klima

COCA‑COLA SLUTTER SEG TIL BRANSJEAVTALEN MOT MATSVINN

I starten av 2023 sluttet Coca‑Cola seg til Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Avtalens mål er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn er en samarbeidsavtale mellom flere departementer og bransjeorganisasjoner. Den definerer felles innsats og mål for matsvinn i hele verdikjeden, og er nå også signert av Coca‑Cola Europacific Partners Norge, som produserer og tapper Coca‑Colas merkevarer i Norge.

Som bedrift tilsluttet bransjeavtalen skal Coca‑Cola Europacific Partners Norge gjøre data tilgjengelig gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift til bransjeorganisasjonen i sin sektor, gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift, og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden på de områdene som er formålstjenlig og innenfor konkurranselovgivningen.

– Vi er opptatt av at all den gode drikken vi lager skal nettopp drikkes. Derfor har vi nå signert Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Dette er et område vi allerede har jobbet med i lang tid, blant annet gjennom samarbeid med kundene våre, Matsentralen, Too Good To Go og andre aktører, sier Carl Lescroart, administrerende direktør for Coca‑Cola Europacific Partners Norge.

– Når vi nå signerer denne avtalen, er det et signal om at vi vil fortsette dette arbeidet ved å bidra med tiltak både i egen bedrift, og på tvers av verdikjeden, avslutter Lescroart.