හර් ශ් භූතානි

ඉන්දියාව & නිරිතදිග ආසියාවේ කොකා-කෝලා සමාගමේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා (CFO)

හර්ශ් භූතානි යනු, ඉන්දියාවේ සහ නිරිතදිග ආසියාවේ කොකා-කෝලා සමාගමේ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා (CFO) වේ. වසර 24කට වැඩි සේවා පළපුරුද්දක් ඇති පළපුරුදු වෘත්තිකයෙකු වන හර්ශ් සතුව ව්‍යාපාර උපායමාර්ග, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, කාර්ය සාධන කළමනාකරණය, භාණ්ඩාගාරය, බදුකරණය සහ අවදානම් කළමනාකරණය ඇතුළු මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සෑම අංශයකින්ම බහුවිධ අත්දැකීම් ඇත.

මෙම භූමිකාවට පෙර හර්ශ් ඉන්දියාවේ Bottling Investments Groupහි විධායක අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරියා ලෙස වසර තුනකට වැඩි කාලයක් ගත කළ අතර එහි දී ඔහු මූල්‍ය හා ව්‍යාපාර සේවා අධීක්ෂණය කළේය. හර්ශ් ඉන්දියාවේ Bottling Investments Groupහි මූල්‍ය කාර්යයෙහි ප්‍රධාන සාමාජිකයෙකු ලෙස දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් ගත කර ඇත. ආයතනික හා කලාපීය මූල්‍ය කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ද ඔහුට අවස්ථාව ලැබී ඇත. 1999 දී ඔහු ABB Limited වෙතින් ඉවත් වී Coca‑Cola ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ විය.

හර්ශ් දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ උපාධිධාරියෙකු වන අතර ඉන්දියාවේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (1996 ) සුදුසුකම් ලත් වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකි.

ඔහුගේ විවේක කාලය තුළ හර්ශ් තම පවුලේ අය සමඟ කාලය ගත කරයි. ඔහු බයිසිකල් පැදීම, ගෙවතු වගාව මෙන්ම දිගු දුර ධාවන කටයුතුවලට ද කැමතිය.