Coca‑Cola tarbijakampaania „Music lottery“

REEGLID

 

1.                   KAMPAANIATOODETE TURUSTAJA

1.1               Coca‑Cola tarbijakampaania „Music lottery“ (edaspidi: kampaania) toodete turustaja on AS Coca‑Cola HBC Eesti, registrikood 10345833, registrijärgne aadress A. H. Tammsaare tee 92, 12913 Tallinn, Eesti, telefon

+372 800 2653 (edaspidi: turustaja). Turustaja toodab tooted ja tarnib need Eesti turule.

 

2.                   KAMPAANIA KORRALDAJA

2.1               Kampaania korraldaja on Hamburg ja Partnerid OÜ, registrikood 11199312, registrijärgne aadress Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti, telefon +372 6110 105 (edaspidi: korraldaja).

2.2               Kampaania viiakse läbi käesolevate reeglite järgi (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus reegleid muuta, kui kohaldatavad õigusaktid seda nõuavad.

 

3.                   KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

3.1               Kampaaniaga on hõlmatud Eesti territooriumil ostetavad tooted, mis on loetletud käesolevate reeglite 1. lisas (edaspidi: kampaaniatooted).

3.2               Igal kampaaniatootel on unikaalne kümnekohaline numbritest ja tähtedest koosnev kood, mis asub kampaaniatoote korgi all (siseküljel) (edaspidi: unikaalne kood). See kood on vajalik kampaanias osalemiseks.

3.3               Korraldaja pakub kuni 8 534 913 plastpudelit, mille korgi all on unikaalne kood.

 

4.                   OSALEMISÕIGUS

4.1               Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 13-aastased isikudkelle elukoht on Eesti territooriumil (edaspidi: osaleja).

4.2               Kampaanias ei või osaleda korraldaja ja turustaja töötajad, kampaaniaga seotud teenuseid osutava reklaamiagentuuri töötajad ja muud isikud, kelle tööandja osaleb korraldaja tellimusel otseselt või kaudselt kampaania läbiviimises, ning kõikide nimetatud isikute perekonnaliikmed.

 

5.                   KAMPAANIA KESTUS

5.1               Kampaania algab 3. juunil 2024 kell 17:00 (EEST) (kampaania alguskuupäev) ja lõpeb 16. augustil 2024 kell 17:00 (EEST) (kampaania lõppkuupäev).

5.2               Kampaaniatooted on saadaval hiljemalt 1 nädal enne kampaania alguskuupäeva ning kuni kampaania lõppkuupäevani või kuni läbimüümiseni (juhul kui kampaaniatooted müüakse läbi enne 16. augusti 2024 kella 17:00 (EEST)).

5.3               Kampaaniatooted võivad olla saadaval ka pärast 16. augusti 2024 kella 17:00 (EEST), kuid siis ei anna need enam õigust kampaanias osaleda.

 

6.                   KAMPAANIA TERRITOORIUM

6.1               Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 

7.                   AUHINNAD

7.1               Auhindu loositakse iga päev alates kampaania alguskuupäevast kuni kampaania lõppkuupäevani (k.a), järgides reeglite 8. punktis kirjeldatud korda.

7.2               Kampaania võidufond on kokku 2683 eurot. Kampaania kestab kokku 75 päeva ja auhindu loositakse juhuslikus järjekorras välja iga päev kuni 16. augusti 2024 kella 17:00-ni (EEST).

7.3               Kampaania auhinnad on järgmised:

a)      Kolm (3) auhinda: JBL Partybox On The Go peokõlar Võidu väärtus on 231 eurot/tk.

b)      Kolm (3) auhinda: Apple Beats Studio kõrvaklapid Võidu väärtus on 210 eurot/tk.

c)       Kaks (2) auhinda: Crosley Voyager grammofon Võidu väärtus on 140 eurot/tk.

d)      Viisteist (15) auhinda: JBL Go 3 bluetooth-kõlar Võidu väärtus on 32 eurot/tk.

e)       Kolmkümmend (30) auhinda: Piletilevi kinkekaart Võidu väärtus on 20 eurot/tk.

 

8.                   KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED, AUHINNA VÕITMINE JA KÄTTESAAMINE

8.1               Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügikohtadest.

8.2               Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote ning registreerima korgi all oleva unikaalse koodi ametlikus Coca‑Cola rakenduses ajavahemikul 3. juuni 2024 kella 17:00-st (EEST) kuni 16. augusti 2024 kella 17:00-ni (EEST).

8.3               Osaleja saab Coca‑Cola rakenduse alla laadida kampaaniatootel olevat QR-koodi skannides või App Store'ist/Google Playst. Rakenduse saab alla laadida järgmiste linkide kaudu:

-          iOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

-          Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee

8.4               Coca‑Cola rakenduse kasutajaks registreerimiseks peab osaleja täitma registreerimisvormi, kuhu tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning sünniaeg. Registreerimise lõpuleviimiseks peab osaleja nõustuma ka kasutustingimuste ja isikuandmete töötlemisega.

