Uvjeti pružanja usluga društva Coca‑Cola

Datum stupanja na snagu: kolvoza 3 2023

Dobro došli, ovo su Uvjeti pružanja usluga društva Coca‑Cola („Uvjeti”).

POZORNO PROČITAJTE JER OVI UVJETI ČINE PRAVNI SPORAZUM IZMEĐU DRUŠTVA COCA-COLA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA (ZAJEDNO COCA-COLA ILI MI) I VAS.

OVI UVJETI UTJEČU NA NAČIN RJEŠAVANJA VAŠIH SPOROVA S DRUŠTVOM COCA-COLA

1. UVOD

Ovim Uvjetima utvrđuju se uvjeti i odredbe koji se primjenjuju na pristup web-mjestima, mobilnim aplikacijama (Aplikacije), malim programima (widgeti) društva Coca‑Cola te na njihovu upotrebu. Uvjeti i odredbe primjenjuju se i na sve ostale mrežne i izvanmrežne usluge koje pruža društvo Coca‑Cola (zajedno: Usluge). Pružatelj Usluga jest The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ovi Uvjeti primjenjuju se neovisno o tome jeste li vi registrirani korisnik ili samo pregledavate web.

VAŠA UPOTREBA USLUGA I PRISTUP USLUGAMA UVJETOVANI SU VAŠOM USKLAĐENOŠĆU S OVIM UVJETIMA TE NJIHOVIM PRIHVAĆANJEM. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima, nemojte upotrebljavati Usluge.

Također pročitajte i Politiku privatnosti potrošača društva Coca‑Cola (ili bilo koju drugu dostupnu politiku privatnosti ili obavijest o zaštiti privatnosti) kako biste saznali kako društvo Coca‑Cola upotrebljava osobne podatke koje prikupljamo od korisnika ili o korisnicima.

2. KADA SE PRIMJENJUJU OVI UVJETI?

Ovi Uvjeti primjenjuju se za nove korisnike od prethodno navedenog Datuma stupanja na snagu. Na sve koji Usluge upotrebljavaju prije prethodno navedenog Datuma stupanja na snagu primjenjuju se prethodne verzije Uvjeta do desetog (10) dana nakon Datuma stupanja na snagu. 

KAD OTVORITE RAČUN, PRISTUPATE USLUGAMA I UPOTREBLJAVATE IH ILI KAD GOD PRISTANETE NA NJIH, IZJAVLJUJETE DRUŠTVU COCA-COLA DA ZADOVOLJAVATE UVJETE ZA UPOTREBU USLUGA I DA STE SUGLASNI DA VAS OVI UVJETI OBVEZUJU. 

Da biste upotrebljavali naše Usluge, morate biti zakonski punoljetni u svojem prebivalištu te zakonski sposobni sklapati obvezujući ugovor s društvom Coca‑Cola. 

Ako još niste punoljetni u svojem prebivalištu ili ako niste zakonski sposobni sklapati obvezujući ugovor, vaš roditelj ili zakonski skrbnik mora prihvatiti ove Uvjete prije nego što možete upotrebljavati Usluge. Prije nego što počnete upotrebljavati Usluge, zamolite svojeg roditelja ili zakonskog skrbnika da vam objasne ove Uvjete.

RODITELJI I ZAKONSKI SKRBNICI: Ako ove Uvjete prihvaćate uime maloljetne osobe, izjavljujete društvu Coca‑Cola da ste roditelj ili zakonski skrbnik djeteta; potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete i da pristajete na Politiku privatnosti potrošača društva Coca‑Cola (ili na drugu politiku privatnosti ili obavijest o zaštiti privatnosti koja vam je stavljena na raspolaganje) uime svojeg djeteta te izjavljujete da prihvaćate svu odgovornost za djetetovu upotrebu Usluga i usklađenost s ovim Uvjetima.

Ako ne zadovoljavate uvjete za upotrebu Usluga ili ako ne pristanete na ove Uvjete, niste ovlašteni upotrebljavati Usluge.

3. GDJE SE PRIMJENJUJU OVI UVJETI? 

Ovi Uvjeti primjenjuju se na Usluge u kojima su objavljene poveznice na ove Uvjete ili su objavljeni sami uvjeti, ili na Usluge na koje se povezuju ovi Uvjeti ili na kojima se oni objavljuju.

Drugačiji uvjeti i odredbe primjenjuju se na internetske usluge za zaposlenike, kandidate za posao i poslovne korisnike i partnere društva Coca‑Cola te na dijelove korporativnih internetskih stranica društva Coca‑Cola. Drugačiji uvjeti primjenjuju se i na usluge trećih strana koje su povezane s Uslugama ili koje se odnose na Usluge (npr. WhatsApp). Pogledajte odjeljak 12. u nastavku.

Dodatni uvjeti mogu se primjenjivati na određene značajke Usluga kao što su Aplikacije, promocije, uvjeti prodaje ili upotreba usluga razmjene tekstnih poruka („Dodatni uvjeti”). Svi Dodatni uvjeti dio su ovih Uvjeta (i u njih su upućivanjem uključeni). Kada ih dobijete na uvid, morate pristati na te Dodatne uvjete prije upotrebljavanja značajki Usluga na koje se odnose. Ovi Uvjeti i Dodatni uvjeti primjenjuju se ravnopravno, osim ako neki dio Dodatnih uvjeta nije neopozivo nedosljedan ovim Uvjetima. U tom slučaju mjerodavni su Dodatni uvjeti, ali samo u mjeri u kojoj postoji nedosljednost. 

Usluge razmjene tekstualnih poruka

Neke Usluge nude usluge razmjene tekstnih (SMS ili MMS) poruka. Nakon što odlučite primati tekstne poruke od nas, učestalost tekstnih poruka koje vam šaljemo ovisi o vašim transakcijama s nama. Iz usluga razmjene tekstnih poruka možete izaći slanjem riječi STOP na određeni mobilni broj povezan s Uslugama. SLANJE PORUKA I PODATAKA MOŽE BITI PODLOŽNO NAPLATI. Sve troškove naplaćuje vaš pružatelj bežičnih usluga kojemu i plaćate sve usluge. Obratite se svojem pružatelju bežičnih usluga i zatražite cjenovne pakete i pojedinosti o cijenama. Usluge razmjene tekstnih poruka pružaju se „u viđenom stanju” i možda neće biti dostupne na svim područjima u svakom trenutku.

PRISTAJANJEM NA PRIMANJE TEKSTNIH PORUKA POTVRĐUJETE DA RAZUMIJETE DA DRUŠTVO COCA-COLA UPOTREBLJAVA AUTOMATSKI SUSTAV POZIVANJA DA VAM DOSTAVI TESTNE PORUKE TE POTVRĐUJETE DA SE S TIME SUGLASNI. TAKOĐER POTVRĐUJETE DA VAŠA PRIVOLA ZA PRIMANJE TEKSTNIH PORUKA NIJE POTREBNA KAO UVJET ZA KUPNJU ROBE ILI USLUGA.

4. HOĆE LI DRUŠTVO COCA-COLA MIJENJATI OVE USLUGE?

Društvo Coca‑Cola kontinuirano radi na unaprjeđenju Usluga. Društvo Coca‑Cola može uvesti nove značajke i funkcionalnost koji poboljšavaju Usluge i koji prethodno nisu bili dijelom Usluga („Nove značajke”). Društvo Coca‑Cola također može povremeno uvesti ažuriranja, ispravke pogrešaka te druge promjene Usluga kako bi poboljšalo funkcionalnost korisničkog iskustva („Ažuriranja”). Društvo Coca‑Cola zadržava pravo dodavanja ili nedodavanja Novih značajki ili pravo na uvođenje ili neuvođenje Ažuriranja. Ako Nove značajke podrazumijevaju plaćanje naknada, društvo Coca‑Cola omogućit će vam da odaberete želite li upotrebljavati Nove značajke. Ako društvo Coca‑Cola uvede Ažuriranja, suglasni ste i ovlašćujete društvo Coca‑Cola da provede Ažuriranja, a da vas pritom može, ali i ne mora obavijestiti o tome.

