noorte võimestamine

Noorte võimestamine

Paljud noored on tänases maailmas kimpus muredega, mis tulenevad vähesest haridusest ja oskuste puudumisest ning vaimse tervise probleemidest. Meie heategevusüksuse Coca‑Cola Foundation kaudu annetame 1% oma ülemaailmsest tegevustulust kohalike kogukondade toetamiseks kõikjal maailmas. Eriprogrammide kaudu pakume mentorlust, koolitusi ja võrgustike loomise võimalusi, et seeläbi aidata miljonitel inimestel oma personaalseid ja ametialaseid oskusi arendada ning oma tulevikku paremini juhtida. Tahame kasutada oma mõju, haaret ja sidemeid, aitamaks kõrvaldada tõkkeid, mis takistavad noortel edasi liikuda.

Noorte võimestamine: vaimne tervis

​​Alates 2015. aasta septembrist on vaimne tervis kaasatud ÜRO väljatöötatud säästva arengu eesmärkide hulka. Psüühikahaiguste ja vaimse tervise probleemidega tegelemine on nüüd seatud järgmise 15 aasta ülemaailmse arengu prioriteediks, kuna vaimse tervise probleemid mõjutavad säästvat arengut oluliselt.

vaimne tervis