získáváme osobní údaje od třetích stran; tyto údaje používáme k tomu, abychom se dozvěděli více o našich uživatelích, přizpůsobili uživatelské prostředí a účinněji propagovali a zlepšovali Služby.

Existují následující typy osobních údajů, které nám poskytují třetí strany:

 • Osobní údaje související s nákupy. Úhrady nákupů platebními kartami jsou zpracovávány externími zpracovateli plateb. Společnost Coca‑Cola nemá přístup k úplným číslům bankovních účtů, kreditních karet ani debetních karet. 

 • Osobní údaje, které jsou komerčně dostupné od poskytovatelů marketingových služeb nebo jsou shromážděny marketingovými partnery v rámci kampaní a akcí a které slouží k identifikaci osob, jež by mohly mít zájem dozvědět se více informací o společnosti Coca‑Cola, a k doplnění osobních údajů, které již máme k dispozici.

 • Osobní údaje, které získáváme od reklamních partnerů třetích stran a které nám pomáhají poskytovat relevantnější reklamu. 

 • Osobní údaje sdílené se společností Coca‑Cola ze strany partnerů v segmentu stáčíren.

 • Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů.

 • Osobní údaje poskytnuté orgány činnými v trestním řízení nebo státními úřady (ovšem pouze ve vzácných případech).

Údaje, které o vás má společnost Coca‑Cola k dispozici, můžeme kombinovat. Můžeme je také kombinovat s údaji ze zdrojů třetích stran. Požadujeme, aby každý poskytovatel údajů třetí strany potvrdil, že jeho sdílení osobních údajů se společností Coca‑Cola je pro spotřebitele transparentní a zákonné.

e. Další údaje shromažďované s vaším souhlasem

Abyste se mohli účastnit nových aktivit, získávat exkluzivní obsah nebo zkoušet nové funkce, můžeme vás požádat o souhlas se shromažďováním určitých typů osobních údajů. Na základě některých zákonů o ochraně osobních údajů je společnost Coca‑Cola povinna před shromažďováním a používáním osobních údajů získat souhlas. Podrobnosti viz 9. část.

4. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁ?

Společnost Coca‑Cola používá osobní údaje k poskytování a zlepšování Služeb, k řízení podnikání, ochraně uživatelů a prosazování našich zákonných práv.

Osobní údaje používáme za účelem poskytování, přizpůsobení a zlepšování Služeb (v každém jednotlivém případě vždy v souladu s platnými zákony), včetně:

 • Vytváření a aktualizace uživatelských účtů a vyřizování žádostí uživatelů.

 • Centralizace osobních údajů spotřebitelů v databázi spravované třetí stranou naším jménem a k připojování údajů získaných od třetích stran.

 • Zasílání marketingových i nemarketingových sdělení uživatelům.

 • Umožnění komunikace mezi uživateli, například prostřednictvím on-line komunity.

 • Cílení reklamy (někdy také označována jako personalizovaná reklama nebo reklama založená na zájmech), které vychází z údajů získaných na základě on-line aktivit uživatele, jako je návštěva webů, které obsahují reklamy našich reklamních partnerů nebo soubory cookie, z nichž jsou některé založeny na zeměpisné poloze. 

 • Zjišťování podrobností o uživatelích, abychom mohli doporučovat obsah, který bude dle našeho názoru zajímat konkrétní uživatele.

 • Správa propagačních akcí a věrnostního programu. 

 • Využití pro potřeby zákaznických služeb. 

 • Analýzy interakce uživatelů se Službami a analýzy trendů v oblasti aktivit, abychom mohli vyvíjet nové funkce a obsah splňující očekávání našich spotřebitelů.

 • Zlepšování Služeb a uživatelských zkušeností s nimi.

 • Analýzy údajů, výzkumu, vývoje produktů a strojového učení; tyto postupy nám umožňují lépe porozumět našim spotřebitelům a nabízet jim inovace.

 • Monitorování a testování Služeb, včetně řešení provozních problémů.

 • Vytváření anonymizovaných údajů, které nepodléhají těmto Zásadám ochrany osobních údajů a které slouží ke zlepšování produktů a služeb společnosti Coca‑Cola a k dalším obdobným obchodním účelům nebo které jsou využity jinak, v rozsahu přípustném dle smlouvy a zákona.

 • Odhalování podvodů, zneužití a neoprávněného používání Služeb a ochrana vůči těmto jevům.

 • Řízení rizik a podobných administrativních činností, jako jsou monitorování a vymáhání dodržování smluv s uživateli a další opatření za účelem zajištění dodržování zákonů vztahujících se na společnost Coca‑Cola. 

5. POUŽÍVÁ SPOLEČNOST COCA-COLA SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE SBĚRU DAT?

Soubory cookie a další technologie sběru dat používáme proto, abychom vás a/nebo vaše zařízení rozpoznali, když používáte Služby, a dále za účelem shromažďování vašich osobních údajů. 

Některé weby, které jsou součástí Služeb, obsahují specifická upozornění týkající se souborů cookie a dalších technologií sběru dat, která se vztahují na konkrétní weby a spotřebitele. Pokud navštívite web společnosti Coca‑Cola, na kterém je k dispozici upozornění týkající se souborů cookie, pak se uplatní příslušné oznámení.

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou odesílány do vašeho internetového prohlížeče či na váš pevný disk nebo je k nim jejich prostřednictvím přistupováno. Soubor cookie zpravidla obsahuje název domény (internetového umístění), ze které soubor cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. kdy vyprší jeho platnost) a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo podobný identifikátor. Soubor cookie také může obsahovat údaje o vašem počítači nebo zařízení, jako jsou nastavení, historie prohlížení a činnosti prováděné při používání Služeb.

Společnost Coca‑Cola rovněž používá „pixely“ (též označovány jako „webové majáky“). Pixely jsou průhledné obrázky, které mohou shromažďovat údaje o otevření e-mailů a používání stránek na různých webech a v průběhu času.

Soubory cookie, které jsou v rámci Služeb nastaveny společností Coca‑Cola, se nazývají soubory cookie první strany. Soubory cookie, které jsou v rámci Služeb nastaveny kterýmkoli jiným subjektem, se nazývají soubory cookie třetí strany. Soubory cookie třetích stran umožňují používat ve Službách nebo jejich prostřednictvím prvky a funkce třetích stran, jako je například analytika a automatizace marketingu. Subjekty, které nastavují soubory cookie třetích stran, mohou rozpoznat vaše zařízení jak při jeho použití k přístupu ke Službám, tak při jeho použití k návštěvě určitých jiných webů. Chcete-li se dozvědět podrobnosti o souborech cookie obecně, navštivte web www.allaboutcookies.org

Některé internetové prohlížeče (včetně prohlížečů Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) obsahují funkci „Nesledovat“ (Do Not Track – DNT) nebo podobnou funkci, která oznamuje webům, že uživatel nechce, aby byly jeho on-line aktivity a chování sledovány. Pokud určitý web, který reaguje na určitý signál DNT, signál DNT přijme, prohlížeč zabrání příslušnému webu ve shromažďování určitých údajů z mezipaměti prohlížeče. Funkce DNT není k dispozici ve všech prohlížečích a signály DNT zatím nejsou uniformní. Z tohoto důvodu mnozí provozovatelé webů, včetně společnosti Coca‑Cola, zatím na signály DNT nereagují.

Proč společnost Coca‑Cola používá soubory cookie a další technologie sběru dat?
Některé soubory cookie jsou nezbytné k zajištění funkčnosti Služeb. Jiné soubory cookie nám umožňují sledovat zájmy uživatelů pro potřeby cílení reklamy a vylepšování Služeb.

Typy souborů cookie používaných v rámci Služeb a důvody jejich používání jsou následující:

 • Zcela nezbytné soubory cookie jsou vyžadovány k zajištění funkčnosti Služeb.

 • Výkonnostní nebo analytické soubory cookie shromažďují údaje o tom, jak jsou Služby používány, abychom mohli Služby analyzovat a zlepšovat. Výkonnostní nebo analytické soubory cookie zpravidla zůstávají v počítači i po zavření prohlížeče, dokud je neodstraníte.

