„Coca‑Cola“ paslaugų teikimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2023 m. liepos 15 d.

2023 m. liepos / rugpjūčio 15 d.

Sveiki. Čia – „Coca‑Cola“ paslaugų teikimo sąlygos („Sąlygos“).

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS, NES JOS SUDARO TEISINĮ SUSITARIMĄ TARP BENDROVĖS „THE COCA-COLA COMPANY“ IR JOS FILIALŲ (TOLIAU KARTU – COCA-COLA ARBA MŪSŲ) IR JŪSŲ.

ŠIOS SĄLYGOS TURI ĮTAKOS, KAIP SPRENDŽIAMI JŪSŲ GINČAI SU „COCA-COLA“.

1. ĮVADAS 

Šiose Sąlygose išdėstytos sąlygos, taikomos prieigai prie „Coca‑Cola“ svetainių, mobiliųjų programėlių (Programėlės), valdiklių ir kitų „Coca‑Cola“ teikiamų internetinių ir neinternetinių paslaugų (toliau kartu – Paslaugos) ir naudojimuisi jomis. Paslaugų teikėjas yra „The Coca‑Cola Company“, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Šios Sąlygos taikomos tiek registruotam, tiek tiesiog naršančiam naudotojui.

JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS IR PRIEIGA PRIE JŲ PRIKLAUSO NUO ŠIŲ SĄLYGŲ LAIKYMOSI IR SUTIKIMO SU JOMIS. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, nesinaudokite Paslaugomis.

Taip pat perskaitykite „Coca‑Cola“ vartotojų privatumo politiką (arba bet kurią kitą jums pateiktą privatumo politiką ar pranešimą), kad sužinotumėte, kaip „Coca‑Cola“ tvarko asmeninę informaciją, kurią renka iš naudotojų arba apie naudotojus.

2. KADA TAIKOMOS ŠIOS SĄLYGOS? 

Šios Sąlygos naujiems naudotojams įsigalioja pagal pirmiau nurodytą Įsigaliojimo datą. Asmenims, kurie naudojasi Paslaugomis iki pirmiau nurodytos Įsigaliojimo datos, ankstesnės Sąlygų versijos galioja iki dešimties (10) dienų po Įsigaliojimo datos.

KAI SUSIKURIATE PASKYRĄ, PASIEKIATE PASLAUGAS IR JOMIS NAUDOJATĖS ARBA KAI TIK SU JOMIS SUTINKATE, BENDROVEI „COCA-COLA“ PATVIRTINATE, KAD TURITE TEISĘ NAUDOTIS PASLAUGOMIS IR SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ.

Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turite būti ne jaunesni nei pilnametystės amžiaus savo gyvenamojoje vietoje ir teisiškai veiksnūs sudaryti įpareigojančią sutartį su „Coca‑Cola“.

Jei savo gyvenamojoje vietoje dar nesate sulaukę pilnametystės arba dėl kitų priežasčių negalite teisiškai sudaryti įpareigojančios sutarties, prieš naudodamiesi Paslaugomis su šiomis Sąlygomis turi sutikti jūsų tėvai arba teisėti globėjai. Prieš pradėdami naudotis Paslaugomis, paprašykite tėvų arba globėjų paaiškinti jums šias Sąlygas.

TĖVAI IR TEISĖTI GLOBĖJAI Jei sutinkate su šiomis Sąlygomis atstovaudami nepilnametį, bendrovei „Coca‑Cola“ patvirtinate, kad esate vaiko tėvai arba teisėti globėjai; patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis ir sutinkate su „Coca‑Cola“ vartotojų privatumo politika (arba kita jums pateikta privatumo politika ar pranešimu) savo vaiko vardu; ir prisiimate visą atsakomybę už tai, kad jūsų vaikas naudosis Paslaugomis ir laikysis šių Sąlygų.

Jei neturite teisės naudotis Paslaugomis arba nesutinkate su šiomis Sąlygomis, jums neleidžiama naudotis šiomis Paslaugomis.

3. KUR TAIKOMOS ŠIOS SĄLYGOS?

Šios Sąlygos taikomos Paslaugoms, su kuriomis šios Sąlygos yra susietos arba paskelbtos.

Skirtingos sąlygos taikomos darbuotojams, darbo ieškantiems asmenims, „Coca‑Cola“ verslo klientams ir partneriams skirtoms internetinėms paslaugoms ir „Coca‑Cola“ įmonės tinklalapių dalims. Skirtingos sąlygos taip pat taikomos trečiųjų šalių paslaugoms, susietoms ar susijusiomis su Paslaugomis (pvz., „Whats App“). Žr. 12 skyrių toliau.

Tam tikroms Paslaugų funkcijoms, pavyzdžiui, programėlėms, akcijoms, pardavimo sąlygoms arba tekstinių pranešimų paslaugų naudojimui, gali būti taikomos papildomos sąlygos („Papildomos sąlygos“). Visos Papildomos sąlygos yra šių Sąlygų dalis (ir yra įtrauktos į jas šia nuoroda). Kai jums pateikiamos Papildomos sąlygos, prieš naudodamiesi Paslaugų funkcijomis, kurioms jos taikomos, turite su jomis sutikti. Šios Sąlygos ir Papildomos sąlygos taikomos vienodai, išskyrus atvejus, kai kuri nors Papildomų sąlygų dalis neatšaukiamai prieštarauja šioms Sąlygoms; tokiu atveju taikomos Papildomos sąlygos, tačiau tik tiek, kiek jos neatitinka šių Sąlygų.

Tekstinių pranešimų siuntimo paslaugos

Kai kuriose Paslaugose teikiamos tekstinių pranešimų (SMS arba MMS) paslaugos. Jums sutikus gauti iš mūsų tekstinius pranešimus, jums siunčiamų tekstinių pranešimų dažnumas priklauso nuo jūsų su mumis atliekamų operacijų. Teksto žinučių siuntimo paslaugas galite nutraukti išsiųsdami žodį STOP specialiu su Paslaugomis susietu mobiliuoju kodu. GALI BŪTI TAIKOMI PRANEŠIMŲ IR DUOMENŲ PERDAVIMO ĮKAINIAI. Už visus mokesčius sąskaitą išrašo ir mokėjimus priima belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Dėl paslaugų planų ir išsamesnės informacijos kreipkitės į belaidžio ryšio paslaugų teikėją. Teksto žinučių paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“, ir gali būti prieinamos ne visose vietovėse ir ne visada.

SUTIKDAMI GAUTI TEKSTINIUS PRANEŠIMUS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD „COCA-COLA“ NAUDOTŲ AUTOMATINIO SKAMBINIMO SISTEMĄ, SIEKDAMA PRISTATYTI JUMS TEKSTINIUS PRANEŠIMUS, IR KAD JŪSŲ SUTIKIMO GAUTI TEKSTINIUS PRANEŠIMUS NEREIKALAUJA KAIP PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS.

4. AR „COCA-COLA“ PAKEIS PASLAUGAS?

„Coca‑Cola“ nuolat tobulina Paslaugas. „Coca‑Cola“ gali įdiegti naujų funkcijų ir savybių, kurios išplėstų Paslaugas ir kurios anksčiau nebuvo Paslaugų dalimi („Naujos funkcijos“). „Coca‑Cola“ taip pat kartais gali pristatyti atnaujinimus, ištaisyti klaidas ir atlikti kitus Paslaugų pakeitimus, kurie pagerina Paslaugų funkcionalumą ir naudotojo patirtį („Atnaujinimai“). „Coca‑Cola“ pasilieka teisę pridėti arba nepridėti Naujų funkcijų arba teisę kurti arba nekurti Atnaujinimų. Jei Naujos funkcijos yra susijusios su mokesčiais, „Coca‑Cola“ suteiks jums galimybę pasirinkti, ar naudotis Naujomis funkcijomis. Jei „Coca‑Cola“ sukurs Atnaujinimų, jūs sutinkate ir leidžiate „Coca‑Cola“ įdiegti Atnaujinimus jums pranešus arba nepranešus.

