veemajandus

Säästlik veemajandus

Suhtumine veevarudesse

 

Peame suhtuma veevarudesse lugupidavalt ja neid kaitsma. Vajadus kaitsta ja taastada mageveeökosüsteeme (meie puhta vee allikaid) ning majandada veevarusid säästvalt ja heaperemehelikult pole kunagi olnud suurem. Vesi pole mitte ainult enamike meie jookide olulisim koostisosa, vaid see on esmatähtis ka meie kogukondade tervise jaoks.

Säästlik veemajandus Neptunase tehases

neptunase tehas