 • Reklamní soubory cookie slouží k tomu, aby pro vás byla reklamní sdělení relevantnější; pomáhají nám zobrazovat reklamy, které jsou založeny na vašich předpokládaných zájmech, zabraňují příliš častému zobrazování totožné reklamy a zajišťují správné zobrazení reklam inzerentům.

 • Soubory cookie sociálních sítí umožňují uživatelům snadněji používat sociální sítě. Nad soubory cookie sociálních sítí nemáme kontrolu a neumožňují nám získat bez vašeho souhlasu přístup k vašim účtům na sociálních sítích. Informace o těchto používaných souborech cookie naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě. 

Technologie sběru dat umožňují společnosti Coca‑Cola sledovat vzorce návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, doručovat soubory cookie nebo s nimi komunikovat, zjišťovat, zda uživatelé navštěvují Služby poté, co viděli naši on-line reklamu zobrazenou na webu třetí strany, zlepšovat výkonnost Služeb a měřit úspěšnost našich e-mailových marketingových kampaní. Zásady používání souborů cookie společností Coca‑Cola (k dispozici v určitých jurisdikcích) popisují používání technologií sběru dat ze strany společnosti Coca‑Cola. 

V rozsahu přípustném dle zákona Služby využívají pro cílenou reklamu (kterou společnost Google někdy označuje jako „remarketing“) nástroje Google Analytics. Společnost Google používá soubory cookie, které Google rozpoznává, když spotřebitelé navštěvují různé weby. Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie společnosti Google pomáhají společnosti Coca‑Cola analyzovat, jak jsou Služby využívány, a v případě některých Služeb a některých jurisdikcí přizpůsobit marketingovou komunikaci a digitální reklamu.

Služby také prostřednictvím vkládání rámů (framing) integrují videa z YouTube (portál patřící společnosti Google). To znamená, že po kliknutí na tlačítko pro přehrání videa z YouTube prostřednictvím Služeb je navázáno spojení mezi Službami a servery YouTube. Do zdrojového kódu Služeb je vložen odkaz HTML poskytnutý ze strany YouTube; výsledkem je vytvoření rámu pro přehrávání. Video uložené na serverech YouTube je následně přehráno v rámu ve Službách. Portál YouTube také přijímá údaje, které YouTube informují o tom, že aktuálně používáte Služby: Vaši IP adresu, údaje o prohlížeči, operační systém a nastavení zařízení, které používáte, adresu URL aktuální internetové stránky, dříve navštívené internetové stránky, pokud jste použili odkaz, a videa, která jste zhlédli. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, mohou tyto údaje být propojeny s vaším uživatelským profilem na YouTube. Tomuto propojení údajů můžete zabránit tak, že se před použitím Služeb odhlásíte ze svého účtu YouTube a odstraníte příslušné soubory cookie.

Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje, používá a sdílí vaše údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany soukromí Google.

Další informace o tom, jak společnost Google používá soubory cookie v souvislosti s reklamou, naleznete na stránce Reklama.

Chcete-li službě Google Analytics zabránit v používání vašich údajů, můžete si nainstalovat doplněk Google pro prohlížeč, který tento postup umožňuje.

Chcete-li zrušit cílení reklam Google dle svých zájmů, použijte nástroj Moje centrum reklam.

Jestliže se nacházíte v EHP, Švýcarsku nebo Spojeném království, upozorňujeme zejména na skutečnost, že pokud v Centru preferencí ochrany osobních údajů společnosti Coca‑Cola povolíte používání souborů cookie od společnosti Google, budou údaje o používání Služeb, vygenerované těmito soubory cookie, společností Google přenášeny a ukládány na servery ve Spojených státech. Společnost Coca‑Cola používá technologické nástroje, včetně nástroje Google pro anonymizaci IP adres, k odstranění poslední části vaší IP adresy předtím, než jsou údaje přeneseny společností Google do Spojených států, a také nástroje Google sloužící k deaktivaci sdílení údajů a signálů Google a nastavení ID uživatele v rámci služby Google Analytics v určitých jurisdikcích. Společnost Google nepřiřadí IP adresu k žádným dalším údajům, které společnost Google uchovává.

Společnost Google bude jménem společnosti Coca‑Cola používat výše popsané údaje k sestavování přehledů, které společnosti Coca‑Cola pomáhají provozovat a poskytovat Služby.

Vaše volby ohledně souborů cookie
Máte právo se rozhodnout, zda soubory cookie přijmete, nebo odmítnete. Můžete nastavit internetový prohlížeč tak, aby všechny soubory cookie odmítl nebo aby při nastavení souboru cookie zobrazil upozornění. (Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale umožňuje je zakázat; vezměte ovšem na vědomí, že některé funkce Služeb nemusejí bez souborů cookie fungovat správně.)

Jak je uvedeno výše, společnost Google vyvinula doplněk pro prohlížeče, který umožňuje zabránit v používání osobních údajů. Tento doplněk můžete využít v případě, že nechcete používat soubory cookie související se službou Google Analytics. Doplněk pro svůj prohlížeč si můžete stáhnout zde [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]. Používání těchto souborů cookie můžete odmítnout výběrem odpovídajících nastavení v prohlížeči.

V některých jurisdikcích také platí zásady používání souborů cookie, které nejsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů a které tyto Zásady doplňují; obdobně jsou v některých jurisdikcích k dispozici nástroje pro správu souborů cookie. Podrobnosti viz 9. část.

6. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍ?

Společnost Coca‑Cola sdílí osobní údaje s osobami a firmami, které pomáhají provozovat Služby a zajišťovat naši činnost, a to v případech, kdy je to povoleno nebo vyžadováno zákonem. Osobní údaje sdílíme také tehdy, když o jejich sdílení požádá uživatel. Vyžadujeme, aby příjemci osobních údajů od nás dodržovali tyto Zásady ochrany osobních údajů, pokud a dokud uživatelé nebudou upozorněni na to, že budou použity odlišné zásady nebo oznámení v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost Coca‑Cola sdílí osobní údaje s následujícími kategoriemi příjemců:

 • Profesionální poradci, jako jsou právníci, účetní, pojišťovací makléři a odborníci v oblasti zabezpečení informací a forenzních věd.

 • Poskytovatelé marketingových služeb, kteří pomáhají propagovat Služby (například prostřednictvím e-mailového marketingu) a příležitostně doplňují osobní údaje, které již máme k dispozici. Společnost Meta (Facebook) například získává a používá určité údaje související s používáním Služeb, aby nám usnadnila poskytování přizpůsobené reklamy na své platformě a aby mohla vyhodnocovat účinnost této reklamy. 

 • Poskytovatelé služeb, aby mohli naším jménem poskytovat služby, včetně analýzy údajů, zabezpečení údajů, operací v oblasti e-commerce, průzkumů, výzkumu, správy propagačních akcí, nabídek a věrnostních programů a dalších služeb, s cílem pomoci nám vykonávat naši podnikatelskou činnost. Někteří z těchto poskytovatelů služeb mají globálně platné povinnosti.

 • Poskytovatelé cloudových úložišť.

 • Potenciální nebo skuteční nabyvatelé či investoři a jejich odborní poradci v souvislosti s jakoukoli skutečnou nebo navrhovanou fúzí, akvizicí nebo investicí do celé naší firmy nebo její části. Učiníme maximum pro to, abychom zajistili, že se podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů budou na osobní údaje vztahovat i po transakci a že uživatelé budou předem informováni o změnách ve zpracování osobních údajů

 • Přidružené organizace společnosti Coca‑Cola a partneři v segmentu stáčíren.

 • Příslušným orgánům činným v trestním řízení, státním regulačním orgánům a soudům, pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné (i) k dodržení zákona, (ii) k výkonu, určení či ochraně zákonných práv nebo (iii) k ochraně životně důležitých zájmů uživatelů, obchodních partnerů, poskytovatelů služeb nebo jiné třetí strany.

 • Další třetí strany na základě vašeho souhlasu.

Pokud sdílíme osobní údaje, vyžadujeme, aby příjemci zpracovávali osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a s našimi požadavky na důvěrnost a zabezpečení. 

7. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍ?

Společnost Coca‑Cola věnuje zabezpečení osobních údajů, které jsou nám svěřeny, náležitou péči. Používáme řadu mechanismů, které nám pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem a použitím.

