The Ocean Cleanups katamaran til opsamling af havplastik, The Interceptor, ligger på vandet med træer i baggrunden

Ocean clean-up

Coca‑Cola indgår aftale med The Ocean Clean-Up

18.11.2021

Coca‑Cola og The Ocean Cleanup har etableret et partnerskab med et klart mål: at reducere plastikaffald i have og floder

Partnerskabet, der bringer det globale netværk bag Coca‑Cola sammen med teknologien og datagrundlaget The Ocean Cleanup ejer, skal implementere rensningssystemer, inkluderende den hollandske NGO’s solcelledrevne katamaraner, der skal rense 15 floder inden 2022.

De to katamaraner, der er omfattet af partnerskabet, er allerede sat ind i Santo Domingo, den Dominicanske Republik og Can Tho, Vietnam. Disse første initiativer ligger grunden for Coca‑Cola målet om at øge projektets omfang over de næste fem år.

“The Ocean Cleanups mission er at tømme havene for plastik,” siger Boyan Slat, grundlægger og direktør for The Ocean Cleanup. ”1.000 floder er ansvarlige for næsten 80% af det plastik ud, der ender i havet. Problemet bliver større og større for hver dag, der går. Derfor er vi altid på udkig efter måder, vi kan skalere indsatsen på. Blandt det affald vi indsamler med vores katamaraner, finder vi mange flasker, inkludrende Coca‑Cola emballage, så jeg må rose Coca‑Cola for at være den første i læskedrikbranchen til at slutte sig til vores mission som en del af en større satsning for at løse problemet med plastikaffald. Vores klare mål er at lære af vores partnerskabs bestræbelser, der har potentiale til at udvikles yderligere og hurtigt at tage fart. Derfor tror jeg på, at dette er en god nyhed for vores have.”

I 2019 blev katamaranen søsat som den første større løsning på at rense floder for plastik. Floder tjener som transportvej for plastik fra land til hav. Affaldet flyder med flodens strøm og ender i katamaranens åbning takket være dennes design. Her opsamles affaldet på et transportbånt, der sender affaldet til seks tanke, der lagrer plastikken, så det kan genbruges, når det ankommer land.

“Hos Coca‑Cola har vi hold på land, der kan støtte brugen af katamaranerne i floder rundt om i verden. Holdene af medarbejdere sørger ligeledes for at plastikaffaldet bliver send til recirkulering,” siger Brian Smith, president og CEO, Coca‑Cola. “Vi tror på, at vi via samarbejdet kan vi gøre en reel forskel. Det er spændende og et initiativ som vi ved, at vores ansatte i ethvert verdenshjørne vil stå bag ved at støtte implementeringen og være ambassadører bag missionen.”  

Coca‑Cola vil arbejde sammen med The Ocean Cleanup for at sikre, at arbejdet med katamaranerne bliver integreret med andre eksisterende programmer, hvor der er muligt. Lokale medarbejdere vil arbejde med affaldskoalitioner for at sortere og endelig, hvor det er muligt, at lave PET plastik flasker til nye flasker.

“Vores samarbejde vil fokusere på at skalere løsninger, der forhindrer plastik i at ende i havene og ultimativt slukke for den ventil verdens mest forurenende floder udgør,” siger Ben Jordan, Senior Director, Environmental Policy, Coca‑Cola. “Vi vil engagere vores globale netværk af regeringer, samfund og det private erhvervsliv for at sikre, at plastikaffald indsamles og genbruges i en cirkulær økonomi og aldrig ender i havet. På alle markedet vil vi bringe disse partnerskaber til bordet for at sikre endnu større effekt.”

Coca‑Cola vil også arbejde med The Ocean Cleanup i rekrutteringen af flere implementerende partnere og investeringer, der er nødvendige for at sætte flere katamaraner i gang og anvende River Monitoring System (RMS) kameraer til at analyse forureningens omfang.

“Hvis flere virksomheder slutter sig til Coca‑Cola,” siger Dan Leahy, Chief Development Officer, The Ocean Cleanup, “vil det sætte os i stand til at øge hastigheden af udrulningen i hele verden.”

Partnerskabet støtter Coca‑Cola bæredygtighedsstrategien World Without Waste omkring bæredygtige emballagemål  om at indsamle og genanvende enhver flaske eller dåse Coca‑Cola sælger inden 2030 samtidig med, at virksomheden reducerer anvendelsen af virgin materialer og kun anvender 100% recirkulerbare materialer til emballage. For at nå de mål kræver det investeringer i  innovation og samarbejder med partnere for at sikre indsamling, recirkulering og bæredygtigt design.

Siden 1995 har Coca‑Cola støttet Ocean Conservancy's International Coastal Cleanup (ICC), verdens største frivilligindsats for have og vandveje og er stiftende medlem af Trash Free Seas Alliance®.  Coca‑Cola Fonden støtter oprydningssystemer, der dækker floder gennem støtte til Benioff Ocean Initiative, hvilket har udløst penge til projekter i ni lande.