Mitä tarkoittaa, ettemme markkinoi juomiamme lapsille?

Coca‑Cola sitoutui olemaan markkinoimatta juomiaan lapsille jo vuonna 1956. Mutta mitä tämä sitoumus tarkoittaa tänään, kun juomavalikoimaan Suomessa kuuluu 30 erilaista juomaa.

Kaikkien juomiemme kampanjat, oli kyseessä suuri kesä- tai joulukampanja tai pienempi paikallinen aktivointi, toteutetaan noudattaen seuraavia linjauksia mediavalintojen tai toimenpiteiden osalta, jotka saattavat tavoittaa lapset.    

Sitoumuksemme olla markkinoimatta juomiamme lapsille tarkoittaa, ettemme kohdista mitään markkinointitoimenpiteitä alle 13-vuotiaisiin lapsiin. Tämä koskee kaikkia juomiamme, myös vesiä ja mehuja. Sitoumus koskee myös kaikkia medioita, oli kyseessä sitten esimerkiksi TV, netti tai sosiaalisen median kanavat. Media on keskeisen tärkeä tekiä, kun arvioidaan, miten mainonta tavoittaa lapset. Mainontaamme näkyy näissä kanavissa vain, mikäli ohjelman tai sivuston seuraajista kulloiselta medialta saamiemme tietojen perusteella vähintään 70% on yli 13-vuotiaita. Suomessa ikäraja on käytännössä monien medioiden osalta 16-vuotta, koska  medioilla ei ole tutkittua tietoa  katsojamääristä 13-vuoden ikärajan osalta. 

Suhtaudumme tähän sitoumukseemme erittäin vakavasti. Esimerkiksi EU:n alueella monitoroimme sen toteutumista ulkopuolisten riippumattomien tarkastajien avulla. Vuonna 2021 tehdyssä auditoinnissa sitoumuksemme toteutui Euroopassa 99,2-prosenttisesti televisiossa. Sitoumus täyttyi 100-prosenttisesti yhtiön omilla nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja vaikuttajayhteistyössä.  

Emme ole mukana lasten tapahtumissa ja lapset voivat osallistua järjestämiimme yleisötapahtumiin vain vanhempien seurassa, useimpiin ei lainkaan. Emme jaa tuotenäytteitä tai maistata juomiamme lapsille elleivät lapsen mukana olevat vanhemmat tätä erityisesti pyydä.  Sitoumus koskee myös juomapakkauksia, joissa ei käytetä alle 13-vuotiaiden rakastamia  tunnettuja piirrettyjen elokuvien tai pelien hahmoja. 

Kaikki markkinointimme tekemiseen osallistuvat tahot ovat velvoitettuja noudattamaan näitä vastuullisen markkinoinnin toimintaohjeitamme. Omien työntekijöiden lisäksi sitoumus koskee myös juomavalmistajan työntekijöitä, mediatoimistoja sekä mediayhteistyökumppaneita. Jotta kaikki ymmärtävät vastuunsa, järjestämme säännöllisesti eri toimijoille koulutuksia. Tämän lisäksi globaalit ja paikalliset työryhmät seuraavat ja opastavat ohjeistuksen noudattamisessa.

Ei kaupallista viestintää ja brändinäkyvyyttä kouluihin 

Mitään juomiamme ei myydä alakouluissa ja niissä yläkouluissa, joissa vielä on juoma-automaatit,  juomavalikoimastamme on tarjolla vain kalorittomia tai vähäkalorisia juomia kuten vesiä, ei lainkaan perinteisiä virvoitusjuomia. Juoma-automaateissa ei ole tuotebrändäyksiä eikä brändimainontaa eikä kouluissa käytetä mitään markkinointimateriaaleja.

Haluamme tukea vanhempia vastuullisten päätösten tekemisessä

Coca‑Cola haluaa kunnioittaa vanhempien ja huoltajien roolia ja näkemystä siitä, mitkä ruuat ja juomat sopivat heidän lapsilleen. Uskomme myös, että juomapakkauksissamme antama tieto juomien ravintosisällöstä ja ainesosista auttaa vanhempia tekemään tietoon perustuvia valintoja lastensa puolesta. Tämän päätöksen tueksi meillä on tarjota myös useita erilaisia juomia ja pakkauskokoja, jotka helpottavat  valintoja.

Toivomme, että vanhemmat opastavat lapsia näiden iän karttuessa ymmärtämään elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Ne on tarkoitettu ruokavalintoja koskevien päätösten tueksi. Nuorena opittu auttaa myös myöhemmin elämässä tekemään itselleen parhaiten sopivia elintarvikevalintoja.

Coca‑Cola on sitoutunut tarjoamaan turvallisia ja korkealaatuisia juomia ja markkinoimaan näitä juomia vastuullisesti. Valintojen tueksi tarjoamme juomapakkausten etiketeissä selkeää ja luotettavaa tietoa juomista, niiden sisältämistä ainesosista ja ravintosisällöstä mukaan lukien sokerin määrä. Myös Coca‑Colan nettisivujen juomat-osiosta ja vastaavasta osiosta juomia valmistavan Sinebrychoffin sivuilta voit tutustua tarkemmin juomiemme ravintosisältöön.