Vi velger 100 % resirkulert plast

Vi har besluttet at alle flaskene vi produserer i Norge skal lages av 100 % resirkulert plast*. Dette reduserer vårt plastforbruk og våre klimautslipp, og er et bidrag på veien mot en sirkulær økonomi for plast i Norge.

Fra første halvår i 2021 vil alle flaskene vi produserer i Norge lages utelukkende av resirkulert plast. Dette betyr en årlig reduksjon i bruken av ny plast med 4 300 tonn (75 %), og i klimautslippene fra flaskeproduksjonen med 28 %.

Flasker med Coca‑Cola, Fanta, Sprite og Urge i norske butikkhyller vil dermed være laget av 100 % resirkulert plast* utpå nyåret. De nye flaskene skal pantes som før.

Plast er en klimaeffektiv form for emballasje når den samles inn og brukes på nytt. Vi håper vår overgang til 100 % resirkulert plast kan bidra til målet om en norsk sirkulær økonomi for plast. Det vil si et lukket kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje samles inn og gjenvinnes.

En verden uten avfall

Overgangen til 100 % resirkulert plast* er en del av vår internasjonale strategi, World Without Waste, der målet er en verden uten emballasjeavfall.

I Norge har vi forutsetningene for å lede an på dette området. Vi har verdens kanskje beste system for panting, som driftes av Infinitum. Dette gode pantesystemet og nordmenns sterke ønske om å bruke det, sammen med endringer som den vi nå gjennomfører, betyr at målet om en sirkulær økonomi for plast er mer oppnåelig her enn kanskje noe annet sted i verden.

PET (PolyEtylenTereftalat) er et av de vanligste plastmaterialene og er hyppigst brukt til flasker for brus og mineralvann. PET er en polyester som gir høy glans og transparens samt meget god slagfasthet og dermed sikker emballering. Andre anvendelser til matemballasje er skåler til pakking av kjøtt, fisk og pålegg samt beger til frukt og grønt. PET er et materiale med høy renhet og svært lav migrasjon.

rPET er resirkulert polyetylentereftalat (PET) - med andre ord materiale laget av tidligere brukt PET-plast.

I Norge har vi tidligere brukt resirkulert PET i en del av flaskene våre, men nå vil 100% av hver plastflaske produsert i Norge være fra resirkulert innhold.

Alle PET-flasker som er tappet i Norge vil være laget av resirkulert plast.

Vi planlegger å introdusere de første flaskene laget av 100% resirkulert og 100% resirkulerbar plast (med unntak av etikett og lokk) i starten av andre kvartal 2021.

Plastflasker laget med 100% resirkulert innhold har et av de laveste karbonavtrykkene av alle typer emballasje, og de eliminerer bruken av jomfruelig PET. PlantBottle er fortsatt et godt alternativ for markeder som ikke er i stand til å skaffe nok rPET for all emballasje. Fra et FoU-perspektiv er PlantBottle™ en innovasjon vi vil fortsette å utvikle og lære av.

Et steg videre

For oss er overgangen til 100 % resirkulert plast på flaskene det eneste riktige å gjøre. Vi har jobbet lenge med bærekraftig emballasje, blant annet da vi tok i bruk PlantBottle – laget av 22,5 % plantemateriale og 25 % resirkulert plast – på våre norske flasker i 2013.

Og overgangen til 100 % resirkulert plast er et viktig steg videre på denne veien.

* 100 % resirkulert plast i hele plastporteføljen (bortsett fra etikett og kork)

Faktaboks

Endringene i Norge er del av Coca‑Colas internasjonale bærekraftstrategi. Målet er at selskapet globalt skal samle inn igjen hver eneste flaske som selges innen 2030, ha 100 % gjenvinnbar emballasje innen 2025, og et nivå på 50 % resirkulert materiale i plastflaskene innen 2030. Mange land ligger foran disse målene, deriblant Norge..