ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«COCA‑COLA Coke&Meals NCP September October November 2023»

1.                   Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (ΦΑΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128, (στο εξής «Διοργανώτρια»), για λογαριασμό του πελάτη της «Coca‑Cola Services NV», που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες), προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει δώρα (εφεξής «Δώρα») μέσω του Coca‑Cola Application.

2.                   Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος (εφεξής GR) και Κύπρου (εφεξής CY) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα ή τη συναίνεση των γονέων τους ή των ασκούντων την επιμέλεια αυτών.

3.                   Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, της «COCA-COLA ΕΛΛΑΣ AE», «Coca‑Cola Services NV» και «COCA-COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.

4                   Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 18.09.2023, ώρα 18:30 μ.μ. έως και 14.11.2023, ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής «Διάρκεια»). ‘Ολες οι συμμετοχές στην Διαγωνισμό μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

5.                   Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει:

(α) Να κατεβάσει και να εισέλθει στο Coca‑Cola Application (εφεξής «CCA») [https://stories.onelink.me/2FNj].

(β) Να κάνει εγγραφή/σύνδεση στο CCA καταχωρώντας το προσωπικό του e-mail και τη χώρα διαμονής του (Ελλάδα ή Κύπρος).

(γ) Να παίξει με τα παιχνίδια στο CCA, συγκεντρώνοντας Gems.

(δ) Για να λάβει μέρος στo διαγωνισμό «instant win», θα πρέπει να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Δώρα/Win», να πατήσει επάνω στην εικόνα με τα «Δώρα στη Στιγμή» και έπειτα να πατήσει το κόκκινο κουμπί που γράφει «ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ». Η εφαρμογή θα «τραβήξει» αυτόματα Gems από το λογαριασμό του χρήστη για τη συμμετοχή. Στη συνέχεια ο χρήστης θα ενημερωθεί άμεσα από την εφαρμογή αν κέρδισε ή όχι.

(ε) Για να λάβει μέρος στις κληρώσεις, θα πρέπει να πλοηγηθεί στην κατηγορία «Δώρα/Win», να πατήσει επάνω στην κατηγορία «Κληρώσεις», να επιλέξει το δώρο που επιθυμεί και να πατήσει το κόκκινο κουμπί που γράφει «ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ». Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα «τραβήξει» όσα Gems αναγράφονται πάνω σε κάθε δώρο από το λογαριασμό του χρήστη για τη συμμετοχή. Έπειτα, ο χρήστης θα ενημερωθεί άμεσα από την εφαρμογή ότι έλαβε μέρος στην κλήρωση με επιτυχία.

6.       Δώρα – Κλήρωση

Για GR, μέσω τυχαίας επιλογής που διεξάγεται από αλγόριθμο, εντός της χρονικής Διάρκειας που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή) (708), έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει τα Δώρα που βρίσκονται στην ενότητα «Δώρα/Win» στο CCA.

Τα Δώρα στη Στιγμή είναι (300) McDonalds κωδικοί έκπτωσης (κουπόνια)  αξίας  5 ευρώ έκαστος για αγορές συγκεκρίμενων προιόντων σε συγκεκριμένα καταστήματα McDonalds, τα οποία ορίζονται στους παρόντες όρους και (408) e-food κωδικοί έκπτωσης (κουπόνια) αξίας 5 ευρώ έκαστος για παραγγελίες μέσω του https://www.e-food.gr/delivery. Στην στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή), οι νικητές θα ενημερώνονται άμεσα μέσω του CCA σχετικά με την νίκη τους..

Για GR, μέσα από ηλεκτρονικές κληρώσεις, θα κληρωθούν τα παρακάτω μεγάλα Δώρα: (9) Ρηχά Σκεύη Smeg, (7) Τηγάνια Smeg, (3) Κατσαρόλες Smeg, (6) Φρυγανιέρες Smeg, (2) Μπλέντερ Smeg, (10) Ραβδομπλέντερ Smeg, (4) Μίξερ Χειρός Smeg, (1) Coke Branded Ψυγείο Smeg, τα οποία θα κερδίσουν 42 νικητές μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετεχόντων από την Ελλάδα.

