10 hænder i forskellige hudfarver samlet på midten med hændenderne oven på hinanden

En kultur, der fremmer diversitet, lighed og inklusion

Diversitet, lighed og inklusion er centrale værdier for Coca Cola og spiller en afgørende rolle for vores succes.

12.09.2021

Vi hylder verdensbefolkningens farverige diversitet. Den er afgørende for, at vi kan leve op til vores formål: Refresh the World and Make a Difference.

Vores mål er ikke kun at afspejle forskellighederne i de samfund, hvor vi er tilstede. Vores mål er også at tage lederskab og advokere for en bedre fælles fremtid.

Vores diversitets- og inklusionsstrategi inkluderer tre områder.

Vi stræber efter en medarbejderstab, der afspejler diversitet for at reflektere alle vores forbrugere og kunder.

Det er vores ambition, at kvinder skal beklæde 50% af alle seniorlederstillinger inden 2030. Vi er tæt på målet med et resultat på 46%.

Vi ønsker lighed for alle

Vi gennemgår vores forretnings-, menneskerettigheds- og beskæftigelsesretningslinjer kontinuerligt for at sikre, at fordomme og uretfærdighed ikke finder sted.

Vi hylder det unikke og skaber en inkluderende arbejdsplads

Vi anvender vores brandstyrke til at inspirere og advokere for inklusion i hele verden.

Du kan læse mere om vores fremskridt inden for diversitet, lighed og inklusion i vores 2021 ESG-rapport her: 2021 Business, Environmental, Social & Governance | Company Reports