Društvo Coca‑Cola može neku Novu značajku staviti na raspolaganje samo vama kako biste je isprobali prije nego što značajka postane općenito dostupna javnosti. Kada su vam dostupne Nove značajke kako biste ih isprobali prije nego što im drugi mogu pristupiti, te Nove značajke nazivaju se „Probne usluge”. S obzirom na vaša prava pristupa Probnim uslugama, suglasni ste pružiti povratne informacije o Probnim uslugama u mjeri u kojoj to društvo Coca‑Cola razumno zatraži. Društvo Coca‑Cola zadržava pravo izmijeniti Probne usluge bez slanja obavijesti dok se Probne usluge ne budu smatrale dijelom Usluga te zadržava pravo odlučiti uključiti Probne usluge u Usluge.

NE UZIMAJUĆI U OBZIR OSTALE ODJELJKE OVIH UVJETA O NAŠOJ ODGOVORNOSTI PREMA VAMA, PROBNE USLUGE PRUŽAJU SE U „VIĐENOM STANJU”, BEZ IKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, A STRANKE DRUŠTVA COCA-COLA (DEFINIRANE U ODJELJKU 13.) NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ VAŠE ODLUKE O UPOTREBI PROBNIH USLUGA. AKO SE BILO KOJE IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI U POGLEDU PROBNIH USLUGA NE MOŽE PROVODITI U OKVIRU NADLEŽNOG ZAKONA, CJELOKUPNA ODGOVORNOST STRANAKA DRUŠTVA COCA-COLA U POGLEDU PROBNIH USLUGA ODNOSI SE NA ŠTETU KOJU STE IZRAVNO PRETRPJELI DO VISINE IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA PROBNE USLUGE. 

Nijedan dio ovog odjeljka 4. ne ograničava pravo društva Coca‑Cola da u bilo kojem trenutku ograniči pristup određenim dijelovima Usluga ili da prestane pružati Usluge ili bilo koji sadržaj koji pružamo u okviru Usluga, a da vas pritom ne obavijesti i ne snosi odgovornost prema vama. Radimo najbolje što znamo kako bismo osigurali da su Usluge u svakom trenutku potpuno funkcionalne, ali društvo Coca‑Cola ne snosi odgovornost prema vama ako Usluga iz bilo kojeg razloga nije dostupna.

5. HOĆE LI DRUŠTVO COCA-COLA MIJENJATI OVE UVJETE?

Datum stupanja na snagu ovih Uvjeta naveden je na vrhu ove internetske stranice. 

Društvo Coca‑Cola možda će morati izmijeniti ove Uvjete kako bi odražavali Ažuriranja, Nove značajke ili promjene mjerodavnog zakona. Ako društvo Coca‑Cola u ove Uvjete unese znatne izmjene koje smanjuju zakonska prava, objavit ćemo obavijesti u Uslugama te ćemo korisnike obavijestiti slanjem poruke e-pošte na e-adrese navedene na njihovim računima najmanje trideset (30) dana prije uvođenja izmjena. Ako se ne slažete s izmijenjenim Uvjetima, morate otkazati svoj račun i prestati upotrebljavati Usluge prije kraja otkaznog roka. Kontinuirana upotreba Usluga nakon isteka otkaznog roka navedenog u obavijesti smatra se prihvaćanjem izmijenjenih Uvjeta.

Nećemo bez obavijesti uvoditi promjene koje značajno i retroaktivno smanjuju vaša zakonska prava osim ako to nismo dužni po zakonu ili kako bismo zaštitili prava drugih korisnika Usluga. 

Izmijenjeni Uvjeti zamjenjuju sve prethodne verzije naših sporazuma, obavijesti ili izjava o ovim Uvjetima.

6. JE LI RAČUN POTREBAN?

Ne trebate otvarati račun da biste pregledavali javna web-mjesta društva Coca‑Cola, ali vam račun može trebati kako biste u potpunosti iskoristili Usluge, npr. kako biste dobili pristup ponudama i ostalim promocijama ili da biste upotrebljavali dijelove Usluga koji su „samo za članove”. 

Da biste izradili račun, morat ćete navesti barem adresu e-pošte. Društvo Coca‑Cola također može po potrebi tražiti da navedete datum rođenja i mjesto prebivališta kako bi potvrdilo da ste zakonski sposobni sklopiti obvezujući sporazum s društvom Coca‑Cola ili može zahtijevati da u vaše ime ove Uvjete prihvate vaši roditelji ili zakonski skrbnici. 

Društvo Coca‑Cola od vas također može tražiti da navedete dodatne informacije kao što su vaše ime, telefonski broj, preferencije, mišljenja i ostale pojedinosti o vama koje odlučite podijeliti tijekom procesa otvaranja računa. Da biste saznali više o tome kako obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo od vas pri otvaranju računa, pročitajte Politiku privatnosti potrošača društva Coca‑Cola (ili bilo koju drugu politiku privatnosti ili obavijest o zaštiti privatnosti potrošača koje ste prihvatili tijekom otvaranja računa).

Kao što je navedeno u Pravilima odgovornog marketinga društva Coca‑Cola, ne oglašavamo se izravno djeci mlađoj od 13 godina (ili mlađoj od minimalne dobi koju propisuju zakoni u vašoj zemlji). Stoga naše Usluge nisu usmjerene djeci mlađoj od 13 godina (ili mlađoj od minimalne dobi koju propisuju zakoni u vašoj zemlji).  

Pristajete na to da nećete otvarati račun ni za koga osim za sebe, da nećete otvarati račun s namjerom da se lažno predstavljate kao druga osoba te pristajete na to da nećete falsificirati nijedan element procesa provjere prihvatljivosti društva Coca‑Cola. Društvo Coca‑Cola zadržava pravo uskraćivanja registracije ili otkazivanja ili suspendiranja računa u bilo kojem trenutku ako se otkrije kršenje ovih Uvjeta ili ako se posumnja na takvo kršenje. Ako smo vam prethodno suspendirali ili prekinuli upotrebu Usluga, ne možete otvoriti račun. 

Obećajete da su sve informacije koje dostavite društvu Coca‑Cola točne, ispravne i potpune te ste suglasni da ćete ih takvima održavati cijelo vrijeme.

Ako se pri otvaranju računa od vas zatraži odabir lozinke, odaberite osobnu lozinku. Suglasni ste da s drugim osobama nećete dijeliti svoju lozinku, druge sigurnosne informacije ili pristup Uslugama. Budite posebno oprezni kad svojem računu pristupate s javnog ili dijeljenog računala, ili kad dijelite svoj uređaj kako drugi ne bi mogli vidjeti ili snimiti vašu lozinku ili druge osobne podatke. Odgovarate za sve aktivnosti koje se odviju pod vašom lozinkom.

Suglasni ste da ćete nas odmah obavijestiti na https://www.coca-colacompany.com/contact-us ako uočite ili posumnjate na neovlašteni pristup vašoj lozinci, računu ili kakvu drugu povredu sigurnosti. 