Για CY, μέσω τυχαίας επιλογής που διεξάγεται από αλγόριθμο, εντός της χρονικής Διάρκειας που έχει οριστεί, θα αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση με στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή) (381), έκαστος εκ των οποίων θα κερδίζει τα Δώρα που βρίσκονται στην ενότητα «Δώρα/Win» στο CCA. Τα Δώρα είναι (381) foody κουπόνια των 5 ευρώ για παραγγελίες στο https://www.foody.com.cy/ . Στην στιγμιαία τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή), οι νικητές θα ενημερώνονται άμεσα μέσω του CCA.

Για CY, μέσα από ηλεκτρονικές κληρώσεις, θα κληρωθούν τα παρακάτω μεγάλα Δώρα: (2) Popcorn Popper, (2) Hot Dog Συσκευές, (4) Κρεπιέρες, (5) Τηγάνια Smeg, (1) Κατσαρόλα Smeg, (3) Ραβδομπλέντερ Smeg, (1) Φρυγανιέρα Smeg, (1) Coke Branded Ψυγείο Smeg, τα οποία θα κερδίσουν 19 νικητές μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετεχόντων από την Κύπρο.

Οι κληρώσεις για τα μεγάλα δώρα διεξάγωνται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων των Διοργανωτών με τρόπο δίκαιο που δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα λάβουν προσωπικό e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησαν για την εγγραφή τους στο CCA.

Ημερομηνίες ανακοινώσεων νικητών και επιλαχόντων ηλεκτρονικών κληρώσεων για τα μεγάλα δώρα σε GR & CY:

Ανακοίνωση A νικητών: 24.10.2023 (για να απαντήσουν σε 5 ημέρες)

Ανακοίνωση 1ων επιλαχόντων: 31.10.2023 (για να απαντήσουν σε 3 ημέρες)

Ανακοίνωση 2ων επιλαχόντων: 06.11.2023 (για να απαντήσουν σε 3 ημέρες)

Ανακοίνωση B νικητών: 21.11.2023 (για να απαντήσουν σε 5 ημέρες)

Ανακοίνωση 1ων επιλαχόντων: 28.11.2023 (για να απαντήσουν σε 3 ημέρες)

Ανακοίνωση 2ων επιλαχόντων: 01.12.2023 (για να απαντήσουν σε 3 ημέρες)

Κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν τις συμμετοχές τους στο CCA, στην ενότητα «Προφίλ/Profile», «ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΟΥ/My Prizes».

