Jakými kroky Coca‑Cola v Evropě příspívá ke zdravějším trendům v oblasti stravování?

Naším dlouhodobým posláním je Refresh the World and Make a Difference / osvěžovat svět a přinášet změnu. Náš úspěch, jakožto předního  výrobce nápojů, tak závisí především na pochopení toho, co lidé chtějí.

O co naši zákazníci usilují dnes, je jasné. Přejí si nápoje s nižším obsahem cukru a lepšími výživovými hodnotami. Především však všichni chceme, aby nám nápoje chutnaly.

Společnost Coca‑Cola v Evropě podporuje cíle Evropské komise stanovené strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Konkrétními kroky se proto snažíme přispívat k naplňování vize EU o zdravějších možnostech výživy. Jde zejména o pomoc při řešení důležitých otázek týkajících se zdraví, včetně nárůstu obezity a dalších nepřenosných nemocí.

V tomto ohledu je potřeba, abychom všichni společně – od zákonodárců, přes odborníky na veřejné zdraví až po spotřebitele – našli pro nejbližší budoucnost  správnou společnou cestu. I proto jsme při podpisu Kodexu EU pro odpovědné podnikání v potravinářství a odpovědný marketing přijali nové závazky v oblasti snižování spotřeby cukru či marketingové komunikace.

Naše budoucí kroky v oblasti zdravé výživy se dají rozdělit do pěti pilířů: 1) Méně cukru, více možností 2) Nové a  odlišné nápoje 3) Rozhodování  podložené informacemi 4) Žádný marketing  cílený na děti a 5) Propagace nápojů s nízkým či nulovým obsahem cukru .

Méně cukru, více možností

Všichni víme, že nadbytek cukru lidem neprospívá. To je hlavní důvod, proč plně podporujeme vizi EU o rozšíření nabídky zdravějších možností výživy. Vedle toho sami aktivně přijímáme smysluplná opatření založená na dosavadních zkušenostech, jež se osvědčily v praxi, a to včetně změn složení a kontroly velikosti porcí výrobků*

Plně stojíme za doporučeními předních odborníků na lidské zdraví, podle kterých by lidé měli získávat z cukru nanejvýš 10 % jejich celkového denního kalorického příjmu. Mezi naše priority proto patří snižování  množství cukru v nápojích. Společně s dalšími výrobci nápojů sdruženými v asociaci UNESDA Soft Drinks Europe jsme od roku 2000 dosáhli snížení průměrného obsahu přidaných cukrů o 28,6 %.

Příjem cukru z našich nápojů pomáháme lidem lépe hlídat tím, že snižujeme obsah cukru v recepturách, inovujeme a přinášíme nové nápoje s nízkým obsahem cukru či dokonce úplně bez něj. Zároveň nabízíme menší balení pro lepší kontrolu množství přijatého cukru a podporujeme zodpovědnou konzumaci nápojů, včetně propagace Coke Zero jako naší „vlajkové lodi“. V současné době je už 45 % celkového objemu naší produkce v Evropě tvořeno nízkokalorickými nebo nekalorickými nápoji a naší ambicí je do roku 2025 dosáhnout u tohoto ukazatele 50 %.**

O snižování obsahu cukru v našich nápojích po celé Evropě usilujeme už řadu let. Byli jsme to my, kdo nasměroval celý tento segment potravinářské výroby k rozšíření nabídky nízkokalorických či nekalorických alternativ. Společně s našimi kolegy z asociace UNESDA Soft Drinks Europe jsme se zavázali, že do roku 2025 snížíme obsah cukru v  celkovém portfoliu našich nápojů o dalších 10 %, což představuje celkové snížení obsahu cukru o 33 % oproti roku 2000. Dle kontrolního reportu UNESDA 2023, potravinářský a nápojový sektor dosáhl 7,6% snížení množství přidaného cukru v letech 2019 až 2022 v EU a UK dohromady.

Nové a odlišné nápoje

Ačkoli jsme se původně dostali do povědomí zákazníků díky naší ikonické značce Coca‑Cola, v současnosti jsme komplexním výrobcem nápojů s více než 200 značkami po celém světě. Prostřednictvím nových nápojů nabízíme větší požitek, více hydratace, výraznější vliv na výkon a příznivější výživové hodnoty. Ať už jde o nápoje na rostlinné bázi, ovocné či zeleninové koktejly, vodu, kávu, čaj nebo perlivé nealkoholické nápoje, vždy nabízíme výrobky, jež uspokojí potřeby našich zákazníků během celého dne.