Společnost Coca‑Cola používá technické, fyzické a administrativní bezpečnostní mechanismy, jejichž cílem je chránit osobní údaje, které zpracováváme. Naše bezpečnostní mechanismy jsou navrženy s cílem zajistit úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů a zahrnují (dle potřeby) opatření k zajištění průběžné důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracování a proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření určených k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů. Společnost Coca‑Cola ovšem nemůže zcela vyloučit bezpečnostní rizika související se zpracováním osobních údajů.

Vaší povinností je zajistit bezpečnost přihlašovacích údajů ke svému účtu. Společnost Coca‑Cola bude považovat přístup ke Službám prostřednictvím vašich přihlašovacích údajů za přístup s vaším souhlasem. 

Společnost Coca‑Cola může bez předchozího upozornění pozastavit vaše používání všech nebo některých Služeb, pokud zjistíme (nebo budeme mít podezření), že došlo k narušení zabezpečení. Jestliže se domníváte, že údaje, které jste poskytli společnosti Coca‑Cola, nebo váš účet již nejsou bezpečné, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy Privacy@coca-cola.com.

Pokud se dozvíme o narušení, které má vliv na bezpečnost vašich osobních údajů, budeme vás informovat v souladu s požadavky platných zákonů. Pokud to platné zákony umožňují, poskytne vám společnost Coca‑Cola toto oznámení prostřednictvím e-mailové adresy evidované u vašeho účtu nebo jinou přípustnou metodou, dostupnou na základě údajů u vašeho účtu.

NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A SLUŽBÁM – VČETNĚ EXTRAKCE DAT (SCRAPING) – JE ZAKÁZÁN A MŮŽE VÉST K TRESTNÍMU STÍHÁNÍ.

8. JAK DLOUHO SPOLEČNOST COCA-COLA OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁ?

Osobní údaje o uživateli uchováváme po dobu, kdy je uživatelův účet aktivní, případně po dobu nezbytně nutnou pro výše popsané účely. Osobní údaje rovněž uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

Naším cílem je udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Osobní údaje, které zpracováváme dle těchto Zásad ochrany osobních údajů, uchováváme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů. Při stanovení doby uchovávání bereme v úvahu různá kritéria, jako je typ produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo které vám byly poskytnuty, povaha a délka našeho vztahu s vámi a povinné doby uchovávání dle platných zákonů. Na konci příslušného období uchovávání osobní údaje buď odstraníme či anonymizujeme, nebo – pokud osobní údaje nemůžeme odstranit ani anonymizovat – osobní údaje oddělíme a bezpečně uložíme, dokud nebude možné je odstranit či anonymizovat.

Jakmile provedeme anonymizaci osobních údajů, již se nejedná o osobní údaje. Anonymizované údaje používáme v souladu s platnými zákony a smlouvami.

9. JAKÉ MOŽNOSTI JSOU OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K DISPOZICI?

Ohledně zpracování osobních údajů společností Coca‑Cola máte k dispozici různé volby. Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit tak, že kontaktujete společnost Coca‑Cola postupem popsaným v této 9. části nebo pomocí různých nástrojů, které společnost Coca‑Cola poskytuje. V některých případech jsou vaše možnosti přistupovat k osobním údajům nebo je spravovat omezeny platnými zákony.

Předvolby v mobilních zařízeních
Mobilní operační systémy a platformy s aplikacemi (např. Google Play, App Store) mají v rámci mobilního zařízení a notifikací nastaveny oprávnění pro konkrétní typy údajů; jedná se například o přístup ke kontaktům, geolokačním službám a push notifikacím. Prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení můžete schválit nebo odmítnout shromažďování určitých údajů a/nebo push notifikace. Určité Aplikace mohou také disponovat nastavením, které vám umožňuje změnit oprávnění a push notifikace. V případě některých Aplikací může vést změna nastavení k tomu, že určité součásti Aplikace nebudou fungovat správně.

Shromažďování všech údajů prostřednictvím Aplikace můžete ukončit odinstalováním Aplikace. Pokud Aplikaci odinstalujete, zvažte také kontrolu nastavení operačního systému, abyste se ujistili, že byl z vašeho mobilního zařízení odstraněn jedinečný identifikátor a další aktivity spojené s používáním Aplikace. 

Zrušení odběru e-mailů a textových zpráv společnosti Coca‑Cola
Chcete-li zrušit příjem propagačních e-mailů od společnosti Coca‑Cola, klikněte na odkaz pro odhlášení ve spodní části e-mailu. I po zrušení odběru vám můžeme nadále zasílat obsah jiného než propagačního charakteru, například účtenky za nákupy nebo administrativní informace o vašem účtu.

V rámci nastavení účtu také může být k dispozici možnost změnit preference pro zasílání oznámení, jako jsou push notifikace v rámci Aplikace.

Chcete-li přestat dostávat propagační textové zprávy (SMS nebo MMS), zašlete společnosti Coca‑Cola odpověď v podobě textové zprávy, v níž uvedete, že chcete zrušit odběr propagačních textových zpráv. Žádost o zrušení odběru nám můžete předat také prostřednictvím kontaktních údajů, uvedených v sekci „Kontaktujte nás“. Uveďte, které typy sdělení již nechcete odebírat, a příslušné telefonní číslo, adresu a/nebo e-mailovou adresu. Pokud zrušíte odběr marketingových zpráv, můžeme vám i nadále zasílat důležité administrativní zprávy, například e-maily o vašich účtech nebo nákupech

INFORMACE O PRÁVECH A VOLBÁCH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A O MOŽNOSTECH VOLBY V KONKRÉTNÍCH JURISDIKCÍCH JSOU UVEDENY V ZÁVĚRU TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. DOPORUČUJEME VÁM, ABYSTE SI PŘEČETLI PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ.

POKUD SE NACHÁZÍTE V JURISDIKCI SE ZÁKONY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ VÁM POSKYTUJÍ PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEŽ NEJSOU V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POPSÁNA, KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÉ ADRESY PRIVACY@COCA-COLA.COM. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a učiníme maximum pro to, abychom vyhověli veškerým vašim požadavkům.

10. JAK SPOLEČNOST COCA-COLA CHRÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?

Na některé Služby se vztahuje věkové omezení, což znamená, že předtím, než vám umožníme tyto Služby používat, vám můžeme položit otázky za účelem ověření vašeho věku.

V souladu s našimi Zásadami odpovědného marketingu nezaměřuje společnost Coca‑Cola marketing týkající se našich produktů na děti mladší 13 let. Obdobně platí, že neshromažďujeme osobní údaje on-line od dětí, s výjimkou případů přípustných dle platných zákonů. Pokud zjistíte, že nám dítě poskytlo osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo jiným způsobem, než jaký je přípustný dle platných zákonů, kontaktujte naše Oddělení pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy privacy@coca-cola.com. Jakmile se o takové situaci dozvíme, podnikneme kroky k odstranění osobních údajů dítěte v souladu s požadavky platných zákonů.

11. PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST COCA-COLA OSOBNÍ ÚDAJE DO JINÝCH ZEMÍ?

Společnost Coca‑Cola může předávat osobní údaje přes hranice do kterékoli lokality, ve které my a naši dodavatelé a partneři podnikáme. V těchto jiných lokalitách mohou platit zákony o ochraně osobních údajů, které se liší (a v některých případech zajišťují menší ochranu) od zákonů platných v místě vašeho bydliště.

Pokud jsou vaše osobní údaje námi nebo naším jménem přenášeny přes hranice, používáme odpovídající ochranné mechanismy k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony. Tyto ochranné mechanismy zahrnují souhlas se standardními smluvními ustanoveními nebo vzorovými smlouvami ohledně předávání osobních údajů mezi pobočkami společnosti Coca‑Cola a mezi našimi dodavateli a partnery. Pokud takové smlouvy existují, vyžadují od našich přidružených organizací, dodavatelů a partnerů, aby chránili osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Chcete-li si vyžádat informace o našich standardních smluvních ustanoveních nebo jiných ochranných mechanismech, týkajících se přeshraničních přenosů osobních údajů, kontaktujte naše Oddělení pro ochranu osobních údajů prostřednictvím
e-mailové adresy privacy@coca-cola.com.

12. KDY DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat v reakci na právní, technický nebo firemní vývoj. Nejaktuálnější verze je vždy k dispozici prostřednictvím Služeb.

