VILKÅR OG BETINGELSER: POWERADE

Åpent for innbyggere i Norge i alderen 16+. Internett og registrering kreves. Kampanjen starter 19.02.24 og slutter 31.12.24. Premier du kan vinne: 30 stk Powerade 750ml drikkeflasker og 90 stk Powerade treningshåndkle. Maks 1 vinnertid per person og husholdning. Maksimalt 5 påmeldinger per dag. Fullstendige vilkår er tilgjengelig på coke.no/powerade 

Disse vilkårene og betingelsene ("vilkår og betingelser") gjelder for alle konflikter eller inkonsekvenser med annen kommunikasjon, inkludert reklame- eller reklamemateriell. Deltakelses- og kravinstrukser anses å være en del av vilkårene. Ved å delta vil alle deltakere anses å ha akseptert og være bundet av vilkårene og betingelsene. Ta vare på en kopi for informasjon.

Kampanjen har ingen kjøpsplikt, men du får ekstra poeng og har dermed større sjanse for å vinne premier hvis du skriver inn koden under korken som finnes på under alle Coca‑Cola, Fanta, Urge og Sprite plastflasker. Powerade konkurransen er koordinert av Coca‑Cola Norge AS, Robsrudskogen 5, 1471 Lørenskog. Disse vilkårene beskriver hvordan du kan delta i denne kampanjen.

DU MÅ ERKJENNE OG GODTA DISSE VILKÅRENE FØR DU DELTAR I DENNE KAMPANJEN. HVIS DU IKKE GODTAR Å BRUKE DISSE VILKÅRENE, HAR DU IKKE TILGANG TIL Å BRUKE TJENESTENE VÅRE.

Fyllings- og administrasjonsbyråer: TDK Media AS.

1. Kvalifikasjon

 • Kampanjen er kun åpen for innbyggere i Norge. Ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer av Coca‑Cola Norge, Coca‑Cola Europacific Partners, deres tilknyttede selskaper, byråer eller andre med en profesjonell tilknytning til kampanjen kan ikke delta.

 • Deltakere må være 16 år eller eldre. 

 • Internett-tilgang og søknadsregistrering kreves.

 • Deltakelse er kun gyldig via Coca‑Cola App

 • Hver deltaker kan vinne hver premie maks 1 gang. 

 • Ingen deltakelse fra byråer, tredjeparter, organiserte grupper eller syndikater vil bli akseptert. Ingen ufullstendige, korrupte påmeldinger eller flere påmeldinger fra samme person utover den daglige grensen vil bli akseptert.

2. Kampanjeperiode

 • Kampanjen åpner 19.02.24 og stenger kl. 23.59 den 31.12.24.

 • Påmeldinger sendt utenom denne kampanjeperioden vil ikke inkluderes i kampanjen.

3. Slik deltar du: 

 • Skann QR-koden på din Coca‑Cola, Fanta, Urge, Sprite eller Powerade for å laste ned Coca‑Cola appen, eller last den ned gjennom https://www.coca-cola.com/no/no

 • Logg inn eller opprett en konto for å bruke Coca‑Cola App. Du må oppgi brukernavn, e-postadresse. fødselsdato, hjemland og gyldig e-post for å opprette en brukerkonto.

 • Spill spillene i appen for å få diamanter i lommeboken din i Coca‑Cola appen. Ved å registrere deg mottar du 50 diamanter i velkomstgave.

 • Skriv inn koden under korken for å samle en ekstra poeng/mynter i lommeboken din i Coca‑Cola appen.

 • Delta i Instant Win-konkurranser ved å bruke den nødvendige mengden diamanter og mynter. Den nødvendige mengden diamanter og mynter er tydelig indikert for hver av aktiveringene i applikasjonens "Vinn"-seksjon.

 • I Instant Win-konkurranser vil brukeren umiddelbart vite om de vant med sin deltakelse. I tilfelle de vant, vil de få en bekreftelsesbillett i delen "Mine premier" under "Profil".