Zároveň neustále hledáme způsoby, jak některé z našich dalších nápojů ještě drobně vylepšit a inovovat jejich složení, aby byly o trochu méně sladké a stále chutnaly skvěle.

Rozhodování podložené informacemi

Chceme, aby naši zákazníci měli dostatečné a relevantní informace, na jejichž základě se budou moci kvalifikovaně rozhodnout, jaký nápoj zvolí. Proto poskytujeme jasné a smysluplné výživové údaje vypovídající o obsahu našich výrobků.

V tomto ohledu zároveň podporujeme umisťování vysvětlujícího nutričního značení na vnější stranu obalů našich produktů, které představuje další prvek usnadňující zákazníkům výběr vhodného nápoje.  Jsme přesvědčeni, že největší dopad mají takové etikety, jež jsou harmonizovány napříč EU a v souladu s jednotnými právními předpisy. Ty by se měly zakládat na nejnovějších vědeckých výzkumech a poznatcích a co nejvíce motivovat výrobce k úpravě složení.

Žádný marketing cílený na děti

Málokdo to ví, ale už od roku 1956 se řídíme zásadou, že žádný náš marketing nebude cílit na děti. Co pro nás odpovědná marketingová komunikace znamená? Jde o to, že naše reklamy ani jiná komerční komunikace nesmí být zaměřená na děti mladší 13 let. Nezáleží přitom na nutričním profilu výrobku ani na tom, zda se jedná o vodu, perlivý nealkoholický nápoj nebo džus.

Jsme přesvědčeni, že o tom, co děti pijí, by měli rozhodovat jejich rodiče. To znamená, že se náš marketing v žádných mediích nezaměřuje na děti mladší 13 let, a to včetně televize, online médií či sociálních sítí, kde tato věková skupina tvoří nejméně 30 % uživatelů. Tyto zásady se vztahují také na obaly našich výrobků, maloobchodní prodejny či stojany v nich. Zároveň nespolupracujeme s celebritami, filmovými a seriálovými postavami či influencery na sociálních sítích, kteří jsou zajímaví především pro děti mladší 13 let.

Dále si také myslíme, že ve školách by neměly být žádné reklamy. Proto nepodporujeme žádný marketing ani reklamu na základních či středních školách.

Svůj závazek žádného marketingu zaměřeného na děti bereme vážně. V EU každoročně sledujeme dodržování zásad odpovědného marketingu prostřednictvím závazku EU Pledge, který se právě na tuto oblast zaměřuje.

Všichni, kteří se podílejí na našem marketingu a komunikaci, jsou povinni dodržovat naše globální zásady odpovědného marketingu. Týká se to nejen vlastních zaměstnanců a partnerů v oblasti stáčení a distribuce nápojů, ale také spolupracujících agentur a mediálních partnerů.

Propagace nápojů s nízkým či nulovým obsahem cukru

Podporujeme cíle Evropské komise stanovené strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“, která se zaměřuje na zdravý a udržitelný potravinový systém. Zároveň se řídíme Kodexem EU pro odpovědné obchodování s potravinami a odpovědný marketing. Ten kromě dalšího vyzývá výrobce i maloobchodníky ke změnám složení výrobků, podpoře kontroly velikosti porcí a odpovědnému prodeji.

K tomu, abychom propagovali nápoje s nízkým obsahem cukru či zcela bez cukru, využíváme rovněž naši marketingovou sílu a strategická partnerství s maloobchodníky a dalšími zákazníky. Napříč Evropou jsme již upravili mnoho našich marketingových kampaní tak, abychom více podporovali nápoje s nízkým obsahem cukru nebo zcela bez něj. V Evropě tak nyní již více než 98 % marketingové komunikace značky Coca‑Cola zahrnuje také produkt Coca‑Cola Zero Sugar.

*Agentura McKinsey Global Institute (MGI) vydala v roce 2014 zprávu nazvanou „Překonávání obezity: Vstupní ekonomická analýza“, která mapuje řešení, jež má lidská společnost k dispozici, aby změnila své kolektivní chování a snížila obezitu. MGI vyhodnotila potenciální dopad a nákladovou efektivitu 74 možných zásahů a potvrdila, že dvěma nejúčinnějšími nástroji jsou kontrola porcí a změna složení.

**Na základě údajů o celosvětovém objemu prodejů za rok 2021. Kromě Multon, Global Ventures.

Více informací o tom, jak přispíváme ke zdravějšímu prostředí pro výživu v celé Evropě, najdete zde:

Více informací o tom, jak přispíváme ke zdravějšímu prostředí pro výživu v celé Evropě, najdete zde:

Máte ještě dotazy?