Schweppes pink tonic

Schweppes Pink Tonic

Svaki trenutak je prilika za prepustiti se novim iskustvima. Schweppes Pink Tonic... 

Drugačiji stil poznatog karaktera. Okusi razliku.

Pink Tonic