භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි

වලංගු දිනය 2023 පෙබරවාරි 01

බලාත්මක කාලසීමාව: 2023 පෙබරවාරි 01 සිට

1. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමෙන් ඔබ මෙම කොන්දේසි වලට එකඟ වේ. https://www.coca-cola.com/lk/si ('වෙබ් අඩවිය') වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීම සහ එය භාවිතය පහත සඳහන් කොන්දේසි සහ අදාළ සියලුම නීති සහ රෙගුලාසිවලට යටත් වේ. වෙබ් අඩවියේ පහළින් ඇති 'භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි ' සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් කොන්දේසිවල නවතම සංස්කරණය වෙත පිවිසිය හැක වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමෙන් සහ එය භාවිත කිරීමෙන්, ඔබ මෙම කොන්දේසි, සීමා කිරීම් හෝ ව්‍යතිරේකයකින් තොරව පිළිගන්නා අතර, මෙම විෂය කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔබ සහ කොකා-කෝලා සමාගම ("TCCC") අතර ඇති වෙනත් ගිවිසුම් අභිබවා යන බව පිළිගනී. ඔබ මෙම කොන්දේසිවලට සීමාවකින් හෝ ව්‍යතිරේකයකින් තොරව එකඟ නොවන්නේ නම් සහ ඒවා පිළිගන්නේ නැත්නම් කරුණාකර වෙබ් අඩවියෙන් පිටවන්න.

2. අන්තර්ගතයේ හිමිකාරිත්වය: වෙබ් අඩවිය සහ එහි පෙළ, ලාංඡන, වීඩියෝ සහ රූප ("අන්තර්ගතය") ඇතුළුව එහි සම්පූර්ණ අන්තර්ගතය කොකා-කෝලා සමාගමේ හෝ වෙනත් අදාළ අයිතිකරුවන්ගේ සුවිශේෂී දේපළ වන අතර, ප්‍රකාශිතව වෙනත් ආකාරයකින් ලබා දී නොමැති නම් සියලු හිමිකම් රඳවා ගනු ලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවිය කොකා-කෝලා සමාගම සහ/හෝ එහි අනුබද්ධිත සමාගම්වල ලියාපදිංචි සහ/හෝ ලියාපදිංචි නොකළ වෙළඳ ලකුණු වන ලාංඡන, සන්නාම අනන්‍යතා සහ අනෙකුත් වෙළඳ ලකුණු සහ සේවා ලකුණු (සාමූහිකව, "ලකුණු") ප්‍රදර්ශනය කරයි. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසිවක්, වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ඕනෑම ලකුණක් TCCC හි ලිඛිත අවසරයකින් තොරව හෝ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ලකුණක හිමිකාරත්වය දරන ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඇඟවුම් කිරීම, එස්ටොපල්, හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ප්‍රදර්ශනය කරන ඕනෑම ලකුණක් භාවිත කිරීමට කිසියම් බලපත්‍රයක් හෝ අයිතියක් ලබා දීම ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතු නොවේ. භාවිතයට අදාළ කොන්දේසිවල සපයා ඇති පරිදි හැර, අන්තර්ගත හිමිකරුගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව, අන්තර්ගතය භාවිත කිරීම සපුරා තහනම් වේ මීට අමතරව, අපරාධ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළුව, කොකා-කෝලා සමාගම නීතියේ උපරිම ප්‍රමාණය දක්වා එහි/ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් දැඩි ලෙස ආරක්ෂා කරන බව ඔබ දැන සිටිය යුතුය.

3. වෙබ් අඩවියේ භාවිතය සහ වයස් සීමාව. වෙබ් අඩවිය වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි ප්‍රේක්ෂකයින් සඳහා පමණයි.

4. වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ භාවිතය: TCCC මගින් ඔබට පහත ආකාරවලින් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට අවසර ලබාදී ඇත:

  1. ඔබට අන්තර්ගතය බාගත හැකි නමුත් ඔබ අන්තර්ගතයේ අඩංගු සියලුම ප්‍රකාශන හිමිකම් සහ අනෙකුත් හිමිකාර නිවේදන ද රඳවා තබා ගන්නා කොන්දේසිය මත වාණිජ නොවන, පුද්ගලික භාවිතය සඳහා එසේ කළ හැක.
  2. TCCC හි ලිඛිත අවසරයකින් තොරව අන්තර්ගතය අනවසරයෙන් බෙදා හැරීම, වෙනස් කිරීම, පිටපත් කිරීම (ඉහත දක්වා ඇති පරිදි හැර), සම්ප්‍රේෂණය, ප්‍රදර්ශනය, නැවත භාවිතය, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය, ප්‍රකාශනය, බලපත්‍ර ලබා දීම, අන්තර්ගතය මත පදනම්ව නිර්මාණය කිරීම, මාරු කිරීම, විකිණීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් භාවිත කිරීම කළ නොහැක.
  3. උල්ලංඝණාත්මක, තර්ජනාත්මක, සාවද්‍ය, නොමඟ යවන සුලු, අපවාදාත්මක, හිරිහැර කරන සුලු, අපකීර්කිමක්, අපහාසාත්මක, අසභ්‍ය, අශිෂ්ට, හෙළා දකින, ප්රකෝපකාරී, කාමෝද්දීපන, හෝ අසභ්‍ය හෝ සාපරාධී වරදක් ලෙස සලකනු ලබන, සිවිල් වගකීම් ඇති කරන, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කිසියම් නීතියක් උල්ලංඝනය කරන හැසිරීමක් ඇති කිරීමට හෝ දිරිමත් කළ හැකි ඕනෑම අන්තර්ගතයන් පළ කිරීමට හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම තහනම් වේ
  4. තවද මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි හෝ අදාළ නීති මගින් නීති විරෝධී හෝ තහනම් කරන ලද කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබ විසින් භාවිතා නොකළ යුතුය. එවැනි තොරතුරු හෝ අන්තර්ගත හෝ වෙනත් තොරතුරු හෝ අන්තර්ගත පළ කරන හෝ සම්ප්‍රේෂණය කරන ඕනෑම අයෙකුගේ අනන්‍යතාවය හෙළි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින හෝ එය මෙහෙයවන ඕනෑම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයකට හෝ අධිකරණයේ නියෝගයකට කොකා-කෝලා සමාගම විසින් මුළු සහයෝගය ලබා දෙනු ඇත.
  5. ඔබ විසින් මෙම වෙබ් අඩවිය ප්‍රචාරණය හෝ වාණිජ ඉල්ලීම් සඳහා භාවිතා කිරීම සපුරා තහනම්ය. කොකා-කෝලා සමාගම විසින් වරින් වර අන්තර්ගතය සංශෝධනය කළ හැකි අතර ඔබට සංශෝධනය දැනුම් දීමේ වගකීමකින් තොරව එවැනි වෙනස්කම් කිරීමට අයිතිය කොකා-කෝලා සමාගම සතු වේ.
  6. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසිදු අන්තර්ගතයක් ඔබ හෝ වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති, ප්‍රකාශන හෝ වෙබ් අඩවි වල ඇතුළත් කිරීම පැහැදිලිවම තහනම් කර ඇත. ඔබ අපගෙන් හෝ අපගේ බලපත්‍රලාභීන්ගෙන් බලපත්‍රයක් ලබා නොගෙන වාණිජ අරමුණු සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද කිසිදු පින්තූර හෝ තොරතුරු හෝ අන්තර්ගතයක් භාවිතා නොකළ යුතුය. පින්තූර, තොරතුරු සහ අන්තර්ගතය අනවසර ලෙස භාවිත කිරීම මඟින් ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති, වෙනත් බුද්ධිමය දේපළ නීති, පෞද්ගලිකත්ව නීති මෙන්ම සන්නිවේදන රෙගුලාසි සහ ප්‍රඥප්ති උල්ලංඝනය විය හැක. ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අන්තර්ගත භාවිත කිරීමෙන්, තෙවන පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩ නොකරන බවට අපට සහතික විය නොහැක
  7. වෙබ් අඩවිය හෝ වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසියම් අන්තර්ගතයක් අනවසරයෙන් භාවිත කිරීම ( වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඕනෑම මෘදුකාංගයක් ඇතුළුව) යම් අධිකරණ බලතලවල මූල්‍යමය හානියක් ලෙස සහ අනෙකුත් සිවිල් සහ අපරාධයක් වන ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලංඝණය ඇතුළත් අපරාධයක් ලෙස සැළකීය හැකිය.

ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය නීත්‍යානුකූල කාර්යවලට පමණක් භාවිත කළ යුතුය. ඔබ නොකළ යුතු දේ:

a. ඔබ දැනුවත්ව වෛරස්, ට්‍රෝජන්, වෝම්ස්, ලොජික් බෝම්බ, ඔත්තු මෘදුකාංග හෝ වෙනත් පරිගණක කේතයක්, හෝ හානිකර හෝ ආක්‍රමණශීලී හෝ ඕනෑම දෘඪාංගයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ උපකරණයක ක්‍රියාකාරිත්වයට හානි කිරීමට හෝ හෝ ඒවායේ භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන ගොනුවක් හෝ වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම.

b. අපගේ වෙබ් අඩවියට, අපගේ වෙබ් අඩවිය ගබඩා කර ඇති සර්වරය හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ඕනෑම සර්වවරයක්, පරිගණකයක් හෝ දත්ත වෙත අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කිරීම.

c. අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙනත් පුද්ගලයෙක් (අපගේ වෙබ් අඩවියේ කිසියම් කොටසක් හැක් කිරීම හෝ විකෘති කිරීම ඇතුළුව) භාවිත කිරීම සීමා කිරීම හෝ වළක්වාලීම.

d. අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසක් වෙනස් කිරීම, අනුවර්තනය කිරීම, පරිවර්තනය කිරීම, ප්‍රතිලෝම ඉංජිනේරුකරණය යෙදීම, විසංයෝජනය හෝ විසුරුවා හැරීම

e. අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් අරඹන ඕනෑම ප්‍රකාශන හිමිකමක්, වෙළඳ ලකුණක් හෝ වෙනත් හිමිකාර හිමිකම් දැන්වීමක් ඉවත් කිරීම.

f. අපගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම කොටසක් රාමු කිරීම හෝ පිළිබිඹු කිරීම.

g. අපගේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රවේශ විය හැකි සියලුම හෝ ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ක්‍රමානුකූලව බාගත කර දත්ත ගබඩා කිරීම.

h. ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඕනෑම රොබෝවක්, ස්පයිඩර්, වෙබ් අඩවි සෙවීම්/නැවත ලබා ගැනීමේ මෘදුකාංග හෝ වෙනත් ස්වයංක්‍රීය‌ හෝ එසේ නොවන උපාංග හරහා යළිත් දත්ත ලබාගැනීම, සුචිගත කිරීම (Index), ස්ක්‍රේප් කිරීම (Scrape), දත්ත කැණීම (Data mining ) හෝ, අපගේ වෙබ් අඩවියේ සංචාලන ව්‍යුහය (navigational structure )හෝ ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම හෝ බයිපාස් කිරීම

i. අනවශ්‍ය හෝ අනවසර වෙළඳ ප්‍රචාරණ, ප්‍රවර්ධන ක්‍රියා, "ජන්ක් මේල්", "ස්පෑම්", "දාම ලිපි", "පිරමිඩ යෝජනා ක්‍රම" හෝ ආයෝජන අවස්ථාව හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක ඉල්ලීමක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.

j. නිසි අවසරයකින් තොරව පුද්ගලයෙකු හෝ සමාගමක් පිළිබඳ කිසියම් ප්‍රසිද්ධ නොවූ තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත්කිරීම.

k. ඕනෑම නීති විරෝධී හෝ නීති විරෝධී අරමුණකින් හෝ ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම.

