menneskerettighetspolitikk

Menneskerettigheter og åpenhetsloven

Vår menneskerettighetspolitikk

Coca Cola Europacific Partners Norge (CCEP NO) sin menneskerettighetspolitikk er inspirert av de internasjonale menneskerettighetsprinsippene nedfelt i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonens erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og FNs Global Compact. Retningslinjene gjelder for CCEP, selskapene den eier, selskapene den har en minoritetsinteresse i og enhetene den administrerer.

I 2021 reviderte vi vår menneskerettighetspolicy for å gjenspeile det utvidede fokuset til CCEP og spesifikasjonene til våre nye Australia, Pacific and Indonesia (API) operasjoner. Som en del av dette har vi tatt med landbruk, vannressurser og miljøpåvirkninger.

Menneskerettighetspolitikk

Hos Coca‑Cola Europacific Partners er menneskerettigheter grunnleggende for hvordan vi driver virksomheten vår hver eneste dag og måten vi opererer på i lokalsamfunnene våre. Dette er en del av vår forpliktelse for å sikre at alle som jobber for og med virksomheten vår blir behandlet med verdighet og respekt, uansett hvor de jobber og bor. Vi jobber etter de høyeste standarder innen etikk og menneskerettigheter og forventer det samme fra våre leverandører. Vi har en nulltoleranse til moderne slaveri.

Vår rapport på Aktsomhetsvurdering for 2022 kan du lese her

Meld inn bekymringer

Vennligst kontakt oss hvis du observerer eller har noen indikasjoner på brudd på menneskerettigheter eller miljøvern hos CCEP NO.

Mer informasjon om hvordan du rapporterer en bekymring finner du her