Při aktualizaci těchto Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme aktualizovanou verzi a změníme výše uvedené datum účinnosti. Přijmeme také vhodná opatření, abychom vás předem informovali o významných změnách, o nichž se domníváme, že mají vliv na vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, abyste měli možnost se s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů seznámit před datem jejich účinnosti. Pokud je dle platných zákonů o ochraně osobních údajů vyžadován váš souhlas, získáme váš souhlas se změnami dříve, než se na vás budou revidované Zásady ochrany osobních údajů vztahovat. Sledujte pravidelně tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste měli jistotu, že jste obeznámeni s aktuální verzí.

13. PRÁVA A VOLBY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V KONKRÉTNÍCH JURISDIKCÍCH

Obyvatelé Jihoafrické republiky. Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, jsou nezbytné k zajištění vašeho přístup ke Službám. Pokud nebudou osobní údaje poskytnuty, je možné, že nebudete moci přistupovat k některým nebo všem Službám, nebo je nebudete moci používat. Na základě zákona Protection of Personal Information Act 4 z roku 2013 (POPIA) jsou chráněny také osobní údaje právnických osob; proto v případě, že jsou aplikace nebo weby používány jménem právnické osoby, musejí být chráněny osobní údaje této právnické osoby.

Přímý marketing: Přímá elektronická marketingová sdělení vám budou zasílána (pokud nezrušíte odběr) za těchto předpokladů:

 • Vyslovili jste souhlas s příjmem přímých marketingových sdělení v souladu se zákonem POPIA, nebo

 • jsme získali vaše osobní údaje v souvislosti s prodejem našich produktů nebo služeb, abychom s vámi mohli komunikovat o našich dalších produktech či službách. Zasílání těchto marketingových sdělení můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu „odhlásit“; nebo nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Vaše práva: V souvislosti s vašimi osobními údaji máte právo uplatnit následující postupy:

 • Zeptat se (bezplatně), zda má společnost Coca‑Cola k dispozici vaše osobní údaje.

 • Požádat o záznam nebo popis vašich osobních údajů, které o vás společnost Coca‑Cola uchovává, v souladu s postupem uvedeným v příručce PAIA, která je k dispozici na webu coca-cola.co.za. 

 • Požádat společnost Coca‑Cola o aktualizaci či opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

 • Požádat společnost Coca‑Cola o ukončení používání vašich osobních údajů.

 • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 • Požádat společnost Coca‑Cola o odstranění (výmaz) vašich osobních údajů.

 • Požádat společnost Coca‑Cola o omezení způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje používány, sdíleny a jinak zpracovávány.

 • Požádat společnost Coca‑Cola o předání kopie vašich osobních údajů vám nebo třetí straně, kterou určíte.

Než budeme moci vyřídit vaši žádost o uplatnění vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, můžeme (a v některých případech musíme) ověřit vaši totožnost.

Jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů: Chcete-li uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte společnost Coca‑Cola některým z následujících způsobů.

 • Pošlete nám e-mail na následující adresu: CCSAINFO@COCA-COLA.COM

 • Zavolejte nám na telefonní číslo 0860112526

 • Napište na následující poštovní adresu: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198; na obálku uveďte poznámku „for the attention of the Legal Team“.

Máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (Jihoafrická republika) prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Další podrobnosti týkající se zpracování: Automaticky shromažďujeme také následující údaje:

 • Údaje o chování: Údaje odvozené od kombinace ID zařízení a systémových událostí, které mohou být použity k identifikaci trendů a vzorců chování
  a k zasílání marketingových sdělení souvisejících s událostmi, kterých jste se zúčastnili, s přihlédnutím k požadavkům v oblasti přímého marketingu dle ustanovení zákona POPIA, jako je získání vašeho předchozího souhlasu.
 • Údaje o účasti: Osobní údaje týkající se účasti subjektu v propagační soutěži, výhře, anketě, okamžité výhře, soutěži a dalších typech propagačních akcí (např. typ propagační akce, datum a čas účasti v propagační akci, výsledek účasti v propagační akci, údaje nezbytné k vyplacení výhry).
 • Analytické údaje: Můžeme shromažďovat analytické údaje nebo používat analytické nástroje třetích stran, jako jsou nástroje Google Analytics, s cílem sledovat trendy návštěvnosti a používání Služeb a lépe porozumět demografickým údajům a chování našich uživatelů.

Rovněž umožňujeme třetím stranám – on-line reklamním sítím, provozovatelům sociálních sítí a dalším externím službám – shromažďovat údaje o používání Služeb uživatelem v průběhu času, aby tyto třetí mohly přehrávat nebo zobrazovat reklamy ve Službách používaných uživatelem a v dalších zařízeních, která uživatel může používat.

Služby mohou zahrnovat prvky sociálních sítí, například tlačítko „To se mi líbí“ společnosti Meta (Facebook) nebo prvky z platforem LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter či jiné widgety. Provozovatelé sociálních sítí mohou rozpoznat uživatele, shromažďovat údaje o jeho využití Služeb a nastavit soubor cookie nebo použít jiné sledovací technologie. Na interakce uživatele s těmito prvky se vztahují zásady ochrany osobních údajů těchto společností; nad těmito zásadami nemáme žádnou kontrolu. Cílenou reklamu prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou Meta, Twitter, Google+ a další, zobrazujeme uživateli s jeho předchozím souhlasem. Společnosti Meta, Twitter a Google mají reklamní programy založené na zájmech. Ty nám umožňují cílit reklamy na uživatele, kteří projevili zájem o Služby v době, kdy se pohybují na sociálních sítích, nebo na skupiny jiných uživatelů, kteří mají podobné charakteristiky, jako jsou pravděpodobné nákupní zájmy a demografické údaje. Na tyto reklamy se vztahují zásady ochrany osobních údajů uplatňované provozovateli příslušných sociálních sítí.

V případě některých Služeb používáme nástroje třetích stran k monitorování údajů souvisejících s uživatelskými zkušenostmi. Tyto nástroje automaticky shromažďují údaje o používání, včetně kliknutí a pohybů myší, posouvání stránek a veškerého textu zadaného do formulářů na webech. Shromažďované údaje nezahrnují hesla, údaje o platbách ani jiné citlivé osobní údaje. Tyto údaje používáme k analýze a optimalizaci webů a ke zlepšení jejich použitelnosti. Nedovolujeme sdílení těchto údajů s třetími stranami ani používání těchto údajů třetími stranami pro jejich vlastní účely.

Naši dodavatelé v oblasti on-line a e-mailové reklamy mohou v souvislosti se Službami používat pixelové značky, webové majáky, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné technologie, které nám pomáhají spravovat on-line a e-mailové reklamní kampaně a zvyšovat jejich účinnost. Pokud například prodejce umístil do počítače uživatele jedinečný soubor cookie, může tento prodejce používat pixelové značky, webové majáky, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné technologie k rozpoznání souboru cookie během návštěvy Služeb uživatelem a ke zjištění, která z našich on-line reklam mohla uživatele nasměrovat na Služby, a prodejce nám může tyto další údaje poskytnout pro naše použití. Tyto další údaje, které nám poskytli naši dodavatelé, můžeme propojit s osobními údaji o uživateli, které jsme již dříve shromáždili.

K zajištění prezentace reklam v rámci Služeb můžeme používat externí reklamní společnosti. Tyto společnosti mohou používat údaje (beze jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla uživatele) o návštěvách uživatele v rámci Služeb za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají.

Aktivity uživatele a údaje získané od uživatele prostřednictvím Služeb můžeme propojit nebo kombinovat s údaji, které shromažďujeme automaticky prostřednictvím sledovacích technologií. Tímto způsobem můžeme uživateli poskytovat přizpůsobené služby bez ohledu na to, jak s námi uživatel prostřednictvím Služeb komunikuje.

 • Obyvatelé Keni

V případě jednotlivců v Keni platí, že Služby neshromažďují, neukládají ani nečtou údaje o poloze na základě triangulace prostřednictvím GPS, Wi-Fi nebo bezdrátové sítě. Shromažďuje se anonymizované, náhodně vygenerované ID aplikace, které slouží ke zjištění blízkosti uživatele k prodejním místům a k zasílání propagačních zpráv a slev, platných pro danou oblast.

