Tredeling med smilende kvinder fra forskellige verdensdele

5by20 Giv Kvinderne Indflydelse

5by20 er The Coca‑Cola Company’s globale tilsagn om at muliggøre økonomiske uafhængighed for 5 milli-oner kvindelige entreprenører på tværs af virksomhedens værdikæde senest i år 2020.

5by20 er The Coca‑Cola Company’s globale tilsagn om at muliggøre økonomiske uafhængighed for 5 milli-oner kvindelige entreprenører på tværs af virksomhedens værdikæde senest i år 2020. Coca‑Cola imple-menterer således programmer, der skal hjælpe kvindelige entreprenører igennem hele Coca‑Colas vær-dikæde - lige fra frugtavlere til håndværkere. Dette initiativ tilbyder kvinder adgang til kurser i erhvervs-kompetencer, finansielle ydelser og tilknytning til mentorer - sammen med den selvtillid, der kommer af at opbygge en succesrig forretning.