En række med smilende asiatiske børn står med hænderne samlet i en opadgående vandstråle

Vores Partnerskab Med Verdensnaturfonden

Siden 2007 har vi arbejdet sammen med Verdensnaturfonden (WWF) om at bevare og beskytte vigtige flodlejer og vandindvending rundt omkring i verden.

Siden 2007 har vi arbejdet sammen med Verdensnaturfonden (WWF) om at bevare og beskytte vigtige flodlejer og vandindvending rundt omkring i verden. Gennem vores partnerskaber arbejder vi på at for-bedre vandeffektiviteten og nedbringe CO2-emissioner igennem alle vores produktionsaktiviteter. Vi har også arbejdet på at fremme bæredygtige landbrugsmetoder gennem hele vores forsyningskæde.

Partnerskabet omfatter i dag næsten 50 lande, hvor teams fra Coca‑Cola og Verdensnaturfonden arbejder sammen på lokalniveau. 

Gennem det udvidede samarbejde har Coca‑Cola og Verdensnaturfonden udviklet følgende miljømål for bæredygtighed i 2020:

 1. Forbedre vandeffektiviteten med 25 % via driftsmæssige fremskridt.
  Coca‑Cola vil optimere og reducere vandforbruget per liter produceret produkt via driftsmæssige fremskridt i hele det globale system. Dette mål komplementerer den store forbedring i effektivi-teten på 21,4%, som er opnået fra 2004 til 2012.


 2. Være med til at vedligehold sunde og solide ferskvandssystemer.
  Coca‑Cola og Verdensnaturfonden vil udvide deres fælles arbejde med at bevare ferskvand i 11 regioner på tværs af fem kontinenter, herunder flodlejer ved Amazonfloden, Koshi, Mekong, Rio Grande/Bravo, Yangtze; vandindvindinger ved the Great Barrier Reef og Mesoamerican Reed; og nøgleområder i Amur-Heilong, Atlantic Forests og Northern Great Plains.


 3. Reducere CO2-emissioner indkapslet i 'din drik i hånden' med 25 %.
  Coca‑Cola vil arbejde på at nedbringe emissionen af drivhusgasser i hele vores værdikæde ved at reducere CO2-aftryk markant i hele produktionsprocessen, emballageformater, transportflåde, afkølingsudstyr og indkøb af ingredienser.


 4. Ansvarligt indkøb af materiale til PlantBottle™ emballage.
  Coca‑Cola vil arbejde sammen med Verdensnaturfonden om at evaluere den miljømæssige og sociale ydeevne af plantebaserede materialer til potentielt brug i deres genanvendelige emballa-ge. Det vil gøre virksomheden i stand til at opfylde sit mål om at bruge op til 30 % plantebaserede materialer i alle PET-plastflasker senest i 2020.


 5. Ansvarligt indkøb af vigtige landbrugsingredienser.
  Coca‑Cola vil arbejde for en stadig mere ansvarsbevidst indkøbspolitik i forhold til nøgleingredien-ser, herunder rørsukker, roesukker, majs, te, kaffe, palmeolie, soja, fibermasse og papirfiber, ap-pelsin, citron, vindrue, æble og mango. Coca‑Cola har også etableret en række principper inden for Bæredygtigt Landbrug og vil arbejde sammen med Verdensnaturfonden om at implementere retningslinjer i hele det globale Coca‑Cola-system.

  Derudover bekræfter vi vores miljømæssige mål for udligning af vand og genindvinding af emballage frem til 2020, som skal inkludere:


 6. 100% udligning af forbrugt vand.
  Coca‑Cola vil returnere behandlet vand fra deres produktionsprocesser til miljøet på et niveau, der støtter vandlivet, og erstatte det vand, der er brugt i vores færdige drikkevareprodukter, ved at forsætte vores vandprojekter i lokalsamfundene i mere end 100 lande.


 7. Opnåelse af 75 % genindvindingsprocent af flasker og dåser i udviklede markeder.
  Coca‑Cola vil arbejde sammen med drikkevareindustrien og lokale organisationer om at øge gen-indvinding og genanvendelse i udviklingsmarkeder. Vi vil fortsætte med at nedbringe mængden af materiale og energi, der anvendes i vores emballager, og vil ligeledes fortsætte med at anven-de både genanvendt og fornyeligt indhold.

WWF har tildelt Coca‑Cola deres prestigefyldte Gold Panda Award for samarbejdet om at beskytte ver-dens naturressourcer. Carter Roberts, Præsident og CEO, World Wildlife Fund, udtalte ved den lejlighed, at den anden fase af samarbejdet kommer på et afgørende vigtigt tidspunkt.

"Vi er vidner til en hidtil uset efterspørgsel efter naturlige ressourcer rundt omkring i verden," forklarer han. "Hvis vi bare fortsætter, som vi plejer, bringer vi alt i fare, herunder virksomheders overlevelsesev-ne. Disse problemer kan kun løses ved at arbejde sammen, og vores arbejde med Coca‑Cola har bevist, at samarbejde kan forstærke og accelerere den udvikling, vi har brug for."

Muhtar Kent, som er bestyrelsesformand og CEO for Coca‑Cola, erklærede sig enig. "Eftersom vi står over for en verden med udpinte ressourcer med en stigende efterspørgsel på mad og vand, bliver vi nødt til at søge efter nogle løsninger, som både kommer virksomheder, lokalsamfund og naturen til gode," sagde han. "Vores samarbejde med Verdensnaturfonden vil fortsat udfordre vores virksomhed til at fremme vores bæredygtighedsprogrammer, og Verdensnaturfondens ekspertise vil være medvirkende til at nå vores miljømæssige resultatmål - nogle af dem har de hjulpet os med at sætte."

Næste fase af partnerskabet vil gå videre end vandpleje og adressere alle de udfordringer inden for na-turlige ressourcer, som har en indvirkning på ferskvand. "Vi tænker på dette som 'Water Plus' ... vand plus landbrug, vand plus klima, vand plus økonomi og vand plus mennesker," forklarer Lindsey Bass, som er Senior Program Director hos Verdensnaturfonden.

Coca‑Cola og Verdensnaturfonden vil invitere andre indflydelsesrige partnere til at hjælpe til med at tack-le verdens mest presserende miljømæssige udfordringer og med at integrere naturens værdi i beslut-ningsprocesser.