Agentura pro přístup k veřejným údajům je v roli regulačního orgánu dle zákona 25.326 odpovědná za příjem stížností a podnětů od obyvatel Argentiny, kteří se domnívají, že bylo porušeno jejich právo na ochranu osobních údajů.

Vlastník osobních údajů má právo uplatnit nárok na přístup k údajům v intervalech ne kratších než šest měsíců, s výjimkou případů, kdy je pro tento účel prokázán oprávněný zájem v souladu s čl. 14 odst. 3 zákona č. 25.326. 

Zainteresované strany mohou uplatnit nárok na přístup, opravu nebo odstranění zasláním žádosti na adresu: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina – Attn: Responsable de Bases de Datos. 

Fyzické osoby musejí přiložit kopii státního dokladu totožnosti a zákonní zástupci musejí přiložit dokumentaci, která prokazuje platnost zákonného zastoupení. Každá žádost musí obsahovat zdůvodnění požadavku. Společnost Coca‑Cola odpoví na žádost o přístup do deseti (10) kalendářních dnů. Na žádost o opravu, aktualizaci nebo odstranění osobních údajů odpoví společnost Coca‑Cola do pěti (5) pracovních dnů.

Obecně platí, že vaše osobní údaje jsou uloženy v centrální databázi spotřebitelů na serverech umístěných v Austrálii; ovšem společnost Coca‑Cola může podle potřeby vaše osobní údaje příležitostně ukládat také v systémech našich přidružených organizací a dodavatelů v jiných zemích, například ve Spojených státech amerických, na Novém Zélandu, v Singapuru a jinde.

Od třetích stran, které uchovávají osobní údaje, vyžadujeme, aby dodržovaly australské zákony o ochraně osobních údajů a tyto Zásady ochrany osobních údajů a aby vaše osobní údaje používaly pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům nebo je opravit, nebo máte dotazy či obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů či máte obavu, že mohlo dojít k narušení vašeho soukromí, kontaktujte nás některým z následujících způsobů: 

E-mailem: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefonicky: Zavolejte na naše zákaznické informační centrum, 1800 025 123 (v rámci Austrálie)
Poštou: Attn: Privacy Officer
Coca Cola South Pacific Pty Limited
GPO Box 388
North Sydney, NSW 2059
On-line: Použijte kontaktní údaje uvedené v sekci „Kontaktujte nás“ na webu
https://cokeurl.com/ofdogj a uveďte, že se váš podnět týká ochrany osobních údajů.

Odpovíme vám co nejdříve to bude možné; v každém případě do 30 dnů od přijetí vašeho původního požadavku.
Pokud má společnost Coca‑Cola oprávněné důvody vaší žádosti týkající se osobních údajů nevyhovět, poskytneme vám písemné vysvětlení a popíšeme postupy, které můžete použít, pokud si chcete na odmítnutí žádosti stěžovat.

Správcem vašich osobních údajů je:
Coca Cola South Pacific Pty Limited
E-mailová adresa: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Zavolejte na naše zákaznické informační centrum, 1800 025 123 (v rámci Austrálie)
Poštovní adresa: Attn: Privacy Officer 
Coca Cola South Pacific Pty Limited 
GPO Box 388 
North Sydney, NSW 2059 

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Office of the Australian Information Commissioner
Poštovní adresa: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
Adresa: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000
Telefon: 1300 363 992
Fax: 61 2 9284 9666
E-mail: foi@oaic.gov.au
Web: https://www.oaic.gov.au/

Vaše práva vyplývající se zákona LGPD jsou popsána na stránce https://cokeurl.com/3vyz08.

Chcete-li uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů:

 • Pošlete dopis na adresu Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, ZIP Code: 22.250-907, attn: Flavio Mattos dos Santos

Správcem vašich osobních údajů je společnost Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

V případě webů zaměřených na obyvatele Brazílie používá společnost Coca‑Cola zásady týkající se souborů cookie, které nejsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů. Navštivte příslušný web společnosti Coca‑Cola.

Obyvatelé Kalifornie Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v Kalifornii (Oznámení o ochraně osobních údajů v Kalifornii) se vztahuje na zpracování osobních údajů obyvatel státu Kalifornie (Spotřebitelé v Kalifornii) dle požadavků zákona California Consumer Privacy Act z roku 2018, v platném znění (CCPA).

Pokud jste Spotřebitel v Kalifornii, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v Kalifornii slouží k tomu, abyste lépe porozuměli kategoriím osobních údajů, které o vás shromažďujeme, odkud tyto osobní údaje získáváme, proč je zpracováváme, s kým je sdílíme a jaká máte práva z hlediska znalosti a správy svých osobních údajů. Pokud je toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v Kalifornii v rozporu s jakýmkoli ustanovením v ostatních částech našich Zásad ochrany osobních údajů, pak pro účely zpracování osobních údajů Spotřebitelů v Kalifornii platí toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v Kalifornii. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v Kalifornii se nevztahuje na zaměstnance, dodavatele a příležitostné pracovníky společnosti Coca‑Cola ani na uchazeče o práci ve společnosti Coca‑Cola. 

Upozornění na shromažďování osobních údajů
Pro účely zákona CCPA společnost Coca‑Cola ve vztahu k vašim osobním údajům obecně jedná jako „Firma“. Firma je podobná správci osobních údajů, což znamená, že společnost Coca‑Cola určuje, jak a proč jsou zpracovávány osobní údaje, které od vás nebo o vás společnost Coca‑Cola shromažďuje.

Toto Upozornění na shromažďování osobních údajů popisuje naše postupy při shromažďování osobních údajů, když vystupujeme jako Firma, včetně seznamu kategorií osobních údajů, které shromažďujeme, účelů, kvůli nimž osobní údaje shromažďujeme, a zdrojů, z nichž je shromažďujeme.

Ačkoli jsme již výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlili, které osobní údaje shromažďujeme a proč, zákon CCPA vyžaduje, abychom určité informace zveřejnili s použitím kategorií osobních údajů dle definic v zákoně CCPA. 

Kategorie: Identifikátory
Zdroj: Přímo od vás
Účel: Poskytování Služeb, reklamy a marketingu
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren, další třetí strany

Kategorie: Kategorie osobních údajů uvedené v části „Záznamy o zákaznících“ (Obč. zákoník státu Kalifornie, § 1798.80(e))
Zdroj: Přímo od vás
Účel: Poskytování Služeb, reklamy a marketingu
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren, další třetí strany

Kategorie: Chráněné klasifikační charakteristiky dle zákonů státu Kalifornie nebo federálních zákonů
Zdroj: Přímo od vás
Účel: Poskytování Služeb, reklamy a marketingu
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren, další třetí strany

Kategorie: Komerční údaje
Zdroj: Přímo od vás
Účel: Poskytování Služeb
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren, další třetí strany

Kategorie: Biometrické údaje, což jsou údaje o vašich fyziologických, biologických nebo behaviorálních charakteristikách
Zdroj: Společnost Coca‑Cola tyto údaje k datu účinnosti neshromažďuje
Účel: Společnost Coca‑Cola tyto údaje k datu účinnosti neshromažďuje
Třetí strany: Společnost Coca‑Cola tyto údaje k datu účinnosti neshromažďuje

Kategorie: Aktivita na internetu nebo v rámci jiné elektronické sítě
Zdroj: Přímo od vás, automaticky shromážděno během používání Služeb
Účel: Poskytování Služeb
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren, další třetí strany

Kategorie: Geolokační údaje
Zdroj: Přímo od vás, automaticky shromážděno během používání Služeb
Účel: Poskytování Služeb
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, další třetí strany

Kategorie: Zvukové, elektronické, vizuální nebo jiné podobné údaje
Zdroj: Přímo od vás
Účel: Poskytování Služeb
Třetí strany: Poskytovatelé služeb

Kategorie: Údaje týkající se profesionálních činností nebo zaměstnání.
Zdroj: Přímo od vás, od třetích stran
Účel: Poskytování Služeb, reklamy a marketingu
Třetí strany: Poskytovatelé služeb včetně dodavatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren

Kategorie: Závěry odvozené z jiných kategorií za účelem vytvoření profilu Spotřebitele v Kalifornii
Zdroj: Společnost Coca‑Cola
Účel: Inzerce a marketing
Třetí strany: Poskytovatelé služeb, včetně poskytovatelů marketingu, přidružených organizací a partnerů v segmentu stáčíren, další třetí strany

Pokud pro účely poskytování Služby, o kterou jste požádali, shromažďujeme přesné údaje o zeměpisné poloze, má se za to, že shromažďujeme údaje, které jsou dle zákonů státu Kalifornie „citlivé“. Naše použití těchto údajů za účelem poskytování vámi požadované Služby je v souladu s přípustnými obchodními účely uvedenými v občanském zákoníku státu Kalifornie, § 1798.100 a násl. a v prováděcích předpisech.

