Díky grantu Nadace Coca‑Cola dostane unikátní mokřad v Praze 14 novou podobu

Ročně vrátí do městské krajiny 12,5 milionu litrů vody.

31.5.2022

Praha, 31. května 2022 - Obyvatelé Prahy 14 se mohou těšit na novou podobu unikátního mokřadu v této části pražské aglomerace. Podpora biodiverzity, krajinářské úpravy, doplnění vzdělávacích prvků a kultivace území čekají některé části mokřadu, který se nachází v Praze 14 v Kyjích. Realizace celého projektu je plánována na rok 2022 a ujala se jí odborná organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. To vše je možné díky grantu od nadace The Coca‑Cola Foundation, která na revitalizaci areálu přispěla částkou více než 70 000 USD (asi 1,7 miliónu Kč). „Ochrana životního prostředí a podpora ochrany vod patří mezi naše hlavní priority v oblasti udržitelného rozvoje. Revitalizace mokřadu v pražských Kyjích je hmatatelným příkladem toho, jak ruku v ruce s neziskovou organizací Beleco a díky podpoře Nadace The Coca‑Cola Foundation lokálně přispíváme k ochraně životního prostředí kolem nás,“ říká Veronika Němcová, vedoucí oddělení Public Affairs, Communications and Sustainability ze společnosti The Coca Cola Company pro ČR a SR.

V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu řízeným odtokem do mokřadu s výbornými absorpčními podmínkami. Voda se tak ekologicky vrací zpět do přírody a zároveň přispívá k ochlazování okolí v teplých letních měsících. „Základní koncept mokřadu spočívající ve vsakování dešťové a odpadní vody v zastavěných oblastech v souvislosti s adaptací na změnu klimatu je patrný v řadě měst ve vyspělé Evropě. Namísto rychlého odvádění vody do kanalizace se voda vrací do koloběhu přirozenou cestou, což je pro místní prostředí mnohem přínosnější,“ vysvětluje Jana Moravcová, ekoložka a ředitelka environmentální organizace Beleco.

Mokřad do městské přírody přirozeně vrací asi 12,5 milionu litrů vody ročně. Příznivý vliv mokřadu mohli pozorovat i obyvatelé v okolí na svých zahradách a studnách. „Díky grantu nadace The Coca‑Cola Foundation bude projekt mokřadu zahrnovat také vzdělávací prvky. Ty lidem přiblíží, jak v lokalitě funguje koloběh vody, jací živočichové a rostliny zde žijí a jak celá lokalita prospívá svému okolí. Dává mi velký smysl ukázat například studentům, že i uprostřed města můžeme mít kousek divoké přírody,“ dodává Jana Moravcová.

Existenci mokřadu v Kyjích a jeho plánované úpravy a vylepšení vítá i starosta Prahy 14 Jiří Zajac. „Aby se město mohlo dále úspěšně rozvíjet a aby se v něm lidem dobře žilo, potřebuje místa, která si zachovají svůj přírodní charakter. Mokřad v Kyjích je o to cennější, že šetrně pracuje s vodou, která je zejména v létě stále vzácnějším zdrojem. Druhá etapa projektu nyní ještě zvýší přínos tohoto unikátního řešení pro každého z téměř 50 000 obyvatel naší městské části.“

O nadaci The Coca‑Cola Foundation

Nadace The Coca‑Cola Foundation je soukromá nadace založená v roce 1984 společností The Coca‑Cola Company jako hlavní nástroj podpory komunit, v nichž společnost působí. Společnost The Coca‑Cola Company se zavázala každoročně podporovat nadaci částkou odpovídající 1 % provozních příjmů společnosti. Mezi hlavní témata, na která se nadace zaměřuje, patří ochrana životního prostředí, podpora ochrany vodních zdrojů, genderová rozmanitost, přístup ke vzdělání a rozvoj mladé generace. V roce 2020 nadace rozdělila mezi příjemce grantů celkem 139 milionů USD, z nichž téměř polovina byla určena na projekty související s reakcí na krizi způsobenou koronavirem. Více informací je k dispozici zde: https://www.coca-colacompany.com/shared-future/coca-cola-foundation

O neziskové organizaci Beleco

Společnost Beleco je přední odborná organizace, která dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí. Nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým odborníků a dokonalou znalost problematiky. Provádí také specializované činnosti, popularizaci a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Beleco přispívá ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány státní správy a veřejností. Toto poslání plní tým odborníků se znalostmi aplikované ekologie, ochranářské biologie, zoologie, botaniky a zemědělství. Více informací je k dispozici zde: https://www.beleco.cz/