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) δεν γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (ε) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της εφαρμογής «CCA» https://stories.onelink.me/2FNj, εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Οι νικητές των μεγάλων Δώρων έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν ένα επιπλέον Δώρο (extra  Δώρο) εφόσον επιλέξουν να δημοσιεύσουν μία φωτογραφία ή βίντεο (εφεξής η ‘’Δημοσίευση’’) στον προσωπικό λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εξαιρούνται Δημοσιεύσεις από κατόχους ιδιωτικών-private λογαριασμών). Οι νικητές των μεγάλων Δώρων θα δικαιούνται το extra Δώρο μόνο στην περίπτωση που η Δημοσίευση τους θεωρηθεί έγκυρη. Ως έγκυρη θεωρείται οποιαδήποτε δημοσίευση απεικονίζει το μεγάλο Δώρο που έχουν ήδη κερδίσει και παραλάβει και περιέχει αναφορά/mention στον λογαρισμό της Coca‑Cola Greece στο Instagram (@cocacolagreece).  Σε περίπτωση που η Δημοσίευση περιέχει μεταξύ άλλων προσβλητικό, ρατσιστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, ή παραπλανητικό περιεχόμενο, οι χρήστες θα αποκλείονται από τη διεκδίκηση του extra Δώρου. Εάν η Δημοσίευση θεωρηθεί έγκυρη από τον Διοργανωτή και τον πελάτη του, τότε οι νικητές θα λάβουν προσωπικό μήνυμα από τον λογαριασμό Instagram της Coca‑Cola Greece μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από 10.00 π.μ. έως 18.30 μ.μ, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν παρέχοντας τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.Εάν το περιεχόμενο της Δημοσίευσης τους δεν είναι ορατό από τους υπόλοιπους χρήστες Instagram, λόγω του ότι έχει διαγραφεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν την παροχή των στοιχείων που θα τους ζητηθούν θα αποκλείονται από τη διεκδίκηση του extra Δώρου. Επιπλέον, οι Δημοσιεύσεις που αναρτώνται μεταξύ Παρασκευής από 18.00 μ.μ και Κυριακής έως 12.00 μ.μ δεν θα λαμβάνονται υπόψην από τον Διοργανωτή και τον πελάτη του και οι χρήστες δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν το extra Δώρο. 

Ο λογαριασμός Instagram της Coca‑Cola Greece ενδέχεται να αναπαράγει τη φωτογραφία ή βίντεο του νικητή κάνοντας repost στα IG stories της, μόνο εφόσον ο χρήστης ο οποίος αποτελεί το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει ρητά την συγκατάθεση του κατά την οποία πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί, με σαφή θετική ενέργεια (απαντώντας “Ναι, είμαι σύμφωνος/η” στην ερώτηση που θα του τεθεί ‘’Είσαι σύμφωνος/η να κάνουμε repost στα IG stories μας τη δημοσίευσή σου;”). Από όλους τους χρήστες που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν κάποια Δημοσίευση, ο Διοργανωτής και ο πελάτης του επιλέγουν κατά την κρίση τους να αναδημοσιεύσουν/κάνουν repost συγκεκριμένες Δημοσιεύσεις.

Το extra Δώρο είναι ένας κωδικός έκπτωσης για Ελλάδα: efood αξίας 5 ευρώ και για Κύπρο: foody αξίας 5 ευρώ.

7.       Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρων

Για τα Δώρα στιγμιαίας τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης (Ιnstant Win/Δώρα στη Στιγμή) σε GR, οι νικητές θα ενημερώνονται άμεσα στο CCA εάν κέρδισαν ή όχι. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν εξαργυρώσουν τους κωδικούς έκπτωσης έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2023 οι κωδικοί έκπτωσης παύουν να ισχύουν και οι νικητές χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί των Δώρων.

Για να εξαργυρώσουν τους McDonalds κωδικούς έκπτωσης, οι νικητές θα πρέπει να επισκεφθούν ένα από τα παρακάτω καταστήματα McDonalds και να επιδείξουν το εκπτωτικό κουπόνι μέσα από την οθόνη του κινητού ή του tablet τους στο ταμείο του εστιατορίου ή του Drive-Thru. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω των μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής (kiosks) και μέσω της υπηρεσίας McDelivery™ (όπου αυτή παρέχεται). Το κουπόνι δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 30.11.2023 . Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού το κουπόνι ακυρώνεται. ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ EΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, ΑΛΙΜΟΣ, ΒΑΡΗ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ, ΙΛΙΟΝ, ΛΕΩΦ.ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ,ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ, ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Π.ΡΑΛΛΗ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΛΑΡΙΣΑ, ΡΟΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ONE SALONICA OUTLET MALL,WEST SALONICA),SMART PARK. Το McMenu™ θα αποτελείται από ένα από τα παρακάτω προϊόντα: Big Mac™ ή McChicken™ ή Chicken McNuggets™ (6 τεμάχια)ή Quarter Pounder™ με τυρί σε συνδυασμό με Μεσαίες Πατάτες Τηγανητές ή Πατάτες Deluxe ή Side Salad και Μεσαίο Αναψυκτικό (400ml) ή Νερό.

Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

Για τις κληρώσεις μεγάλων Δώρων σε GR & CY οι νικητές θα ενημερωθούν σχετικά με την νίκη τους και για τις οδηγίες παραλαβής των Δώρων, με προσωπικό e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησαν για την εγγραφή τους στο CCA. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του e-mail σε αυτούς ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι οι συμμετοχές τους δεν ήταν έγκυρες, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά του επί των σχετικών Δώρων. Σε περίπτωση που ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα κληρωθούν επιλαχόντες νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών.
Ο μέγιστος αριθμός κλήρωσης επιλαχόντων νικητών είναι 2 φορές.

 

Η επικοινωνία των νικητών για την παραλαβή των μεγάλων Δώρων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.[IM1]  Οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας για την παραλαβή των μεγάλων Δώρων μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνει αποδεκτή και ο νικητής θα χάσει το δικαίωμα του επί του Δώρου.

8.                   Η παράδοση Δώρου στον Νικητή τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.

9.                   Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την ειλικρινή υποβολή των στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.  Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

10.                   Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

11.               Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

12.               Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

13.               Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.

14.               Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ.,. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τους μοναδικούς κωδικούς με τρόπο διαφορετικό από τον αναφερόμενο στους παρόντες όρους, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά προβλήματα, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

15.               H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.

16.               Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς ο οποία θα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα τον Διαγωνισμό.

17.               Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Coca‑Cola Services NV ενώ εκτελούντες την επεξεργασία είναι ο Διοργανωτής και η εταιρεία CHAPTER FIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIΡΙΑ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αριθμός 128. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2109525255.

Σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και εναντίωσης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Coca‑Cola πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.coca-cola.gr/privacy-policy.

 

18.  Οι Νικητές και οι επιλαχόντες παραχωρούν στην Διοργανώτρια  και στον πελάτη της το δικαίωμα να δημοσιεύει τα πλήρη ονοματεπώνυμα τους - τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των οποίων γίνεται σύμφωνα με το 16- καθώς και τα αντίστοιχα Δώρα που έχουν κληρωθεί σε αυτούς ως ένδειξη διαφάνειας στις διαδικασίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Δηλώνεται ρητά ότι ο σκοπός της δημοσιοποίησης των ονοματεπωνύμων περιορίζεται στους λόγους αύξησης διαφάνειας και δεν γίνεται περαιτέρω χρήση για άλλους σκοπούς. Η δημοσιοποίηση των ονοματεπωνύμων των Νικητών θα πραγματοποιείται για GR εδώ και για CY εδώ.

19.               Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της The Coca‑Cola Company και της Διοργανώτριας. Αναγνωρίζεται ότι το όνομα της Coca‑Cola και οποιοδήποτε από τα άλλα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή/και συνθήματα που ενσωματώνονται στον Διαγωνισμό αποτελούν μοναδική και αποκλειστική ιδιοκτησία της Coca‑Cola Company, και ότι οι Διοργανωτές έχουν κάθε δικαίωμα, τίτλο και ενδιαφέρον σε όλα τα μέσα, σχέδια, εικόνες, απεικονίσεις, εικονογραφήσεις, γραφικά υλικά, ιδιόκτητες πληροφορίες, καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία, υλικά ή άυλα, και όλα τα νομικά προστατευόμενα στοιχεία των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των παράγωγων έργων, μεταφράσεων, προσαρμογών ή παραλλαγών αυτών, ανεξαρτήτως του μέσου, του μορφοτύπου ή της μορφής, που είναι σήμερα γνωστά ή θα αναπτυχθούν ή ανακαλυφθούν στο μέλλον, και ανεξάρτητα από το πού παράγονται, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά.

20.               Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

21.               Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.