En glad dreng og mand sidder med hver sin drik i hånden med grøn natur i baggrunden

Ansvarlig markedsføring

The Coca‑Cola Company arbejder for at tilbyde et bredt udvalg af drikkevarer og dække forbrugernes forskelligartede behov for drikkevarer hver dag.

The Coca‑Cola Company respekterer og støtter den rolle, som udøves af forældre og andre, der varetager en forældrerolle. Vi anerkender også, at velorienterede forældre eller andre i forældrerollen bedst er i stand til at træffe de rette kostmæssige beslutninger på vegne af deres børn. Vi mener, at vi giver dig mulighed for at tage en beslutning på et oplyst grundlag ved at sørge for lettilgængelig ernæringsinformation både på vores produktmærkater og online samt ved at angive størrelser til portionskontrol.

Se produkternæringsinformation til en række produkter.

Hvis forældre hjælper børn med at tage de rette valg, vil det sætte dem i stand til at træffe bedre valg senere i livet.

The Coca‑Cola Company ønsker at tilbyde sikre kvalitetsdrikkevarer, markedsføre disse drikkevarer ansvarligt og give oplysninger, som forbrugerne kan stole på. The Coca‑Cola Company har altid taget sit ansvar alvorligt.

Vi har en global politik for ansvarlig markedsføring, som dækker alle vores drikkevarer, og vi markedsfører ikke nogen drikkevarer direkte til børn under 12 år. Det betyder, at vi ikke køber annoncering, der er direkte målrettet et publikum, hvor mere end halvdelen er børn under 12.

Vores politik gælder for alle vores drikkevarer og de medier, vi bruger, herunder tv, radio og trykte medier og, hvor data er tilgængelige, internet og mobiltelefoner.

The Coca‑Cola Company har forpligtet sig til at overvåge og måle selskabets overholdelse af denne politik på tværs af alle de markeder, hvor vi opererer.

Tv, radio og trykte medier

The Coca‑Cola Company driver ikke markedsføring i sendeflader i tv, radio eller trykte medier, som er målrettet børn. Det indebærer, at vi ikke køber annoncering i programmer med en publikumsprofil, hvor mere end 50% er børn under 12 år. Vi er opmærksomme på, at børn også kan se programmer sammen med deres familie, og vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at vores annoncering er passende for et generelt publikum.

Internet og mobiltelefoner

The Coca‑Cola Company er klar over, at flere og flere børn bruger internettet og mobiltelefoner. Mens vi mener, at internettet kan være et godt læringsværktøj, og at mobiltelefoner ofte er en nødvendighed, køber The Coca‑Cola Company ikke annoncering på internetadresser/mobiltelefoner, der er direkte målrettet børn.

EU Pledge

The Coca‑Cola Company er én af initiativtagerne til EU Pledge, der er et frivilligt initiativ fra en række førende drikke- og fødevareproducenter om at forbedre reklamer for mad og drikkevarer til børn under 12 inden for EU.

EU Pledge omfatter 21 selskaber, der præsenterer ca. 85% af marketingforbruget i Europa, og som har det som mål at mindske påvirkningen af børn fra marketing, der promoverer fødevarer med et højt niveau af salt, sukker og fedt.

Coca‑Cola handlede i 2017 i overensstemmelse med EU Pledge i 96,2% af tilfældene for TV-reklamer, mens Coca‑Cola handlede 100% i overensstemmelse med EU Pledge inden for hhv. sociale medier og selskabets egne hjemmesider.

i 2018 blev EU Pledge udvidet til at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden ved at iværksætte en mekanisme, som gør det muligt for organisationer og borgere at stille spørgsmål til, hvordan selskaberne lever op til målsætningerne.