Coca-Cola står bak et initiativ for å gi ungdommer baristaopplæring. Her er to som er i gang med å lage kaffe på en espresso maskin.

Baristaopplæring for ungdom sammen med Røde Kors

Det siste året har 25 ungdommer fått opplæring som baristaer gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Røde Kors og Coca‑Cola. Resultatet er nyttig arbeidserfaring

Opplæringen er todelt med kurs i lokalene til Oslo Røde Kors og hos Coca‑Cola på Lørenskog. Etter et halvt år med arbeidstrening på et av ressurssentrene til Røde Kors får deltageren en attest som bevis på opplæringen de har gjennomgått.

– Arbeidstreningsprogrammet er et lavterskeltilbud til ungdom som kommer til ressurssentrene våre. De ønsker seg arbeidserfaring med et ofte tydelig mål om å få en deltidsjobb eller sommerjobb. For mange er dette første gangen de jobber med kundeservice eller har ansvaret for å ta imot betaling. De får også trent seg på renholdsrutiner og internkontroll på en arbeidsplass, forklarer Andres Rafael Diaz som er avdelingsleder ved Avdeling Oppvekst i Oslo Røde Kors. Siden arbeidstreningen er ulønnet fungerer den også som en fin introduksjon til frivillig arbeid.

Jobberfaring og inkludering

Over 70 prosent av de som har gjennomført opplæringsprogrammet så langt opplyser at de har hatt bruk for erfaringen når de har søkt jobb i etterkant. Og selv om de aller fleste begrunner ønsket om arbeidserfaring som den viktigste motivasjonen for å delta, viser det seg i etterkant at det sosiale har hatt like stor betydning. Noe som også stemmer godt overens med at en del av målsettingen for prosjektet er nettopp inkludering.

Over 5 500 ungdommer bruker de fire ungdomssentrene til Oslo Røde Kors aktivt. Her bidrar over 500 frivillige med alt fra leksehjelp, relevante aktiviteter og arbeidstrening til samtaler og refleksjon over egen fremtid. Andres Rafael Diaz vet hvor mye sentrene betyr for den enkelte. Nettopp derfor setter han stor pris på samarbeidet med Coca‑Cola og bidraget til å drifte ressurssentrene og prosjekter som arbeidstreningsprogrammet.

– For at vi skal klare å løse de utfordringene vi har i samfunnet generelt er det viktig at både organisasjonene, næringslivet og det offentlige samarbeider. Å legge til rette for frivillighet koster penger. Så når Coca‑Cola velger å bidra i arbeidet vi gjør betyr det mye for oss. At vi har samarbeidet helt siden 2001 er spesielt flott. Det betyr at vi får tid til å bli godt kjent med hverandre, og får etablert et fruktbart samarbeid, fastslår han.

Viktig samfunnsansvar

Mange er ikke klar over at Coca‑Cola har samarbeidet med Røde Kors internasjonalt helt siden 1917. Noen er kanskje også overrasket over at et selskap som Coca‑Cola jobber såpass tett med en humanitær organisasjon. Per Hynne, Kommunikasjonsdirektør i Coca‑Cola er imidlertid klar på at et slikt samarbeid er viktig, ikke bare for Røde Kors men også for Coca‑Cola.

– Vi er en lokal aktør som har et ansvar for å skape verdier utover arbeidsplasser og inntekter til staten i form av skatter og avgifter. Derfor har vi alltid jobbet tett med lokalsamfunnene hvor vi operer, både i Norge og internasjonalt. Arbeidsløsheten blant ungdom kan være stor, og terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet tilsvarende høy. Når vi samarbeider med organisasjoner og lokalsamfunnene med å gi de unge opplæring, arbeidstrening og ferdigheter får de større muligheter til å lykkes senere i livet, forklarer Hynne.

At valget falt på Oslo Røde Kors var ingen tilfeldighet, påpeker han.

– Først og fremst gjør de en fenomenal innsats mot barn og unge, og skaper en trygg møteplass for alle som faller utenfor de vanlige fritidsaktivitetene. Og ikke minst har de erfaring, rutine og en struktur som sikrer at de skaper resultater, avslutter Hynne i Coca‑Cola.

Coca‑Cola og Røde Kors

Den første samarbeidsavtalen mellom Oslo Røde Kors og Coca‑Cola ble inngått i 2001, da Røde Kors Ressurssenter på Grorud ba om å få en brusautomat fra Coca‑Cola i sine lokaler. Gjennom årene har Coca‑Cola støttet driften av Oslo Røde Kors Ressurssentre på Grorud, Mortensrud, Grønland og Majorstua og et eget arbeidstreningsprogram tilknyttet sentrene. 

Målsettingen for samarbeidet er å bidra til å hjelpe lokal ungdom som faller litt utenfor de normale samfunnsstrukturene, ved å tilby en lavterskel møteplass som er trygg og som kan hjelpe i hverdagen.

Coca‑Cola har også bidratt til andre arrangementer og prosjekter i regi av Røde Kors, blant annet en skatepark på Majorstua og Prosjekt «Puls» som tilbyr fysisk aktivitet for ungdom.

Også internasjonalt har Coca‑Cola tilsvarende samarbeid i alle markeder de opererer i. De har ulike formater, men felles er at de har fokus på ungdom som trenger hjelp for å se muligheter, få tilhørighet, få arbeidstrening og annen støtte.

Coca‑Cola har samarbeidet med Røde Kors internasjonalt siden 1917.