„Coca‑Cola“ gali suteikti galimybę išbandyti naują funkciją tik jums, kol ji dar nėra visuotinai prieinama visuomenei. Kai galite išbandyti Naujas funkcijas prieš tai, kai prieigą gauna kiti, Naujas funkcijos vadiname „Bandomosiomis paslaugomis“. Už teisę naudotis Bandomosiomis paslaugomis sutinkate teikti atsiliepimus apie Bandomąsias paslaugas, kaip pagrįstai prašo „Coca‑Cola“. „Coca‑Cola“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Bandomąsias paslaugas, kol nebus nuspręsta, kad Bandomosios paslaugos yra Paslaugų dalis ir kad Bandomosios paslaugos nebus daromos Paslaugų dalimi.

NEPAISANT KITŲ ŠIŲ SĄLYGŲ SKYRIŲ APIE MŪSŲ ATSAKOMYBĘ JŪSŲ ATŽVILGIU, BANDOMOSIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS „KOKIOS YRA“ BE JOKIŲ GARANTIJŲ, O „COCA-COLA“ ŠALYS (KAIP APIBRĖŽTA 13 SKYRIUJE) NETURI JOKIOS ATSAKOMYBĖS, KYLANČIOS DĖL JŪSŲ PASIRINKIMO NAUDOTIS BANDOMOSIOMIS PASLAUGOMIS. JEI PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS NEGALIMA TAIKYTI ATSAKOMYBĖS NETAIKYMO DĖL BANDOMŲJŲ PASLAUGŲ, VIENINTELĖ „COCA-COLA“ ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ DĖL BANDOMŲJŲ PASLAUGŲ YRA JŪSŲ TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI, NEVIRŠIJANTYS SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE UŽ BANDOMĄSIAS PASLAUGAS.

Jokia šio 4 skyriaus nuostata neriboja „Coca‑Cola“ teisės apriboti prieigą prie tam tikrų Paslaugų dalių arba nutraukti Paslaugų ar bet kokio turinio, kurį teikiame per Paslaugas, teikimą bet kuriuo metu, apie tai nepranešant ir neprisiimant atsakomybės. Dedame visas pastangas, kad Paslaugos visada veiktų visu pajėgumu, tačiau „Coca‑Cola“ neprisiima atsakomybės prieš jus, jei dėl kokių nors priežasčių Paslaugos yra neprieinamos.

5. AR „COCA-COLA“ PAKEIS ŠIAS SĄLYGAS?

Šių Sąlygų įsigaliojimo data nurodyta šio tinklalapio viršuje.

„Coca‑Cola“ gali prireikti pakeisti šias Sąlygas, kad būtų atsižvelgta į Atnaujinimus, Naujas funkcijas arba taikomų įstatymų pakeitimus. Jei „Coca‑Cola“ atliks esminius šių Sąlygų pakeitimus, kurie sumažina įstatymines teises, paskelbsime pranešimus Paslaugose ir informuosime naudotojus el. paštu jų paskyrose nurodytais el. pašto adresais ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) dienų. Jei nesutinkate su pakeistomis Sąlygomis, turite panaikinti savo paskyrą ir nustoti naudotis Paslaugomis iki įspėjimo laikotarpio pabaigos. Tolesnis naudojimasis Paslaugomis pasibaigus pranešime nurodytam įspėjimo laikotarpiui laikomas sutikimu su pakeistomis Sąlygomis.

Be išankstinio įspėjimo nedarysime pakeitimų, kurie iš esmės ir atgaline data sumažina jūsų įstatymines teises, nebent tai privalome daryti teisiškai arba siekdami apsaugoti kitų Paslaugų naudotojų teises.

Pakeistos Sąlygos pakeičia visas ankstesnes mūsų sutarčių, pranešimų ar pareiškimų apie šias Sąlygas versijas.

6. AR REIKIA TURĖTI PASKYRĄ?

Norint naršyti viešose „Coca‑Cola“ interneto svetainėse, paskyros kurti nereikia, tačiau paskyros gali reikėti norint naudotis visomis Paslaugomis, pvz., gauti prieigą prie pasiūlymų ir kitų akcijų arba naudotis tik nariams skirtomis Paslaugų dalimis.

​​​Norėdami susikurti paskyrą, turėsite nurodyti bent savo el. pašto adresą. „Coca‑Cola“ taip pat gali prašyti, kad pateiktumėte savo gimimo datą ir gyvenamąją vietą, jei to reikia norint patikrinti, ar teisiškai galite sudaryti teisiškai privalomą sutartį su „Coca‑Cola“, arba reikalauti, kad jūsų tėvai arba teisėti globėjai jūsų vardu sutiktų su šiomis Sąlygomis.

„Coca‑Cola“ taip pat gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, pavyzdžiui, vardą, pavardę, telefono numerį, pageidavimus, nuomones ir kitą informaciją apie save, kurią pasirinksite atskleisti kurdami paskyrą. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkome asmeninę informaciją, kurią renkame iš jūsų, kai susikuriate paskyrą, žr. „Coca‑Cola“ vartotojų privatumo politiką (arba bet kurią kitą privatumo politiką ar pranešimą, su kuriuo sutikote, kai sukūrėte paskyrą)..

Kaip nurodyta „Coca‑Cola“ Atsakingos rinkodaros politikoje, nesiekiame tiesiogiai parduoti jaunesniems nei 13 metų (arba mažiausio jūsų šalies įstatymuose nustatyto amžiaus) vaikams. Todėl Paslaugos nėra nukreiptos ar skirtos naudotis jaunesniems nei 13 metų vaikams (arba jaunesniems nei jūsų šalies įstatymuose nustatyto minimalaus amžiaus vaikams).

Jūs sutinkate, kad nekursite paskyros niekam kitam, išskyrus save, nekursite paskyros siekdami apsimesti kitu asmeniu ir neklastosite jokių „Coca‑Cola“ tinkamumo tikrinimo procesų elementų. „Coca‑Cola“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atsisakyti registruoti, atšaukti arba sustabdyti paskyros galiojimą, jei nustato arba įtaria šių Sąlygų pažeidimą. Negalite kurti paskyros, jei anksčiau buvo sustabdyta arba nutraukta jūsų teisė naudotis Paslaugomis.

Pažadate, kad bet kokia informacija, kurią pateikiate bendrovei „Coca‑Cola“, yra teisinga, tiksli ir išsami, bei sutinkate visada ją išlaikyti tokią.

Jei kuriant paskyrą prašoma pasirinkti slaptažodį, slaptažodis yra jūsų asmeninis. Jūs sutinkate nesuteikti savo slaptažodžio, kitos saugumo informacijos ar prieigos prie Paslaugų jokiam kitam asmeniui. Prie savo paskyros jungdamiesi iš viešo ar bendro naudojimo kompiuterio arba dalydamiesi savo įrenginiu būkite ypač atsargūs, kad kiti asmenys negalėtų peržiūrėti ar įrašyti jūsų slaptažodžio ar kitos asmeninės informacijos. Jūs esate atsakingi už visą veiklą, atliekamą naudojantis jūsų slaptažodžiu.

Jūs sutinkate nedelsdami pranešti mums adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us, jei aptiksite arba įtarsite, kad prie jūsų slaptažodžio, paskyros buvo neteisėtai prisijungta, jais naudotasi arba buvo padarytas kitas saugumo pažeidimas.