8.5               Registreerimisega kinnitab osaleja, et registreerimisel sisestatud andmed on õiged ja täpsed. Osaleja vastutab esitatud andmete ebaõigsuse eest.

8.6               Pärast Coca‑Cola rakenduse kasutajaks registreerimist saab osaleja registreerida unikaalse koodi Coca- Cola ametlikus rakenduses. Unikaalse koodi registreerimisel saab osaleja iga unikaalse koodi eest ühe punkti. Kampaanias osalemiseks peab osalejal olema vähemalt üks punkt.

8.7               Osaleja saab kuni kampaania lõppkuupäevani enda valitud ajal vahetada saadud punkti ametlikus Coca- Cola rakenduses pileti vastu, millele on märgitud, kas osaleja võitis või mitte. Kui osaleja võitis, teavitatakse teda rakenduse kaudu, mida tuleb teha võidu kättesaamiseks.

8.8               Kampaaniatoote kork kehtib vaid juhul, kui see on enne võitmist vahetatud punkti vastu.

8.9               Punktides 7.3.a, 7.3.b, 7.3.c ja 7.3.d nimetatud auhindade kättesaamiseks peab võitja minema viie päeva jooksul pärast võitmist veebisaidile https://prizes.fortis.pl ja täitma võiduvormi ning sisestama kättetoimetamisandmed. Auhinnad toimetatakse võitjatele kätte hiljemalt 20. septembril 2024.

8.10            Punktis 7.3.e nimetatud auhinna saab võitja kätte otse rakenduses.

8.11            Auhinnad antakse välja võiduhetkedel, mis määratakse kindlaks päeva, tunni, minuti, sekundi ja millisekundi täpsusega. Võiduhetked määrab eelnevalt kindlaks korraldaja. Auhinna võidab esimene osaleja, kes vahetab pärast kindlaksmääratud võiduhetke oma punkti pileti vastu. Võiduhetked on salajased ja osalejatele neid ei avaldada.

8.12            Välja andmata jäänud auhinnad (nt kui konkreetsel päeval vahetatakse piletite vastu vähem punkte, kui on sel päeval auhindu) ning kampaania auhinnad, mille võitjad ei täida kättetoimetamiseks vajalikke andmeid sisaldavat võiduvormi 5 päeva jooksul alates võitmisest, jäävad korraldajale.

 

9.                   KAMPAANIAS OSALEMISEGA SEOTUD KULUD

9.1               Osalejale ei hüvitata kampaanias osalemisega seotud lisakulusid, nagu kampaaniatoote ostuhind või interneti kasutamisega seotud kulud. Korraldaja katab auhinna võitjale kättetoimetamisega seotud transpordikulud.

 

10.               ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1            Osaleja isikuandmeid töödeldakse kampaania ajal ning säilitatakse kampaania kestel ja pärast seda kuni pretensioonide esitamise lõppkuupäevani kooskõlas reeglite 12. punktiga või kuni kehtib mõni muu õiguslik alus isikuandmete säilitamiseks. Lahendamata pretensioonide puhul võib osaleja isikuandmeid säilitada kuni pretensiooni lahendamiseni.

10.2            Isikuandmete vastutav töötleja on äriühing NV Coca‑Cola Services SA, registrijärgne aadress 1424 Chaussée de Mons, 1070 Brüssel, Belgia (edaspidi: vastutav töötleja). Kampaania ajal töötleb vastutav töötleja osaleja esitatud isikuandmeid, et täita osalejaga sõlmitud lepingut (nt võtta ühendust võitjatega, korraldada auhindade kättetoimetamine, menetleda pretensioone jne). Kui osaleja registreerub esimest korda Coca‑Cola ametlikus rakenduses, on ta kohustatud täitma vormi, milles küsitakse tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning sünniaega. Osaleja isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimise eeltingimus. Osaleja, kes on võitnud auhinna, peab esitama ka kättetoimetamise aadressi (kui ta soovib auhinna lunastada). Isikuandmete vastutav töötleja töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud õiguslikul alusel (et võimaldada osalejal osaleda kampaanias, võtta osalejaga ühendust, kui ta võidab auhinna, ja korraldada auhinna kättetoimetamine). Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid koostööpartneritele, kes aitavad kampaaniat läbi viia (nt korraldajale). Osaleja isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonna riike.

10.3            Osalejatel on isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused. Osalejatel on õigus küsida teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, nõuda juurdepääsu nendega seotud isikuandmetele, taotleda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Osalejal on ka õigus taotleda oma isikuandmete ülekandmist. Nimetatud õiguste kasutamiseks peab osaleja võtma ühendust vastutava töötlejaga e-posti aadressil naliperti@coca- cola.com. Nimetatud õiguste kasutamise ja korraldajate asjakohaste toimingute tegemise või neist keeldumise suhtes kohaldatakse kehtivaid õigusakte.

10.4            Kampaaniaga seonduvat isikuandmete töötlemist on kirjeldatud NV Coca‑Cola Services SA privaatsustingimustes. Need privaatsustingimused on kättesaadavad Coca‑Cola ametlikul veebisaidil aadressil https://www.coca-cola.ee/privaatsuspoliitika.

10.5            Kui osaleja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on osalejal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (https://www.aki.ee).

 

11.               KORRALDAJA JA TURUSTAJA VASTUTUS

11.1            Turustaja, teised Coca‑Cola kontserni ettevõtted, korraldaja ning nende töötajad ja esindajad ei vastuta kampaaniatoodetes ja unikaalsetes koodides esineda võivate trükivigade või puuduste eest. Kõik kampaanias osalemise ja võidetud auhindade lunastamisega seonduvad kulud kannavad osalejad ise ning korraldaja ega turustaja neid kulusid ei hüvita, kui reeglites ei ole sätestatud teisiti. Korraldaja ega turustaja ei vastuta selle eest, kui auhindu pole võimalik välja loosida või välja anda kampaaniatoodete defektsete pudelikorkide ja/või unikaalsete koodide tõttu.

 

12.               PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

12.1            Kampaaniaga (ja eelkõige auhindade kättetoimetamise viisiga) seotud pretensioonid tuleb esitada korraldajale kirjalikult hiljemalt 20. septembriks 2024 (st postitempli kuupäevaga hiljemalt 20. september 2024) aadressil Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, Eesti (saaja: Hamburg ja Partnerid OÜ), või e-posti aadressil coca-cola@hamburg.ee.

12.2            Kirjalik pretensioon peab sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime, täpset aadressi ja telefoninumbrit (kui see on olemas) ning pretensiooni kirjeldust ja põhjendust. Pärast tähtpäeva esitatud pretensioone ei arvesse ei võeta.

12.3            Korraldaja lahendab pretensiooni 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Pretensiooni vaatab läbi korraldaja määratud komisjon, kuhu kuulub kolm liiget (edaspidi: komisjon). Komisjon hindab osalejate pretensioone käesolevate reeglite ja kohaldatavate õigusaktide alusel.

12.4            Kui tekib kahtlusi seoses kampaanias osalemise tõendite õigsuse või nõuetelevastavusega, lähtub komisjon otsustamisel reeglitest, kampaaniatoote korgi avamisviisist ning muudest tunnustest, võttes arvesse kogu saadaolevat infot.

12.5            Komisjoni otsus osaleja pretensiooni kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib põhineda nii reeglite eesmärgil kui ka reeglites sätestamata kaalutlustel.

12.6            Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud kirjaga, mis saadetakse osaleja esitatud aadressile. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka e-posti teel.

 

13.               MUUD SÄTTED

13.1            Kampaania reklaamides sisalduv info on üksnes informatiivne.

13.2            Reeglitele ja reeglites sätestamata küsimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik reeglitest tulenevad ja/või kampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu läbirääkimistega lahendada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi pädevas kohtus. Reeglites käsitlemata küsimuste üle otsustab korraldaja oma äranägemisel, juhindudes õigusaktidest ja reeglitest.

13.3            Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima reegleid ja kampaaniaga seonduvaid korraldaja lõplikke otsuseid. Auhind antakse välja üksnes juhul, kui osaleja järgib reegleid.

13.4            Reeglite kohaselt ei saa auhindu vahetada raha ega muude esemete vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata rahas.

13.5            Korraldajal on igal ajal õigus kampaania ühepoolselt tühistada tõsise rikkumise, reeglite kuritarvitamise või vääramatu jõu tõttu, avaldades sellekohase teate korraldaja veebisaidil, sotsiaalmeedialehel ja muul sobival viisil.

13.6            Osalejatel on võimalik saada kampaania kohta lisateavet e-posti aadressil coca-cola@hamburg.ee või veebisaidilt www.coca-cola.ee. Reeglite täistekst on kättesaadav ka veebisaidil www.coca-cola.ee.

 

1. lisa

 

Toote nimetus

Pakendi maht

Pakendi liik

Coca‑Cola Original Taste

0,33 L

Purk

Coca‑Cola Zero

0,33 L

Purk

COCA-COLA ZERO SUGAR ZERO CAFFEINE

0,33 L

Purk

Fanta Orange

0,5 L

PET

Fanta Shokata Zero

0,5 L

PET

Fanta Orange Zero

0,5 L

PET

Sprite

0,5 L

PET

Sprite Zero Cukru

0,5 L

PET

Coca‑Cola Original Taste

0,5 L

PET

Coca‑Cola Zero

0,5 L

PET

Coca‑Cola Zero LIME

0,5 L

PET

Fanta Orange

1 L

PET

Sprite

1 L

PET

Coca‑Cola Original Taste

1 L

PET

Coca‑Cola Zero

1 L

PET

Fanta Orange

1,5 L

PET

Fanta Orange Zero

1,5 L

PET

Sprite

1,5 L

PET

Sprite Zero Cukru

1,5 L

PET

Coca‑Cola Original Taste

1,5 L

PET

Coca‑Cola Zero

1,5 L

PET

Fanta Orange

2 L

PET

Sprite

2 L

PET

Coca‑Cola Original Taste

2 L

PET

Coca‑Cola Zero

2 L

PET