Mūsų planeta, žmonės ir bendruomenės yra svarbūs

Mes siekiame kurti tvaresnę ir geresnę bendrą ateitį. Vystydami verslą siekiame prisidėti prie pokyčių žmonių gyvenimams, bendruomenėms ir mūsų planetai. Tapdami geresne įmone tuo pačiu mes prisidedame kurdami stipresnę ir tvaresnę mūsų visų ateitį.

Mūsų požiūris į tvarumą yra visaapimantis – holistinis. Dėl to ypatingą dėmesį skiriame socialinių, aplinkos apsaugos ir ekonominių klausimų sprendimams. Tik laikydamiesi visapusiško požiūrio galime pasiekti permainingų ir ilgalaikių pokyčių.

Mūsų tvarumo strategija atskleidžia, kaip įtraukiame ir palaikome puikius žmones: nuo ūkininkų iki darbuotojų, nuo išpilstymo partnerių iki tiekėjų, nuo klientų iki vartotojų ir vietos bendruomenių, kurios suteikia namus mums ir mūsų prekės ženklams. Būtent šie stiprūs ryšiai skatina mūsų pažangą įgyvendinant aplinkos apsaugos tikslus.

Mūsų dėmesio tvarumui sritys

Tvarumo naujienos

„The Coca‑Cola System“ ir „The Coca‑Cola Foundation“ remia pastangas šalinti potvynių pasekmes Kentukyje

DASANI ir „Sprite“ didina pakuočių tvarumą Šiaurės Amerikoje

Mūsų pasauliniai aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo tikslai, iniciatyvos ir pažanga

2021 m. aplinkosaugos, socialinės ir valdymo sričių ataskaita

Mes kuriame žmonių mėgstamus prekių ženklus bei produktus ir kartu siekiame tvaresnės savo verslo bei planetos ateities. Visa tai darome likdami ištikimi savo tikslui – atgaivinti pasaulį ir kurti pokytį.

Informacijos apie tvarumą centras

Čia apžvelgiamos mūsų pastangos kurti tvaresnį verslą ir geresnę bendrą ateitį – daryti teigiamą poveikį žmonių gyvenimui, bendruomenėms ir mūsų planetai.