7. AR „COCA-COLA“ IMA MOKESTĮ UŽ PASLAUGAS?

Paprastai Paslaugos yra nemokamos. Jei kada nors reikės mokėti už tam tikras Paslaugų funkcijas, „Coca‑Cola“ suteiks jums galimybę pasirinkti, ar naudotis mokamomis funkcijomis.

Naudodamiesi kai kuriomis Paslaugomis galite įsigyti „Coca‑Cola“ produktų. Pirkimą reglamentuoja atskiros pardavimo sąlygos, kurios jums bus pateiktos pirkimo metu; atidžiai jas perskaitykite. 

Jūs esate atsakingi už visus mokesčius, rinkliavas ir kitas išlaidas, susijusias su naudojimusi Paslaugomis, įskaitant įrangą ir interneto ryšį arba mobiliojo telefono ryšio paslaugas, būtinas norint pasiekti Paslaugas ir jomis naudotis. Jei prie Paslaugų prisijungiate ir jomis naudojatės mobiliuoju įrenginiu, sutinkate, kad tik jūs esate atsakingas už visus mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo taikomus mokesčius.

8. KAM PRIKLAUSO PASLAUGOS?

Tarp „Coca‑Cola“ ir jūsų „Coca‑Cola“ ir jos trečiųjų šalių licencijų davėjai yra ir išliks vieninteliai ir išimtiniai visų teisių, nuosavybės teisių ir interesų į Paslaugas, įskaitant visą per Paslaugas prieinamą turinį ir jo dizainą, atranką ir išdėstymą ir visas intelektinės nuosavybės teises (Paslaugų turinį), savininkai. Tai reiškia, kad „Coca‑Cola“ priklauso Paslaugos ir Paslaugų turinys, o jums priklauso visas jūsų Naudotojo turinys, kaip aprašyta toliau.

Paslaugų turinys apima „Coca‑Cola“ pavadinimą ir visus susijusius pavadinimus, logotipus, produktų ir paslaugų pavadinimus, dizainą ir šūkius („Coca‑Cola“ ženklai). Jūs negalite naudoti „Coca‑Cola“ ženklų be išankstinio raštiško „Coca‑Cola“ leidimo. Visi kiti „Coca‑Cola“ ar trečiųjų šalių pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainai, šūkiai, žymės ar užrašai, kurie pateikiami su Paslaugomis, yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Jūs neturite jokių teisių, licencijų ar įgaliojimų, susijusių su Paslaugų turiniu, išskyrus tuos, kurie aiškiai nurodyti šiose Sąlygose. Paslaugos yra saugomos tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių ir kitų taikomų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių įstatymų. Kad būtų aiškiau, jūs sutinkate neatlikti toliau nurodytų veiksmų (ir to neleidžiate jokiai trečiajai šaliai):

 • pašalinti bet kokį Paslaugose esantį autorių teisių, prekių ženklų ar kitų nuosavybės teisių pranešimą;
 • kurti ir (arba) skelbti savo duomenų bazę, kurioje yra Paslaugų dalys, be išankstinio raštiško „Coca‑Cola“ sutikimo;
 • atgaminti, platinti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, pakartotinai skelbti, atsisiųsti, saugoti ar perduoti bet kokį Paslaugų turinį, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šiose Sąlygose;
 • naudoti bet kokį robotą, paieškos robotą, paieškos ir (arba) gavimo programą ar kitą automatinį įrenginį, procesą ar priemonę, kad galėtumėte pasiekti, gauti, išrinkti ar indeksuoti bet kurią Paslaugų dalį.
 • bet kuriuo metu kitaip pažeisti „Coca‑Cola“ ar jos trečiųjų šalių licencijų davėjų nuosavybės teises į Paslaugų turinį.

Jūsų Naudotojo turinys priklauso jums, tačiau suteikiate „Coca‑Cola“ teisę jį naudoti.

Paslaugose gali būti forumų ir kitų interaktyvių funkcijų, leidžiančių jums ir kitiems naudotojams skelbti, pateikti, publikuoti, rodyti ar perduoti turinį ar medžiagą (bendrai Naudotojo turinys). Jūsų sukurtas Naudotojo turinys priklauso jums, nebent Naudotojo turinio pateikimo sąlygose nurodyta kitaip.

Jūs suprantate ir pripažįstate, kad esate atsakingas už savo Naudotojo turinį, įskaitant jo teisėtumą, patikimumą, tikslumą ir tinkamumą.

Nepriklausomai, ar Naudotojo turinį pateikiate per Paslaugas, ar „Coca‑Cola“ socialinės žiniasklaidos puslapiuose, jūs suteikiate „Coca‑Cola“ (įskaitant mūsų tiekėjus, padedančius mums teikti Paslaugas, ir visus mūsų atitinkamus teisių perėmėjus) neribotą, nuolatinę, pasaulinę, neišimtinę, nemokamą, visiškai apmokėtą teisę ir licenciją (ir teisę teikti sublicencijas keliais lygiais) naudoti, priglobti, saugoti, atgaminti, keisti, viešai rodyti, atlikti, versti, platinti ir kitaip atskleisti tretiesiems asmenims jūsų Naudotojo turinį, visą ar jo dalį, bet kokiu tikslu ir bet kokioje dabar žinomoje ar vėliau sukurtoje medijoje, kiek tai leidžia įstatymai (Naudotojo turinio licencija). Naudotojo turinio licencija, kurią šiose Sąlygose suteikiate bendrovei „Coca‑Cola“, neperduodamos jokios asmeninės neturtinės teisės. JEI NENORITE SUTEIKTI „COCA-COLA“ NAUDOTOJO TURINIO LICENCIJOS, NEPATEIKITE NAUDOTOJO TURINIO.

Pateikdami Naudotojo turinį, bendrovei „Coca‑Cola“ patvirtinate ir garantuojate, kad:

 • jums priklauso arba jūs kontroliuojate visas savo Naudotojo turinio teises ir turite teisę suteikti „Coca‑Cola“ pirmiau šiose Sąlygose nurodytas teises ir licencijas;
 • jūsų Naudotojo turinys nepažeidžia jokio kito asmens ar subjekto teisių, pavyzdžiui, privatumo, viešumo ir intelektinės nuosavybės teisių;
 • jūsų Naudotojo turinys yra teisingas ir tikslus;
 • visas jūsų Naudotojo turinys atitinka šias Sąlygas ir visus galiojančius įstatymus, taisykles ir reglamentus.

Jūsų Naudotojo turinys turi atitikti visas toliau nurodytas taisykles:

 • Naudotojo turinyje negali būti jokios šmeižikiškos, nepadorios, užgaulios, įžeidžiančios, priekabiavimo, smurto, neapykantos, kurstymo ar kitokios nepriimtinos medžiagos;
 • Naudotojo turinyje negali būti propaguojama seksualinio pobūdžio ar pornografinė medžiaga, smurtas ar diskriminacija dėl rasės, religijos, tautybės, negalios, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar amžiaus;
 • Naudotojo turinys negali apgaudinėti ar siekti apgauti bet kurį asmenį;
 • Naudotojo turinyje negali būti skatinama jokia neteisėta veikla arba propaguojama, skatinama ar padedama atlikti neteisėtus veiksmus;
 • Naudotojo turinyje negali būti klaidingai pateikiama jūsų tapatybė ar ryšys su kokiu nors asmeniu ar organizacija arba sudaromas įspūdis, kad jūsų Naudotojo turinį remia „Coca‑Cola“ arba bet kuris kitas asmuo ar organizacija, jei taip nėra.

Jei manote, kad Naudotojo turinys pažeidžia šias Sąlygas, praneškite mums apie tai adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us, nurodydami konkretaus Naudotojo turinio aprašymą ir jo buvimo vietą Paslaugose arba „Coca‑Cola“ socialinėje žiniasklaidoje. Kiek leidžia įstatymai, sutinkate atlyginti bendrovei „Coca‑Cola“ visus trečiosios šalies pareikštus ieškinius bendrovei „Coca‑Cola“, kylančius dėl jūsų Naudotojo turinio arba susijusius su juo.

