ထုတ်ကုန်များ

Max+ လိမ္မော်အရသာ အချိုရည်

Orange

လန်းဆန်းစွဲမက်စရာ လိမ္မော်အနံ့အရသာအချိုရည် Max+ လိမ္မော်။ အနံ့အရသာစုံလင်ပြီး တကြိုက်မော့လိုက်ရုံနဲ့ လန်းဆန်းတဲ့ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ရောက်သွားစေဖို့ အခုပဲသောက်လိုက်ပါ။

အာဟာရဆိုင်ရာအချက်များ
Serving per package:1
Serving Size 200ml
Energy 58Kcal
Total Fat 0g
Protein 0g
Total Carbohydrates 14.6g
Total Sugar 14.6g
Sodium 6mg

ပါဝင်ပစ္စည်းများ

Carbonated water, Sugar 7%, Acidity Regulators(Citric acid and Trisodium citrate), Orange flavor, preservative(sodium benzoate), Colours (Sunset yellow FCF and Allura red AC)

Lime

တကြိုက်မော့လိုက်ရုံနဲ့ ကြည်လင်လန်းဆန်းသွားစေမဲ့ သံပုရာအနံ့အရသာအချိုရည် Max+ သံပုရာ။

အာဟာရဆိုင်ရာအချက်များ
Serving per package:1
Serving Size 200ml
Energy 58Kcal
Total Fat 0g
Protein 0g
Total Carbohydrates 14.6g
Total Sugar 14.6g
Sodium 23mg

ပါဝင်ပစ္စည်းများ

Carbonated water, Sugar 7%, Acidity Regulators(Citric acid and Trisodium citrate), Lime flavor, preservative(sodium benzoate), Sweeteners(Sucralose and Acesulfame Potassium)

Max+ သံပုရာအရသာ အချိုရည်
Max+ ခရင်မ်ဆိုဒါအချိုရည်

Cream Soda

ထူးကဲတဲ့အနံ့အရသာနဲ့  လန်းဆန်းမှုကိုဖန်တီးပေးမယ့် Max+ ကရင်ဆိုဒါကို အခုပဲသောက်ကြည့်လိုက်ပါ။

အာဟာရဆိုင်ရာအချက်များ
Serving per package:1
Serving Size 350ml
Energy 65Kcal
Total Fat 0g
Protein 0g
Total Carbohydrates 16.4g
Total Sugar 16.1g
Sodium 65mg

ပါဝင်ပစ္စည်းများ

Carbonated water, 4.6% Sugar, Acidity Regulators(Citric acid and Trisodium citrate), Lime flavor, preservative(sodium benzoate), Food colors(Tartrazine and Brilliant Blue FCF), Sweeteners (Acesulfame Potassium and Sucralose) and Cream Soda flavor.

Grape

အမောပြေလန်းဆန်းတဲ့ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် စပျစ်အနံ့အရသာအချိုရည် Max+ စပျစ်

အာဟာရဆိုင်ရာအချက်များ
Serving per package:1
Serving Size 350ml
Energy 100 Kcal
Total Fat 0g
Protein 0g
Saturate fat 0g
Total Carbohydrates 25.5g
Total Sugar 25.5g
Sodium 11mg

ပါဝင်ပစ္စည်းများ

Carbonated water, Sugar 7%, Acidity Regulator(Citric acid),Grape flavor, Preservative (Sodium benzoate), Sweeteners(Acesulfame Potassium and Sucralose) and Food colors (Carmoisine, Brilliant Blue FCF and Tartrazine)

Max+ စပျစ်အရသာ အချိုရည်