Ved god planlegging og innsats kan vi spare 5 100T fossil plast i året på plastflasker som vi ser på bildet.

De Sparte Oss For 5 100 Tonn Fossil Plast – På Ett År

I 2021 gikk Coca‑Cola over til å produsere alle flasker i Norge med 100 % resirkulert plast¹. Et år etter ser vi at de nye flaskene har redusert vårt årlige forbruk av fossil plast med over 5 100 tonn² – og våre klimautslipp med opptil 70 %.

Invalid date. Please publish page or set Publication Date

Coca‑Cola har jobbet i mange år med å redusere vårt forbruk av ny, fossil plast i Norge. Allerede i 2013 introduserte vi flasker som delvis var laget av både resirkulert og plantebasert plast. Og i 2021 kom den viktigste milepælen – så langt. Da gikk vi over til å bruke 100 % resirkulert plast¹ i alle flasker vi produserer her i landet.

Ett år etter ser vi at disse nye flaskene har spart store mengder fossil plast og klimautslipp. Tallene taler for seg selv:

Vi brukte over 7 300 tonn plast i 2021, av dette var over 6 600 tonn resirkulert (inkludert krympeplast). Det vil si at 90 % av plasten som Coca‑Cola brukte i Norge i 2021 var resirkulert; en kraftig økning fra 22 % i 2020.

Denne reduksjonen i forbruket av ny, fossil plast, gir en tilsvarende reduksjon i klimautslippene fra produksjonen. De nye flaskene førte til at våre klimautslipp fra flaskeproduksjonen ble redusert med opptil 70 % i 2021.

Sirkulær økonomi for drikkevareplast

Norge er et av de første landene i verden der Coca‑Cola har gjennomført overgangen til 100 % resirkulert plast¹ i hele porteføljen. Det er fordi vi her i landet har verdens kanskje beste system for retur av drikkevareemballasje – den norske panteordningen.

I tillegg til de umiddelbare besparelsene i klimautslipp og forbruk av fossil plast vi har sett i løpet av det første året, er målet at de nye flaskene også bidrar på veien mot en sirkulær økonomi for drikkevareplast: Et kretsløp der all slik plast samles inn, gjenvinnes og brukes på nytt.

¹ 100 % resirkulert plast i hele plastporteføljen (bortsett fra etikett og kork).

² Sammenlignet med flasker av 100 % ny, fossil plast