Ačkoli osobní údaje poskytujeme třetím stranám, nemáme žádné informace o tom, že bychom prodali nebo sdíleli údaje týkající se osob mladších 16 let.

Vaše práva Spotřebitele v Kalifornii v oblasti osobních údajů
Zákon CCPA poskytuje Spotřebitelům v Kalifornii následující klíčová práva v oblasti ochrany osobních údajů:

 • Právo na přístup k údajům: Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, a o informace týkající se zdroje těchto údajů, účelů, pro které je shromažďujeme, a třetích stran a poskytovatelů služeb, s nimiž je sdílíme.

 • Právo požádat o odstranění (výmaz): Máte právo požádat o odstranění určitých osobních údajů, které jsme od vás získali.

 • Právo na opravu: Máte právo na opravu svých nepřesných osobních údajů. Poznámka: Žádosti o opravu podléhají určitým omezením a v některých případech se můžeme rozhodnout vaše osobní údaje spíše odstranit než opravit.

 • Právo na odepření souhlasu s prodejem osobních údajů třetím stranám: Naše zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám – poskytovatelům reklamních a analytických služeb – může dle zákonů některých států v USA představovat prodej a v Kalifornii také „sdílení“ (termín používaný k označení sdílení údajů pro reklamní účely). V rozsahu, v jakém naše použití představuje prodej nebo sdílení vašich osobních údajů, máte právo zrušit souhlas („opt-out“) s tímto použitím (a) aktivací preference pro odhlášení nebo prostřednictvím mechanismu globální správy osobních údajů v prohlížeči, který je rozpoznáván našimi weby určenými pro uživatele v USA, (b) zrušením příjmu souborů cookie v centru preferencí pro soubory cookie na našich webech určených pro uživatele v USA nebo (c) zasláním žádosti se zrušením souhlasu prostřednictvím stránky https://cokeurl.com/0y7811.

 • Právo na nediskriminační přístup:: Pokud uplatníte svá práva na základě zákona CCPA, nebudeme vás za to diskriminovat. Z důvodu uplatnění vašich práv vám neodepřeme žádné zboží ani služby, nebudeme vám účtovat jinou cenu či sazby za zboží nebo služby, včetně poskytování slev nebo jiných výhod, ani neuplatníme postihy z důvodu, že jste uplatnili svá práva, nebudeme vám
  z důvodu uplatnění vašeho práva poskytovat odlišnou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb, ani nebudeme naznačovat, že byste v důsledku uplatnění svých práv mohli obdržet jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby či odlišnou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.

Chcete-li uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů dle zákonů státu Kalifornie:

 • Klikněte zde

 • Zavolejte na bezplatné telefonní číslo 1-800-438-2653

 • Napište nám e-mail prostřednictvím této webové stránky: https://cokeurl.com/ytwrpf

Chcete-li nám odeslat svou žádost, uveďte následující údaje: své jméno, e-mailovou adresu a místo bydliště. Jednáním ve vašem zastoupení můžete pověřit jinou osobu (váš zástupce). 

Naším cílem je vyhovět žádostem tak rychle, jak je to z praktického hlediska možné, a v souladu s platnými zákony. Upozornění: K ověření a vyřízení žádostí předložených zástupci může být zapotřebí více času. Pokud u nás máte účet, můžete určité změny provést přímo prostřednictvím profilové stránky ve vašem účtu. Upozornění: Změny, které provedete na profilové stránce svého účtu prostřednictvím Služeb, se nemusejí v námi provozovaných částech Služeb vždy projevit.

Upozornění:

 • Než budeme moci vyřídit vaši žádost o uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů dle zákonů státu Kalifornie, můžeme (a v některých případech musíme) ověřit vaši totožnost. Poté, co obdržíme a zpracujeme vaši žádost, vás budeme kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, uvedené ve vaší žádosti, a sdělíme vám, jak ověřit svou totožnost. Následně zkontrolujeme shodu s našimi záznamy.

 • Vaší žádosti nemusíme částečně nebo vůbec vyhovět – je například možné, že na některé údaje, které shromažďujeme, se Prohlášení o ochraně osobních údajů v Kalifornii nevztahuje; jedná se například o veřejné údaje zpřístupněné státním subjektem nebo o údaje, na které se vztahuje jiný zákon o ochraně osobních údajů. V takových případech vám v odpovědi vysvětlíme, proč jsme vaší žádosti nevyhověli.

Oznámení o finanční pobídce
Spotřebitelům, kteří jsou zaregistrováni v určitých programech odměn nebo propagačních programech, můžeme nabízet slevy a další výhody. Zvýhodnění se týká například následujících situací: (1) Spotřebitelé se mohou přihlásit k odběru propagačních e-mailů společnosti CocaCola zadáním e-mailové adresy na webu. Další podmínky jsou uvedeny na webu. (2) Spotřebitelé mohou načíst a nahrát kódy v rámci akce „sip & scan“; získají tak přístup k odměnám, loteriím a dalším zážitkům. Spotřebitelé, kteří jsou v okamžiku účasti na akci „sip & scan“ přihlášeni ke svému účtu na webu Coke.com, si mohou takové odměny uložit a vyžádat. Další informace jsou k dispozici na stránce https://cokeurl.com/xbv6bl. (3) Spotřebitelé si mohou vytvořit účet CocaCola a získat 15% slevu z hodnoty jejich první objednávky v obchodě CocaCola. (4) Spotřebitelé si mohou vytvořit účet a získat produkty zdarma nebo se slevou. (5) Spotřebitelé se mohou na sociálních sítích účastnit propagačních akcí, soutěží nebo loterií společnosti Coca‑Cola, které nabízejí šanci získat výhody popsané v příslušné propagační akci.

Společnost Coca‑Cola obecně nepřiřazuje k osobním údajům spotřebitelů žádné peněžní ani jiné hodnoty a naše propagační aktivity se průběžně mění. V rozsahu, v jakém zákony státu Kalifornie vyžadují, aby byla takovým programům nebo rozdílům v cenách či službách, které zahrnují, přiřazena hodnota, oceňuje společnost Coca‑Cola osobní údaje shromážděné a použité v rámci každého programu hodnotou rovnající se hodnotě slev nebo jiných finančních pobídek poskytnutých v rámci každého takového programu, a to na základě účelné a v dobré víře uplatňované snahy o souhrnné ocenění všech shromážděných údajů: (1) Typ osobních údajů shromažďovaných v jednotlivých programech (např. e-mailová adresa), (2) využití těchto údajů společností CocaCola v souvislosti s jejími marketingovými aktivitami, (3) rozsah poskytovaných slev (které mohou záviset na nákupech jednotlivých spotřebitelů na základě příslušných nabídek), (4) počet osob přihlášených do příslušných programů a (5) produkty, na které se mohou vztahovat výhody (např. cenový rozdíl). Tyto hodnoty se mohou v průběhu času měnit. Poznámka: Tento popis neobsahuje žádné zřeknutí se důvěrných informací nebo obchodního tajemství a nepředstavuje žádné prohlášení ohledně obecně uznávaných účetních zásad či standardech finančního účetnictví.

Odlišný zákon státu Kalifornie umožňuje obyvatelům Kalifornie požádat o sdělení kategorií jejich osobních údajů, které jsme v předchozím kalendářním roce sdíleli s třetími stranami pro účely přímého marketingu. Společnost Coca‑Cola v současnosti nesdílí osobní údaje s třetími stranami za účelem jejich přímého marketingu.

Obyvatelé států Colorado, Connecticut, Utah a Virginie. Zákony o ochraně osobních údajů v těchto státech poskytují spotřebitelům určitá práva týkající se jejich osobních údajů. Společnost Coca‑Cola tato práva respektuje ve vztahu ke všem obyvatelům USA. K uvedeným právům patří:

 • Právo na přístup k údajům:: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na získání jejich kopie.