7. NAPLAĆUJE LI DRUŠTVO COCA-COLA USLUGE?

Općenito, Usluge su besplatne. Ako je potrebno platiti za određene značajke Usluga, društvo Coca‑Cola omogućit će vam da birate hoćete li upotrebljavati značajke koje se plaćaju.

Određene Usluge omogućuju kupnju proizvoda društva Coca‑Cola. Kupnje podliježu zasebnim uvjetima prodaje koje ćete dobiti pri kupnji. Pozorno ih pročitajte. 

Snosite isključivu odgovornost za sva terećenja, naknade i ostale troškove povezane s upotrebom Usluga, uključujući opremu i internetsku vezu ili uslugu mobilnog telefona, koje su potrebne za pristup Uslugama i upotrebu Usluga. Ako Uslugama pristupate i upotrebljavate ih na svom mobilnom uređaju, suglasni ste da snosite isključivu odgovornost za sve troškove koji nastanu vašem pružatelju mobilne usluge.

8. TKO POSJEDUJE USLUGE?

Kad je riječ o odnosu između društva Coca‑Cola i vas, društvo Coca‑Cola i njezini davatelji licencija treće strane ostat će jedini i isključivi vlasnici svih prava, vlasništva i interesa u Uslugama i na Usluge, uključujući sav sadržaj dostupan preko Usluga te njegov dizajn, izbor i uređenje i sva sadržana prava intelektualnog vlasništva (Sadržaj usluga). Drugim riječima, društvo Coca‑Cola posjeduje Usluge i posjeduje ili ima licenciju za Sadržaj usluga, a vi posjedujete svoj cjelokupan Korisnički sadržaj, kako je opisano u nastavku. 

Sadržaj usluga uključuje naziv Coca‑Cola i sve povezane nazive, logotipove, nazive proizvoda i usluga, dizajne i slogane (Oznake društva Coca‑Cola). Oznake društva Coca‑Cola ne smijete upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja društva Coca‑Cola. Sva ostala imena, logotipovi, nazivi proizvoda i usluga, dizajni, slogani, reklamni slogani i potpisi autora društva Coca‑Cola ili trećih strana koji se pojavljuju na Usluzi ili u Uslugama žigovi su svojih pojedinačnih vlasnika. 

Nemate nikakvih prava, licencija ili ovlasti u pogledu Sadržaja usluga, osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima. Usluge su zaštićene međunarodnim pravima o autorskim pravima, žigovima, patentima, poslovnoj tajni i drugim primjenjivim zakonima o intelektualnom vlasništvu ili vlasničkim pravima. Kako bi bilo jasno, suglasni ste da nećete (i da nijednoj trećoj strani nećete dopustiti): 
 

 • uklanjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, pravima na žig ili ostalim vlasničkim pravima koje su sadržane u Uslugama.
 • izraditi i/ili objaviti vlastitu bazu podataka koja sadržava dijelove Usluga bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja društva Coca‑Cola.
 • reproducirati, distribuirati, izmjenjivati, izvoditi nova djela, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovno objavljivati, preuzimati, pohranjivati ili prenositi bilo koji dio Sadržaja usluga, osim kako je izričito odobreno u ovim Uvjetima.
 • upotrebljavati nikakvu robotsku, spider, aplikaciju za pretraživanje/dohvaćanje ili kakav drugi automatizirani uređaj, proces ili sredstvo za pristupanje, dohvaćanje, izvlačenje ili indeksiranje bilo kojeg dijela Usluga.
 • ni u kojem trenutku na bilo koji drugi način prekršiti ili povrijediti vlasnička prava društva Coca‑Cola ili njezinih davatelja licencija treće strane na Sadržaj usluga.

Posjedujete svoj Korisnički sadržaj, ali društvu Coca‑Cola dajete pravo na njegovu upotrebu.

Usluge mogu sadržavati forume i druge interaktivne značajke koje vama i drugim korisnicima omogućuju da objavljujete, šaljete, prikazujete ili prenosite sadržaj ili materijale (pod zajedničkim nazivom: Korisnički sadržaj). Posjedujete Korisnički sadržaj koji vi kreirate, osim ako u uvjetima i odredbama koji se odnose na vaše podnošenje Korisničkog sadržaja nije drugačije navedeno.

Razumijete i potvrđujete da ste odgovorni za svoj Korisnički sadržaj, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, točnost i prikladnost.

Neovisno o tome šaljete li Korisnički sadržaj preko Usluga ili stranica društva Coca‑Cola na društvenim mrežama, društvu Coca‑Cola (uključujući naše dobavljače koji nam pomažu u upravljanju Uslugama i sve naše nasljednike i sljednike) dodjeljujete neograničeno, trajno, svjetsko, neisključivo, u potpunosti plaćeno pravo i licenciju bez tantijema (i pravo na podlicenciranje na više razina) na korištenje, hostiranje, pohranu, reprodukciju, modificiranje, javno prikazivanje, izvođenje, prevođenje, distribuciju i drugo otkrivanje trećim stranama vašeg Korisničkog sadržaja u cijelosti ili djelomično, za bilo koju svrhu i u bilo kojem mediju koji je sada poznat ili će se kasnije razviti te u mjeri dopuštenoj zakonom (Licencija za korisnički sadržaj). Licencijom za korisnički sadržaj, koju u ovim Uvjetima dodjeljujete društvu Coca‑Cola, ne prenose se nikakva moralna prava. Ako društvu Coca‑Cola ne želite dodijeliti Licenciju za korisnički sadržaj, nemojte slati Korisnički sadržaj.

Kad dostavite Korisnički sadržaj, društvu Coca‑Cola izjavljujete i jamčite sljedeće:
 

 • Posjedujete sva prava na svoj Korisnički sadržaj i upravljate njima te imate pravo dodjeljivati prava i licenciju koje ste prethodno u ovim Uvjetima dodijelili društvu Coca‑Cola.
 • Vaš Korisnički sadržaj ne krši prava bilo koje druge osobe ili subjekta, npr. prava na privatnost i javnost te prava intelektualnog vlasništva.
 • Vaš Korisnički sadržaj istinit je i točan. 
 • Vaš cjelokupan Korisnički sadržaj usklađen je s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima, pravilima i propisima.

Vaš Korisnički sadržaj mora biti usklađen sa sljedećim pravilima:
 

 • Korisnički sadržaj ne smije sadržavati nikakav materijal koji je klevetnički, opscen, nepristojan, uvredljiv, pogrdan, uznemirujući, nasilan, pun mržnje, huškački ili na bilo koji drugi način nepoželjan.
 • Korisnički sadržaj ne smije promicati seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje ili diskriminaciju na temelju rase, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili dobi.
 • Korisnički sadržaj ne smije obmanjivati niti imati namjeru obmanjivanja bilo koje osobe.
 • Korisnički sadržaj ne smije promicati nikakvu nezakonitu aktivnost ili zagovarati i promicati nezakonit čin ili pomagati u njegovoj provedbi.
 • Korisnički sadržaj ne smije lažno predstavljati vaš identitet ili povezanost s bilo kojom osobom ili organizacijom te ne smije ostavljati dojam da društvo Coca‑Cola ili bilo koja druga osoba ili entitet podržava vaš Korisnički sadržaj ako to nije slučaj.

Ako smatrate da vaš Korisnički sadržaj krši ove Uvjete, o tome nas obavijestite na https://www.coca-colacompany.com/contact-us navodeći opis konkretnog Korisničkog sadržaja i njegovu lokaciju u Uslugama ili prisutnost na društvenim mrežama društva Coca‑Cola. U zakonski dopuštenoj mjeri pristajete nadoknaditi štetu društvu Coca‑Cola za sve reklamacije koje protiv društva Coca‑Cola uloži treća strana, a koje proizlaze iz vašeg Korisničkog sadržaja ili su s njim povezane.