Be Naudotojo turinio, kartais galite nuspręsti pateikti bendrovei „Coca‑Cola“ idėjų, pasiūlymų ar kitų atsiliepimų apie Paslaugas (Atsiliepimai). Jei norite pateikti idėją, apsilankykite mūsų svetainėje adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea ir peržiūrėkite ten pateiktą informaciją. Jūsų Atsiliepimai priklauso jums, tačiau pateikdami juos bendrovei „Coca‑Cola“ sutinkate ir suteikiate bendrovei „Coca‑Cola“ visiškai apmokėtą, nemokamą, neterminuotą, neatšaukiamą, pasaulinę, neišimtinę ir visiškai sublicencijuojamą teisę ir licenciją naudoti, atkurti, atlikti, rodyti, platinti, adaptuoti, modifikuoti, pertvarkyti, kurti išvestinius kūrinius ir kitaip bet kokiu būdu naudoti visus jūsų Atsiliepimus. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad bendrovė „Coca‑Cola“ gali naudoti Atsiliepimus Paslaugose, jei jūs nesate tiesiogiai įvardijamas be išankstinio raštiško jūsų sutikimo. Visi jūsų Atsiliepimai laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais.

9. KOKIE YRA LEIDŽIAMI PASLAUGŲ NAUDOJIMO BŪDAI?

Jei laikotės šių Sąlygų, „Coca‑Cola“ suteikia jums asmeninę, ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, atšaukiamą ir ribotą teisę naudotis Paslaugomis ir atsisiųsti vieną (1) kiekvienos Programėlės egzempliorių.

Paslaugas galite naudoti tik teisėtais, asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, o ne nesąžiningais tikslais ar vykdydami neteisėtą veiklą. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, jūs negalite ir sutinkate nebandyti, neskatinti ir neleisti jokiai trečiajai šaliai:

 • įgyti (arba bandyti įgyti) neteisėtą prieigą prie Paslaugų arba „Coca‑Cola“ kompiuterių sistemų ar tinklų įsilaužimo, slaptažodžių paieškos ar kitais būdais arba pažeisti bet kurio kompiuterio ar saugumo tinklo saugumą;
 • naudotis Paslaugomis bet kokiu būdu, kuris, kaip žinote ar turėtumėte žinoti, gali pakenkti bendrovės „Coca‑Cola“ serveriams ar tinklams, juos išjungti, per daug apkrauti ar sutrikdyti jų veikimą;
 • diskriminuoti, priekabiauti, grasinti, apgaudinėti, gėdinti, kenkti ar kelti kitiems žmonėms nemalonumų, nepatogumų ar nerimo arba kitaip trukdyti (ar bandyti trukdyti) bet kuriai kitai šaliai naudotis Paslaugomis ir jomis mėgautis;
 • naudotis Paslaugomis ne savo, o kitų asmenų vardu;
 • kopijuoti, keisti, adaptuoti, versti, taikyti apgrąžos inžineriją, iššifruoti ar kitaip bandyti gauti prieigą prie bet kurios Paslaugų dalies;
 • šalinti bet kokį Paslaugose esantį pranešimą apie autorių teises, prekių ženklą ar kitas nuosavybės teises arba kitaip pažeisti ar pažeisti bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises;.
 • naudoti bet kokį robotą, paieškos robotą, paieškos ir (arba) gavimo programą ar kitą automatinį įrenginį, procesą ar priemonę, kad pasiektumėte, gautumėte, nuskaitytumėte ar indeksuotumėte bet kurią Paslaugų dalį;
 • nuomoti, skolinti, parduoti, sublicencijuoti, perleisti, platinti, skelbti, perduoti ar kitaip suteikti galimybę naudotis Paslaugomis arba bet kuria Paslaugų funkcija ar funkcionalumu bet kuriai trečiajai šaliai dėl bet kokios priežasties;
 • performatuoti ar įrėminti bet kurią tinklalapių, kurie yra Paslaugų dalis, dalį , įskaitant siekiant perparduoti ar platinti produktus;
 • naudoti Paslaugas siunčiant bet kokį neleistiną ar nepageidaujamą komercinį ar reklaminį turinį.

Bendrovė „Coca‑Cola“ pasilieka teisę stebėti ir įrašinėti Paslaugose vykdomą veiklą tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai ir laikantis bendrovės „Coca‑Cola“ privatumo politikos (arba bet kurios kitos jums pateiktos privatumo politikos ar pranešimo).

„Coca‑Cola“ turi teisę savo nuožiūra nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugų (šalia kitų galimų teisių gynimo priemonių) be įspėjimo, jei bendrovė „Coca‑Cola“ turi pagrįstą pagrindą manyti, kad naudojatės Paslaugomis pažeisdami šias Sąlygas.

10. AR KOKIOS NORS SĄLYGOS TAIKOMOS BŪTENT PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMUI?

Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiame 10 skyriuje, šios Sąlygos taikomos jūsų atsisiųstoms ir naudojamoms Programėlėms.

Skirtingai nei svetainė, mobilioji programėlė yra programinė įranga, kuri atsisiunčiama į mobilųjį įrenginį ir jame įdiegiama. Nors programėlės atsisiunčiamos į jūsų mobilųjį įrenginį, jos yra licencijuotos – jos jums neparduodamos. Jūs neįgyjate jokių nuosavybės teisių į Programėles ar kitų teisių, išskyrus teisę naudotis Programėlėmis pagal šias Sąlygas ir laikantis šių Sąlygų.

Galite atsisiųsti vieną Programėlės egzempliorių į jums priklausantį ar kitaip valdomą mobilųjį įrenginį tik savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Kad galėtumėte naudotis tam tikromis funkcijomis, tam tikros Programėlės turi pasiekti įvairias jūsų mobiliojo prietaiso funkcijas ir duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip asmeninė informacija tvarkoma programėlėse, rasite bendrovės „Coca‑Cola“ privatumo politikoje (arba kitoje privatumo politikoje ar pranešime, kuris jums buvo pateiktas atsisiuntus Programėlę).

Programėlių ir kitų Paslaugų turinys gali būti ne visiškai vienodas.

Kartais galime kurti ir teikti Programėlės atnaujinimus (kaip apibrėžta 4 skyriuje). Atsižvelgiant į jūsų mobiliojo įrenginio nustatymus, kai jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie interneto, Programėlė automatiškai atsisiųs ir įdiegs visus pasiekiamus naujinimus arba galite gauti pranešimą apie turimus naujinimus arba būti paraginti juos atsisiųsti ir įdiegti. Sutinkate atsisiųsti ir įdiegti visus naujinimus, taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Programėlė gali tinkamai neveikti, jei to nepadarysite. Visi Programėlės atnaujinimai laikomi Programėlės ir Paslaugų dalimi ir jiems taikomos šios Sąlygos.

Bendrovė „Coca‑Cola“ pasilieka ir išlaiko visas teises, nuosavybės teises ir interesus į Programėles, įskaitant visus bendrovės „Coca‑Cola“ prekių ženklus (apibrėžtus 8 skyriuje), o bendrovės „Coca‑Cola“ ir jūsų atžvilgiu visas kitas autorių teises, prekių ženklus ir kitas intelektinės nuosavybės teises, nurodytas ir susijusias su sutarties tekstu, išskyrus atvejus, kai jums aiškiai suteikta šiose Sąlygose.

