Som bildet viser, nå fester vi korken på plastflaskene. Dette er godt for miljøet og deg da de kjøpes sammen og pantes sammen.

Nå Fester Vi Korken – Kjøpes Sammen, Pantes Sammen

Små endringer kan føre til store fordeler. Derfor vil du nå oppleve nye korker på flaskene våre, som er festet fast til flaskene. Ikke store endringen, men definitivt til det bedre.

26.08.2022

Fra september introduserer vi nye korker på alle flaskene vi produserer her i Norge. Derfor vil du nå oppleve at korkene på blant annet Coca‑Cola, Fanta og Sprite er festet til flaskene. Etter at du har åpnet flasken, henger dermed korken fremdeles fast.

Nytt EU-direktiv

Dette grepet gjør vi for å imøtekomme EU-direktivet for engangsartikler. Dette krever blant annet at korker på engangsflasker festes innen 2024. Samtidig passer denne endringen godt med vår strategi om å samle inn all emballasje vi selger innen 2030.

De nye korkene har mange fordeler: I tillegg til at de sikres mot å havne i naturen, reduserer de samtidig vårt forbruk av fossil plast med 270 tonn i året. Denne besparelsen kommer i tillegg til de 4 300 tonn fossil plast vi reduserte vårt årlige forbruk med, da vi gikk over til flasker av 100 % resirkulert plast i 2021¹.

Kjøpes sammen, pantes sammen

For oss i Coca‑Cola er dette en fin anledning til å minne om at korker alltid skal følge med i pant

Flaske og kork kjøpes sammen, og skal pantes sammen. De fleste nordmenn er allerede flinke til å pante med korken på, og med de nye festekorkene vil enda færre korker mistes, kastes eller glemmes før panting. Nettopp panting er måten vi alle bidrar til en mer sirkulær økonomi, der plastflaskene kan brukes igjen og igjen. Med de nye festekorkene vil enda flere korker følge med inn i dette kretsløpet.

Vi både håper og tror du vil sette pris på de nye korkene. De er en del av den stadige utviklingen for å gjøre emballasje mest mulig bærekraftig. Har du innspill, er du velkommen til å kontakte vår forbrukerservice

¹ 100 % resirkulert plast i hele plastporteføljen (bortsett fra etikett og kork).