Uz Korisnički sadržaj s vremena na vrijeme društvu Coca‑Cola po želji možete dostaviti ideje, prijedloge ili ostale povratne informacije o Uslugama (Povratne informacije). Da biste poslali ideju, posjetite naše web-mjesto na adresi https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea i pročitajte tamo navedene informacije. Vaše Povratne informacije vaše su vlasništvo, ali dajući ih društvu Coca‑Cola, slažete se i ovim putem društvu Coca‑Cola dajete u cijelosti plaćeno, trajno, neopozivo, svjetsko, neekskluzivno i pravo i licencu bez tantijema i koji se mogu u cijelosti podlicencirati na korištenje, reprodukciju, izvođenje, prikazivanje, distribuiranje, prilagođavanje, modificiranje i ponovno formatiranje svih vaših Povratnih informacija, na stvaranje izvedenih radova na temelju svih vaših Povratnih informacija te na njihovo iskorištavanje na bilo koji drugi način. Također potvrđujete i slažete se da društvo Coca‑Cola može upotrebljavati Povratne informacije u Uslugama sve dok vi niste izravno identificirani bez vašeg prethodnog pisanog dopuštenja. Sve vaše Povratne informacije smatraju se nepovjerljivima i nezaštićenim vlasničkim pravom.

9. KOJE SU DOPUŠTENE UPOTREBE USLUGA?

Pod uvjetom da prihvatite ove Uvjete, društvo Coca‑Cola dodjeljuje vam isključivo za vašu nekomercijalnu upotrebu osobno, ograničeno, neisključivo, neprenosivo, opozivo i ograničeno pravo pristupa i korištenja Usluga te preuzimanja jednog (1) primjerka svake Aplikacije.

Usluge morate upotrebljavati samo u zakonite, osobne i nekomercijalne svrhe, a ne ni za kakvu prijevarnu svrhu ili u vezi s bilo kakvom nezakonitom aktivnosti. Ne ograničavajući prethodno navedeno, ne smijete i suglasni ste da nećete pokušavati, poticati ili bilo kojoj trećoj strani dopustiti:
 

 • stjecanje (ili pokušaj stjecanja) neovlaštenog pristupa Uslugama ili računalnim sustavima ili mrežama društva Coca‑Cola hakiranjem, rudarenjem lozinke ili drugim sredstvima, ili narušavanje sigurnosti bilo koje računalne ili sigurnosne mreže.
 • upotrebu Usluga ni na koji način za koji znate ili biste trebali znati da može oštetiti, onesposobiti, preopteretiti ili oslabiti poslužitelje ili mreže društva Coca‑Cola.
 • diskriminiranje, uznemiravanje, prijetnje, obmanjivanje, sramoćenje, povređivanje, dosađivanje, izazivanje neugodnosti ili tjeskobe drugima ili bilo kakvo drugo uplitanje (ili pokušaj uplitanja) u upotrebu i uživanje bilo koje druge strane u Uslugama.
 • upotrebu Usluga uime bilo koje druge osobe, osim vas samih.
 • kopiranje, izmjenu, prilagođavanje, prevođenje, obrnuti inženjering, dekodiranje ili bilo koji drugi pokušaj izvođenja ili stjecanja pristupa bilo kojem dijelu Usluga.
 • uklanjanje bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, pravima na žig ili ostalim vlasničkim pravima koje su sadržane u Uslugama ili kršenje ili povredu prava intelektualnog vlasništva na bilo koji drugi način.
 • upotrebu bilo kakve robotske, spider, aplikacije za pretraživanje/dohvaćanje ili kakvog drugog automatiziranog uređaja, procesa ili sredstva za pristupanje, dohvaćanje, izvlačenje ili indeksiranje bilo kojeg dijela Usluga. 
 • iznajmljivanje, unajmljivanje, posuđivanje, prodavanje, podlicenciranje, distribuiranje, objavljivanje, prijenos ili na drugi način stavljanje na raspolaganje Usluga ili bilo koje značajke ili funkcije Usluga bilo kojoj trećoj strani iz bilo kojeg razloga.
 • ponovno formatiranje ili uokviravanje bilo kojeg dijela web-stranica koje su dio Usluga, uključujući s namjerom ponovne prodaje ili distribucije proizvoda. 
 • upotrebu Usluga za slanje bilo kakvog neodobrenog ili neželjenog komercijalnog ili promotivnog sadržaja. 

Društvo Coca‑Cola zadržava pravo praćenja i evidentirana aktivnosti na Uslugama u najvećoj mjeri koju dopušta mjerodavno pravo i u skladu s Politikom privatnosti društva Coca‑Cola (ili bilo kojom drugom politikom privatnosti ili obavijesti o zaštiti privatnosti koju ste dobili). 

Društvo Coca‑Cola ima diskrecijsko pravo ukinuti vam pristup Uslugama (uz sve ostale dostupne pravne lijekove) bez obavijesti ako društvo Coca‑Cola ima razumne osnove smatrati da upotrebljavajući Usluge kršite ove Uvjete.

10. PRIMJENJUJU LI SE NEKI UVJETI KONKRETNO NA UPOTREBU APLIKACIJA?

Osim kako je izričito navedeno u ovom odjeljku 10, ovi Uvjeti primjenjuju se na vaše preuzimanje i korištenje naših Aplikacija. 

Za razliku od web-mjesta, mobilna aplikacija je softver koji je preuzet i instaliran na vaš mobilni uređaj. Iako ste ih preuzeli na svoj mobilni uređaj, Aplikacije su licencirane, a ne prodaju vam se. Ne stječete nikakav vlasnički udio u Aplikacijama kao ni bilo kakvo drugo pravo, osim prava na upotrebu Aplikacija u skladu s ovim Uvjetima. 

Na mobilni uređaj koji posjedujete ili koji kontrolirate možete preuzeti jedan primjerak Aplikacije isključivo za vlastitu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Da bi vam pružale određene funkcije određene Aplikacije moraju pristupiti različitim funkcijama i podacima na vašem mobilnom uređaju. Više informacija o tome kako Aplikacije upotrebljavaju osobne podatke pročitajte u Politici privatnosti društva Coca‑Cola (ili u drugoj politici privatnosti ili obavijesti o zaštiti privatnosti koja vam je dostupna nakon preuzimanja Aplikacije).

Aplikacije i ostale Usluge možda neće imati potpuno isti sadržaj.

Povremeno možemo razviti i osigurati Ažuriranja (kako je to definirano u odjeljku 4) Aplikacije. Na temelju postavki vašeg mobilnog uređaja, kada je vaš mobilni uređaj povezan na internet, Aplikacija će automatski preuzeti i instalirati sva dostupna Ažuriranja ili možete primiti obavijest o dostupnim Ažuriranjima, ili se od vas može zatražiti da preuzmete i instalirate dostupna Ažuriranja. Suglasni ste s preuzimanjem i instaliranjem svih Ažuriranja te razumijete da Aplikacija možda neće ispravno raditi ako je ne ažurirate i suglasni ste s time. Sva Ažuriranja Aplikacije smatraju se dijelom Aplikacije, a Usluge podliježu ovim Uvjetima.

