ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤHΣ COCA-COLA ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128), (στο εξής o «Διοργανωτής») διοργανώνει Διαγωνισμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εφεξής ο Διαγωνισμός), συγκεκριμένα στη σελίδα της Coca‑Cola Greece, για λογαριασμό του πελάτη της Coca‑Cola Services NV, που εδρεύει στο Βέλγιο, Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες, (“Coca‑Cola Services”) Η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ” που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 63, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον «Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο A.E.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών) αναλαμβάνει την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας Instagram καθώς και την διεξαγωγή της κλήρωσης του Διαγωνισμού (εφεξής Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή Υπεύθυνος) για λογαριασμό του πελάτη του Coca‑Cola Services

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και έχουν λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram ενώ αποκλείονται:

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρίες με αυτόν

β. οι εργαζόμενοι στην «Coca‑Cola Hellas AE» «Coca‑Cola Services NV» και «COCA-COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ»;

γ. οι εργαζόμενοι του Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και του νόμιμου εκπροσώπου του, και

δ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών ή διαβιούντες με αυτούς με ενεργό σύμφωνο συμβίωσης.

Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο τους με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή.

3. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).

4. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει:

α) να συνδεθεί στον προσωπικό λογαριασμό Instagram και να επισκεφθεί τη σελίδα της Coca‑Cola Greece στο Instagram (https://www.instagram.com/cocacolagreece/);  

β) να κοινοποιήσει (σε ποστ ή στορυ) την φωτογραφία του με το Χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca‑Cola στο προφίλ του κάνοντας tag τον λογαριασμό μας & χρησιμοποιώντας το hashtag #ShareYourInnerSanta. Η φωτογραφία μπορεί να είναι τραβηγμένη είτε όταν το Χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca‑Cola βρίσκεται εν κινήσει, είτε σταθμευμένο στις τοποθεσίες που θα βρεθεί, είτε από το εσωτερικό του. Διευκρινίζεται ότι το προφίλ του χρήστη πρέπει να είναι δημόσιο. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις αναλυτικές στάσεις του Χριστουγεννιάτικου φορτηγού της Coca‑Cola μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link: [https://www.coca-cola.com/gr/el/offerings/christmas-2023/coca-cola-truck]

O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η ανάρτηση του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται να συμμετάσχει κάποιος χρήστης παραπάνω από μία φορές στον διαγωνισμό.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

5. Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το post/story που αναρτά έκαστος στα πλαίσια του διαγωνισμού εκχωρούνται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα ι στον Πελάτη του Διοργανωτή, οι οποίοι αποκτούν κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν στους διαδικτυακούς τόπους για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού, εφόσον δοθεί η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι τρίτων για το περιεχόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του περιεχομένου.

6. Τα δώρα είναι 3 ταξιδιωτικές δωροεπιταγές των 500€ από συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο του Διοργανωτή και αφορούν κράτηση σε ξενοδοχεία, ομαδικό ή ατομικό ταξίδι, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κράτηση αυτοκινήτου. Όλες οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν μέσω του συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πρακτορείου του Διοργανωτή. Οι δωροεπιταγές ισχύουν για εξαργύρωση μέχρι 31/12/2024. Αποκλειστικά και μόνο, η διανομή θα γίνει μέσω της Chapter 5 AE. Ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη διανομή των Δώρων.

8. Κάθε νικητής δικαιούται από 1 δωροεπιταγή.

9. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση και 3 επιλαχόντες. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό Instagram που χρησιμοποίησαν για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει στο μήνυμα εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης των νικητών παραχωρώντας τα στοιχεία που θα του ζητηθούν/ακολουθώντας τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο μήνυμα, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο περνάει σε έναν από τους επιλαχόντες που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

Οι επιλαχόντες νικητές θα ενημερωθούν από την σελίδα της Coca‑Cola Greece από τον Διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό Instagram. Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλαχόντες δεν απαντήσει στο μήνυμα που θα λάβει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο μήνυμα ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο περνάει στον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα. Σε περίπτωση που κανείς εκ των υπολοίπων επιλαχόντων δεν κατοχυρώσει το Δώρο του ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία, τότε το Δώρο παραμένει στην κατοχή του Διοργανωτή.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή  ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

10. Ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρισης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Υπεύθυνου Διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Coca‑Cola Services NV ενώ εκτελούντες  την επεξεργασία είναι ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα διατηρεί αρχείο που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς των συμμετεχόντων στο Instagram και τον αριθμό των συμμετοχών τους για την διενέργεια της κλήρωσης.

Σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και οι Εκτελούντες κατά τα ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2109525255 ή εγγράφως αποστέλνοντας email στο greece.cic@coca-cola.com.

12. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2106888000 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση greece.cic@coca-cola.com.

13. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το  Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το  Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

15. Ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

16. Ο Διοργανωτής και ο Υπεύθυνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού έχουνι το δικαίωμα να επικοινωνούν με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

17. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή, του Υπευθύνου Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και του Πελάτη.

18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και του Υπευθύνου Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

19. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.