Coca‑Colas Servicevilkår

Ikrafttrædelsesdato: 20.07.2023

For at se tidligere versioner kan du klikke ​​her.

Velkommen til Coca‑Colas Servicevilkår ("Vilkår")

GENNEMLÆS DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE UDGØR EN JURIDISK AFTALE MELLEM THE COCA-COLA COMPANY OG DETS KONCERNFORBUNDNE SELSKABER (I DET FØLGENDE KALDET COCA-COLA ELLER VI) OG DIG. 

DISSE VILKÅR REGULERER, HVORDAN DINE TVISTER MED COCA-COLA LØSES.

1. INTRODUKTION

Disse Vilkår fastsætter de vilkår og betingelser, som gælder for adgang til og anvendelse af Coca‑Colas hjemmesider, mobilapplikationer (Apps), widgets og andre online- og offlinetjenester, som Coca‑Cola driver (i det følgende benævnt Sider(ne)). Leverandøren af Siderne er The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA.

Disse Vilkår gælder, uanset om du er en tilmeldt bruger eller bare kigger. 

DIN ANVENDELSE AF OG ADGANG TIL SIDERNE ER BETINGEDE AF DIN OVERHOLDELSE OG ACCEPT AF DISSE VILKÅR. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, bedes du afstå fra anvendelsen af Siderne.

Gennemlæs desuden Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere (eller en hvilken som helst anden Privatlivspolitik eller -erklæring, som gøres tilgængelig for dig) for at forstå, hvordan Coca‑Cola håndterer Persondata, som vi indsamler fra eller om brugere.

2. HVORNÅR GÆLDER DISSE VILKÅR?

Disse Vilkår gælder for nye brugere på den ovenfor angivne ikrafttrædelsesdato. For enhver, som anvender Siderne før den ovenfor angivne ikrafttrædelsesdato, gælder den tidligere version af Vilkårene indtil ti (10) dage efter ikrafttrædelsesdatoen.

NÅR DU OPRETTER EN KONTO, FÅR ADGANG TIL OG ANVENDER SIDERNE, ELLER NÅR DU ACCEPTERER DEM, ERKLÆRER DU OVER FOR COCA-COLA, AT DU HAR RET TIL AT ANVENDE SIDERNE, OG AT DU INDVILLIGER I AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR. 

For at anvende vores Sider skal du mindst være myndig i dit bopælsland og i øvrigt være i stand til lovligt at indgå en bindende kontrakt med Coca‑Cola.

Hvis du endnu ikke er myndig i dit bopælsland eller på anden vis ikke lovligt er i stand til at indgå en bindende kontrakt, skal en forælder eller værge acceptere disse Vilkår, før du anvender Siderne. Før du begynder at anvende Siderne, skal du bede en forælder eller værge om at forklare disse Vilkår for dig.

FORÆLDRE OG VÆRGER: Hvis du accepterer disse Vilkår på vegne af en mindreårig, erklærer du over for Coca‑Cola, at du er forælder eller værge for barnet; du bekræfter, at du accepterer disse Vilkår og giver dit samtykke til Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere (eller anden Privatlivspolitik eller -erklæring, som gøres tilgængelig for dig) på vegne af dit barn; og du accepterer alt ansvar for dit barns brug af Siderne og overholdelse af disse Vilkår.

Hvis du ikke er berettiget til at anvende Siderne eller ikke kan erklære dig indforstået med disse Vilkår, er du ikke autoriseret til at anvende Siderne.

3. HVOR GÆLDER DISSE VILKÅR?

Disse Vilkår gælder for de Sider, hvorpå der er linket til disse Vilkår, eller hvorpå de er offentliggjort.

Ansatte, jobansøgere, Coca‑Colas erhvervskunder og forretningspartnere er omfattet af andre vilkår og betingelser, når de anvender onlinetjenesterne og dele af Coca‑Cola-koncernens hjemmesider. Andre vilkår gælder også tredjepartstjenester, der linkes til eller relateres til Siderne (f.eks. WhatsApp). Se afsnit 12 herunder.

Yderligere vilkår kan gælde visse funktioner på Siderne, såsom Apps, kampagner, salgsbetingelser eller anvendelsen af beskedtjenester ("Yderligere Vilkår"). Alle yderligere vilkår er en del af (og indarbejdet ved denne reference til) disse vilkår. Når du præsenteres for dem, bedes du acceptere alle Yderligere Vilkår, før du anvender funktionerne på de Sider, som de gælder for. Disse og Yderligere Vilkår gælder i lige grad, medmindre nogen del af de yderligere Vilkår er uigenkaldeligt uforenelige med disse Vilkår, i hvilket tilfælde de yderligere Vilkår vil være gældende, men udelukkende i det omfang, de er uforenelige.

Beskedtjenester

Visse af Siderne tilbyder beskedtjenester (SMS eller MMS). Når du accepterer at modtage kampagnebeskeder fra os, vil hyppigheden af beskederne, som vi sender dig, afhænge af dine transaktioner med os. Du kan fravælge beskedtjenester ved at sende ordet STOP til den specifikke mobilkode, der er tilknyttet Siderne. MOBIL- OG DATATAKSTER KAN TILKOMME. Al betaling faktureres af og betales til din udbyder af trådløse tjenester. Kontakt din udbyder af trådløse tjenester vedrørende information om priser og yderligere detaljer. Beskedtjenester leveres på "som de er" og er muligvis ikke tilgængelige i alle områder på alle tidspunkter. 

4. ÆNDRER COCA-COLA SIDERNE?

Coca‑Cola arbejder løbende på at forbedre Siderne. Coca‑Cola kan introducere nye funktioner og ny funktionalitet, som forbedrer Siderne, og som ikke tidligere var en del af Siderne ("Nye funktioner"). Coca‑Cola kan også til enhver tid introducere opdateringer, fejlretninger og andre ændringer til Siderne, som forbedrer funktionaliteten ved brugeroplevelsen ("Opdateringer"). Coca‑Cola forbeholder sig retten til at tilføje eller ikke at tilføje nye funktioner eller retten til at foretage eller ikke at foretage opdateringer. Hvis nye funktioner omfatter afgifter, vil Coca‑Cola give dig valget om at anvende eller ikke anvende de nye funktioner. Hvis Coca‑Cola introducerer opdateringer, accepterer og autoriserer du, at Coca‑Cola implementerer opdateringer med eller uden varsel til dig.