5. භාවිතා කරන්නා විසින් උත්පාදනය කරන ලද අන්තර්ගතය අපගේ වෙබ් අඩවියේ, ඔබගේ අන්තර්ගතය අප සහ වෙබ් අඩවියේ අනෙකුත් පරිශීලකයින් සමඟ බෙදා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසන විශේෂාංග ඇතුළත් කළ හැක. ඔබ එය වෙබ් අඩවියේ බෙදා ගන්නේ නම් ඔබේ අන්තර්ගතයට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රවේශ විය හැකිය. නීතියෙන් අවසර දී ඇති පරිදි, ඔබ මෙයින් TCCC සහ එහි අනුබද්ධ ආයතනවලට ඔබට ගෙවීමකින් තොරව පහත සඳහන් දෑ කිරීමට ලෝක ව්‍යාප්ත, පොදු නොවූ, පැවරිය හැකි, කර්තෘ භාගයෙන් තොර, සදාකාලික, ආපසු හැරවිය නොහැකි අයිතියක් සහ බලපත්‍රයක් ලබා දෙයි.

a. කොකා-කෝලා අප්‍රිකානු සමාගමේ සහ/හෝ එහි අනුබද්ධ ආයතනවල ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා පවතින සහ ඉදිරියේ නිර්මාණය වන ඕනෑම මාධ්‍යයක අන්තර්ගතයක් භාවිත කිරීමට, ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීමට, බෙදා හැරීමට, අනුවර්තනය කිරීමට (සීමා රහිතව, සංස්කරණය කිරීමට, වෙනස් කිරීමට, පරිවර්තනය කිරීමට සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට)

b. අදාළ නීති මගින් අවසර දී ඇති උපරිම මට්ටම දක්වා බහු ස්ථර හරහා ඉහත සඳහන් අයිතිවාසිකම් සදහා උප බලපත්‍ර ලබා දීමට

ඉහත සඳහන් බලපත්‍ර පහත විස්තර කර ඇති පරිදි, අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔබ භාවිතා කිරීම නැවැත්වුවද එය දිගටම ක්‍රියාත්මක වේ

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා බෙදාගන්නා සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා, ඔබට මෙම බලපත්‍ර ප්‍රදානය කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම අයිතීන් ඇති බවට ඔබ නියෝජනය සහ සහතික කරන අතර එවැනි අන්තර්ගතයන් ඒවාට අදාළ වන සියලුම නීති, රීති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වන අතර ප්‍රකාශන හිමිකම, වෙළඳ ලකුණ, වෙළඳ රහස්, පෞද්ගලිකත්වය හෝ වෙනත් බුද්ධිමය දේපල හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක වෙනත් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොකරන අතර එය තවදුරටත් වෛරස් සහ වෙනත් අනිෂ්ට මෘදුකාංග වලින් තොර වේ.

ඔබ තවදුරටත්, නීතියෙන් අවසර දී ඇති පරිදි, ඔබ ඉදිරිපත් කරන එක් එක් පරිශීලක අන්තර්ගතයේ (user content) අයිතමයට අදාළ ද්‍රව්‍යවල කර්තෘත්වය හෝ සත්‍යතාව සම්බන්ධයෙන්.“සදාචාරමය අයිතීන්” හෝ වෙනත් අයිතීන් ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස අත්හරියි.

අපගේ වෙබ් අඩවිය, අපගේ ව්‍යාපාරය, හෝ අපගේ අනුබද්ධිත ආයතනවල ව්‍යාපාර පිළිබඳ අදහස් හෝ යෝජනා අඩංගු අන්තර්ගත ඉදිරිපත් කිරීමට අප පෙළඹවීමක් හෝ දිරිගැන්වීමක් කරන්නේ නැත.

6. පෞද්ගලිකත්වය ඔබ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් හරහා වෙබ් අඩවියට යවන (ඔබේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය හෝ ඊමේල් ලිපිනය ) ඕනෑම පුද්ගලික තොරතුරක් වෙබ් අඩවියේ මෙහි ඇති රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව කොකා-කෝලා සමාගම විසින් භාවිතා කරනු ඇත.. ඔබ වෙබ් අඩවියට යවන ඕනෑම ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, හෝ එවැනි දේ ඇතුළුව අනෙකුත් සියලුම සන්නිවේදනයන් සහ එවැනි දේ රහස්‍ය නොවන සහ හිමිකාර නොවන ලෙස සලකනු ලැබේ.

