En ny uimodståelig smag
venter på dig...

Klar til at prøve den nye smag af Fanta? Lyt til boblerne, føl smagen og sluk din lækkertørst med en frugtig og brusende slurk af Fanta i dag.

Tag et kig på videoen nedenfor og oplev hvad der venter dig... eller scroll videre ned ad siden for at prøve vores nye Fanta Ride N Sip spil.

Fanta-bakkelser

Fastelavnsbollen har vokset sig stor gennem de seneste år og nu forlænges sæsonen indtil påske med fantasifulde Fanta-bakkelser, der er skabt til at pryde påskebordet. 

Påsken har nemlig fået en ny tradition i form af Fanta-bakkelser, som er en skøn tilføjelse til påskebordet og med sin unikke orange farve markerer forårets ankomst. 

Sluk din lækkertørst med de nye uimodståelige Fanta Orange smage

Vi er stolte af at kunne præsentere vores to uimodståelige nye Fanta Orange Reg. og Fanta Orange Zero Sugar produkter!

Smagen er forbedret, så de stadig smager af sol, sommer og frisk appelsin, men bare endnu bedre 😉… og så har de fået et nyt look. 

Mærk suset og hold på din Fanta for at få point!

Dyk direkte ind i det farverige Fanta Ride N Sip spil! Download Coca‑Cola App'en for at opleve spændingen, når du skal gøre dit ypperste for ikke at spilde din Fanta på turen.

Fanta Ride 'n' Sip

Fanta Orange Relaunch 2024 – CocaCola App Promotion  

Opdateret: 23. februar 2024, København 

1. GENEREL INFORMATION 

Arrangøren af kampagnen "Fanta Orange Relaunch 2024" er CocaCola Services N.V., 1424 Chaussee de Mons, 1070 Bruxelles/Belgien (i det følgende benævnt "CocaCola").  

Alle deltagere skal downloade Coca‑Cola appen og tilmelde sig for at deltage i kampagnen. Ved at downloade appen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse samt de gældende databeskyttelsesregler. 

Kampagnen starter starter mandag d. 04.03.2024, og slutter søndag d. 31.03.2024. Coca‑Cola forbeholder sig ret til at opdatere vilkår og betingelser til enhver tid og til at bede deltagerne om at bekræfte vilkårene og betingelserne. 

Alle, der er registreret i Coca‑Cola-appen (fra 16 år) og bor i Danmark, kan deltage. 

Ansatte i den danske Coca‑Cola-organisation, de involverede virksomheder og deres pårørende er udelukket. 

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke ombyttes til andre præmier. Præmier kan ikke overføres til andre end deltageren. 

Coca‑Cola er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne fra deltagerens e-mailadresse.   

Retshjælp er udelukket. 

2. PRODUKTER OG COCA-COLA-APP 

I løbet af kampagneperioden finder deltagerne den QR-kode, der fører til download eller åbning af appen, på følgende produkter: 

  • Fanta (alle varianter): 0.5L flaske og 1,5L flaske. 

De samme produkter har også koder under deres skruelåg, som kan omdannes til in-app valuta ”Coins”.  

QR-koderne findes på produktetiketterne. Appen kan også downloades gratis i app-store hos Google & Apple eller via https://www.coca-cola.com/dk/da/apps. 

3. HVORDAN FUNGERER KONKURRENCEN 

Deltagelse sker ved at downloade Coca‑Cola-appen. 

Den samme præmie kan højst indløses to gang (2) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Der kan maksimalt vindes to gange pr. brugerkonto pr. kalendermåned. 

4. LODTRÆKNING 

For at deltage i lodtrækningen om Fanta-præmier, skal du downloade Coca‑Cola app’en og spille Fanta Ride N Sip spillet. Det er gratis at spille spillet. Når du har gennemført spillet, skal du klikke på ‘Vind uimodståelige præmier’ for at modtage en voucher i din tegnebog, som bekræfter din deltagelse i lodtrækningen. Vinderne vil blive udtrukket tilfældigt og kontaktet efter kampagneperiodens afslutning efter d. 1. april 2024. 

Det er gratis at deltage i Fanta's konkurrence. Her kan du vinde: 

  • 25 stk: Fanta Orange Zero Sugar 250ml PET (24 stk) + en Fanta Zero sugar vintage kasket (1 stk). – værdi 200 DKK 

Vinderne af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning. 

De 25 vindere af 24 stk. Fanta Orange Zero Sugar 250ml PET + en Fanta Zero Sugar vintage kasket trækkes fra den 02.04.24. Præmieudsendelsen finder sted umiddelbart efter udtrækningen af vinderne, senest d. 30. april 2024. 

Deltagelsesperioden for den respektive raffle konkurrence er som følger: 

  • 04.03.2024 – 31.03.2024  

Vinderen skal være mindst 16 år gammel og bosiddende i Danmark. Præmien kan ikke omdannes til kontanter. 

5. PRÆMIER (LODTRÆKNING) 

Deltagere i lodtrækningen vil modtage en voucher som bekræftelse på deltagelsen og hvis man udtrækkes som vinder efter endt kampagne, vil man blive kontaktet direkte af Coca‑Cola, for at arrangere de praktiske detaljer omkring levering af præmien. Vinderne kontaktes på baggrund af de kontaktinformationer, der er indtastet i CokeApp ved oprettelse af bruger. 