Atsisiųsdami bet kurią Programėlę iš „Apple App Store“ arba „Google Play“ (toliau kiekviena iš jų – Programėlių platforma), jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:

 • „Coca‑Cola“ ir Programėlių platformos atžvilgiu už Programėles atsako tik „Coca‑Cola“;
 • Programėlių platforma neįsipareigoja teikti jokių su Programėle susijusių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų.
 • Jei mūsų Programėlė neatitinka galiojančios garantijos: (i) galite pranešti Programėlių platformai, o Programėlių platforma gali grąžinti Programėlės įsigijimo kainą (jei taikoma), (ii) kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, Programėlių platforma neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų, susijusių su Programėlėmis, ir (iii) už kitas pretenzijas, nuostolius, atsakomybę, žalą, išlaidas ar sąnaudas, susijusias su bet kokiu garantijos nesilaikymu, susijusiu su „Coca‑Cola“ ir Programėlių platforma, atsako bendrovė „Coca‑Cola“.
 • Programėlių platforma neatsako už bet kokių jūsų pretenzijų, susijusių su Programėlėmis arba jūsų turimomis ir naudojamomis Programėlėmis, nagrinėjimą.
 • Jei trečioji šalis pareiškia pretenziją, kad Programėlė pažeidžia kitos šalies intelektinės nuosavybės teises, tarp Programėlių platformos ir „Coca‑Cola“, bendrovė „Coca‑Cola“ yra atsakinga už bet kokios tokios pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo tyrimą, gynybą, sprendimą ir patenkinimą.
 • Programėlių platforma ir jos patronuojamosios įmonės yra trečiosios šalys, kurioms galioja taikytinos naudojimosi sąlygos, susijusios su jūsų licencija naudoti Programėlę. Jums sutikus su mūsų naudojimosi sąlygų nuostatomis, Programėlių platforma turės teisę (ir bus laikoma, kad sutiko su šia teise) vykdyti naudojimosi sąlygas, susijusias su jūsų Programėlės licencija, jūsų, kaip trečiosios šalies naudos gavėjo, atžvilgiu.
 • Naudodamiesi Programėle taip pat privalote laikytis visų trečiųjų šalių sąlygų, taikomų per Programėlių platformą.

Norėdami sužinoti daugiau apie konkrečius duomenis, kuriuos renka kuri nors iš Programėlių, patikrinkite savo mobiliojo įrenginio nustatymus arba peržiūrėkite Programėlės platformoje, iš kurios atsisiuntėte Programėlę, atskleidžiamą informaciją. Jei norite nutraukti visų duomenų rinkimą per Programėlę, pašalinkite ją.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (i) nesate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kurią JAV vyriausybė yra įtraukusi į „terorizmą remiančių“ šalių sąrašą; ir (ii) nesate įtrauktas į jokį JAV vyriausybės uždraustų arba ribojamų šalių sąrašą.

11. KADA ĮSIGALIOJA ŠIOS SĄLYGOS? KADA JŲ GALIOJIMAS BAIGIASI?

Šios Sąlygos įsigalioja, kai jas patvirtinate kurdami paskyrą, atsisiųsdami Programėlę arba naudodamiesi bet kuria Paslauga, su kuria šios Sąlygos yra susietos (išskyrus 2 skyriuje nurodytą išimtį). Šios Sąlygos galioja tol, kol jūs arba bendrovė „Coca‑Cola“ jų nenutraukia.

Jūs galite nustoti naudotis Paslaugomis bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Jei norite panaikinti savo paskyrą, susisiekite su „Coca‑Cola“, naudodamiesi 15 skyriuje nurodyta kontaktine informacija, ir (arba) pašalinkite bet kurią ar visas Programėles.

Jei norite ištaisyti arba panaikinti su savo paskyra susijusią asmeninę informaciją, žr. „Coca‑Cola“ vartotojų privatumo politikos (arba kitos privatumo politikos ar pranešimo, kuris jums buvo pateiktas ar prieinamas) skyrių „Jūsų pasirinkimai“.

Bendrovė „Coca‑Cola“ gali nedelsdama ir automatiškai panaikinti jūsų paskyrą be jokio įspėjimo, jei pažeidžiate bet kurį Paslaugų naudojimui taikomą įstatymą. Bendrovė „Coca‑Cola“ pasilieka teisę panaikinti paskyrą ir prieigą prie Paslaugų su įspėjimu arba be įspėjimo, jei bendrovė „Coca‑Cola“ turi pagrįstą pagrindą manyti, kad naudotojas prieina prie Paslaugų arba jomis naudojasi pažeisdamas šias Sąlygas.

Bendrovė „Coca‑Cola“ gali sustabdyti jūsų prieigą prie Paslaugų, panaikinti jūsų paskyrą arba nutraukti šias Sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, jei aptinka ar įtaria saugumo pažeidimą arba jei bendrovė „Coca‑Cola“ nustoja siūlyti ar palaikyti bet kurias Paslaugas; bendrovė „Coca‑Cola“ tai gali padaryti savo nuožiūra.

Prieš nutraukdami jūsų prieigą prie Paslaugų, stengsimės iš anksto jus įspėti, kad galėtumėte susigrąžinti svarbią naudotojo informaciją (tiek, kiek leidžia įstatymai ir šios Sąlygos), tačiau galime to nedaryti, jei nustatysime, kad tai būtų nepraktiška, neteisėta, neatitiktų kieno nors saugos ar saugumo interesų arba kitaip pakenktų bendrovės „Coca‑Cola“ teisėms ar nuosavybei.

Kai šios Sąlygos nustoja galioti, bendrovės „Coca‑Cola“ suteiktos teisės nustoja galioti ir privalote nutraukti bet kokį naudojimąsi Paslaugomis ir panaikinti visas Programėlių kopijas savo mobiliajame įrenginyje.

Bet kuri šių Sąlygų nuostata, kuri pagal savo pobūdį turėtų galioti ir po šių Sąlygų nutraukimo, galioja ir po jų nutraukimo. Pavyzdžiui, visos toliau nurodytos nuostatos galios ir po sutarties nutraukimo: bet koks mūsų atsakomybės apribojimas, sąlygos, susijusios su nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisėmis, bet koks jūsų įsipareigojimas mums sumokėti ir sąlygos, susijusios su mūsų tarpusavio ginčais. Nutraukimas neapriboja ir neapribos jokių bendrovės „Coca‑Cola“ ar jūsų teisių ir teisių gynimo priemonių pagal įstatymą ar teisingumą.

12. KAS YRA ATSAKINGAS UŽ SUSIETĄSIAS PASLAUGAS?

Paslaugose yra nuorodų į kitas svetaines ir išteklius, kuriuos teikia trečiosios šalys (įskaitant mūsų rinkodaros agentūrų partnerius ir socialinės žiniasklaidos platformas), trečiųjų šalių pranešimų siuntimo paslaugas (pvz., „Whats App“) ir reklamas (toliau bendrai – Susietosios paslaugos). Bendrovė „Coca‑Cola“ negali kontroliuoti ir nekontroliuoja Susietųjų paslaugų, nors kai kurios susietosios paslaugos leidžia jums eksportuoti į jas savo informaciją, pavyzdžiui, funkcijos „patinka“ arba „dalytis“ socialinėje žiniasklaidoje. Atidžiai perskaitykite visų Susietųjų paslaugų privatumo politiką ir kitas naudojimosi sąlygas. Jei nuspręsite pasinaudoti prieiga prie bet kurios iš Susietųjų paslaugų, tai darysite tik savo rizika ir vadovaudamiesi Susietosioms paslaugoms taikomomis sąlygomis, o ne šioms Sąlygomis.