7. වගකීම් අත් හැරීමේ ප්‍රකාශය සියලුම අන්තර්ගතයන් වෙනස් වීමට යටත් වන අතර කිසිදු ආකාරයක වගකීමක් නොමැතිව එමගින් වෙළඳ භාවය, යම් අරමුණක් සඳහා වන යෝග්‍යතාව, හෝ උල්ලංඝනය නොකිරීමේ ඇඟවුම් කරන ලද වගකීම් ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් කර ඇත. කිසිඳු අන්තර්ගතයක් ඔබ භාවිතා කිරීමේදී තෙවන පාර්ශ්වයක අයිතීන් උල්ලංඝනය නොවන බවට හෝ අන්තර්ගතය නිවැරදි, සම්පූර්ණ, හෝ යාවත්කාලීන වන බවට කොකා-කෝලා සමාගම වගකීම් දරන්නේද හෝ නියෝජනය කරන්නේද නැත. වෙබ් අඩවියේ නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට අපි සියලු උත්සාහයන් ගන්නෙමු. කෙසේ වෙතත්, TCCC විසින් වෙබ් අඩවියේ ඇති තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය, නිවැරදිභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් සහ නියෝජන කිරීමක් නොකෙරේ. ඒ අනුව, TCCC වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතයේ ඇති කිසියම් අතපසුවීම් හෝ දෝෂ (මුද්‍රණ දෝෂ සහ තාක්ෂණික දෝෂ ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවී) සඳහා කිසිදු වගවීමක් හෝ වගකීමක් භාර නොගනී. දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු වෙනස් විය හැක.

මීට අමතරව වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම සාකච්ඡාවක්, කතාබස්, පළ කිරීම්, සම්ප්‍රේෂණ, දැන්වීම් පුවරු සහ සමාන අන්තර්ගතයන් සම්බන්ධයෙන්, උල්ලංඝණාත්මක, තර්ජනාත්මක, සාවද්‍ය, නොමඟ යවන සුලු, අපවාදාත්මක, හිරිහැර කරන සුලු, අපකීර්කිමක්, අපහාසාත්මක, අසභ්‍ය, අශිෂ්ට, හෙළා දකින, ප්රකෝපකාරී, කාමෝද්දීපන, හෝ අසභ්‍ය හෝ සාපරාධී වරදක් ලෙස සලකනු ලබන, සිවිල් වගකීම් ඇති කරන, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කිසියම් නීතියක් උල්ලංඝනය කරන හැසිරීමක් ඇති කිරීමට හෝ දිරිමත් කළ හැකි වෙබ් අඩවියේ ඕනෑම ස්ථානයක අඩංගු ඕනෑම අන්තර්ගතයන් සම්බන්ධව TCCC සියලු වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

8. වගකීම් වලින් බැහැර කිරීම: වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීම සමිබන්ධයෙන් පුද්ගලික අවදානමක් ඇත. කොකා-කෝලා සමාගම (TCCC), එහි පරිපාලිත සමාගම්, අනුබද්ධිත ආයතන, නිලධාරීන්, අධ්‍යක්ෂවරුන්, නියෝජිතයන් සහ වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමට, නිෂ්පාදනය කිරීමට හෝ බෙදා හැරීමට සම්බන්ධ වෙනත් පාර්ශ්වයන්, වෙබ් අඩවිය හෝ එහි අන්තර්ගතය භාවිතය හේතුවෙන් සිදුවන සෘජු, වක්‍ර, දණ්ඩනීය, අනියම්, විශේෂ, ආනුශංගික හෝ වෙනත් ආකාරයක හානි වැනි දෑ සිදුවීමේ හැකියාව උපදෙස් දී තිබුණද ඒ සඳහා වගකියන්නේ නැත. ගිවිසුම්ගත බැඳීම්, වධහිංසාකාරී ක්‍රියා, දැඩි වගකීම් හෝ වෙනත් නීතිමය න්‍යායක් වැනි විවිධ හේතූන් නිසා මෙම හානි පැන නැගිය හැක. හානියට අහිමි වූ ලාභය, හොඳ හිත නැතිවීම, දත්ත නැතිවීම, වැඩ නතර කිරීම, ප්‍රතිඵලවල නිරවද්‍යතාවය සහ පරිගණක ක්‍රියා විරහිත වීම ඇතුළත් නමුත් ඒවාට සීමා නොවේ.