Coca‑Cola kan gøre nye funktioner tilgængelige på prøvebasis for dig alene, før de gøres tilgængelige for alle brugere. Når nye funktioner gøres tilgængelige for dig på prøvebasis, før andre brugere får adgang til dem, henviser vi til disse nye funktioner som "Prøvesider". Som forudsætning for din ret til adgang til Prøvesider accepterer du at give feedback om Prøvesiderne, som Coca‑Cola med rimelighed måtte anmode dig om. Coca‑Cola forbeholder sig retten til at ændre disse Prøvesider uden varsel, indtil Prøvesiderne anses for at være en del af Siderne, eller det besluttes, at Prøvesiderne ikke skal være en del af Siderne.

UANSET DE ØVRIGE AFSNIT I DISSE VILKÅR OM VORES ANSVAR OVER FOR DIG LEVERES PRØVESIDER "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG COCA-COLA-PARTERNE (SOM DEFINERET I AFSNIT 13) HAR INTET ANSVAR AF NOGEN ART, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIT VALG OM AT ANVENDE PRØVESIDERNE. HVIS NOGEN ANSVARSFRASKRIVELSE, SOM RELATERES TIL PRØVESIDERNE, IKKE KAN HÅNDHÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER COLA-COLAS-PARTERNES ENESTE DIREKTE ANSVAR OVER FOR DIG, SOM RELATERES TIL PRØVESIDERNE, DET BELØB, DU HAR BETALT FOR PRØVESIDERNE. 

Intet i disse afsnit 4 begrænser Coca‑Colas ret til at begrænse adgang til visse dele af Siderne eller til at bringe Siderne eller ethvert indhold, som vi til enhver tid stiller til rådighed gennem Siderne, til ophør uden varsel til eller forpligtelse over for dig. Vi gør vores bedste for at sikre, at Siderne altid fungerer, men Coca‑Cola er ikke ansvarlig over for dig, hvis Siderne uanset årsag ikke er tilgængelige.

5. ÆNDRER COCA-COLA DISSE VILKÅR?

Ikrafttrædelsesdatoen for disse Vilkår er angivet øverst på dette websted.

Coca‑Cola kan være nødt til at ændre disse Vilkår for at afspejle opdateringer, nye funktioner eller ændringer i gældende lovgivning. Hvis Coca‑Cola foretager væsentlige ændringer i disse Vilkår, som reducerer dine juridiske rettigheder, offentliggør vi meddelelser i Siderne og giver brugere besked via e-mail til de e-mailadresser, som de har oplyst på deres konto, senest tredive (30) dage i forvejen. Hvis du ikke kan erklære dig indforstået med de ændrede Vilkår, er du nødt til at slette din konto og ophøre med at anvende Siderne før udgangen af opsigelsesperioden. Fortsat brug af Siderne efter udgangen af opsigelsesperioden, som er angivet i meddelelsen, anses som accept af de ændrede Vilkår. 

Vi foretager ikke uden varsel ændringer, der væsentligt og med tilbagevirkende kraft reducerer dine juridiske rettigheder, medmindre vi er juridisk forpligtede til at gøre det eller for at beskytte rettigheder for Sidernes øvrige brugere.

De ændrede Vilkår erstatter alle tidligere versioner af vores aftaler, varsler eller erklæringer om disse Vilkår. 

6. ER DET NØDVENDIGT AT OPRETTE EN KONTO?

Du behøver ikke oprette en konto for at browse på Coca‑Colas offentlige hjemmesider, men du kan få brug for en konto for at få fuldt udbytte af Siderne, såsom adgang til tilbud og andre kampagner, eller for at anvende de dele af Siderne, som kun er for medlemmer.

​​​For at oprette en konto er det som minimum påkrævet, at du oplyser en e-mailadresse. Coca‑Cola kan også kræve, at du oplyser din fødselsdato og bopælsland for at verificere, at du er myndig og kan indgå en bindende kontrakt med Coca‑Cola eller kræve, at din forælder eller værge accepterer disse Vilkår på dine vegne.

Coca‑Cola kan også bede dig om at udlevere yderligere oplysninger såsom dit navn, dit telefonnummer, dine præferencer, meninger eller andre detaljer om dig selv, som du vælger at informere om i forbindelse med oprettelsen af din konto. For at få mere at vide om, hvordan vi behandler de Persondata, som vi indsamler om dig, når du opretter en konto, henvises der til Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere (eller en hvilken som helst anden Privatlivspolitik eller -erklæring, som du accepterer, når du opretter en konto).

Som angivet i Coca‑Colas politik for ansvarlig markedsføring markedsfører Coca‑Cola ikke sine produkter direkte over for børn under 13 år (eller den minimumsalder, som gælder i henhold til lovgivningen i dit land). Som sådan er Siderne ikke henvendt til eller tiltænkt brug for børn under 13 år (eller den minimumsalder, som gælder i henhold til loven i dit land).

Du erklærer dig enig i, at du ikke vil oprette en konto for andre end dig selv, oprette en konto for at give dig ud for at være en anden person eller forfalske et hvilket som helst element i Coca‑Colas processer for verificering af berettigelse. Coca‑Cola forbeholder sig retten til at nægte registrering af, afmelde eller suspendere en konto når som helst, hvis vi opdager eller mistænker overskridelse af disse Vilkår. Du kan ikke oprette en konto, hvis du tidligere har været suspenderet eller udelukket fra at anvende Siderne. 

Du lover, at alle oplysninger, som du opgiver til Coca‑Cola, er sande, nøjagtige og fuldstændige, og du erklærer dig enig i opdatere dem løbende, så de altid forbliver sådan. 

Hvis du bedes om at vælge en adgangskode, når du opretter en konto, er adgangskoden personlig. Du erklærer dig enig i ikke at give andre din adgangskode, andre sikkerhedsoplysninger eller adgang til Siderne. Vær ekstra opmærksom, når du logger ind fra en offentlig eller delt computer, eller hvis du deler din enhed, så andre ikke kan se eller opsnappe din adgangskode eller andre Persondata. Du er ansvarlig for al aktivitet, som sker gennem brug af din adgangskode.

Du erklærer dig enig i at give os øjeblikkelig besked på https://www.coca-colacompany.com/contact-us, hvis du opdager eller mistænker uautoriseret adgang til eller brug af din adgangskode, konto eller andet sikkerhedsbrud. 

7. KRÆVER COCA-COLA BETALING FOR SIDERNE?

Siderne tilbydes generelt uden beregning. Hvis betaling for visse funktioner på Siderne nogensinde kræves, vil Coca‑Cola give dig valget mellem at anvende de betalte funktioner eller ej.

Visse Sider giver dig mulighed for at købe Coca‑Colas produkter. Køb reguleres af separate salgsbetingelser, som du bliver præsenteret for på købstidspunktet – læs disse grundigt igennem. 