Į Paslaugas gali būti įtraukta trečiųjų šalių programinė įranga, kuri paprastai siūloma nemokamai pagal atvirojo kodo ar panašias licencijas (Trečiųjų šalių programinė įranga). Nors jums teikiamoms Paslaugoms taikomos šios Sąlygos, į Paslaugas įtrauktai trečiųjų šalių programinei įrangai gali būti taikomos kitos licencijos arba naudojimo sąlygos, kurios bus pateiktos jums, kai jos bus taikytinos.

13. KAIP ŠIOMIS SĄLYGOMIS RIBOJAMA BENDROVĖS „COCA-COLA“ ATSAKOMYBĖ?

„Coca‑Cola“ garantijų atsisakymas

KAI TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“, SU VISAIS TRŪKUMAIS IR DEFEKTAIS IR BE JOKIŲ GARANTIJŲ.

KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, BENDROVĖ „COCA-COLA“ SAVO IR SAVO FILIALŲ BEI SAVO IR JŲ ATITINKAMŲ LICENCIJŲ DAVĖJŲ, TURINIO IR TIEKĖJŲ (TOLIAU KARTU – „COCA-COLA“ ŠALYS) VARDU AIŠKIAI ATSISAKO TEIKTI BET KOKIAS GARANTIJAS, NESVARBU, AR JOS BŪTŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTOS, NUMANOMOS, ĮSTATYMINĖS AR KITOKIOS, SUSIJUSIOS SU PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO, TAIP PAT GARANTIJAS, KURIOS GALI ATSIRASTI DĖL PREKYBOS, VEIKLOS, NAUDOJIMO AR PREKYBOS PRAKTIKOS. NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, NĖ VIENA IŠ „COCA-COLA“ ŠALIŲ NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS, NEĮSIPAREIGOJA IR NETEIKIA JOKIO PAREIŠKIMO, KAD PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS, PASIEKS NUMATYTUS REZULTATUS, BUS SUDERINAMOS AR VEIKS SU BET KOKIA KITA PROGRAMINE ĮRANGA, SISTEMOMIS AR PASLAUGOMIS, VEIKS BE PERTRŪKIŲ, ATITIKS BET KOKIUS NAŠUMO AR PATIKIMUMO STANDARTUS, BUS BE KLAIDŲ ARBA KAD BET KOKIA KLAIDA AR DEFEKTAS GALI BŪTI AR BUS IŠTAISYTAS.

KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NETAIKYTI NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR JŲ APRIBOJIMŲ, TAIP PAT NELEIDŽIAMA APRIBOTI TAIKYTINŲ ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ VARTOTOJO TEISIŲ, TODĖL KAI KURIOS ARBA VISOS PIRMIAU NURODYTOS IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

„Coca‑Cola“ atsakomybės apribojimai

„Coca‑Cola“ atsako už pagrįstus tiesioginius ir numatomus nuostolius, patirtus dėl bendrovės „Coca‑Cola“ esminio šių Sąlygų pažeidimo pagal šių Sąlygų nuostatas.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, bendrovė „Coca‑Cola“ nėra ir nebus atsakinga už:

 • žalą, kurios negalima numatyti, įskaitant netiesioginę žalą;
 • kompensacinę arba baudžiamąją žalą;
 • bet kokius pelno, verslo, sutarties, verslo nutraukimo, numatomų santaupų, geros reputacijos ar verslo galimybių praradimo nuostolius, susijusius su jūsų naudojimusi šiomis Paslaugomis;
 • virusus ar kitą kenkėjišką programinę įrangą, gautą naudojantis Paslaugomis, arba Paslaugų klaidas, trikdžius, vėlavimus ar sutrikimus;
 • nuostolius, susijusius su bet kurios trečiosios šalies veiksmais, įskaitant naudojimąsi Susietosiomis paslaugomis arba negalėjimą jomis naudotis.

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TO AIŠKIAI REIKALAUJA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, BENDRA „COCA-COLA“ ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ JUMS UŽ VISUS REIKALAVIMUS, KYLANČIUS DĖL NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS AR NEGALĖJIMO JOMIS NAUDOTIS ARBA SUSIJUSIUS SU JOMIS, ARBA KITAIP KYLANČIUS DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ AR SUSIJUSIUS SU JOMIS, NESVARBU, AR TAI BŪTŲ SUTARTIS, DELIKTAS AR KITA, JOKIU ATVEJU NEVIRŠYS VIENO ŠIMTO JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ DOLERIŲ (100,00 USD).

Jokia šių Sąlygų dalis nėra skirta panaikinti ar apriboti atsakomybę, kuri yra neteisėta, įskaitant atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą dėl mūsų aplaidumo, apgaulingą klaidinimą ar kitą tyčinį elgesį. JEI KURIS NORS IŠ PIRMIAU NURODYTŲ APRIBOJIMŲ BUS PRIPAŽINTAS NEGALIOJANČIU, BENDRA BENDROVĖS „COCA-COLA“ ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, NUOSTOLIUS AR BET KOKIOS RŪŠIES AR POBŪDŽIO IEŠKINIO PRIEŽASTIS BUS APRIBOTA MAKSIMALIAI, KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.

KAIP VARTOTOJUI JUMS GALIOJA BET KOKIA PRIVALOMA JURISDIKCIJOS, KURIOJE GYVENATE, TEISĖS NUOSTATA. JOKIA ŠIŲ SĄLYGŲ DALIS NETURI ĮTAKOS JŪSŲ, KAIP VARTOTOJO, TEISEI REMTIS PRIVALOMOMIS VIETOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOMIS.

14. KAIP „COCA-COLA“ BENDRAUS SU VARTOTOJAIS?

Kai naudojatės Paslaugomis arba siunčiate mums el. laiškus, jūs bendraujate su mumis elektroniniu būdu. Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo ir paskyros nustatymų, mes su jumis bendrausime elektroniniu būdu įvairiomis priemonėmis, pvz., el. paštu, SMS žinute ar Programėlės iš karto gaunamu pranešimu, paskelbdami žinutę Programėlėje ar kitaip per Paslaugas. Kai kurie iš šių pranešimų yra automatiniai, o kai kurie siunčiami pagal numatytuosius nustatymus kaip Paslaugų dalis. Kartais galime pridėti arba pašalinti tam tikrus pranešimų tipus. Ar norite gauti tam tikrus elektroninius pranešimus, galite nustatyti savo paskyros nustatymuose. Nors galite išjungti tam tikrus pranešimus, prireikus mes vis tiek galime siųsti jums pranešimus, kad galėtume jums teikti tam tikras Paslaugų dalis, pvz., pranešti apie saugumo incidentą.

Jūs sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, informacijos atskleidimas ir kiti pranešimai, kuriuos jums pateikiame elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad tokie pranešimai būtų pateikiami raštu, nebent pagal privalomus taikomus įstatymus konkrečiai reikalaujama kitokios pranešimo formos. Už tam tikrus elektroninius pranešimus gali būti taikomi jūsų operatoriaus ar paslaugų teikėjo mokesčiai ar rinkliavos.

Jei pasikeičia jūsų el. pašto adresas arba kita kontaktinė informacija, turite apie tai pranešti bendrovei „Coca‑Cola“. Jūsų el. pašto adreso pasikeitimai bus taikomi visiems mūsų siunčiamiems pranešimams.

Tam tikruose pranešimuose gali būti pateikiama informacija apie jūsų paskyrą, pvz., prašymas iš naujo nustatyti slaptažodį. Šių pranešimų turinį gali peržiūrėti bet kas, turintis prieigą prie jūsų el. pašto paskyros arba mobiliojo įrenginio.

Kai siunčiame rinkodaros ar reklaminius pranešimus, tai darome remdamiesi jūsų sutikimu, kai to reikia. Taip pat galite valdyti mūsų el. paštu gaunamus rinkodaros pranešimus paspausdami kiekvieno rinkodaros el. laiško poraštėje esančią atsisakymo nuorodą.