9. වන්දි ගෙවීම: වෙබ් අඩවිය භාවිත කිරීමෙන් පැන නගින සහ ඊට අදාළ නීතීඥ ගාස්තු ඇතුළුව ඕනෑම සහ සියලුම හිමිකම්, හානි, වියදම් වලින් සහ ඒවාට එරෙහිව TCCC ආරක්ෂා කිරීමට සහ වන්දි ගෙවීමට ඔබ එකඟ වේ.

10. තෙවන පාර්ශවීය අඩවි වෙත සබැඳි: TCCC හැර වෙනත් පාර්ශ්වයන් සතු හෝ ක්‍රියාත්මක වන ‌වෙබ් අඩවි වෙත සබැඳි වෙබ් අඩවියේ අඩංගු විය හැක. එවැනි සබැඳි (link) සපයනු ලබන්නේ ඔබගේ පහසුව සඳහා පමණි. TCCC විසින් එවැනි වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගතය සහ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්ති හෝ ආරක්ෂාව පාලනය නොකරන අතර, TCCC ඒවාට වගකියන්නේ නැත. ඉහත සඳහන් කළ දේ සීමා නොකර, TCCC එවැනි වෙබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී වගකීම් විශේෂයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි:

a. ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම;
b. සාවද්‍ය, අසම්පූර්ණ හෝ නොමග යවන සුලු වීම.
c. විකිණිය හැකි හෝ විශේෂිත අරමුණක් සඳහා නොවීම.
d. ප්රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ‌ලබා නොදීම
e. වෛරස් හෝ විනාශකාරී ස්වභාවයේ වෙනත් දෑ අඩංගු වීම.
f. නින්දා සහගත හෝ අපහාසාත්මක වීම.

TCCC විසින් එවැනි වෙබ් අඩවිවල අන්තර්ගතය හෝ එමගින් ලබා ගත හැකි නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් අනුමත නොකරයි. ඔබ එවැනි වෙබ් අඩවියක් හෝ වෙබ් අඩවි සමග සම්බන්ධ වන්නේ නම්, ඔබ එය කරන්නේ ඔබේම අවදානමෙන් සහ TCCC අවසරයකින් තොරවය.

11. සංශෝධන සහ කොන්දේසි අත්හිටුවීම: TCCC විසින් ඕනෑම අවස්ථාවක, සහ දැනුම්දීමකින් තොරව, මෙම පළ කිරීම යාවත්කාලීන කිරීමෙන් මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දෙසී සංශෝධනය කරනු ඇත. ඔබ එවැනි සංශෝධනවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටින අතර, නවතම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබ මෙම පිටුවට නිතිපතා පිවිසීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. වෙබ් අඩවියේ බලාත්මක කාලසීමාව නොතකා, අපගේ වෙබ් අඩවියට හෝ එහි අන්තර්ගතයට සෑම විටම හෝ බාධාවකින් තොරව ප්‍රවේශ විය හැකි බවට අපි කිසිදු සහතිකයක් ලබා නොදෙමු. ව්‍යාපාරික සහ මෙහෙයුම් කටයුතු හේතූවෙන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ සියලුම හෝ ඕනෑම කොටසක් අත්හිටුවීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හෝ සීමා කිරීමට අපට හැකිය. කිසියම් අත්හිටුවීමක් හෝ ඉවත් කිරීමක් පිළිබඳව ඔබට සාධාරණ දැනුම්දීමක් කිරීමට අපි උත්සාහ කරන්නෙමු. ඔබට අත්විඳිය හැකි ප්‍රවේශ ගැටළු සඳහා අපි කිසිදු වගකීමක් හෝ වගවීමක් භාර නොගනිමු