Informationerne vil ikke blive gemt og bruges kun til at sende præmien ud. Vinderne skal udfylde deres informationen inden for 7 dage og angive en dansk adresse til afsendelse præmien, ellers vil præmien gå videre til en anden vinder. 

6. BEGRÆNSNINGER 

  1. Alle oplysninger gives uden garanti. 

  2. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar overhovedet, medmindre der er forsæt eller grov uagtsomhed fra Coca‑Colas side.  

  3. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af datatransmission og andre tekniske fejl, som Coca‑Cola ikke er herre over.  

  4. Coca‑Cola er ikke ansvarlig for mislykkede overførselsoperationer på grund af forkerte kontooplysninger. 

  5. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar, i det omfang loven tillader det, for fejl eller typografiske fejl samt for skader, der kan opstå i forbindelse med levering og brug af præmien. Dette udgør ikke en udelukkelse af ansvar for grov uagtsomhed eller hensigt. 

7. ANDET 

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Præmierne kan ikke overdrages og sælges til andre personer. 

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre, afbryde eller suspendere kampagnen helt eller delvist uden forudgående varsel i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, forekomsten af en computervirus, en programfejl, uautoriseret indgriben fra tredjeparter eller mekaniske eller tekniske problemer uden for arrangørens kontrol og indflydelse. Der påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af dataoverførsel og andre tekniske fejl. 

Hvis en deltager overtræder disse betingelser for deltagelse eller giver forkerte oplysninger, kan arrangøren udelukke ham fra deltagelse uden at skulle begrunde dette. 

Deltageren er enig i, at alle billed- og lydoptagelser, som han har foretaget i forbindelse med konkurrencen og behandlingen af præmien, kan anvendes til følgende formål rumligt og tidsmæssigt ubegrænset og udelukkende: Redaktionelle og/eller reklamemæssige formål i forbindelse med denne konkurrence, til dobbeltarbejde, behandling, redesign, distribution, radio- og tv-virksomhed eller til offentliggørelse. Især i form af pressemeddelelser og på Coca‑Cola’s egen hjemmeside www.coca-cola.dk 

Arrangøren er ansvarlig over for deltageren i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse samt for andre skader baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt direkte udvisen af ondskab.  

Derudover er arrangøren ansvarlig for skader, der er omfattet af ansvar i henhold til obligatoriske lovbestemmelser, såsom produktansvarsloven, eller garantier. samt i tilfælde af antagelse af garantier. Coca‑Cola er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn. 

I alle andre tilfælde er Coca‑Cola kun ansvarlig for let uagtsomhed. Det gælder også Coca‑Cola, hvis juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre stedfortrædende agenter overtræder en kontraktlig forpligtelse og/eller agerer let uagtsomt. I sådanne tilfælde skal skal forbrugeren kunne stole på, at Coca‑Cola i første omgang forsøger opfyldelse af kontrakten om muligt. I disse tilfælde er erstatningsansvar begrænset til typiske og forudsigelige skader. I alle andre tilfælde er arrangøren ikke ansvarlig for let uagtsomhed. 

Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse er ugyldige, uantagelige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser for deltagelse. Den ugyldige, uantagelige eller ikke-håndhævelige klausul erstattes af bestemmelser, hvis virkninger kommer så tæt som muligt på det økonomiske mål. Eventuelle rettigheder, der følger af det retsforhold, som disse betingelser for deltagelse er baseret på, kan ikke overdrages til tredjepart for deltageren. Dansk lovgivning finder anvendelse. Retshjælp er udelukket. 

Falske registreringer, multiple registreringer eller registreringer gennem konti, der har brugt metoder som computer makroer, scripts eller automatiserede enheder eller processer, vil ikke blive tilladt, og alle sådanne registreringer vil blive diskvalificeret. Enhver person der overtræder dette, vil blive udelukket fra deltagelse. 

Den samme præmie kan ikke indløses mere end en gang (2) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Et maksimum af to gevinster pr. brugerkonto pr. kalendermåned. 

Deltageren skal afholde de transmissionsomkostninger, der er afholdt i henhold til taksten hos telefon- eller mobiltelefonudbyderen eller i givet fald den internetudbyder, han har valgt. 

8. POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Alle gældende databeskyttelsesbestemmelser kan til enhver tid ses på https://app.coca-cola.com/privacy/DK/. Enhver bruger kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling og opbevaring af personoplysninger. For at gøre dette skal brugeren kun sende en e-mail til: dpo-europe@coca-cola.com. Indsigelsen kan gøres uformelt. Du kan få mere at vide om dette i appens privatlivspolitik.  

I tilfælde af sletning eller indsigelse mod indsamling, behandling og opbevaring før vellykket prisoverførsel kan behandlingen af kampagnen ikke fuldføres med succes, og ingen præmie kan overdrages. 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende appen, kan alle brugere kontakte cocacolaDK@coca-cola.com via e-mail.