Poutapilviä taivaalla

Coca‑Cola sitoutuu Euroopassa nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä

Tavoitteen saavuttamisen kannalta Coca‑Colan arvoketjun kolme tärkeintä osa-aluetta ovat juomapakkaukset, kylmälaitteet ja juomien raaka-aineet.

1.12.2021

Coca‑Cola sitoutuu vähentämään Euroopassa koko arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä, kymmenen vuotta yhtiön kansainvälistä tavoitetta aiemmin. Coca‑Colan kunnianhimoinen Euroopan laajuinen sitoumus vahvistaa yhtiön välitavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä Euroopassa 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2015 lähtötasoon verrattuna. Välitavoitteeseen luetaan mukaan kaikki Scope 1-, 2- ja 3-päästöt.

Kansainvälisesti Coca‑Cola ja sen juomien valmistajat pyrkivät saavuttamaan hiilineutraalin arvoketjun yli 200 maassa vuoteen 2050 mennessä.

-          Elintarvike- ja juomateollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on avainasemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme sitoutuneet tekemään osamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi”, Coca‑Colan Euroopan yksikön johtaja Nikos Koumettis toteaa.

-          Ilmastonmuutos on haaste, joka vaikuttaa kuluttajiin, liiketoimintaamme ja kaikkiin yhteisöihin, joissa toimimme. Kestävä kehitys on kaikkien liiketoiminta-alueittemme toiminnan ytimessä, ja tavoitteiden kautta olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nyt haluamme vauhdittaa tavoitteiden saavuttamista Euroopassa ja sitoudumme nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.

Noin 85 prosenttia Coca‑Cola-yhtiön päästöistä on yrityksen suoran hallinnan ulkopuolella. Yhteistyö eurooppalaisten juomavalmistajien, raaka-ainetoimittajien, muiden kumppaneiden ja koko teollisuuden sekä päättäjien kanssa on erittäin tärkeää nettonollatavoitteen saavuttamiseksi. Coca‑Colan eurooppalaisten kumppaneiden yhteiset saavutukset osoittavat, että kunnianhimoinen tavoite on mahdollista saavuttaa.

Suomessa Sinebrychoff valmistaa juomat jo hiilineutraalisti

Sinebrychoff vastaa Suomessa Coca‑Cola-yhtiön juomien valmistuksesta ja myynnistä. Tämän vuoden toukokuussa Sinebrychoffin tuotantolaitos saavutti hiilineutraaliuden yhdeksän vuotta asetettua tavoitetta aiemmin. Samalla Sinebrychoffista tuli ensimmäinen yhtiö maailmassa, joka valmistaa Coca‑Colaa hiilineutraalisti.

Sinebrychoffin toiminnasta on vähennetty ilmastopäästöjä tehostamalla energiankäyttöä, investoimalla uusiin teknologioihin ja siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Keravan tuotantolaitoksen toiminnasta jäljelle jäävät hiilidioksidipäästöt kompensoidaan hiiltä sitovien metsityshankkeiden avulla Kolumbiassa.

Koko arvoketjun päästöjen vähentäminen minimiin

Euroopan nettonollatavoitteen saavuttamisen kannalta Coca‑Colan arvoketjun kolme tärkeintä osa-aluetta ovat juomapakkaukset, kylmälaitteet ja juomien raaka-aineet. 

Euroopassa yli 40% päästöistä syntyy juomapakkauksista, mitä voidaan pienentää merkittävästi mm. lisäämällä kierrätetyn muovin käyttöä. Samalla muovin jäteongelma pienenee. Sinebrychoff on käyttänyt Coca‑Cola-yhtiön juomien pulloista jo vuodesta 2014 kierrätysmuovia, jota eri pakkauksissa on 25% - 100%. Suomessa 500ml Bonaqua ja FuzeTea -pullot ovat kokonaan kierrätysmuovia, jonka hiilijalanjälki on jopa 70% alhaisempi kuin uuden muovin.  Tällaisiin pulloihin pakataan Coca‑Cola-yhtiön juomia jo 15 Euroopan maassa. Yhtiön Euroopan ilmastopäästöistä raaka-aineiden osuus on 21% ja kylmälaitteiden osuus 27%.

Muita hiilijalanjäljen pienentämiseksi Euroopassa tehtäviä toimenpiteitä ovat:

·       Energiatehokkaiden kylmälaitteiden kehittäminen ja niiden käyttöön saamisen nopeuttaminen

·       Siirtyminen hybridi/ sähkökäyttöiseen kalustoon

·       100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöönotto kaikissa toimipisteissä vuoteen 2025 mennessä

·       Juomien tuotannossa käytetyn veden korvaaminen

·       Luonnon monimuotoisuutta edistävät hankkeet

·       Metsäkatoa ehkäisevät hankkeet

·       Hiiltä sitovat hankkeet

Coca‑Cola-yhtiö saavutti kansainvälisesti vuodelle 2020 (vs. 2010) asettamansa tavoitteen vähentää ’kädessä olevan juoman’ suhteellista hiilijalanjälkeä 25%. Yhtiö pyrkii seuraavaksi saavuttamaan tieteeseen perustuvan tavoitteen (Science Based Target) ja vähentää toiminnasta aiheutuvia Scope 1, 2 ja 3 kasvihuonepäästöjä 25% vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets (SBT) -organisaatio on vahvistanut Länsi-Euroopan Coca‑Colan toimintojen (CCEP) päästövähennystavoitteeksi -30% vuoteen 2030 mennessä.