Društvo Coca‑Cola pridržava i zadržava cjelovito pravo, vlasništvo i interes u Aplikacijama i na Aplikacije, uključujući Oznake društva Coca‑Cola (definirane u odjeljku 8) te, između društva Coca‑Cola i vas, sva druga autorska prava, žigove i druga prava intelektualnog vlasništva na njih ili u vezi s njima, osim ako su vam izričito dodijeljena ovim Uvjetima.

Kad preuzmete bilo koju Aplikaciju iz Appleova App Storea ili iz Google Playa (pojedinačno: Platforma za aplikacije), prihvaćate sljedeće i suglasni ste sa sljedećim:
 

 • U odnosu između društva Coca‑Cola i Platforme za aplikacije, društvo Coca‑Cola ima isključivu odgovornost za Aplikacije.
 • Platforma za aplikacije nema obvezu pružanja usluga održavanja i podrške u pogledu Aplikacije.
 • Ako naša Aplikacija nije u skladu s bilo kojim primjenjivim jamstvom: (i) možete o tome obavijestiti Platformu za aplikacije i Platforma za aplikacije može vam refundirati kupovnu cijenu Aplikacije (ako postoji), (ii) u najvećoj mjeri u kojoj to dopušta mjerodavan zakon Platforma za aplikacije neće imati nikakvu obvezu u pogledu jamstva za Aplikacije, i (iii) za ostale reklamacije, gubitke, obveze, štete, troškove ili izdatke koji se mogu pripisati bilo kakvom nepridržavanju nekog jamstva u odnosu između društva Coca‑Cola i Platforme za aplikacije odgovorno je društvo Coca‑Cola.
 • Platforma za aplikacije nije odgovorna za rješavanje reklamacija koje imate u vezi s Aplikacijama ili sa svojom posjedovanjem i upotrebom Aplikacija.
 • Ako treća strana tvrdi da Aplikacija krši prava intelektualnog vlasništva neke druge strane u odnosu između Platforme za aplikacije i društva Coca‑Cola, društvo Coca‑Cola odgovorno je za istragu, obranu, rješavanje spora i povlačenje svake takve tužbe za narušavanje prava intelektualnog vlasništva.
 • Platforma za aplikacije i njezine podružnice korisnici su treće strane važećih uvjeta upotrebe jer se odnose na vašu licenciju za upotrebu Aplikacije. Nakon što prihvatite uvjete i odredbe naših Uvjeta upotrebe, Platforma za aplikacije imat će pravo (i smatrat će se da je prihvatila to pravo) provedbe uvjeta upotrebe povezanih s vašom licencijom ili Aplikacijom u odnosu na vas kao korisnika treće strane tih uvjeta.
 • Kada upotrebljavate Aplikaciju morate se pridržavati i svih uvjeta treće strane koji se primjenjuju na Platformi za aplikacije.

Da biste saznali više o konkretnim podacima koje prikuplja neka Aplikacija, provjerite postavke svojeg mobilnog uređaja ili pročitajte objave na Platformi za aplikacije s koje ste preuzeli Aplikaciju. Da biste zaustavili prikupljanje svih podataka preko Aplikacije, deinstalirajte Aplikaciju.

Ovime izjavljujete i jamčite sljedeće: (i) ne nalazite se u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a proglasila zemljom koja „podržava teroriste” te (ii) niste navedeni ni na kojem popisu zabranjenih ili ograničenih stranaka koji je sastavila vlada SAD-a.

11. KADA OVI UVJETI STUPAJU NA SNAGU? KADA PRESTAJU VAŽITI?

Ovi Uvjeti stupaju na snagu kad ih prihvatite u sklopu otvaranja računa, preuzmete Aplikaciju ili upotrebljavate bilo koju Uslugu s kojom su ovi Uvjeti povezani (što podliježe iznimci iz odjeljka 2). Ovi Uvjeti važe sve dok ih ne raskinete vi ili društvo Coca‑Cola.

Usluge možete prestati upotrebljavati bilo kada i iz bilo kojeg razloga. Ako želite obrisati svoj račun, obratite se društvu Coca‑Cola s pomoću kontaktnih informacija navedenih u odjeljku 15 i/ili deinstalirajte neke ili sve Aplikacije. 

Ako želite ispraviti ili obrisati osobne podatke povezane sa svojim računom, pogledajte odjeljak „Vaši odabiri” Politike privatnosti potrošača društva Coca‑Cola (ili druge politike privatnosti ili obavijesti o zaštiti privatnosti koja vam je dostavljena ili stavljena na raspolaganje).

Društvo Coca‑Cola može ukinuti vaš račun trenutačno i automatski, bez ikakve obavijesti, ako prekršite bilo koji zakon koji se primjenjuje na upotrebu Usluga. Društvo Coca‑Cola zadržava pravo ukidanja računa i pristupa Uslugama uz slanje obavijesti ili bez slanja obavijesti ako društvo Coca‑Cola ima opravdane osnove smatrati da korisnik pristupa Uslugama ili upotrebljava Usluge na način na koji krši ove Uvjete.

Društvo Coca‑Cola može suspendirati vaš pristup Uslugama, otkazati vaš račun ili ukinuti ove Uvjete u bilo kojem trenutku i bez slanja obavijesti ako uočimo povredu ili posumnjamo na povredu, ili ako društvo Coca‑Cola prestane nuditi Usluge ili podržavati bilo koje Usluge, što društvo Coca‑Cola može učiniti po vlastitom nahođenju.

Pokušat ćemo vas unaprijed obavijestiti prije nego što ukinemo vaš pristup Uslugama kako biste mogli preuzeti važne korisničke informacije (u mjeri u kojoj to dozvoljavaju zakon i ovi Uvjeti), no možda to ne učinimo ako utvrdimo da bi to bilo nepraktično, nezakonito, da ne bi bilo u interesu nečije sigurnosti ili da bi na drugi način štetilo pravima ili imovini društva Coca‑Cola.

Po ukidanju ovih Uvjeta prestaju važiti i prava koja je dodijelilo društvo Coca‑Cola te morate u potpunosti prestati upotrebljavati Usluge i s mobilnog uređaja morate obrisati sve primjerke Aplikacija.

Sve odredbe ovih Uvjeta koji po svojoj prirodi trebaju ostati na snazi nakon ukidanja Uvjeta ostaju na snazi nakon njihova ukidanja. Na primjer, nakon ukidanja uvjeta na snazi će ostati sve sljedeće odredbe: sva ograničenja naše odgovornosti, uvjeti koji se odnose na prava vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva, sve obveze koje nam morate podmiriti i uvjeti u pogledu sporova između nas. Ukidanje ne ograničava i neće ograničiti nijedno pravo te pravne ili nepristrane lijekove na koje imate pravo društvo Coca‑Cola ili vi.

12. TKO JE ODGOVORAN ZA POVEZANE USLUGE?

Usluge sadržavaju poveznice na druga web-mjesta i resurse koje pružaju treće strane (uključujući naše partnere među marketinškim agencijama i platformama društvenih mreža), servise trećih strana za slanje poruka (npr. WhatsApp) i na oglase (zajedno: Povezane usluge). Društvo Coca‑Cola ne smije kontrolirati i ne kontrolira Povezane usluge, čak ni kada vam neke Povezane usluge dopuštaju da u njih izvezete svoje informacije, poput značajki „Sviđa mi se” i „Dijeli” na društvenim mrežama. Svakako pozorno pročitajte pravila o zaštiti privatnosti i ostale uvjete upotrebe za sve Povezane usluge. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj Povezanoj usluzi to u potpunosti činite na vlastiti rizik te u skladu s uvjetima i odredbama koji se primjenjuju na Povezane usluge, a ne s ovim Uvjetima.