 • Koder under korker for å samle mynter finner du på følgende flasker, avhengig av lagerbeholdning og tilgjengelighet:
 • 500 ml plastflasker (Coca‑Cola, Fanta, Urge og Sprite).
 • 1500ml plastflasker (Coca‑Cola, Fanta, Urge og Sprite)
 • Kun gyldige oppføringer i kampanjeperioden vil bli akseptert. All registreringsinformasjon er gjenstand for verifisering og avhør.

 • Ved mistenkelig aktivitet forbeholder arrangøren seg retten til å be om å bekrefte legitimiteten til deltakeren/vinneren.

 • Påmeldingen må gjøres direkte av den som deltar i kampanjen. Falske registreringer, flere registreringer eller registreringer via kontoer opprettet ved hjelp av metoder som datamakroer, et skript eller bruk av automatiserte enheter eller prosesser er ikke tillatt, og alle slike registreringer vil bli diskvalifisert.

 • Alle vinnere samtykker i å delta i enhver rimelig publisitet i forhold til tildeling av premier innenfor rammen av denne kampanjen uten ytterligere kompensasjon.

 

 • Arrangøren forbeholder seg retten til å legge til flere premier til hovedkampanjen.

4. Detaljer om premien(e)

 • Informasjon om hvordan premien vil bli distribuert:

 • 30 stk Powerade 750ml drikkeflasker (verdi NOK ???,-). Maks 1 vinner per husholdning – 1 vinner trekkes hver uke. 

 • 90 stk Powerade treningshåndkle (verdi NOK ???,-). Maks 1 vinner per husholdning – 2 vinnere trekkes hver uke. 

 • Diamanter krevd for deltakelse: 1000

 • Mynter krevd for deltakelse: 0

 • Du vil kunne vite om du vant eller ikke så fort du har deltatt i konkurransen. 

 • Premiene kan ikke refunderes og kan ikke selges, auksjoneres eller annonseres for salg, verken online, i aviser eller andre steder. Enhver person som bryter dette, vil bli diskvalifisert fra å delta. Ingen alternativ premie vil være tilgjengelig helt eller delvis, unntatt i tilfeller utenfor arrangørens rimelige kontroll. Premie-leverandøren forbeholder seg retten til å tilby et passende alternativ med lik eller større verdi. Med mindre annet er skriftlig avtalt av arrangøren, vil premien kun deles ut direkte til vinneren.

 

5. Vinnervalg og melding

 • Instant Win-konkurranser

 • I Instant Win-konkurransene har premier blitt tilfeldig fordelt og knyttet til "vinnertider" som er tilfeldig forhåndsvalgt av et sikkert, uavhengig verifisert dataprogram. Det er totalt 120 vinnertider tilgjengelig gjennom kampanjen. Den første personen som deltar i eller etter den tildelte vinnertiden, har blitt ansett for å ha vunnet. Alle premier er tilgjengelige for å vinnes, men kan ikke vinnes i kampanjeperioden hvis ikke alle vinnertidene matches.

 • Vinnerne vil bli varslet online umiddelbart etter trekningen, og en bekreftelsesbillett vil være synlig i «Mine premier»-delen under «Profil». Bekreftelsesbillett inkluderer instruksjoner om hvordan du løser inn den aktuelle premien samt utløpsdatoen.

 • Arrangøren påtar seg ikke ansvar for manglende levering på grunn av feilinformasjon. Enhver premie som returneres ulevert antas å være uønsket, og arrangøren forbeholder seg retten til å omfordele, hvis tiden tillater det, ved å bruke samme prosess som nevnt ovenfor i disse vilkårene.

 • Ingen premier sendes utenfor Norge.

6. Generell informasjon

 • Ved å delta i denne kampanjen godtar deltakeren disse vilkårene og betingelsene, inkludert eventuelle ytterligere beslutninger som arrangørene kan ta for å sikre en jevn gjennomføring av denne kampanjen. Arrangøren har rett til å tilpasse mekanikken i kampanjen. Arrangøren tar intet ansvar for kostnader som påløper deltakeren. 

 • Personopplysningene som samles inn når du laster ned appen, bruker den og/eller deltar i denne kampanjen, administreres og kontrolleres av COCA-COLA SERVICES SA / NV i samsvar med personvernloven (se Coca‑Cola personvernerklæring https://www.coca-cola.com/no/no/legal/privacy-policy. Arrangøren, dens agenter og premiepartnere vil kun bruke personlig informasjon fra deltakerne i denne kampanjen med det formål å administrere denne kampanjen, med mindre det er innhentet samtykke til å bruke slik informasjon til andre formål. Ved å delta i kampanjen godtar du bruken av dine personlige data som beskrevet her. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. All annen kommunikasjon eller materiale du sender til Nettstedet, Facebook og/eller mobilappen, slik som spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, behandles som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær og kan brukes av arrangøren til andre formål.

 • Deltakeren har rett til innsyn i sine data og kan om nødvendig be om at de blir rettet eller slettet ved å skrive til forbrukerservice på Contact Us (coca-cola.com)

 • I omstendigheter utenfor arrangørens kontroll, hvor svindel, misbruk og/eller en feil (menneske eller datamaskin) påvirker eller kan påvirke den riktige driften av denne kampanjen eller tildelingen av premier, forbeholder arrangøren seg retten til å kansellere eller endre kampanjen eller disse vilkår, på når som helst, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakerne for å unngå unødvendig skuffelse.

 • Arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere alle bidrag og vinnere, samt å nekte å dele ut en premie / trekke tilbake premie og/eller nekte videre deltakelse i kampanjen der det er rimelig grunn til å tro at det har vært brudd på vilkårene og forhold eller funnet å manipulere deltakelsesprosessen eller opptre på noen måte som forstyrrer kampanjen. Arrangørens avgjørelse er endelig i alle saker som gjelder aksjonen.

 • Noen ganger, på grunn av årsaker utenfor arrangørens kontroll, kan det hende at nettsiden (som med alle nettsider) eller applikasjonen ikke er tilgjengelig. Arrangøren kan ikke garantere kontinuerlig, uavbrutt tilgangskampanje. Intet ansvar vil bli akseptert for eventuelle tekniske problemer med nedlasting, installasjon eller bruk av applikasjonen eller registreringen. Arrangøren er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av et slikt arrangement.

 • Ansvarsbegrensninger: I den grad loven tillater det, er verken arrangøren eller kampanjepartnerne ansvarlige for: 

 • Enhver unøyaktig eller unøyaktig kodeinntasting, eller for feil eller mislykket elektronisk dataoverføring; 

 • Uautorisert tilgang til, eller tyveri, ødeleggelse eller endring av koder i løpet av kampanjeperioden

 • Kommunikasjonslinjefeil, uansett grunn, med hensyn til utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som brukes i alle aspekter av denne kampanjen.

 • d. hindringer eller utilgjengelighet av Internett, applikasjonen eller nettstedet eller en kombinasjon av disse; 

 • Skade på deltakernes eller en annen persons datamaskin som kan være relatert til eller som følge av ethvert forsøk på å delta i kampanjen.

 • Ulykker, forsinkede leveranser, kostnader og enhver skade, uavhengig av deres natur eller årsak, som følge av deltakelse i denne kampanjen, tildeling av premien, mottak eller bruk av premien i noen form.

 • Denne klausulen gjelder ikke ved alvorlig eller forsettlig mishandling fra arrangørenes eller deres representanters side.

 • Hvis noen av disse klausulene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal de kuttes og slettes fra disse vilkårene og betingelsene. De resterende klausulene forblir i full kraft og virkning.

 • Disse vilkårene er underlagt norsk lov. De lokale domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår i forbindelse med eller om disse vilkårene.