Alkalinite nedir?

Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar, alkalinitenin en önemli şeklidir. Bikarbonatlar karbondioksitin topraktaki bazik maddeler üzerindeki faaliyeti sonucu sularda oluşurlar.

 

Doğal sularda ayrıca boratlar, silikatlar ve fosfatlar gibi diğer zayıf asit tuzları küçük miktarlarda bulunabilirler. Doğal sularda bulunan Kabonat ve Bikarbonat iyonlarını nötralize eden H+ iyonları miktarına alkalinite denir. Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Toplam Alkalinite genelde "mg/L CaCO3 cinsinden" ifade edilir. Doğal sularda alkalitenin en önemli kısmı 3 tür maddeden ileri gelir. Bunları pH değerlerinin yüksek oluşuna göre şu şekilde gruplandırabiliriz:

 

 

  • OH¯ : Hidroksil iyonu
  • CO3¯ : Karbonat iyonu
  • HCO3¯ : Bikarbonat iyonu

 

 

Su içinde bulunan ve kimyasal bir denge oluşturan bu iyonlar suyun pH derecesine göre azalır veya çoğalırlar.