läänemeri

JŪRŲ ŠIUKŠLĖS: SAUGI IR ŠVARI BALTIJA

 

Jūrose besikaupiančios šiukšlės ir jų žala pasaulinei jūrų ekosistemai yra opi tema, o „Coca‑Cola“ siekia tapti šios problemos sprendimo dalimi. Mūsų požiūriu, nepriimtina, kad pakuotės atsiduria netinkamose vietose, mūsų vandenynuose ir upėse, teršia aplinką.

Po vieną šios problemos niekaip neišspręsime, tačiau kartu galime daug ką pakeisti. Todėl dirbdami su partneriais visame pasaulyje, įskaitant Baltijos šalis, siekiame mažinti plastiko atliekų kiekį, išvalyti esamas atliekas ir didinti jų perdirbimą. Nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio kartu su bendruomenėmis ir organizacijomis rengiame vietines aplinkos tvarkymo, šiukšlių mažinimo bei perdirbimo kampanijas.

 

Saugi ir švari Baltijos jūra

Projektas „Saugi ir švari Baltijos jūra“ skirtas Baltijos jūros šiukšlių ir jos vandens kokybės problemoms spręsti. Projektu siekiama suburti ir įtraukti vietos bendruomenes sprendžiant jūros saugumo, taršos klausimus bei teikiant laivybos pagalbą Baltijos jūros regione. Pasaulyje 80 proc. taršos į jūras patenka iš sausumos, o Baltijos šalys turi beveik 1 500 kilometrų ilgio pakrantę. Pajūrio savivaldybėms ir bendruomenėms tenka svarbus vaidmuo užtikrinant saugą ir mažinant šiukšlių kiekį jūroje. 

Projektui „Saugi ir švari Baltijos jūra“ vadovauja Estijos savanorių pagalbos asociacija – savanorius vienijanti jūrų gelbėjimo organizacija. Bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis, asociacija pasiūlė iniciatyvas, skirtas jūros švarai ir saugumui užtikrinti, įskaitant švaros dienas. Prie jų prisidėjo įvairios organizacijos, įskaitant vietos savivaldybes, savanorius ir valstybines institucijas. Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti ir šviesti vietos bendruomenes jūros šiukšlinimo ir saugumo klausimais. Viena projekto dalių - vieninga IT platforma, padedanti teikti laivybos pagalbą ir spręsti jūros šiukšlinimo atvejus.

Įvairias suinteresuotas šalis įtraukęs projektas „Saugi ir švari Baltijos jūra“ pasiekė plačią auditoriją. Buvo sukurtas regioninis laivybos pagalbos tinklas, prie kurio prisijungė vietos bendruomenės, maži uostai ir laivų savininkų asociacijos. Apie jūrų saugumo ir taršos prevencijos svarbą buvo šviečiami ir moksleiviai.

 

Nuo projekto pradžios 2020 m:

  • Surinkta 17,8 tonos atliekų

  • Surengta daugiau nei 100 susitikimų ir regioninių renginių, skirtų informuoti ir įtraukti visuomenę

  • Prisijungė 25 000 vietos gyventojų