15. KAIP SUSISIEKTI SU BENDROVE „COCA-COLA“?

Norėdami susisiekti su bendrove „Coca‑Cola“ dėl šių Sąlygų, bendrovės „Coca‑Cola“ vartotojų privatumo politikos arba bendrovės „Coca‑Cola“ atliekamo asmeninės informacijos tvarkymo, kreipkitės į mus apsilankę adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Taip pat galite susisiekti su mumis rašydami adresu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, JAV, skambindami mums telefonu 1 800 GET COKE (1 800 438 2653) arba naudodamiesi bet kuria kita Paslaugose pateikta informacija apie konkrečią jurisdikciją.

Norėdami susisiekti su bendrove „Coca‑Cola“ dėl mūsų privatumo politikos ir to, kaip tvarkome asmeninę informaciją, kurią renkame iš naudotojų arba apie naudotojus, pasinaudokite bendrovės „Coca‑Cola“ vartotojų privatumo politikoje pateikta kontaktine informacija.

16. ĮVAIRI INFORMACIJA

a. Šiose Sąlygose (įskaitant bendrovės „Coca‑Cola“ Vartotojų privatumo politiką ar kitą jums pateiktą privatumo politiką ar pranešimą) pateikiamas vienintelis ir visas bendrovės „Coca‑Cola“ ir jūsų tarpusavio susitarimas dėl Paslaugų ir čia pateiktų klausimų ir pakeičia visus ankstesnius ir ankstesnius rašytinius ir žodinius susitarimus ir sutartis dėl Paslaugų.

b. Jūs sutinkate, kad klaviatūros, pelės ar kito įrenginio naudojimas mygtukui, piktogramai pasirinkti ar panašiam veiksmui arba kitaip pateikti bendrovei „Coca‑Cola“ patvirtinimą ar sutikimą yra jūsų elektroninis parašas, kuris prilygsta jūsų parašui raštu. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų elektroniniam parašui patvirtinti nereikia jokios trečiosios šalies patikros. Jūs sutinkate, kad kiekvienas jūsų elektroninio parašo naudojimas, susijęs su Paslaugomis, reiškia jūsų sutikimą laikytis šių Paslaugų teikimo Sąlygų ta forma, kuria jos egzistavo jūsų elektroninio pasirašymo dieną.

c. Šios Sąlygos įsigalioja ir yra privalomos atitinkamai bendrovei „Coca‑Cola“ ir jūsų teisių perėmėjams.

d. Bendrovė „Coca‑Cola“ gali perleisti šias Sąlygas teisių perėmėjui (visas arba jų dalį), tačiau jūs negalite perleisti Sąlygų be išankstinio aiškaus raštiško bendrovės „Coca‑Cola“ sutikimo.

e. Jei bet kurią šių Sąlygų nuostatą kompetentingos jurisdikcijos teismas ar kitas teismas pripažįsta negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama dėl kokios nors priežasties, ta nuostata turi būti panaikinta arba apribota minimalia apimtimi taip, kad likusios nuostatos liktų galioti taip pat, tarsi tokia neįgyvendinama ar negaliojanti nuostata nebūtų taikoma.

f. Joks bendrovės „Coca‑Cola“ atsisakymas nuo bet kurios šiose Sąlygose nustatytos sąlygos ar nuostatos nelaikomas tolesniu ar tęstiniu tokios sąlygos ar nuostatos atsisakymu arba bet kurios kitos sąlygos atsisakymu. Bet koks bendrovės „Coca‑Cola“ nepasinaudojimas teise ar nuostata pagal šias Sąlygas nelaikomas tokios teisės ar nuostatos atsisakymu.

g. Jokia šių Sąlygų dalis nesukuria bendrovės „Coca‑Cola“ ir jūsų partnerystės, bendros įmonės, atstovavimo ar kitų panašių santykių.

h. Jei bendrovė „Coca‑Cola“ arba jūs negalite įvykdyti bet kokio įsipareigojimo pagal šias Sąlygas dėl priežasties, kurios šalis, kuri remiasi šia nuostata, negali pagrįstai valdyti, paveiktos šalies įsipareigojimų vykdymas bus pratęstas vėlavimo ar negalėjimo įvykdyti dėl tokios priežasties laikotarpiui.  

i. Antraštės ir pavadinimai skirti tik patogumui. Jei nenumatyta kitaip arba iš konteksto neaišku, žodžiai ar frazės „įskaitant“, „konkrečiai“, „pavyzdžiui“, „toks kaip“ arba bet kokie panašūs išsireiškimai turi būti suprantami kaip iliustraciniai ir neapriboja prieš tuos žodžius ar po jų esančių žodžių, aprašymų, apibrėžimų, frazių ar terminų prasmės.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

Bendrovė „Coca‑Cola“ būtų dėkinga už galimybę bet kokius su Paslaugomis susijusius klausimus spręsti tiesiogiai su jumis. Jei norite atkreipti mūsų dėmesį į kokį nors klausimą, susisiekite su mumis apsilankę adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Jūs sutinkate spręsti ginčus, pretenzijas ir ieškinius, kylančius dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis arba susijusius su jomis (toliau kiekvienas iš jų – Ginčas), kaip yra nurodyta šiame 17 skyriuje. Pagal toliau pateiktas konkrečios jurisdikcijos nuostatas, šioms Sąlygoms ir jūsų naudojimuisi Paslaugomis taikomi Džordžijos valstijos (JAV) įstatymai, neatsižvelgiant į teisės nuostatų pasirinkimą.

Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių taikymas yra aiškiai atmestas.

KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. JŪS SUTINKATE, KAD BET KOKS IEŠKINYS, KYLANTIS IŠ PASLAUGŲ AR SUSIJĘS SU JOMIS, TURI BŪTI PAREIKŠTAS PER VIENERIUS (1) METUS NUO IEŠKINIO PRIEŽASTIES ATSIRADIMO; PRIEŠINGU ATVEJU IEŠKINIO PAGRINDAS YRA VISAM LAIKUI NELEIDŽIAMAS.

Kanados vartotojams Jūs ir bendrovė „Coca‑Cola“ sutinkate, kad šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Ontarijo provincijos įstatymus ir joje galiojančius Kanados įstatymus. Jūs sutinkate, kad bet koks teisinis ar teisingumo ieškinys, kylantis iš šių Sąlygų ar su jomis susijęs, būtų pateikiamas tik Toronte, Ontarijuje, esančiuose provincijos ar federaliniuose teismuose, ir jūs sutinkate ir paklūstate išimtinei asmeninei tokių teismų jurisdikcijai nagrinėti bet kokį tokį ieškinį.

ES vartotojams Jei esate ES gyventojas, galite pateikti ieškinį dėl savo vartotojų apsaugos teisių, susijusių su šiomis Sąlygomis, įgyvendinimo ES valstybėje narėje, kurioje gyvenate. Be to, Europos Komisija suteikia internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią galite pasiekti čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Daugiau informacijos apie jūsų kaip vartotojo teises rasite čia.

Italijos vartotojams Bet kokie jūsų ir mūsų ginčai, susiję su šiomis Sąlygomis, bus nagrinėjami tik jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės vietos teismuose. Taip pat galite kreiptis į neteisminę ginčų, susijusių su šiomis Sąlygomis, sprendimo procedūrą (pagal Italijos vartotojų kodekso, 2005 m. rugsėjo 6 d., Nr. 206, 141-141 skyriaus dešimtasis poskyris). Pavyzdžiui, jūs galite naudotis arba konsultuotis su pirmiau minėta Europos internetine ginčų sprendimo platforma.