Du er eneansvarlig for alle afgifter, gebyrer og omkostninger relateret til anvendelsen af Siderne, inklusive udstyr og internetforbindelse eller mobilabonnementer, som er nødvendige for at få adgang til og anvende Siderne. Hvis du logger ind på og anvender Siderne på din mobilenhed, erklærer du dig enig i, at du alene er ansvarlig for afgifter, som du pådrager dig fra din udbyder af mobile tjenester.

8. HVEM EJER SIDERNE?

Som mellem Coca‑Cola og dig er og forbliver Coca-Coca og dennes tredjepartslicensgivere de eneste og eksklusive ejere af alle rettigheder, adkomst og interesser i og til Siderne, inklusive alt indhold, som er tilgængeligt gennem Siderne og deres design, udvælgelse og arrangement og alle immaterielle rettigheder dertil (Sidernes indhold). Det betyder, at Coca‑Cola ejer Siderne og ejer eller har licens til Sidernes indhold, og du ejer alt dit brugergenererede indhold som beskrevet ovenfor. 

Indholdet på Siderne omfatter Coca‑Cola-navnet og alle relaterede navne, logoer, produkt- og tjenestenavne, designs og slogans (Coca‑Colas varemærker). Du må ikke anvende Coca‑Colas varemærker uden Coca‑Colas forudgående, skriftlige tilladelse. Alle andre navne, logoer, navne på produkter og Sider, designs, slogans, taglines eller bylines, som tilhører Coca‑Cola eller tredjeparter, som vises på eller i Siderne, er deres varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Du har ingen ret, licens eller autorisation til Sidernes indhold undtagen som eksplicit angivet i disse Vilkår. Siderne er beskyttet af gældende international lovgivning om immaterielle rettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller anden gældende lovgivning om ejendomsret. Af hensyn til overskueligheden erklærer du dig enig i Af hensyn til overskueligheden accepterer du, at du ikke må (og giver ikke nogen tredjepart tilladelse hertil): 

 • Fjerne meddelelser om copyright, varemærke eller anden ejendomsret, der er indeholdt i Siderne.

 • Skabe og/eller offentliggøre din egen database, som indeholder dele af Siderne uden Coca‑Colas eksplicitte, forudgående skriftlige samtykke.

 • Reproducere, distribuere, modificere, skabe afledte værker af, offentligt fremvise, offentligt fremføre, genudgive, downloade, lagre eller overføre noget som helst af Sidernes indhold, undtagen som eksplicit autoriseret i disse Vilkår.

 • Anvende nogen som helst form for robot-, crawler-, søge-/hentningsapplikation eller anden automatiseret enhed, proces eller metode til at få adgang til, hente, udtrække eller indeksere nogen som helst del af Siderne.

 • På anden vis overskride eller krænke Coca‑Colas eller dennes tredjepartslicensgiveres ejendomsret i eller til Sidernes indhold på noget tidspunkt.

Du ejer dit brugergenererede indhold, men giver Coca‑Cola ret til at anvende det.

Siderne kan indeholde fora og andre interaktive funktioner, som giver dig og andre brugere lov til at opslå, indsende, offentliggøre, vise eller overføre indhold eller materialer (samlet benævnt Brugergenereret indhold). Du ejer det brugergenererede indhold, som du skaber, medmindre andet angives i de vilkår og betingelser, som gælder din indsendelse af brugergenereret indhold. 

Du forstår og anerkender, at du er ansvarlig for dit brugergenererede indhold, inklusive dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og hensigtsmæssighed.

Uanset, om du indsender brugergenereret indhold gennem Siderne eller Coca‑Colas sider på sociale medier, giver du Coca‑Cola (inklusive vores leverandører, som hjælper os med at drive Siderne, og hver af vores respektive efterfølgere og adkomsterhververe) den ubegrænsede, evige, verdensomspændende, ikke-eksklusive, royaltyfri, fuldt betalte ret og licens (og ret til at underlicensere via flere niveauer) til at anvende, hoste, gemme, reproducere, ændre, offentligt fremvise, fremføre, oversætte, distribuere og på anden måde videregive dit brugergenererede indhold til tredjeparter, helt eller delvist, til ethvert formål og på ethvert medie, som kendes nu eller udvikles senere, i det omfang loven tillader det (Licens til brugergenereret indhold). Ingen ideelle rettigheder overdrages gennem licensen til brugergenereret indhold, som du giver til Coca‑Cola i henhold til disse Vilkår. HVIS DU IKKE ØNSKER AT OVERDRAGE EN LICENS TIL BRUGERGENERERET INDHOLD TIL COCA-COLA, SKAL DU IKKE INDSENDE BRUGERGENERERET INDHOLD.

Hvis du indsender brugergenereret indhold, erklærer og garanterer du over for Coca‑Cola, at:

 • Du ejer eller disponerer over alle rettigheder i og til dit brugergenererede indhold og har ret til at videregive den ret og licens, som er beskrevet i disse Vilkår, til Coca‑Cola.

 • Dit brugergenererede indhold ikke overtræder nogen anden person eller enheds rettigheder, såsom retten til privatlivets fred, offentliggørelse og intellektuel ejendomsret.

 • Dit brugergenererede indhold er sandt og nøjagtigt. 

 • Alt dit brugergenererede indhold opfylder disse Vilkår og samtlige gældende love, regler og forskrifter.

Dit brugergenererede indhold skal opfylde samtlige af de efterfølgende regler:

 • Brugergenereret indhold må ikke indeholde materiale, som er injurierende, obskønt, uanstændigt, krænkende, fornærmende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, opildnende eller på anden måde anstødeligt.

 • Brugergenereret indhold må ikke promovere eksplicit seksuelt eller pornografisk materiale, vold eller forskelsbehandling på grund af etnicitet, religion, nationalitet, nedsat funktionsevne, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller alder.

 • Brugergenereret indhold må ikke vildlede eller forsøge at vildlede andre personer.

 • Brugergenereret indhold må ikke promovere nogen form for ulovlig aktivitet eller tale godt for, promovere eller bistå nogen form for ulovlig handling.

 • Brugergenereret indhold må ikke give urigtige oplysninger om din identitet eller tilknytning til nogen person eller enhed eller give det indtryk, at dit brugergenererede indhold er attesteret af Coca‑Cola eller nogen anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

Hvis du mener, at brugergenereret indhold ikke opfylder disse Vilkår, bedes du lade os det vide på https://www.coca-colacompany.com/contact-us. Medtag en beskrivelse af det specifikke brugergenererede indhold og dets placering på Siderne eller på Coca‑Colas sider på sociale medier. I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, erklærer du dig enig i at holde Coca‑Cola skadesløs for alle krav anlagt af en tredjepart mod Coca‑Cola, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med dit brugergenererede indhold.

Ud over brugergenereret indhold kan du til enhver tid vælge at give Coca‑Cola idéer, forslag eller anden feedback om Siderne (feedback). Gå til vores websted på https://www.coca-colacompany.com/contact-us, og gennemlæs informationen der, hvis du ønsker at indsende en idé. Du ejer din feedback, men ved at give den til Coca‑Cola erklærer du dig enig i og giver hermed Coca‑Cola en fuldt betalt, royaltyfri, fuldstændig, uigenkaldelig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og fuldt ud underlicenserbar ret og licens til at anvende, reproducere, udføre, fremvise, distribuere, ændre, omformatere og skabe afledte værker af og på anden måde udnytte al din feedback på en hvilken som helst måde. Du anerkender også og erklærer dig enig i, at Coca‑Cola kan anvende feedback i tjenesterne, så længe du ikke selv direkte kan identificeres uden din forudgående, skriftlige tilladelse. Al din feedback anses for at være ikke-fortrolig og ikke-ejendomsretligt beskyttet.

9. HVAD GÆLDER SOM TILLADT BUG AF TJENESTERNE?

Med forbehold for din overholdelse af disse Vilkår, giver Coca‑Cola dig – udelukkende til ikke-kommerciel anvendelse – en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig og begrænset ret til at tilgå og anvende tjenesterne og til at downloade én (1) kopi af hver enkelt App.

Du må kun anvende tjenesterne til lovlige, personlige og ikke-kommercielle formål og ikke til noget svigagtigt formål eller i forbindelse med nogen form for ulovlig aktivitet. Uden at begrænse ovenstående må du ikke, og du erklærer dig enig i ikke at forsøge, at opfordre til eller lade nogen tredjepart:

 • Få (eller forsøge at få) uautoriseret adgang til tjenesterne eller Coca‑Colas computersystemer eller -netværk gennem hacking, indsamling af adgangskoder (systemisk eller på anden vis) eller krænke sikkerheden på en hvilken som helst computer eller et hvilket som helst sikkerhedsnetværk.

 • Anvende tjenesterne på nogen som helst måde, som du ved eller burde vide kan skade, spærre, overbebyrde eller hæmme Coca‑Colas servere eller netværk.

 • Diskriminere, chikanere, true, bedrage, genere, skade eller forårsage irritation, besvær eller angst hos andre eller på anden måde gribe ind i (eller forsøge at gribe ind i) nogen andens anvendelse af eller fornøjelse ved tjenesterne.

 • Anvende tjenesterne på vegne af andre end dig selv.

 • Kopiere, modificere, tilpasse, oversætte, foretage "reverse engineering" af, afkode eller på anden vis forsøge at udlede eller skaffe dig adgang til nogen del af tjenesterne.

 • Fjerne nogen som helst erklæring om ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret, der er indeholdt i tjenesterne, eller på anden vis krænke eller overskride den intellektuelle ejendomsret, der måtte tilhøre nogen tredjepart.

 • At anvende nogen som helst form for robot-, crawler-, søge-/hentningsapplikation eller anden automatiseret enhed, proces eller metode til at få adgang til, hente, udtrække eller indeksere nogen som helst del af Siderne. 

 • Leje, lease, låne, sælge, underlicensere, tildele, distribuere, udgive, overdrage eller på anden vis gøre Siderne eller en hvilken som helst funktion eller funktionalitet ved Siderne tilgængelige for nogen tredjepart uanset årsag.

 • Omformatere eller indramme en hvilken som helst del af de hjemmesider, som er del af Siderne, inklusive med intentionen om at videresælge eller distribuere produkter. 

 • Anvende Siderne til at sende et hvilket som helst uautoriseret eller uønsket, kommercielt eller salgsfremmende indhold. 

Coca‑Cola forbeholder sig retten til at overvåge og lagre aktivitet på Siderne i det maksimale omfang tilladt inden for gældende lovgivning og i overensstemmelse med Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere (eller en hvilken som helst anden Privatlivspolitik eller -erklæring, som gøres tilgængelig for dig).

Coca‑Cola har ret til efter eget skøn at bringe din adgang til Siderne til ophør (herunder en hvilken som helst anden tilgængelig afhjælpning) uden varsel, hvis Coca‑Cola har rimelig grund til at tro, at du anvender Siderne i strid med disse Vilkår.

10. GÆLDER DER SÆRLIGE VILKÅR FOR ANVENDELSEN AF APPS?

Medmindre andet udtrykkelig er angivet i nærværende afsnit 10, gælder disse Vilkår din download og anvendelse af vores Apps.

I modsætning til et websted er en mobilapp software, som downloades og installeres på din mobilenhed. Selv om Appen downloades til din mobilenhed, er Appen licenseret – den er ikke solgt til dig. Du kan ikke opnå nogen ejerandel i Appsene eller nogen anden rettighed ud over retten til at anvende Appsene i overensstemmelse med og underlagt disse Vilkår.

Du kan downloade en enkelt kopi af en App til din mobilenhed, som du ejer eller på anden vis disponerer over, og dette udelukkende med henblik på din egen personlige, ikke-kommercielle anvendelse. For at give dig adgang til visse funktionaliteter kan visse Apps kræve adgang til flere funktioner og data på din mobilenhed. For yderligere information om, hvordan Persondata håndteres i disse Apps, bør du gennemgå Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere (eller anden eller Privatlivspolitik eller -erklæring, som gøres tilgængelig for dig, når du har downloadet en Aapp).

Appsene og de øvrige Sider kan have forskelligt indhold.

Vi kan til enhver tid udvikle og gøre opdateringer til en App tilgængelige (som defineret i afsnit 4). Afhængigt af din mobilenheds indstillinger vil Appen enten automatisk downloade og installere tilgængelige opdateringer, når din mobilenhed er forbundet til internettet, eller du kan modtage en besked eller blive bedt om at downloade og installere tilgængelige opdateringer. Du erklærer dig enig i at downloade og installere alle opdateringer, og du anerkender og accepterer, at en App muligvis ikke fungerer ordentligt, hvis du undlader dette. Alle opdateringer til en App anses for at være en del af Appen og Siderne og er derfor underlagt disse Vilkår.

Coca-Coca forbeholder sig den fulde ejendomsret, adkomst og interesse i og til Appsene, inklusive alle Coca‑Cola-varemærker (defineret i afsnit 8) og, som mellem Coca‑Cola og dig, alle andre former for ophavsret, varemærker eller andre immaterielle rettigheder, der er indeholdt deri eller relateres dertil, undtagen som udtrykkeligt tildelt til dig i medfør af disse Vilkår.

Når du downloader en hvilken som helst af disse Apps fra Apple App Store eller Google Play (begge benævnt App-platform), anerkender og accepterer du, at:

 • som mellem Coca‑Cola og App-platformen er Coca‑Cola kun ansvarlig for Appsene.

 • app-platformen ikke er forpligtet til at yde nogen form for vedligeholdelse af eller support til Appen.

 • hvis vores App ikke lever op til en eventuel gældende garanti: (i) kan du give besked til App-platformen, som kan refundere købsprisen for en App (hvis relevant), (ii) App-platformen har, i det maksimale omfang tilladt inden for gældende lovgivning, ingen anden garantiforpligtelse overhovedet i relation til Appen, og (iii) Andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter, som kan henføres til manglende overholdelse af enhver garanti er, som mellem Coca‑Cola og App-platformen, Coca‑Colas ansvar.

 • app-platformen ikke er ansvarlig for at håndtere eventuelle krav, som du måtte have i forhold til Appsene eller din ihændehavelse eller anvendelse af disse Apps.

 • hvis en tredjepart hævder, at en App krænker en anden parts immaterielle rettigheder, er Coca‑Cola, som mellem App-platformen og Coca‑Cola, ansvarlig for undersøgelsen, forsvaret, forliget og frifindelsen af ethvert sådant krav om krænkelse af den intellektuelle ejendomsret.

 • app-platformen og dets datterselskaber er begunstigede tredjeparter, hvad angår de gældende betingelser for anvendelse, da de vedrører din licens til at anvende en App. Når du accepterer vilkårene og betingelserne i vores brugsvilkår, har App-platformen ret (og vil blive anset for at have accepteret retten) til at håndhæve brugsvilkårene i forbindelse med din licens til en App som begunstiget tredjepart i forhold hertil.

 • du også skal overholde samtlige tredjepartsvilkår, som gælder via App-platformen, når du anvender en App.

For at få mere at vide om den specifikke dataindsamling i en hvilken som helst af disse Apps, kan du tjekke indstillingerne på din mobilenhed eller gennemlæs oplysningerne på den App-platform, hvorfra du downloadede Appen. Hvis du ønsker at stoppe al indsamling af oplysninger gennem en App, skal den pågældende App afinstalleres.

Du erklærer og garanterer hermed, at: (i) du ikke befinder dig i et land, som er underlagt en amerikansk embargo, eller som af den amerikanske regering er blevet udpeget som et "terroriststøttende" land, og (ii) du ikke er opført på nogen liste fra den amerikanske regering over forbudte eller begrænsede parter.

11. HVORNÅR TRÆDER DISSE VILKÅR I KRAFT? HVORNÅR OPHØRER DE?

Disse Vilkår træder i kraft, når du accepterer dem som en del af processen med at oprette en konto, downloade en App eller anvende en hvilken som helst af de Sider, hvor der linkes til disse Vilkår (med forbehold for undtagelsen beskrevet i afsnit 2). Disse Vilkår er i kraft, indtil de bringes til ophør af dig eller Coca‑Cola. 

Du kan til enhver tid ophøre med at anvende Siderne uanset årsag. Hvis du sletter din konto, skal du kontakte Coca‑Cola ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet i afsnit 15, og/eller afinstallere den pågældende App eller alle Apps.

Hvis du ønsker at rette eller slette de Persondata, som er tilknyttet din konto, henvises der til afsnittet "Dine valgmuligheder" i Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere (eller en hvilken som helst anden privatlivspolitik eller -erklæring, som gøres tilgængelig for dig). 

Coca‑Cola kan lukke din konto øjeblikkeligt og automatisk uden nogen form for varsel, hvis du overtræder en hvilken som helst lovgivning, som anvendelsen af Siderne er omfattet af. Coca‑Cola forbeholder sig retten til at lukke en konto og bringe adgang til Siderne til ophør med eller uden varsel, hvis Coca‑Cola har rimelig grund til at tro, at en bruger tilgår eller anvender Siderne i strid med disse Vilkår.

Coca‑Cola kan til enhver tid og uden varsel suspendere din adgang til Siderne, lukke din konto eller bringe disse Vilkår til ophør, hvis vi opdager eller mistænker brud på sikkerheden, eller hvis Coca‑Cola ophører med at tilbyde eller understøtte en hvilken som helst af Siderne, hvilket Coca‑Cola kan gøre efter eget skøn.

Vi forsøger at give dig varsel på forhånd, før vi bringer din adgang til Siderne til ophør, så du kan hente eventuelle vigtige brugeroplysninger (i det omfang, som det er tilladt i henhold til lovgivningen og disse Vilkår), men vi kan vælge ikke at gøre det, hvis vi anser det for upraktisk, ulovligt, ufordelagtig af hensyn til nogens sikkerhed eller på anden måde til skade for Coca‑Colas rettigheder eller ejendom.

Når disse Vilkår ophører, ophører de rettigheder, du har fået tildelt af Coca‑Cola, og du skal indstille al anvendelse af Siderne og slette alle kopier af disse apps fra din mobilenhed.

Enhver bestemmelse i disse Vilkår, som i sagens natur bør forblive i kraft efter ophøret af disse Vilkår, forbliver i kraft efter ophævelsen. For eksempel vil de følgende bestemmelser forblive i kraft efter ophævelsen: en hvilken som helst indskrænkelse af vores ansvar, vilkår, der vedrører ejerskab eller immaterielle rettigheder, en hvilken som helst forpligtelse, du har til at betale os, og vilkår vedrørende tvister mellem os. Ophævelse begrænses ikke til og begrænser ikke nogen af Coca‑Colas eller dine rettigheder og retsmidler ved lov eller billighedsret.

12. HVEM ER ANSVARLIG FOR TJENESTER, DER LINKES TIL?

Tjenesterne indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter (inklusive vores partnere inden for marketing og sociale medier), beskedtjenester fra tredjeparter (f.eks. WhatsApp) og i annoncer (samlet benævnt Tjenester, der linkes til). Coca‑Cola hverken kan eller agter at kontrollere tjenester, der linkes til, selv om nogle af disse tjenester, der linkes til, giver dig mulighed for at eksportere dine oplysninger til dem, såsom "like"- og "del"-funktioner på sociale medier. Gennemgå omhyggeligt disse Privatlivspolitikker og andre brugsvilkår for alle tjenester, der linkes til. Hvis du vælger at besøge nogle af de tjenester, der linkes til, gør du dette på helt egen risiko og med forbehold for de vilkår og betingelser, som gælder de tjenester, der linkes til, og ikke disse Vilkår.

Tjenesterne kan indeholde software fra tredjeparter, som generelt stilles til rådighed uden beregning under "open source"-licenser eller lignende licenser (Software fra tredjeparter). Selvom de tjenester, du får stillet til rådighed, er underlagt disse vilkår, kan software fra tredjeparter, der indgår i tjenesterne, være underlagt andre licenser eller brugsvilkår, som vil blive præsenteret for dig, når det er passende.

13. HVORDAN ER COCA-COLAS ANSVAR BEGRÆNSET I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR?

Coca‑Colas ansvarsfraskrivelse vedrørende garantier

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES TJENESTERNE TIL RÅDIGHED "SOM DE ER" OG MED ALLE FEJL OG DEFEKTER UDEN GARANTI AF NOGEN ART. 

I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING FRASKRIVER COCA-COLA PÅ EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF SINE KONCERNFORBUNDNE SELSKABER, OG SINE OG DERES RESPEKTIVE LICENSGIVERE, INDHOLDSPRODUCENTER OG LEVERANDØRER (SAMLET BENÆVNT COCA-COLA-PARTER) UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN VIS, HVAD ANGÅR TJENESTERNE, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, EJENDOMSRET ELLER IKKE-KRÆNKELSE, OG GARANTIER, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF HANDEL, UDFØRELSE, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE GIVER INGEN AF COCA-COLA-PARTERNE NOGEN GARANTI ELLER FORPLIGTELSE OG FREMSÆTTER EJ HELLER NOGET TILSAGN OM, AT TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, OPNÅ EVENTUELT ØNSKEDE RESULTATER, VÆRE KOMPATIBLE ELLER FUNGERE MED NOGEN ANDEN SOFTWARE, ANDRE SYSTEMER ELLER TJENESTER, FUNGERE UDEN AFBRYDELSE, OPFYLDE EVENTUELLE STANDARDER FOR YDEEVNE ELLER PÅLIDELIGHED ELLER VÆRE FEJLFRI, ELLER AT EVENTUELLE FEJL ELLER DEFEKTER KAN OG VIL BLIVE RETTET.

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ELLER BEGRÆNSNING AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER I EN FORBRUGERS LOVBEFÆSTEDE RETTIGHEDER, SÅ NOGLE ELLER ALLE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Begrænsninger af Coca‑Colas ansvar

Coca‑Cola er ansvarlig for rimelige, direkte og forudsigelige skader forårsaget af Coca‑Colas væsentlige misligholdelse af disse Vilkår med forbehold for bestemmelserne i disse Vilkår.

I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Coca‑Cola ikke og vil ikke være ansvarlig for: 

 • Skader, som ikke er forudsigelige, herunder følgeskader.

 • Pønalt begrundet, forhøjet erstatning.

 • Eventuelt avancetab, tab af forretning, tab af kontrakt, driftsafbrydelse, forventede besparelser, goodwill eller tab af forretningsmuligheder i forbindelse med din anvendelse af tjenesterne.

 • Vira eller anden malware, som pådrages ved at logge sig ind på tjenesterne, eller fejl, funktionsfejl, forsinkelser eller afbrydelser i tjenesterne

 • Tab relateret til handlinger udført af en hvilken som helst tredjepart, inklusive anvendelse af eller manglende evne til at anvende tjenester, der linkes til.

MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT KRÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, VIL COCA-COLA-PARTERNES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE TJENESTERNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, HVAD ENTEN DET ER INDEN FOR KONTRAKT, ERSTATNINGSRET ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE I ALT ÉT HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS ($100,00).

Intet i disse Vilkår har til hensigt at udelukke eller begrænse ansvar på nogen måde, der er ulovlig, inklusive ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller for urigtige oplysninger fremsat mod bedre vidende eller anden forsætlig adfærd. HVIS NOGEN AF DE OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER VISER SIG AT VÆRE UGYLDIGE, BEGRÆNSES COCA-COLA-PARTERNES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR SAMTLIGE SKADER, TAB ELLER SØGSMÅLSGRUNDLAG AF ENHVER ART I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

SOM FORBRUGER DRAGER DU FORDEL AF ENHVER PRÆCEPTIV BESTEMMELSE I LOVGIVNINGEN I DEN RETSKREDS, HVOR DU BOR. INTET I DISSE VILKÅR PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER TIL AT PÅBERÅBE DIG DE PRÆCEPTIVE BESTEMMELSER I MEDFØR AF LOKAL LOVGIVNING

14. HVORDAN KOMMUNIKERER COCA-COLA MED FORBRUGERE?

Når du anvender tjenesterne eller sender os e-mails, kommunikerer du med os elektronisk. Afhængigt af dine valg og kontoindstillinger kommunikerer vi med dig elektronisk på en række måder, såsom via e-mail, tekstbeskeder eller push-notifikationer i Apps eller ved at offentliggøre en besked i Appen eller på anden vis gennem Siderne. Noget af denne kommunikation er automatisk, og noget sendes som standard som en del af Siderne. Vi kan til enhver tid tilføje eller fjerne visse typer af kommunikation. Du kan i dine kontoindstillinger angive, hvorvidt du ønsker at modtage visse former for elektronisk kommunikation. Selvom du kan slå visse former for kommunikation fra, kan vi sende dig meddelelser efter behov, så vi kan stille visse dele af Siderne til rådighed for dig såsom at give dig besked om en sikkerhedshændelse.

Du erklærer dig enig i, at alle aftaler, varsler, offentliggørelser og andre former for kommunikation, som vi stiller til rådighed for dig elektronisk, opfylder eventuelle lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig, medmindre gældende lovgivning specifikt kræver en anden form for kommunikation. Visse former for elektronisk kommunikation kan være underlagt en afgift fra eller betaling til dit teleselskab eller din serviceudbyder. 

Hvis din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger ændres, er du ansvarlig for at informere Coca‑Cola om dette. Ændringer i din e-mailadresse vil gælde al kommunikation fra os.

Visse former for kommunikation kan indeholde oplysninger om din konto, såsom en anmodning om nulstilling af din adgangskode. Alle, der har adgang til din e-mailkonto eller mobilenhed, kan muligvis se indholdet af denne kommunikation.

Når vi sender markedsførende eller salgsfremmende kommunikation, gør vi det på grundlag af dit samtykke efter behov. Du kan også kontrollere, hvilken markedsføringskommunikation du modtager fra os, fra os ved at klikke på linket "Unsubscribe" (Afmeld) i bunden af en vilkårlig markedsføringsmail.

15. HVORDAN KONTAKTER JEG COCA-COLA?

Hvis du ønsker at kontakte Coca‑Cola vedrørende disse Vilkår, Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere eller Coca‑Colas behandling af Persondata, så gå til https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form

Du kan også kontakte os ved at skrive til The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA eller ved at ringe til os på 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) eller ved at anvende en hvilken som helst anden information, som er specifik for din retskreds, der er gjort tilgængelig via Siderne.

Hvis du ønsker at kontakte Coca‑Cola vedrørende vores Privatlivspolitik eller om måden, hvorpå vi behandler Persondata, som vi indsamler om dig eller andre brugere, bedes du benytte de kontaktoplysninger, som er angivet i Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere.

16. DIVERSE

 • disse Vilkår (inklusive Coca‑Colas Privatlivspolitik for forbrugere eller en anden Privatlivspolitik eller -erklæring, som vi måtte stille til din rådighed) indeholder den eneste og hele overenskomst af og mellem Coca‑Cola og dig, hvad angår Siderne og forhold indeholdt heri, og erstatter alle tidligere og samtidige overenskomster og aftaler, hvad enten disse måtte være skriftlige eller mundtlige, vedrørende Siderne.

 • du erklærer dig enig i, at din brug af et tastatur, en mus eller anden enhed til at vælge en knap eller et ikon eller lignende handling for at give Coca‑Cola en eventuel bekræftelse eller et eventuelt samtykke udgør din elektroniske underskrift, hvilket svarer til din underskrift på papir. Du erklærer dig også enig i, at ingen verifikation fra tredjepart er nødvendig for at verificere din elektroniske underskrift. Du erklærer dig desuden enig i, at enhver brug af din elektroniske underskrift i forbindelse med tjenesterne udgør din indforståelse med, at du er bundet af Servicevilkårene, som de fremstår på datoen for din elektroniske underskrift.

 • disse Vilkår træder i kraft til fordel for og forpligtende for Coca‑Colas og dine efterfølgere og adkomsterhververe.

 • coca-Cola kan overdrage disse Vlkår til en efterfølger (helt eller delvist), men du kan ikke overdrage disse Vilkår uden eksplicit, forudgående, skriftligt samtykke fra Coca‑Cola. 

 • hvis nogle af bestemmelserne i disse Vilkår af en domstol eller anden kompetent domsmyndig anses for at være ugyldige eller ulovlige eller uden retskraft af en hvilken som helst grund, skal denne bestemmelse fjernes eller begrænses til det minimale omfang, så de resterende bestemmelser fortsat kan være i kraft, som hvis en sådan bestemmelse, der var ugyldig eller uden retskraft, ikke var blevet anvendt.

 • intet afkald fra Coca‑Colas side på et hvilket som helst vilkår eller en hvilken som helst betingelse, der er angivet i disse Vilkår, anses for at være et yderligere eller fortsat afkald på sådanne vilkår og betingelser eller et afkald på andre vilkår. Hvis Coca‑Cola underlader at påberåbe sig en rettighed eller bestemmelse i medfør af disse Vilkår, har Coca‑Cola ikke dermed givet afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser.

 • intet indeholdt i disse Vilkår udgør et partnerskab, joint venture, agentur eller andet sådant forhold mellem Coca‑Cola og dig.

 • hvis Coca‑Cola eller du er forhindret i eller ude af stand til at udføre en forpligtelse i henhold til disse Vilkår på grund af en årsag, der ligger uden for den pågældende parts, der påberåber sig denne bestemmelse, rimelige kontrol, vil den berørte parts erklæring blive forlænget i en periode svarende til forsinkelsen eller den manglende evne til at udføre denne på grund af en sådan årsag.

 • overskrifter og billedtekster er kun illustrative. Medmindre andet er angivet eller gjort klart ud fra sammenhængen, opfattes anvendelsen af ordene eller sætningerne, herunder, især, for eksempel, såsom, eller et lignende udtryk, som illustrative og vil ikke begrænse ordenes betydning, beskrivelser, definitioner, sætninger eller termer, som går forud for eller følger efter disse ord. 

17. TVISTBILÆGGELSE

Coca‑Cola vil sætte pris på muligheden for at løse eventuelle problemer vedrørende tjenesterne direkte med dig. Hvis du ønsker at gøre os opmærksomme på et anliggende, kan du kontakte os på https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Du erklærer dig enig i at løse tvister, krav og søgsmålsgrund, der opstår som følge af eller i forbindelse med din anvendelse af tjenesterne (hver enkelt benævnes en Tvist) som angivet i afsnit 17. Med forbehold for de nedenstående bestemmelser for specifikke retskredse er disse Vilkår og din anvendelse af tjenesterne omfattet af lovgivningen i delstaten Georgia, USA, uden hensyn til dens valg af lovbestemmelser.

Anvendelsen af De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb er udtrykkeligt udelukket.

I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ERKLÆRER DIG ENIG I, AT ENHVER SØGSMÅLSGRUND, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ÉT (1) ÅR EFTER, AT SØGSMÅLSGRUNDEN INDTRÆDER; I MODSAT FALD UDELUKKES SØGSMÅLSGRUNDEN PERMANENT.

For forbrugere i Canada: Du og Coca‑Cola erklærer jer enige i, at disse Vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i provinsen Ontario og den i denne provins gældende canadiske lovgivning. Du erklærer dig enig i, at ethvert søgsmål i lov eller billighedsret, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse Vilkår, kun skal indgives til regionale eller føderale domstole i Toronto, Canada, og du giver hermed samtykke til og anerkender sådanne domstoles enekompetence med henblik på at anlægge et sådant søgsmål. 

For forbrugere i EU: Hvis du er hjemmehørende i EU, kan du indbringe et krav om udøvelse af dine forbrugerrettigheder i forbindelse med disse Vilkår i det EU-land, hvor du er bosat. Europa-Kommissionen stiller også en onlineplatform til onlinetvistbilæggelse til rådighed, som du har adgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr Mere information om dine forbrugerrettigheder er tilgængelig her.

For forbrugere i Italien: Enhver tvist mellem dig og os, der måtte opstår som følge af disse Vilkår, vil udelukkende blive håndteret af de domstole, hvor du er bosat eller hjemmehørende. Du kan også ansøge om en udenretslig bilæggelse af en eventuel tvist, der måtte opstå med hensyn til disse Vilkår (i overensstemmelse med afsnit 141 i den italienske forbrugerlov af 6. september 2005, nr. 206). For eksempel kan du anvende eller konsultere EU's platform til onlinetvistbilæggelse, som der er henvist til ovenfor.

For forbrugere i Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverne, Nepal og Sri Lanka: disse Vilkår og din anvendelse af tjenesterne er underlagt de love, der gælder på dit sædvanlige opholdssted, uden hensyntagen til dens valg af lovbestemmelser. De kompetente domstole på det pågældende sædvanlige opholdssted har enekompetence over alle tvister, der måtte opstår som følge af, relateret til eller angående nærværende Vilkår.