 • Právo požádat o odstranění (výmaz): Máte právo požádat o odstranění osobních údajů, které jste nám poskytli nebo které se vás týkají.

 • Právo na opravu: Máte právo na opravu nepřesností ve svých osobních údajích.

 • Právo na zrušení souhlasu: Naše zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám – poskytovatelům reklamních a analytických služeb – může podle zákonů některých států představovat prodej. Dále platí, že k distribuci cílených reklam používáme soubory cookie. Máte právo zrušit souhlas („opt-out“) s tímto použitím (a) aktivací preference pro odhlášení nebo prostřednictvím mechanismu globální správy osobních údajů v prohlížeči, který je rozpoznáván našimi weby určenými pro uživatele v USA, (b) zrušením příjmu souborů cookie v centru preferencí pro soubory cookie na našich webech určených pro uživatele v USA nebo (c) zasláním žádosti se zrušením souhlasu prostřednictvím stránky https://cokeurl.com/0y7811.

Obyvatelé států Colorado, Connecticut a Virginie se navíc mohou proti rozhodnutí týkajícímu se jejich žádosti o ochranu osobních údajů spotřebitelů odvolat, a to tak, že nás kontaktují prostřednictvím e-mailové adresy privacy@coca-cola.com.

Společnost Coca‑Cola shromažďuje, používá a zveřejňuje osobní údaje k účelům uvedeným v našich Zásadách ochrany osobních údajů a k jakýmkoli dalším účelům, které jsou přípustné dle zákona, s upozorněním určeným vám a s vaším výslovným nebo předpokládaným souhlasem.

V souvislosti se svými údaji máte určitá práva. Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům nebo je opravit, vyplňte formulář na následující adrese: https://cokeurl.com/0y7811. Upozornění: Před vyřízením vaší žádosti můžeme požadovat ověření totožnosti. 

Pro obyvatele státu Québec: Osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů osob s bydlištěm v Québecu je Larissa Barbara Lourenço, kterou lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy privacy@coca-cola.com.

V souladu s požadavky chilského zákona o ochraně osobních údajů bude pro každou činnost prováděnou společností Coca‑Cola, která se týká osob chráněných chilským zákonem o ochraně osobních údajů, získán souhlas.

Zákon o ochraně osobních údajů v Chile zaručuje v oblasti ochrany osobních údajů následující práva:

 • Požádat o informace týkající se zpracování osobních údajů.

 • Požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů.

 • Požádat o odstranění osobních údajů, pokud jsou uchovávány bez zákonného důvodu nebo jsou zastaralé.

 • Požádat o výmaz nebo zablokování osobních údajů (dle okolností), pokud byly osobní údaje poskytnuty dobrovolně nebo pokud jsou používány pro účely obchodních sdělení a příslušný uživatel si již nepřeje být trvale nebo dočasně zařazen v příslušném registru.

 • Vznést námitku proti použití osobních údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu nebo zjišťování názorů.

 • Kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, s účinností do budoucna. Poznámka: Odvolání souhlasu může vést k tomu, že další používání některých nebo všech Služeb nemusí být možné.

Správcem vašich osobních údajů je společnost Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Viz naše samostatné zásady ochrany osobních údajů dostupné na stránce https://cokeurl.com/cgs82t

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů (tj. subjektem, který určuje účel a prostředky používané ke zpracování vašich osobních údajů) je v případě osobních údajů shromážděných v souvislosti s používáním Služeb v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a Spojeném království NV Coca‑Cola Services SA, společnost se sídlem na adrese Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussels, Belgie.

Zpracování
Zpracování osobních údajů společností Coca‑Cola je popsáno výše v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, včetně:

 • Shromažďovaných osobních údajů a informací o tom, proč jsou shromažďovány (2. část).

 • Informací o tom, jak společnost Coca‑Cola vaše osobní údaje používá (4. část) a sdílí (6. část).

 • Informací o tom, po jak dlouhou dobu společnost Coca‑Cola vaše osobní údaje uchovává (8. část). 

Zákonné důvody pro zpracování prováděné společností Coca‑Cola

Právní důvody zpracování vašich osobních údajů společností Coca‑Cola závisejí na kontextu, v němž jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Obecně platí, že osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud (i) je potřebujeme k plnění smlouvy s vámi (jako jsou například naše podmínky používání); v takovém případě vás budeme informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů povinné, a o možných důsledcích v případech, kdy své osobní údaje neposkytnete, 

(ii) pokud k tomu máme souhlas (který můžete kdykoli odvolat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů) nebo 

(iii) pokud je zpracování v našem oprávněném obchodním zájmu a nepřevažují nad ním zákony o ochraně osobních údajů nebo jiná základní práva a svobody uživatelů (například zpracování osobních údajů za účelem předcházení podvodnému používání Služeb).

Pokud shromažďujeme a používáme osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo zájmů kterékoli třetí strany), je tímto zájmem poskytování Služeb a komunikace s vámi ohledně Služeb, odpovídání na dotazy, zlepšování Služeb, informování uživatelů o nových funkcích a údržbě nebo provádění marketingových aktivit a podobných obchodních zájmů za účelem zpřístupnění Služeb pro vás. Můžeme mít i jiné oprávněné zájmy; v případě potřeby naše oprávněné zájmy ve vhodnou dobu objasníme.

V některých případech nám také může být povinnost shromažďovat osobní údaje uživatelů uložena zákonem. Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom splnili zákonné požadavky, v odpovídajícím okamžiku vás na to upozorníme a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné a jaké jsou možné důsledky, pokud své osobní údaje neposkytnete.

Máte-li dotazy nebo potřebujete další informace týkající se zákonných důvodů, na jejichž základě shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy privacy@coca-cola.com.

Zásady týkající se souborů cookie
V EHP, Švýcarsku a Spojeném království uplatňuje společnost Coca‑Cola zásady týkající se souborů cookie, které nejsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů. Podrobnosti naleznete na příslušném webu společnosti Coca‑Cola, který používáte.

Práva subjektů údajů
V rozsahu stanoveném nařízením GDPR máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo na opravu údajů (tj. korekce, aktualizace)

 • Právo na odstranění (výmaz) 

 • Právo na omezení zpracování 

 • Právo na přenositelnost údajů (tj. právo obdržet elektronickou kopii osobních údajů za účelem jejich předání jiné organizaci)

 • Právo kdykoli odvolat souhlas 

Chcete-li získat přístup k osobním údajům, které jste dříve poskytli společnosti Coca‑Cola, opravit je, aktualizovat, zabránit jejich šíření, omezit, vznést námitku či údaje odstranit nebo chcete-li získat elektronickou kopii svých osobních údajů pro účely jejich předání jiné společnosti (pokud vám toto právo na přenositelnost poskytuje zákon), zašlete nám svou žádost následujícím způsobem:

Ve své žádosti zřetelně uveďte, které osobní údaje chcete změnit, zda si přejete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze odstraněny, nebo další omezení, která si přejete u svých osobních údajů uplatnit. Za účelem vaší ochrany před vyřízením vaší žádosti ověříme vaši totožnost a místo pobytu. Vaší žádosti vyhovíme, jakmile to bude z praktického hlediska proveditelné, ve lhůtě vyžadované platnými zákony.

Upozornění: Často musíme uchovávat určité osobní údaje pro účely vedení evidence a/nebo z důvodu dokončení libovolné transakce, kterou jste zahájili před odesláním své žádosti (např. když provedete nákup nebo se zúčastníte propagační akce, je možné, že poskytnuté osobní údaje budete moci změnit nebo odstranit až po dokončení nákupu nebo propagační akce). Odstranění určitých osobních údajů také nemusí být možné ze zákonných důvodů.

Jak kontaktovat úřady pro ochranu osobních údajů

Úřady pro ochranu osobních údajů v EU
U příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v EU máte právo podat stížnost týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů. Další informace jsou k dispozici zde.