Bangladešo, Butano, Indijos, Maldyvų, Nepalo ir Šri Lankos vartotojams Šioms Sąlygoms ir jūsų naudojimuisi Paslaugomis taikomi jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos įstatymai, neatsižvelgiant į teisės nuostatų pasirinkimą. Visiems ginčams, kylantiems iš šių Sąlygų, susijusiems su jomis, išimtinę jurisdikciją turi tos vietos, kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta, kompetentingi teismai.

Jungtinės Karalystės vartotojams Šias Sąlygas bei jų turinį reglamentuoja ir jos yra aiškinamos pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Jūs ir mes sutinkame, kad išimtinė jurisdikcija priklauso Anglijos ir Velso teismams (išskyrus atvejį, kad jei esate Šiaurės Airijos gyventojas, ieškinį galite pareikšti ir Šiaurės Airijoje, o jei esate Škotijos gyventojas, ieškinį galite pareikšti ir Škotijoje).

JAV vartotojams

Arbitro pasirinkimas ir taisyklės.  Ginčas turi būti pateiktas nagrinėti tik Amerikos arbitražo asociacijai (AAA) pagal jos Vartotojų arbitražo taisykles. Jei dėl kokių nors priežasčių AAA negali arba nenori vykdyti arbitražo pagal šias sąlygas, jūs ir mes pasirinksime kitą arbitrą pagal 9 JAV Kodekso § 5.

Privalomas (individualus) arbitražas. Jūs sutinkate, kad bet koks mūsų tarpusavio ginčas sprendžiamas tik individualiame (ne grupės) arbitraže. Šalys ketina laikytis Federalinio arbitražo įstatymo, 9 U.S.C. § 1 ir paskesni. Arbitražas reiškia, kad nebus prisiekusiųjų ir teisėjo.

Arbitražo taikymo sritis. Visus su ginču susijusius klausimus sprendžia tik arbitras, taikydamas šias Sąlygas. Arbitras taip pat sprendžia bet kokį klausimą, ar kuris nors ginčas ar ginčo objektas yra arbitražo objektas. Arbitras neturi teisės nagrinėti jokio ginčo kaip grupinio, masinio ar atstovaujamojo ieškinio. Arbitras neturi jokių įgaliojimų pateikti sprendimą niekam kitam, išskyrus jus arba mus.

Arbitražo išimtis (ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teismas). Ginčų, kuriuos galima visiškai išspręsti ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo teisme, arbitražui perduoti nereikia.

Vietos pasirinkimas (Fultono apygarda, Džordžija). Jūs sutinkate, kad visi ginčai bus nagrinėjami tik Fultono apygardoje, Džordžijos valstijoje, nebent Šalys susitartų kitaip arba arbitras nustatytų kitaip. Jūs sutinkate, kad jurisdikcija visais tikslais būtų Džordžijos valstijoje.

Teisės pasirinkimas (Džordžija). Šioms Sąlygoms ir jūsų naudojimuisi Paslaugomis taikomi Džordžijos valstijos (JAV) įstatymai, neatsižvelgiant į teisės nuostatų pasirinkimą. Tačiau nustatant, ar ginčas nagrinėtinas arbitraže, arba arbitražo eigą, vadovaujamasi tikFederalinio arbitražo įstatymu, 9 U.S.C. § 1 ir paskesniais.

Arbitraže taikomos teisių gynimo priemonės. Arbitras gali taikyti bet kokią teisių gynimo priemonę, sprendimą ar rezultatą, kurį šalys būtų galėjusios pasiekti teisme, įskaitant advokato išlaidas ir mokesčius, vadovaudamasis bylai taikoma (-omis) teise (teisėmis), išskyrus draudimą.

Draudimas. Arbitras negali išduoti jokio draudimo. Jei kuri nors iš Ginčo šalių prašo taikyti draudimą, arbitras užbaigs Ginčo arbitražą, paskelbs sprendimą dėl piniginės kompensacijos (jei tokia yra) ir tada šalis, prašanti taikyti draudimą, galės pateikti naują ieškinį valstijos arba federaliniame teisme Fultono apygardoje, Džordžijos valstijoje, tik dėl draudimo. Arbitro nustatytos faktinės aplinkybės ir teisinės išvados negali būti pateikiamos kaip įrodymai ar precedentas vėlesniame procese.

GRUPĖS IEŠKINIO ATSISAKYMAS

Kai tai leidžiama pagal JAV galiojančius įstatymus, bendrovė „Coca‑Cola“ ir jūs sutinkate, kad bet koks ginčo sprendimo procesas bus vykdomas tik individualiai, o ne kaip grupinis, konsoliduotas ar atstovaujamasis ieškinys. Kiekvienas iš mūsų atsisako teisės į prisiekusiųjų teismą.

18. JURISDIKCIJAI BŪDINGOS SĄLYGOS

TOLIAU PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE VARTOTOJŲ TEISES IR PASIRINKIMUS KONKREČIOSE JURISDIKCIJOSE. SIŪLOME PERŽIŪRĖTI ATITINKAMUS SKYRIUS.

Kalifornijos vartotojams Jei esate jaunesnis nei 18 metų ir gyvenate Kalifornijoje, galite turėti teisę reikalauti pašalinti savo Naudotojo turinį, kurį nusprendėte viešai paskelbti Paslaugose. Kad paprašytumėte pašalinti savo Naudotojo turinį, susisiekite su bendrove „Coca‑Cola“ adresu privacy@coca-cola.com ir nurodykite temą „California Minor User Content Removal“ (Nepilnamečio naudotojo turinio pašalinimas Kalifornijoje). Atkreipkite dėmesį, kad pašalinimo teisė nėra absoliuti: ši teisė taikoma jūsų pirminiam Naudotojo turinio paskelbimui, bet ne vėlesniam bendrinimui ar paskelbimui, kurį atlieka kiti asmenys, ir ne kitų asmenų bendrinamam turiniui apie jus. Pašalinimo teisė taip pat netaikoma, jei už Naudotojo turinio paskelbimą gavote kompensaciją ar kitokį atlygį. Bendrovė „Coca‑Cola“ negali užtikrinti, kad Naudotojo turinys bus visiškai pašalintas iš interneto.

Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norite paprašyti, kad bendrovė „Coca‑Cola“ panaikintų apie jus turimą asmeninę informaciją, žr. bendrovės „Coca‑Cola“ privatumo politikos Kalifornijos skyrių.<link>.

Jei Paslaugos bet kuriuo metu laikomos elektronine komercine paslauga (kaip apibrėžta Kalifornijos civilinio kodekso 1789.3 skyriuje), Kalifornijos gyventojai turi teisę gauti šią specialią informaciją apie vartotojų teises:

Paslaugų teikėjas yra: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Jei Paslaugos laikomos elektronine komercine paslauga, galite pateikti skundą dėl Paslaugų arba gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi Paslaugomis, siųsdami el. laišką apsilankę adresu https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Taip pat galite susisiekti su mumis rašydami adresu The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, JAV, arba skambinkite mums telefonu 1 800 GET COKE (1 800 438 2653).

Visiems JAV vartotojams Informacijos apie tai, kaip pranešti apie autorių teisių pažeidimą pagal 1998 m. Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą („The Digital Millennium Copyright Act“, toliau – DMCA), rasite mūsų DMCA politikoje.

Vokietijos vartotojams Jokia šių Sąlygų nuostata neapriboja ir nepanaikina bendrovės „Coca‑Cola“ atsakomybės už didelį neatsargumą Vokietijos naudotojų atžvilgiu. Pagal Vokietijos reklamos federacijos (Deutscher Werberat, ZAW) taisykles bendrovė „Coca‑Cola“ nevykdo reklamos ar rinkodaros veiklos, skirtos jaunesniems nei 14 metų vartotojams. Šiuo pagrindu Paslaugos nėra nukreiptos ar skirtos naudotis jaunesniems nei 14 metų asmenims.