12. නීතිය සහ අධිකරණ බලය: මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි සහ ඔබේ වෙබ් අඩවිය භාවිතය ඔබගේ තෝරා ගැනීම නොසලකා, ශ්‍රී ලංකාවේ නීති ප්‍රතිපාදන මගින් පාලනය වේ. මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි සහ/හෝ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ඊට අදාළව හෝ මෙම භාවිතයට අදාළ කොන්දේසි සහ/හෝ වෙබ් අඩවිය සැලකිය යුතු සාධකයක් ලෙස සම්බන්ධ වන ඕනෑම සහ සියලු ආරවුල් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටා ඇති නිසි අධිකරණවල සුවිශේෂී අධිකරණ බලයට යටත් වේ.

13. ගිණුම ලියාපදිංචි කිරීම: වෙබ් අඩවියේ ඇතැම් කොටස් භාවිත කිරීමට, ඔබ ගිණුමක් ("ගිණුම") සාදා මුරපදයක් යෙදීම අවශ්‍යයි. ගිණුමක් සෑදීමට, ඔබට අනන්‍ය, වලංගු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් තිබිය යුතුය. ගිණුම් බෙදා ගත නොහැක ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඔබගේ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණක් වන අතර ඒවා රහසිගතව තබා ගත යුතුය. සෑම පුද්ගලයෙකුටම තිබිය හැක්කේ එක් (1) ගිණුමක් පමණි. ඔබ කිසියම් ආකාරයකින් මෙම සීමාව ඉක්මවා යාමට උත්සාහ කරන්නේ නම්, අපගේ තනි අභිමතය පරිදි, ඔබගේ ගිණුම අගුලු දැමීමට, අබල කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ මකා දැමීමට අපට අයිතිය ඇත.

14. දිනුම් ඇදීම්, තරඟ, අභියෝග, ක්‍රියාකාරකම්, සමීක්ෂණ සහ සමාන ප්‍රවර්ධන සඳහා නීති. වෙබ් අඩවි හරහා සිදු කළ හැකි ඕනෑම දිනුම් ඇදීම්, තරඟ, අභියෝග, ක්‍රියාකාරකම්, සමීක්ෂණ, හෝ සමාන ප්‍රවර්ධන මෙම කොන්දේසි මඟින් වෙන් වූ නිශ්චිත රීති මගින් පාලනය වේ. . එවැනි ඕනෑම දිනුම් ඇදීමක්, තරඟයක්, අභියෝගයක්, ක්‍රියාකාරකමක්, සමීක්ෂණයක් හෝ ප්‍රවර්ධනයකට සහභාගී වීමෙන්, ඔබ මෙහි දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි වලින් වෙනස් විය හැකි එම නීතිවලට යටත් වනු ඇත. අදාළ ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ වන අදාළ නීති කියවීමට සහ මෙම කොන්දේසිවලට අමතරව, එවැනි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ඔබ ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම තොරතුරක් පාලනය කරන අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය පරීක්ෂෘ කරන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ කිසියම් වංචනික හෝ සදාචාර විරෝධී ක්‍රියාවක යෙදෙන්නේ නම් හෝ අදාළ නීතිරීතිවලට සහ මෙම නියමයන්ට හෝ යම් නීතිවලට පටහැනිව ක්‍රියා කරන්නේ නම්, ඔබේ සහභාගිත්වය සහ ගිණුම් වරප්‍රසාද අත්හිටුවීමට හෝ අවලංගු කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, එමඟින් දීමනා, ත්‍යාග හෝ වෙනත් අයිතම අහිමි වීමට හේතු වේ.

15. තොරතුරු හෝ පැමිණිලි. ඔබට වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් හෝ පැමිණිල්ලක් ඇත්නම්, කරුණාකර srilanka@coca-cola.lk වෙත ඊමේල් පණිවිඩයක් එවන්න. 0112 465 465 ඇමතීමෙන් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැක.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2023 කොකා-කෝලා සමාගම සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි