Brugervilkår for Coca‑Cola 3000 AI-objektiv

Ikrafttrædelsesdato: 12. september 2023

Tak, fordi du interagerede med vores Coca‑Cola 3000 AI-objektiv (3000 AI-objektivet).

Disse brugervilkår for Coca‑Cola 3000 (3000-vilkår) gælder for din brug af 3000 AI-objektivet. Disse 3000-vilkår supplerer vores generelle Coca‑Cola-tjenestevilkår (Coca‑Cola-vilkår).  Hvis disse 3000-vilkår er i strid med Coca‑Cola-vilkårene, gælder disse 3000-vilkår.  Disse 3000-vilkår indeholder vigtige oplysninger, og du bedes læse dem omhyggeligt.

3000 AI-objektivet giver dig mulighed for at bruge kameraet på din mobilenhed til at tage eller uploade et billede af dine omgivelser. Ved hjælp af kunstig intelligens (artificial intelligence, AI), vil 3000 AI-objektivet skabe et nyt billede med en “futuristisk” version af din placering (værk).  

3000 AI-objektivet genererer indhold til dit værk ved hjælp af Stable Diffusions generative AI-software (Stable Diffusion). Stable Diffusion er en ‘open source’-maskinlæringsmodel, der kan generere billeder fra tekst, ændre billeder baseret på tekst, eller udfylde detaljer på billeder i lav opløsning eller med lave detaljer. Stable Diffusion blev udviklet af Stability AI og blev udgivet for første gang den 22. august 2022. Du kan finde flere oplysninger om Stable Diffusion på https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work. Se afsnit 12 nedenfor for yderligere oplysninger om Stable Diffusions ‘open source’-licens.

Disse vilkår er gældende for brugere af 3000 AI-objektivet på ikrafttrædelsesdatoen angivet ovenfor. Disse vilkår gælder på ethvert websted, hvor de er linket eller offentliggjort.   

 

3000 AI-objektivet kræver ikke, at du opretter en konto eller på anden måde deler nogen personoplysninger med Coca‑Cola, såsom navn, e-mailadresse eller telefonnummer.  

 

Coca‑Cola indsamler oplysninger om, hvordan du bruger 3000 AI-objektivet, herunder cookie-relaterede data, IP-adresse (betragtet som personoplysninger af nogle love), hvor mange gange du bruger 3000 AI-objektivet, og din enheds operativsystem (f.eks. type og anvendt sprog), men oplysningerne identificerer dig IKKE direkte.  Alt dette forklares i vores center for privatlivspræferencer (cookiepræference-værktøjet), som du accepterede, da du brugte 3000 AI-objektivet for første gang.

Derudover opbevarer 3000 AI-objektivet IKKE dit originale billede.  Hvis du ikke downloader dit værk, kan du ikke få adgang til det igen. Coca‑Cola opbevarer dit værk indtil 31. december 2023 til forretningsmæssige og salgsfremmende formål.

 

Dit værk vil automatisk omfatte følgende vandmærke: “Skabt med Coca‑Cola 3000 AI”, så andre ved, at dit værk blev skabt ved hjælp af AI.

 

Mellem Coca‑Cola og dig, ejer du dit værk.   

Men ved at skabe indhold til 3000 AI-objektivet, og hvis tilladt ved gældende lov, accepterer og tildeler du hermed Coca‑Cola den ubegrænsede, tidsubegrænsede, verdensomspændende, ikke-eksklusive, royalty-fri, fuldt betalte rettighed og licens (og rettighed til at underlicensere gennem flere niveauer) til at bruge, hoste, opbevare, gengive, ændre, offentligt vise, udføre, oversætte, skabe afledte værker af, distribuere og på anden måde videregive dit værk til tredjeparter, helt eller delvist, til ethvert formål (herunder annonceringsformål) og i ethvert medie, der nu kendes eller herefter udvikles i det omfang tilladt ved lov (“værkslicens”). 

Du forstår, at Coca‑Cola og dets tilknyttede selskaber ikke er forpligtet til at bruge dit værk. Ingen moralske rettigheder overføres til Coca‑Cola af værkslicensen. Hvis du bliver bedt om det, accepterer du at underskrive dokumentation, som Coca‑Cola eller dets udpegede repræsentanter anmoder om, for at dokumentere de rettigheder, du tildeler Coca‑Cola i denne indholdslicens.

Når du skaber et værk, erklærer og garanterer du over for Coca‑Cola, at 

 1. Du er autoriseret til at tildele ovennævnte værkslicens.
 2. Dit værk efter din bedste overbevisning ikke bevidst krænker nogen anden person eller enheds rettigheder, såsom ret til privatlivets fred og omtale og intellektuelle ejendomsrettigheder.
 3. Dit værk overholder disse 3000-vilkår og Coca‑Colas tjenestevilkår .
 4. Dit værk ikke overtræder gældende love, regler og forordninger.

Når du skaber dit værk, accepterer du:

 1. at du ikke vil forsøge at oprette, uploade eller dele indhold, der:

 • Indeholder billeder af rigtige mennesker (herunder en berømthed, politiker eller mindreårige under 18 år) eller nogen personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) om dig eller nogen anden person.

 • Nedgør eller gør grin med Coca‑Cola, dets medarbejdere, produkter eller tjenester, eller en anden person eller part, der er tilknyttet 3000 AI-objektivet.

 • Indeholder andre brandnavne, brandlogoer eller varemærker end dem, der ejes af Coca‑Cola.

 • Indeholder navne, ligheder, stemmer eller andre karakteristika, der identificerer berømtheder og andre offentlige personer, levende eller døde, eller look-alikes eller sound-alikes af berømtheder eller andre offentlige personer, levende eller døde.

 • Indeholder materiale, som Coca‑Cola anser for at være vildledende, upassende, uanstændigt, obskønt, pornografisk, skadevoldende, ærekrænkende, bagvaskende eller injurierende.

 • Indeholder materiale, der truer, chikanerer eller mobber en enkeltperson eller gruppe.

 • Indeholder materiale, som Coca‑Cola anser for at fremme fordomme, racisme, had eller skade mod enhver gruppe eller enkeltperson, eller for at fremme diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.

 • Indeholder materiale, som Coca‑Cola anser for (eller fremmer aktiviteter, som er) seksuelt eksplicitte eller antydende, obskøne, pornografiske, voldelige (f.eks. relateret til mord, salg af våben, grusomhed, misbrug, osv.), i strid med love eller forordninger i enhver retskreds, hvor det skabes (f.eks. mindreåriges alkoholindtagelse, stofmisbrug, computerhacking, osv.), stødende, truende, blasfemisk, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, krænkende eller på anden måde uacceptabelt for Coca‑Cola.

 1. Hvis du deler dit værk, vil du ikke skjule eller blokere vandmærket “Skabt med Coca‑Cola 3000 AI”, og du vil ikke forsøge at skjule brugen af AI-teknologi i dit værk.
 2. Du vil ikke erklære, at et værk blev genereret fuldstændigt af et menneske, eller at et værk er et fotografi, der ikke er blevet ændret.
 3. Dit værk må ikke bruges på en måde, der bedrager eller er beregnet til at bedrage nogen person om brugen af AI-teknologi til at skabe dit værk.
 4. Dit værk må ikke give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller organisation eller give indtryk af, at dit værk er godkendt af Coca‑Cola eller af en anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

For at minimere risikoen for, at 3000 AI-objektivet misbruges til at oprette skadeligt eller vildledende indhold, afviser 3000 AI-objektivet uploads af billeder, der indeholder realistiske ansigter og forsøg på at skabe billeder, der ligner offentlige personer, herunder berømtheder og fremtrædende politikere, samt alt indhold, der hører under de forbudte anvendelser, der er beskrevet i afsnit 9 ovenfor. 

Du forstår, at 3000 AI-objektivet kan skabe et værk, der ligner et faktisk sted, bygning, produkt eller andet.  Du forstår, at dit værk blev skabt ved hjælp af AI-teknologi, er fiktivt, og kun bør bruges til underholdningsformål.  Som en AI-model er billeder desuden baseret på de data, som modellen er blevet optrænet i, hvilket kan omfatte oplysninger med en bias eller ufuldstændige oplysninger. Vi stræber efter at mindske fordomme, men det er vigtigt at være opmærksom på potentielle begrænsninger ved 3000 AI-objektivet. 

Ved at tilgå og bruge 3000 AI-objektivet anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret vilkårene i denne ansvarsfraskrivelse.

 

Brugen af den Stable Diffusion ‘open source’-software, der er en del af 3000 AI-objektivet, er underlagt MIT-licensen og andre licenser, ansvarsfraskrivelser og juridiske vilkår, der er tilgængelige på https://github.com/Stability-AI/stablediffusion/tree/main og som følger:    

Copyright (c) 2022 

Tilladelse tildeles hermed gratis til enhver person, der modtager en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler (“softwaren”), til at handle med softwaren uden begrænsning, herunder uden begrænsning retten til at bruge, kopiere, ændre, fusionere, udgive, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren, og til at give personer, som softwaren er leveret til, tilladelse til at gøre det, med forbehold for følgende betingelser:

Ovenstående meddelelse om ophavsret og denne meddelelse om tilladelse skal medtages i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren. SOFTWAREN LEVERES “SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. OPHAVSMÆNDENE ELLER INDEHAVERNE AF OPHAVSRETTEN ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR KRAV, SKADESERSTATNINGER ELLER ANDET ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM DET ER I FORBINDELSE MED KONTRAKTFORHOLD, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER BRUGEN AF ELLER ANDRE HANDLINGER MED SOFTWAREN.