Coca‑Cola vydala pravidelný report udržitelnosti

 

26.7.2022

Praha, 26. července 2022 – Coca‑Cola zveřejnila v Česku a na Slovensku zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2021. Zpráva obsahuje jak konkrétní ukazatele udržitelnosti za uplynulý rok, tak závazky udržitelného rozvoje do budoucna. Důležitost témat udržitelného rozvoje Coca‑Cola letos seřadila podle průzkumu, který mezi klíčovými stakeholdery uspořádala se společností IPSOS. Informace tak řídí podle relevantnosti a znovu je spojuje s cíli udržitelného rozvoje OSN. Mezi nejdůležitější témata zprávy patří závazek k uhlíkové neutralitě do roku 2040, podpora projektů k ochraně vody a nakládání s odpady.

 

Report letos představuje hned několik novinek. Ke každoročnímu průzkumu materialit – významnosti témat, který probíhá na mezinárodní úrovni letos přibylo také porovnání názoru stakeholderů z Česka a Slovenska. Mezi dotazovanými nechyběli zákazníci společnosti, dodavatelé, zástupci neziskových organizací, státních organizací, akademické obce nebo médií. Tento průzkum podtrhl například důležitost programů k ochraně vody. Poprvé je ke zprávě přiložen průzkum vlivu skupiny Coca‑Cola HBC na přírodní kapitál. Díky důrazu na tato šetření klade zpráva důraz na ta nejrelevantnější témata.

Mezi nejdůležitější témata reportu patří uhlíková neutralita. K uhlíkové neutralitě v celém hodnotovém řetězci se Coca‑Cola v Česku a na Slovensku zavázala nejpozději do roku 2040. „Krok po kroku se přibližujeme tomuto strategickému cíli. Letos jsme například vyměnili dalších 136 vozů za automobily s pohonem na CNG, nebo 5458 chladniček za energeticky úspornější modely,“ uvádí v úvodním slovu ke zprávě ředitel Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko Dan Timotin.

V rámci péče o vodu zpráva přibližuje realizaci mokřadu v Praze-Kyjích, nebo například podporu projektu adaptace na klimatickou změnu na Broumovsku. Důležitým dílčím úspěchem při cestě za udržitelnějšími obaly s nižší hmotností je i loňské uvedení 100 % recyklované PET lahve vody Natura a Römerquelle. „V roce 2021 jsme společně s dalšími výrobci vytvořili iniciativu pro zálohování. Na Slovensku jsme pomohli zálohový systém zavést a v rámci této iniciativy jej navrhujeme i pro Česko. Jsme přesvědčeni, že tento model je nejefektivnějším řešením sběru PET a plechovek pro cirkularitu těchto obalů,“ řekl Michal Dyttert, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti.

Při podpoře komunit Coca‑Cola pokračovala v programu To dáš!, kde v roce 2021 pomohla 4239 mladým lidem na cestě za nalezením pracovního uplatnění. Lidem v první covidové linii – především lékařům – Coca‑Cola nadále poskytovala pitný režim. „Být dobrým sousedem je nedílnou součástí našeho rozhodování a fungování. V roce 2021 jsme oslavili 50 let výroby nápoje Coca‑Cola v Česku a na Slovensku. Při této příležitosti jsme proškolili zaměstnance 50 neziskových organizací kurzem první pomoci. Pomáhali jsme při tornádu na Moravě a rozdávali radost o Vánocích seniorům. I proto nás Červený kříž ocenil na půdě senátu diplomem za humanitární pomoc,“ shrnuje podporu komunit Zbyněk Kovář, ředitel společnosti Coca‑Cola CZ/SK. Na Slovensku jsme díky asignaci daně podpořili neziskovou organizaci Úsmev ako dar.

Zpráva vychází ve třech jazycích: češtině, slovenštině a angličtině, znovu ve formě webové stránky. Díky této formě obsahuje také videa, která témata názorně doplňují. K nahlédnutí je ZDE.

Kontakt pro média:

Václav Koukolíček, vaclav.koukolicek@cchellenic.com

 

O společnosti The Coca‑Cola Company

The Coca‑Cola Company je největším výrobcem nápojů na světě, který svým spotřebitelům ve více než 200 zemích nabízí více než 500 značek perlivých i neperlivých nápojů. Coca‑Cola neustále vyvíjí a vylepšuje svoje portfolio, například snížením cukru v nápojích anebo tím, že na trh uvádí nové inovativní výrobky. Společnost usiluje i o snížení dopadu na životní prostředí, a to obnovou vody používané ve výrobě a podporou recyklace. Společně se stáčecími společnostmi zaměstnává více jak 700 000 lidí a pomáhá přinášet ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě. Více informací naleznete na adrese https://www.coca-colacompany.com a také můžete sledovat Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn.

O společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko je členem skupiny Coca‑Cola HBC (Hellenic Bottling Company), působící v 29 zemích Evropy a Afriky. V České republice a na Slovensku zaměstnává téměř 1 000 pracovníků. Vyrábí a prodává komplexní portfolio nealkoholických nápojů společnosti Coca‑Cola ve všech kategoriích (sycené nealkoholické nápoje Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Coca‑Cola Light, Fanta, Sprite, Kinley, balené vody Natura, Römerquelle a Smartwater, džusy Cappy, ovocné nápoje Cappy Pulpy, Cappy Junior a Cappy Lemonade, ledové čaje Fuzetea, sportovní nápoje Powerade a energetické nápoje Monster). Od roku 2018 distribuuje Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko i značky skupiny Edrington – the Macallan, Highland Park, The Glenrothes a The Famous Grouse a Brugal. V roce 2020 uvedla na český a slovenský retailový trh produkty prémiové značky Costa Coffee. Více informací na coca-colahellenic.com.