Úřad pro ochranu osobních údajů – Švýcarsko
Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)
Feldeggweg 1
CH - 3003 Berne
Telefon: 41 (0)58 462 43 95 (po–pá, 10:00–12:00)
Telefax: 41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Úřad pro ochranu osobních údajů – Spojené království
Information Commissioner's Office (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
Fax: 01625 524510
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Platnými právními předpisy, jimiž se řídí zásady ochrany osobních údajů, jsou zákon IT Act z roku 2000 a Pravidla týkající se přiměřených bezpečnostních opatření a postupů a citlivých osobních údajů a informací z roku 2011, nahrazující 
Pravidla v oblasti informačních technologií (pokyny pro zprostředkovatele) z roku 2011, vydaná na základě zákona IT Act z roku 2000.

E-mailová adresa pracovníka pro vyřizování stížnosti, jmenovaného společností Coca Cola India Private Limited (CCIPL): grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Sídlo CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

Firemní kancelář CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Viz naše samostatné zásady ochrany osobních údajů dostupné na stránce https://cokeurl.com/rb7p5c

Prohlášení společnosti Coca‑Cola o ochraně osobních údajů v Mexiku se vztahuje na zpracování osobních údajů obyvatel Mexika dle požadavků mexického zákona LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Viz naše samostatné zásady ochrany osobních údajů dostupné na stránce https://cokeurl.com/4utd7g.

Správcem vašich osobních údajů je: Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX. Telefon: +5255 5262 200

Úřad pro ochranu osobních údajů: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Pokud máte dotaz týkající se Prohlášení společnosti Coca‑Cola o ochraně osobních údajů v Mexiku, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Společnost Coca‑Cola neshromažďuje od spotřebitelů na Filipínách úplné datum narození. Pokud společnost Coca‑Cola vědomě zpracovává osobní údaje spotřebitelů mladších 18 let, získá k tomu předchozí souhlas rodičů. 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Coca‑Cola Far East Ltd. (regionální provozní ústředí na Filipínách) a The Coca‑Cola Export Corporation (pobočka na Filipínách).

Viz naše samostatné zásady ochrany osobních údajů dostupné na stránce https://cokeurl.com/eljncr.

Na zpracování osobních údajů obyvatel Thajska se vztahuje thajský zákon o ochraně osobních údajů z roku 2019. 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Coca‑Cola (Thailand) Ltd. V případě dotazů pošlete e-mail na adresu privacythailand@coca-cola.com.

Níže je uveden souhrn vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů:

Vaše právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, obdržet kopii svých osobních údajů, které máme jako správce k dispozici, a získat určité další informace o tom, jak a proč vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše právo na opravu/doplnění osobních údajů
Máte právo požádat o změnu nebo doplnění osobních údajů, které jsou nepřesné (například pokud změníte jméno nebo adresu), a o doplnění neúplných osobních údajů. Pokud je to z praktického hlediska proveditelné, pak jakmile budeme informováni o tom, že námi zpracovávané osobní údaje již nejsou přesné, provedeme na základě vašich aktualizovaných údajů příslušnou aktualizaci. 

Vaše právo na výmaz / právo být zapomenut
Na odstranění (výmaz) svých osobních údajů máte právo v následujících případech: 

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány. 

 • Naším zákonným důvodem pro zpracování je souhlas, takže pokud svůj souhlas odvoláte a my pro zpracování nebudeme mít žádný jiný zákonný důvod. 

 • Naším zákonným důvodem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné na základě oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, takže pokud vznesete námitku proti našemu zpracování a my nebudeme mít žádné převažující oprávněné důvody. 

 • Vznesete námitku proti zpracovávání pro účely přímého marketingu. 

 • Vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem. 

 • Vaše osobní údaje musejí být odstraněny z důvodu zajištění shody se zákonnými povinnostmi, které se na nás vztahují.

Vaše právo na omezení zpracování
Na omezení našeho zpracování vašich osobních údajů máte právo v následujících případech: 

 • Zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás zpracováváme. Musíme omezit zpracovávání údajů, u nichž jste vznesli námitku, dokud neověříme přesnost vašich osobních údajů. 

 • Osobní údaje mají být odstraněny či zničeny, ale vy místo toho požádáte o omezení používání těchto osobních údajů.

 • Osobní údaje již není nutno uchovávat pro účely shromažďování, ale požádáte nás, abychom tyto osobní údaje nadále uchovávali pro účely stanovení, splnění či uplatnění právních nároků nebo obhajoby právních nároků.

 • Čeká se na ověření oprávněných důvodů pro zpracování osobních údajů, ověření jejich nezbytnosti pro účely právních nároků (stanovení, splnění, uplatnění nebo obhajobu) nebo ověření jejich nezbytnosti pro nás za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu. 

Vaše právo vznést námitku proti zpracování
Na omezení našeho zpracování vašich osobních údajů máte právo v následujících případech. 

 • Osobní údaje byly shromážděny z následujících nezbytných důvodů: 

 • plnění úkolu, který provádíme ve veřejném zájmu, nebo výkon úřední pravomoci, která nám byla svěřena, a oprávněné zájmy společnosti Coca‑Cola.

 • Shromažďování, používání nebo zveřejnění osobních údajů slouží pro potřeby přímého marketingu. 

 • Shromažďování, používání nebo zveřejnění osobních údajů slouží pro potřeby vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. 

Upozornění: Vyhrazujeme si právo odmítnout vaši žádost, pokud můžeme prokázat, že (i) existují významné oprávněné důvody pro zpracování příslušných osobních údajů nebo je jejich zpracování nezbytné ke stanovení, splnění, uplatnění či obhajobě právních nároků nebo (ii) zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého, historického či statistického výzkumu je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

Vaše právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, a máte právo předat tyto údaje jiné organizaci (nebo nás o takové předání požádat, je-li to technicky proveditelné), pokud:

 • Naším zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je souhlas nebo nezbytnost pro plnění naší smlouvy s vámi a

 • zpracování je zajištěno automaticky. 

Vaše právo odvolat souhlas
V případech, kdy zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu, mají jednotlivci právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Obecně nezpracováváme osobní údaje na základě souhlasu (zpravidla vycházíme z jiných zákonných důvodů).

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Thailand Personal Data Protection Commission
Ministry of Digital Economy and Society
Adresa: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok
Tel: 662-142-1033, 662-141-6993
E-mailová adresa: pdpc@mdes.go.th
Web: https://www.mdes.go.th/mission/82

Společnost Coca‑Cola vám poskytuje možnost zkontrolovat, opravit, aktualizovat nebo upravit osobní údaje, které jste v minulosti poskytli. Chcete-li uplatnit tato práva:

Ve své žádosti zřetelně uveďte, které osobní údaje chcete změnit, zda si přejete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze odstraněny, nebo další omezení, která si přejete u svých osobních údajů uplatnit. Za účelem vaší ochrany může být nezbytné před vyřízením vaší žádosti ověřit vaši totožnost a místo pobytu. Vaší žádosti vyhovíme, jakmile to bude z praktického hlediska proveditelné, ve lhůtě vyžadované platnými zákony.

* * * * *

Níže jsou uvedeny další informace o subjektu společnosti Coca‑Cola, který působí jako správce vašich osobních údajů (v závislosti na místě vašeho obvyklého pobytu):

Bangladéš
Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Bhútán
TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-77190300 (O)

Chile
Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente 

Kennedy 5757 Piso 12
Las Condes, Santiago

Kolumbie
Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60 Piso 8
Bogotá, Colombia
Tel. 638-6600

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
https://www.sic.gov.co
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Bezplatná celostátní linka: 01 8000 910165
contactenos@sic.gov.co

Kostarika
Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, San José, Costa Rica

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
prodhab.go.cr
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Dominikánská republika
Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Attn: Santiago Carrasco

Ekvádor
Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.
Quito, Ecuador
Tel: 593 2 382 622
Attn: Mariana Rosalba

Indonésie
PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Maledivy
Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Nepál
Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal

Bottlers Nepal Limited, 
Balaju Industrial District, Balaju, 
Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253
+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited, 
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan, 
Nepal, P.O. Box: 20
+977-056420216

Peru
Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Perú.
Tel. (511) 411-4200
Attn: Maria Sol Jares

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú
protegetusdatos@minjus.gob.pe

Filipíny
Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch)
24th Floor Net Lima
Building 5th Avenue corner 26th
Street Bonifacio Global City Taguig,
Manila, 1634 Philippines

Srí Lanka
Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

Ukrajina
Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor
Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150
Ukraine

Vietnam
Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City