Usluge mogu uključivati softver treće strane koji se općenito nudi besplatno, uz licencu otvorenog koda ili slične licence (Softver treće strane). Iako Usluge koje vam se nude podliježu ovim Uvjetima, Softver treće strane uključen u Usluge može podlijegati i drugim licencijama ili uvjetima upotrebe koje ćete dobiti kad to bude potrebno.

13. KAKO OVI UVJETI OGRANIČAVAJU ODGOVORNOST DRUŠTVA COCA-COLA?

Izjava društva Coca‑Cola o odricanju od odgovornosti u pogledu jamstva

AKO TO DOPUŠTA MJERODAVAN ZAKON, USLUGE SE PRUŽAJU „U VIĐENOM STANJU”, SA SVIM NEDOSTATCIMA I MANJKAVOSTIMA TE BEZ IKAKVA JAMSTVA BILO KOJE VRSTE.

U NAJVEĆOJ MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA MJERODAVAN ZAKON DRUŠTVO COCA-COLA ZA VLASTITI RAČUN I UIME SVOJIH POVEZANIH DRUŠTAVA TE SVOJIH I NJIHOVIH POJEDINAČNIH DAVATELJA LICENCIJA I SADRŽAJA I DOBAVLJAČA (ZAJEDNO: STRANKE DRUŠTVA COCA-COLA) IZRIČITO SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH, IMPLICITNIH, ZAKONSKIH ILI DRUGIH, U POGLEDU USLUGA, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICITNA JAMSTVA U POGLEDU PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TE JAMSTVA KOJA MOGU NASTATI TIJEKOM POSLOVANJA, IZVOĐENJA, UPOTREBE ILI TRGOVAČKE PRAKSE. BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOGA, NIJEDNA OD STRANAKA DRUŠTVA COCA-COLA NE PRUŽA NIKAKVO JAMSTVO, NE OBVEZUJE SE I NE DAJE NIKAKVU IZJAVU BILO KOJE VRSTE DA ĆE USLUGE ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE, POSTIĆI OČEKIVANE REZULTATE, BITI KOMPATIBILNE ILI RADITI S BILO KOJIM DRUGIM SOFTVEROM, SISTEMIMA ILI USLUGAMA, RADITI BEZ PREKIDA, ZADOVOLJITI SVE STANDARDE PERFORMANSI ILI POUZDANOSTI ILI BITI BEZ GREŠKE NITI DA ĆE SE BILO KOJA GREŠKA ILI NEDOSTATAK MOĆI ISPRAVITI ILI DA ĆE SE ISPRAVITI.

U NEKIM JURISDIKCIJAMA NIJE DOZVOLJENO IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJE PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, STOGA SE MOŽE DOGODITI DA SE NEKA ILI SVA PRETHODNO NAVEDENA IZUZEĆA NE ODNOSE NA VAS.

Ograničenja odgovornosti društva Coca‑Cola

Društvo Coca‑Cola odgovorno je za razumne izravne i predvidive štete uzrokovane bitnim kršenjem ovih Uvjeta od strane društva Coca‑Cola, u skladu s odredbama ovih Uvjeta. 

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom društvo Coca‑Cola nije niti će biti odgovorno za: 
 

 • štete koje nisu predvidive, uključujući posljedične štete.
 • egzemplarne ili kaznene štete.
 • bilo kakav gubitak dobiti, posla ili ugovora, prekid poslovanja, gubitak predviđenih ušteda, goodwilla ili poslovne prilike u vezi s vašom upotrebom Usluga.
 • viruse ili drugi zlonamjerni softver dobivene pri pristupanju Uslugama ili za greške, tehničke probleme, kašnjenja ili prekida u Uslugama.
 • gubitke povezane s postupanjima bilo koje treće strane, uključujući upotrebu ili nemogućnost upotrebe Povezanih usluga.

OSIM AKO SE MJERODAVNIM ZAKONOM TO IZRIČITO NE ZAHTIJEVA, UKUPNE OBAVEZE STRANAKA DRUŠTVA COCA-COLA PREMA VAMA ZA SVE REKLAMACIJE KOJE SU NASTALE ILI SU POVEZANE S VAŠOM UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE USLUGA ILI KOJE NA DRUGI NAČIN PROIZLAZE IZ OVIH UVJETA ILI SE NA NJIH ODNOSE, BILO DA SE RADI O UGOVORNOJ ILI IZVANUGOVORNOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGOME, NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE PRIJEĆI ZBIRNO STOTINU AMERIČKIH DOLARA (100,00$).

Ništa u ovim Uvjetima nije namijenjeno da se tumači kao da isključuje ili ograničava odgovornost na bilo koji način koji je nezakonit, uključujući odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu našim nemarom ili za lažno prikazivanje s namjerom prevare, ili za drugo namjerno ponašanje. AKO SE UTVRDI DA JE BILO KOJE OD PRETHODNO NAVEDENIH OGRANIČENJA NEVAŽEĆE, UKUPNE OBAVEZE STRANAKA DRUŠTVA COCA-COLA ZA SVU ŠTETU, GUBITKE ILI UZROKE POSTUPANJA BILO KOJE VRSTE ILI PRIRODE BIT ĆE OGRANIČENE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI KOJU DOPUŠTA MJERODAVNI ZAKON.

VAMA KAO POTROŠAČU U KORIST IDU SVE OBVEZNE ODREDBE ZAKONA U JURISDIKCIJI U KOJOJ IMATE PREBIVALIŠTE. NIŠTA U OVIM UVJETIMA NE UTJEČE NA VAŠA PRAVA POTROŠAČA DA SE OSLONITE NA OBVEZNE ODREDBE LOKALNOG ZAKONA.

14. KAKO ĆE DRUŠTVO COCA-COLA KOMUNICIRATI S POTROŠAČIMA?

Kada upotrebljavate Usluge ili nam šaljete poruke e-pošte, s nama komunicirate elektroničkim putem. Ovisno o vašim izborima i postavkama računa, mi ćemo s vama komunicirati elektroničkim putem na različite načine kao što su, primjerice, e-pošta, tekstne poruke ili automatska obavijest u Aplikaciji, ili objavljivanjem poruke u Aplikaciji ili na drugi način preko Usluga. Neke od tih komunikacija su automatske, a neke se šalju prema zadanim postavkama, kao dio Usluga. Povremeno možemo dodati ili ukloniti određene vrste sredstava komunikacije. U postavkama svojeg računa možete podesiti hoćete li primati određenu elektroničku komunikaciju. Iako možete onemogućiti određene komunikacije, i dalje vam po potrebi možemo slati obavijesti kako biste nam dopustili da vam pružamo određene dijelove Usluga kao što je, primjerice, slanje obavijesti o sigurnosnom incidentu.

Slažete se da svi sporazumi, obavijesti, objave i druga komunikacija koju vam elektronički pružamo zadovoljavaju sve pravne zahtjeve da takva komunikacija mora biti u pisanom obliku, osim ako obvezni mjerodavni zakoni ne zahtijevaju drugačiji oblik komunikacije. Određena elektronička komunikacija može podlijegati plaćanju naknada ili troškova vašem operateru ili pružatelju usluga.

Ako se promijene adresa vaše e-pošte ili ostali podaci za kontakt, vi ste dužni o tome obavijestiti društvo Coca‑Cola. Promjene adrese e-pošte primjenjivat će se na sve vaše komunikacije koje dobijete od nas.

Određene komunikacije mogu uključivati informacije o vašem računu, npr. zahtjev za ponovnim postavljanjem lozinke. Sadržaj tih komunikacija može vidjeti svatko tko ima pristup vašem računu e-pošte ili mobilnom uređaju.

