Od kada do kada mogu sudjelovati?

Trajanje svake promocije napisano je u Pravilima promocije te možeš sudjelovati samo u tom periodu. Nije moguće unijeti kodove prije ili nakon promocije.