For forbrugere i Storbritannien og Nordirland: Nærværende Vilkår og deres emneområde er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales. Du og vi erklærer os begge enige i, at domstolene i England og Wales har enekompetence (bortset fra, hvis du er hjemmehørende i Nordirland, i hvilket tilfælde du også kan anlægge sag i Nordirland, og hvis du er hjemmehørende i Skotland, i hvilket tilfælde du også kan anlægge sag i Skotland).

For forbrugere i USA:
Valg af voldgiftsmand og regler. En tvist skal udelukkende anføres ved den amerikanske voldgiftsforening (American Arbitration Association, AAA) for at blive hørt i henhold til deres regler for forbrugervoldgift. Hvis AAA af nogen grund ikke er i stand til eller uvillig til at gennemføre voldgiften i overensstemmelse med nærværende Vilkår, kan vi vælge en anden voldgiftsmand med hjemmel i 9 U.S. Code § 5.

Obligatorisk (individuel) voldgift. Du erklærer dig enig i, at en hvilken som helst tvist mellem os udelukkende skal løses i individuel (ikke-kollektiv) voldgift. Parterne har til hensigt at være bundet af Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq. En voldgift betyder, at der hverken er nævninge eller dommer.

Omfang af voldgift. Voldgiftsmanden skal alene afgøre alle aspekter af tvisten i henhold til nærværende Vilkår. Voldgiftsmanden skal også afgøre ethvert spørgsmål om, hvorvidt en eventuel tvist eller et eventuelt stridspunkt kan underlægges voldgift. Voldgiftsmanden har ikke beføjelse til at behandle nogen tvist som et kollektivt eller fælles søgsmål. Voldgiftsmanden har ikke beføjelse til at udstede retsmidler til andre end dig og os.

Undtagelser fra voldgift (den amerikanske domstol for småsager). Tvister, der til fulde kan afgøres ved den amerikanske domstol for småsager, behøver ikke afgøres ved voldgift.

Valg af værneting (Fulton County, Georgia). Du erklærer dig enig i, at enhver tvist udelukkende skal behandles i Fulton County, Georgia, medmindre andet er aftalt mellem parterne eller besluttet af voldgiftsmanden. Du giver samtykke til værneting i delstaten Georgia i alle sager.

Lovvalg (Georgia). Nærværende vilkår og din anvendelse af tjenesterne er omfattet af lovgivningen i delstaten Georgia, USA, uden hensyn til dens valg af lovbestemmelser. Enhver afgørelse om, hvorvidt en tvist er genstand for voldgift, eller om gennemførelse af voldgiften, er dog udelukkende underlagt den amerikanske lov om voldgift, Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Retsmidler tilgængelige ved voldgift. Voldgiftsmanden kan tildele et hvilket som helst retsmiddel, en hvilken som helst afhjælpning eller et hvilket som helst udfald, som parterne kunne få tildelt i retten, herunder betaling af advokatsalærer og sagens omkostninger, i overensstemmelse med den eller de love, der gælder for sagen, undtagen afhjælpning ved forbud.

Afhjælpning ved forbud. Voldgiftsmanden kan ikke tildele nogen form for afhjælpning ved forbud. Hvis en af parterne i en tvist søger afhjælpning ved forbud, vil voldgiftsmanden afgøre tvisten ved voldgift, udstede en tildeling af monetær kompensation (hvis relevant), hvorefter den part, der søger afhjælpning ved forbud, kan anlægge en ny sag ved den delstatslige eller føderale domstol i Fulton County, Georgia, med eksklusivt henblik på afhjælpning ved forbud. Voldgiftens faktiske omstændigheder og retslige konklusioner må ikke fremlægges som bevis eller udgøre præcedens i denne efterfølgende sag.

AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL

I det omfang det er tilladt i henhold i henhold til gældende lovgivning og i USA, erklærer du og Coca‑Cola jer enige om, at en hvilken som helst procedure i forbindelse med tvistbilæggelse udelukkende vil blive gennemført som individuelt søgsmål og ikke som et kollektivt, konsolideret eller fælles søgsmål. Vi giver hver især afkald på enhver ret til nævningebehandling. 

18. VILKÅR FOR SPECIFIKKE RETSKREDSE 

DET FØLGENDE ER INFORMATION OM FORBRUGERRETTIGHEDER OG VALGMULIGHEDER FOR SPECIFIKKE RETSKREDSE. VI OPFORDRER DIG TIL AT GENNEMGÅ DE RELEVANTE AFSNIT. 

For forbrugere i Californien: Hvis du er under 18 år og hjemmehørende i Californien, kan du have ret til at kræve sletning af brugergenereret indhold, som du tidligere har valgt at offentliggøre på tjenesterne. For at anmode om sletning af dit brugerindhold bedes du kontakte Coca‑Cola på PRIVACY@COCA-COLA.COM med emnelinjen "California Minor User Content Removal". Bemærk, at denne ret til sletning ikke er absolut – retten gælder det oprindelige opslag af dit brugerindhold, men ikke efterfølgende delinger eller andres offentliggørelse og gælder ikke indhold om dig, som andre personer måtte have delt. Retten til sletning gælder heller ikke, hvis du har fået kompensation eller andet vederlag for at slå brugergenereret indhold op. Coca‑Cola kan ikke garantere omfattende sletning af brugergenereret indhold fra internettet.

Hvis du er hjemmehørende i Californien og ønsker at anmode Coca‑Cola om at slette Persondata, som vi opbevarer om dig, henvises der til afsnittet om Californien i Coca‑Colas Privatlivspolitik.

Hvis tjenesterne på noget tidspunkt anses for at være en elektronisk, kommerciel tjeneste (som defineret i henhold til California Civil Code Section 1789.3), er personer, der er hjemmehørende i Californien, berettiget til følgende specifikke oplysninger om forbrugerrettigheder:

Udbyderen af tjenesten er: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA.

Hvis tjenesterne på noget tidspunkt anses for at være en elektronisk, kommerciel tjeneste, kan du indgive en klage om tjenesterne, eller du kan modtage yderligere information om anvendelsen af tjenesterne ved at sende en e-mail til https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Du kan også kontakte os ved at skrive til The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, USA eller ved at ringe til os på 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

For alle forbrugere i USA: For information om, hvordan du anfører en påstand om krænkelse af ophavsretten i henhold til The Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA"), henvises der til vores DMCA-politik.

For forbrugere i Tyskland: Intet i nærværende Vilkår begrænser Coca‑Colas ansvar for grov uagtsomhed vedrørende brugere med bopæl i Tyskland. I overensstemmelse med det tyske reklameforbunds regler (Deutsche Werberat, ZAW) gennemfører Coca‑Cola ikke reklame- eller marketingaktiviteter rettet mod forbrugere under 14 år. Som sådan er tjenesterne ikke rettet mod eller tiltænkt nogen under 14 år.