Kada šaljemo marketinške ili promotivne komunikacije, to se temelji na vašoj privoli kad je ona potrebna. Naše marketinške komunikacije e-poštom možete kontrolirati i tako što ćete kliknuti na poveznicu za odjavu u podnožju svake marketinške e-poruke. 

15. KAKO SE MOGU OBRATITI DRUŠTVU COCA-COLA?

Da biste se obratili društvu Coca‑Cola u pogledu ovih Uvjeta, Politike privatnosti potrošača društva Coca‑Cola ili obrade osobnih podataka u društvu Coca‑Cola, javite nam se na https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Možete nam se obratiti i pisanim putem na adresu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 ili pozivom na broj 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653). Također možete upotrebljavati sve ostale informacije ovisno o jurisdikciji, a koje se daju na raspolaganje u okviru Usluga.

Da biste se obratili društvu Coca‑Cola u pogledu naše Politike privatnosti te načina na koji upravljamo osobnim podacima koje prikupljamo od korisnika ili o korisnicima, upotrijebite informacije za kontakt navedene u našoj Politici privatnosti potrošača društva Coca‑Cola.

16. RAZNE ODREDBE

a. Ovi Uvjeti (uključujući Politiku privatnosti potrošača društva Coca‑Cola ili drugu politiku privatnosti ili obavijest o zaštiti privatnosti koju ste dobili) sadržavaju jedini i cjelokupni dogovor između društva Coca‑Cola i vas u pogledu ovdje obuhvaćenih Usluga i pitanja te zamjenjuju sve prethodne i trenutačne sporazume i dogovore, neovisno o tome jesu li pisani ili usmeni, povezane s Uslugama.

b. Suglasni ste da vaša upotreba tipkovnice, miša ili drugog uređaja za odabir gumba ili ikone, ili slična radnja kako biste na drugi način društvu Coca‑Cola dali odobrenje ili privolu predstavljaju vaš elektronički potpis koji je jednakovrijedan vašem ručnom potpisu. Također ste suglasni da nije potrebna nikakva provjera treće strane kojom se potvrđuje valjanost vašeg elektroničkog potpisa. Nadalje, suglasni ste da svaka upotreba vašeg elektroničkog potpisa u vezi s Uslugama predstavlja vaš pristanak da vas obvezuju ovi Uvjeti pružanja usluga u obliku koji važi na datum vašeg elektroničkog potpisa.

c. Ovi Uvjeti idu u korist nasljednika i sljednika društva Coca‑Cola, odnosno vaših nasljednika i sljednika, te su za njih obvezujuća.

d. Društvo Coca‑Cola može prenijeti ove Uvjete (u cjelini ili djelomično) interesnom nasljedniku, ali vi ne možete prenositi ove Uvjete bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja društva Coca‑Cola. 

e. Ako sud ili drugi tribunal nadležne jurisdikcije utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta nevažeća, nezakonita ili neprovediva iz bio kojeg razloga, ta se odredba uklanja ili ograničava na najmanju mjeru kako bi preostale odredbe nastavile proizvoditi učinak kao da se ta neprovediva ili nevažeća odredba ne upotrebljava.

f. Nikakvo odricanje društva Coca‑Cola od neke odredbe ili uvjeta utvrđenih ovim Uvjetima ne smatra se daljnjim ili kontinuiranim odricanjem od te odredbe ili uvjeta, ili odricanjem od bilo koje druge odredbe. Bilo kakvo neuspjelo polaganje prava ili odredbe društva Coca‑Cola iz ovih Uvjeta ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

g. Ništa iz ovih Uvjeta ne čini partnerstvo, zajedničko ulaganje, agenciju ili kakav drugi odnos između društva Coca‑Cola i vas.

h. Ako ste društvo Coca‑Cola ili vi spriječeni u izvršavanju obveza ili ako ne možete izvršavati obveze iz ovih Uvjeta zbog bilo kojeg uzroka koji je izvan razumne kontrole stranke koja se poziva na ovu odredbu, zahvaćenoj strani produžit će se rok za izvršavanje obveza za trajanje kašnjenja ili nemogućnosti izvršavanja zbog tog uzroka.

i. Naslovi i velika slova upotrebljavaju se samo radi lakšeg snalaženja. Osim ako je drugačije navedeno ili razjašnjeno kontekstom, upotreba riječi ili izraza „uključujući, uključuje, posebice, na primjer, kao što je/su” ili drugih sličnih izraza tumači se ilustrativno i neće ograničiti značenje tih riječi, opisa, definicija, fraza ili pojmova koji prethode tim riječima ili koji ih slijede. 

17. RJEŠAVANJE SPOROVA

Društvo Coca‑Cola cijenilo bi priliku da sve probleme povezane s Uslugama riješi izravno s vama. Ako biste nam željeli ukazati na neki problem, obratite nam se na: https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Suglasni ste rješavati sporove, prigovore i povode za tužbe koji proizlaze ili su povezane sa vašom upotrebom Usluga (svaki od njih, Spor) na način utvrđen u ovom odjeljku 17. Ovisno o odredbama karakterističnima za određenu jurisdikciju, koje su navedene u nastavku, ovi Uvjeti i vaša upotreba Usluga uređeni su prema zakonima države Georgije, SAD, neovisno o njezinom izboru zakonskih odredbi.

Izričito se isključuje primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

U NAJVEĆOJ MJERI U KOJOJ TO DOPUŠTA MJERODAVAN ZAKON, SUGLASNI STE DA BILO KOJI POVOD ZA TUŽBU KOJI PROIZLAZI IZ USLUGA ILI JE S NJIMA POVEZAN MORA ZAPOČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON POJAVE POVODA ZA TUŽBU. U SUPROTNOME SE POVOD ZA TUŽBU TRAJNO ZABRANJUJE.

Potrošači u Kanadi: Vi i društvo Coca‑Cola suglasni ste da su ovi Uvjeti uređeni i da se tumače u skladu sa zakonima provincije Ontario i tamo važećim kanadskim zakonima. Suglasni ste da se svaki pravni ili nepristran spor koji proizlazi iz ovih Uvjeta ili je s njima povezan pokreće samo pred pokrajinskim ili saveznim sudovima koji se nalaze u Torontu, Ontario, i ovim putem dajete svoju suglasnost i pristajete na isključivu nadležnost tih sudova u svrhe vođenja svih tih sudskih sporova.

Za potrošače u EU: Ako ste stanovnik EU, zahtjev za provedbu vaših prava zaštite potrošača u vezi s ovim Uvjetima možete uložiti u državi članici EU u kojoj prebivate. Nadalje, Europska komisija nudi platformu za internetsko rješavanje sporova kojoj možete pristupiti ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Više informacija o vašim pravima potrošača dostupno je ovdje.

Za potrošače u Italiji: Svaki spor između vas i nas koji se odnosi na ove Uvjete rješavat će se samo pred sudovima u mjestu u kojemu imate domicil ili prebivalište. Također se možete prijaviti za izvansudski mehanizam rješavanja sporova povezanih s ovim Uvjetima (u skladu s odjeljcima 141. – 141. decies talijanskog Zakona o zaštiti potrošača od 6. rujna 2005., br. 206). Na primjer, možete upotrijebiti prethodno navedenu europsku platformu za internetsko rješavanje sporova ili se možete s njome savjetovati.

Za potrošače u Bangladešu, Butanu, Indiji, na Maldivima, u Nepalu i Šri Lanki: Ovi Uvjeti i vaša upotreba Usluga uređeni su zakonima vašeg boravišta, pri čemu se u obzir ne uzima izbor zakonskih odredbi. Nadležni sudovi koji se nalaze u tom mjestu boravišta isključivo su nadležni za sve sporove koji proizlaze iz ovih Uvjeta, koji su s njima povezani ili koji se na njih odnose.

Za potrošače u UK: Ovi Uvjeti i njihov predmet uređeni su i sastavljeni u skladu sa zakonima Engleske i Walesa. I vi i mi suglasni smo da će sudovi Engleske i Walesa imati isključivu nadležnost (osim toga, ako ste stanovnik Sjeverne Irske, postupak možete pokrenuti i u Sjevernoj Irskoj, a ako ste stanovnik Škotske, postupak možete pokrenuti i u Škotskoj.)

Za potrošače u SAD-u:

Odabir arbitra i pravila. Spor se mora podnijeti isključivo Američkom udruženju za arbitražu (engl. American Arbitration Association, AAA) kako bi se saslušao u skladu s njihovim Pravilima za potrošačku arbitražu. Ako AAA iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti ili nije voljan provesti arbitražu u skladu s ovim uvjetima, vi i mi izabrat ćemo drugog arbitra u skladu s čl. 5. glave 9. Zakonika Sjedinjenih Američkih Država.

Obvezna (pojedinačna) arbitraža. Suglasni ste da će se svi Sporovi između nas isključivo rješavati pojedinačnom (neklasnom) arbitražom. Stranke se namjeravaju obvezati prema Saveznom zakonu o arbitraži, čl. 1. et seq. glave 9. Zakonika Sjedinjenih Američkih Država. Arbitraža podrazumijeva da neće biti porote ni sudca.

Opseg arbitraže. Arbitar je dužan isključivo utvrditi sva pitanja u pogledu Spora primjenjujući pritom ove Uvjete. Arbitar je također dužan za svako pitanje utvrditi podliježu li bilo koji Spor ili problem arbitraži. Arbitar nema ovlasti raspravljati o Sporu kao o kolektivnoj, masovnoj ili udružnoj tužbi. Arbitar nema ovlasti odobriti oslobođenje nikome osim vas ili nas.

Izuzetak od arbitraže (Sud za sporove male vrijednosti). Sporovi koji se u cijelosti mogu riješiti pred sudom za sporove male vrijednosti ne trebaju se slati na arbitražu.

Izbor mjesta arbitraže (Okrug Fulton, Georgija). Suglasni ste da će se svi Sporovi isključivo saslušavati u okrugu Fulton, Georgija, osim ako stranke ne usuglase drugo mjesto ili ako arbitar ne odredi drugo mjesto. Suglasni ste s jurisdikcijom Države Georgije za sve svrhe.

Izbor prava (Georgija). Ovi Uvjeti i vaša upotreba Usluga uređeni su zakonima Države Georgija, SAD, pri čemu se u obzir ne uzima izbor njezinih zakonskih odredbi. Međutim, svako utvrđivanje podliježe li Spor arbitraži ili svaka odluka o provedbi arbitraže isključivo se uređuju u skladu sa Saveznim zakonom o arbitraži, čl. 1. et seq. glave 9. Zakonika Sjedinjenih Američkih Država.

Lijekovi dostupni u arbitraži. Arbitar može dodijeliti bilo koji lijek, mjeru ili utvrditi ishod koji su stranke mogle postići na sudu, uključujući i dodjelu odvjetničkih naknada i troškova, u skladu sa zakonom ili zakonima koji se primjenjuju na slučaj, osim donošenja privremene mjere.

Privremena mjera. Arbitar ne može izdati nikakvu privremenu mjeru. Ako bilo koja strana u Sporu zahtijeva privremenu mjeru, arbitar će dovršiti arbitražu Spora, dodijeliti novčane naknade (ako postoje), a zatim strana koja zahtijeva privremenu mjeru može podnijeti novi zahtjev pred državnim ili saveznim sudom u Okrugu Fulton, Georgija, isključivo u pogledu privremene mjere. Presude i zakonski zaključci arbitra ne mogu se predati kao dokaz ili ne predstavljaju presedan u ovoj naknadnoj tužbi.

ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE

Gdje to dopušta mjerodavno pravo Sjedinjenih Američkih Država, društvo Coca‑Cola i vi suglasni ste da će se svaki postupak za rješavanje sporova voditi samo na pojedinačnoj osnovi, a ne u okviru kolektivne, konsolidirane ili reprezentativne tužbe. Svatko od nas odriče se prava na suđenje pred porotom. 

18. UVJETI POVEZANI S JURISDIKCIJOM 

U NASTAVKU SLIJEDE INFORMACIJE O PRAVIMA POTROŠAČA I IZBORIMA ZA POSEBNE JURISDIKCIJE. POTIČEMO VAS DA PROČITATE RELEVANTNE ODJELJKE. 

Za potrošače u Kaliforniji: Ako ste mlađi od 18 godina i stanovnik ste Kalifornije, možete imati pravo zatražiti uklanjanje svojeg Korisničkog sadržaja koji ste javno objavili na Uslugama. Da biste zatražili uklanjanje Korisničkog sadržaja, obratite se društvu Coca‑Cola na e-adresu privacy@coca-cola.com, a u naslovu e-poruke navedite: „California Minor User Content Removal” (Uklanjanje korisničkog sadržaja maloljetne osobe iz Kalifornije). Imajte na umu da pravo na uklanjanje nije apsolutno: pravo se odnosi na vašu izvornu objavu Korisničkog sadržaja, ali ne na naknadna dijeljenja ili objave drugih te ne na sadržaj drugih ljudi koji ste podijelili. Pravo na uklanjanje ne primjenjuje se ako ste za objavu Korisničkog sadržaja dobili kompenzaciju ili drugu naknadu. Društvo Coca‑Cola ne može osigurati potpuno uklanjanje Korisničkog sadržaja s interneta.

Ako ste stanovnik Kalifornije i od društva Coca‑Cola želite zatražiti brisanje svojih osobnih podataka koje čuvamo o vama, pročitajte odjeljak Politike privatnosti društva Coca‑Cola koji se odnosi na Kaliforniju.

Ako se Usluge u bilo kojem trenutku budu smatrale komercijalnim elektroničkim uslugama (u skladu s definicijom iz odjeljka 1789.3 Građanskog zakonika Kalifornije), stanovnici Kalifornije imaju pravo na sljedeće posebne informacije o pravima potrošača:

Pružatelj Usluga je: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ako se Usluge smatraju komercijalnim elektroničkim uslugama, možete uložiti pritužbu u vezi sa Uslugama ili dobiti dodatne informacije o upotrebi Usluga slanjem poruke e-pošte na adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Možete nam se obratiti i pisanim putem na adresu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301ili pozivom na 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Za sve potrošače u SAD-u: Informacije o tome kako podići tužbu zbog povrede autorskih prava u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću iz 1998. („DMCA”) potražite u našim Pravilima o DMCA.

Za potrošače u Njemačkoj: Ništa u ovim Uvjetima ne ograničava i ne isključuje odgovornost društva Coca‑Cola za grubi nemar u pogledu korisnika iz Njemačke. U skladu s pravilima Njemačkog saveza za oglašavanje (Deutscher Werberat, ZAW) društvo Coca‑Cola ne provodi reklamne ni marketinške aktivnosti usmjerene potrošačima mlađima od 14 godina. Usluge kao takve nisu usmjerene osobama mlađima od 14 godina niti su namijenjene da ih upotrebljavaju osobe mlađe od 14 godina.