KULLANIM KOŞULLARI

1. Bu Siteyi Kullanmak Suretiyle Bu Koşulları Kabul Ediyorsunuz

Siteye ve onun kullanımına erişiminiz aşağıdaki Kullanım Koşullarına ve geçerli tüm kanun ve düzenlemelere tabidir. Siteye erişmek ve onu kullanmak suretiyle, sınırlama veya ehliyete tabi olmaksızın bu Kullanım Koşullarını kabul ediyorsunuz ve bu konuda tarafınızla şirket arasındaki diğer tüm sözleşmelerin yerine bu Sözleşmenin geçtiğini ikrar ediyorsunuz. Eğer sınırlama veya ehliyet olmaksızın bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, siteyi ziyaretinizi sonlandırmanızı rica ederiz.

2. İçeriğin Mülkiyeti

Site ve tüm metin ve görüntüler dahil bütün içeriği ("İçerik") şirkete aittir ve telif haklıdır ve aksi belirtilmediği sürece, tüm haklar saklıdır. Bir marka, logo veya hizmet markası olan tüm İçerik aynı zamanda şirketin tescilli olup olmamasına bakılmaksızın markasıdır.

Şirket, Sitedeki malzemenin ve bilginin ("İçerik") hazırlanma aşamasında, kendisinden beklenebilecek âzami dikkati sarf etmiş olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca şirket bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

Sitede kullanılan İçeriğin telif hakları, sitede belirtildiği şekilde şirkete aittir. Bu Sitedeki İçeriğin telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Bu Sitesideki İçerik, ticari kullanım ve dağıtım amacı ile kopyalanamaz, değiştirilemez veya başka bir sitede kullanılamaz. Bu İçeriğin herhangi bir kısmının izinsiz çoğaltılması veya kullanımı kesinlikle yasaktır.

Sitede Şirket’in tahminlerine dayanan ileriye dönük beyanlar olabilir. Bu gibi beyanlar, yapıldıkları tarihteki şirketin müstakbel olaylar hakkındaki görüşlerini yansıtmakta olup, risk ve belirsizliğe tabidirler. Şirket, buna benzer ileriye dönük beyanları güncelleştirme niyeti ve mükellefiyeti olmadığını bildirir.

3. Siteyi Kullanmanız

Şirket, size Siteyi aşağıdaki şekilde kullanma izni vermektedir:

Sitede yer alan insan ve yer görüntüleri dışında, İçeriği ancak ticari olmayan şahsi kullanım için ve aynı zamanda İçerikteki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini saklamanız şartıyla indirebilirsiniz; fakat; Sitede “yer alan insan veya yer görüntülerini şirketin yazılı izni olmaksızın kullanamazsınız;

İçerik şirketin yazılı izni olmaksızın dağıtamaz, değiştiremez, kopyalayamaz (yukarıda belirtilenler dışında), iletemez, gösteremez, yeniden kullanamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, bunlardan türetilmiş eserler yaratamaz, transfer edemez, satamaz veya diğer şekillerde kullanamazsınız;

Siteyi, hak ihlal edici, tehdit edici, yanlış, yanlış yönlendirici, istismar edici, taciz edici, iftira edici, lekeleyici, bayağı, müstehcen, skandal niteliğinde, tahrik edici, pornografik veya saygısız malzemeler ya da suç olarak görülen, cezai sorumluluğa yol açan ya da diğer bir şekilde kanunları ihlal eden bir hareket teşkil edecek veya böyle bir hareketi teşvik edecek malzemeler göndermek için kullanmanız yasaktır - şirket, kendisinden bu tür bir bilgi veya malzeme gönderen herhangi bir kişinin kimliğini açıklamasını isteyen tüm kanun uygulayıcı makamlar veya mahkeme karalarıyla işbirliği yapacaktır ve Siteyi reklam yapmak veya ticari taleplerde bulunmak üzere kullanmanız yasaktır.

4. Gizlilik

Siteye elektronik postayla veya diğer şekillerde ilettiğiniz tüm kişisel veriler (örneğin, adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-mail adresiniz) şirket tarafından Sitenin Gizlilik Politikası’na göre kullanılacaktır. Siteye ilettiğiniz sorular, yorumlar, öneriler vb. gibi diğer her tür iletişim veya malzeme, gizli olmayan ve mülkiyet haklarına tabi olmayan bir şekilde ele alınacaktır.

5. Garantilerin Reddi

Ek olarak, Sitede bulunabilecek herhangi bir tartışma, sohbet, mesaj, iletim, ilan tahtası vb. ile ilgili olarak, şirket, hak ihlal edici, tehdit edici, yanlış, yanlış yönlendirici, istismar edici, taciz edici, iftira edici, lekeleyici, bayağı, müstehcen, skandal niteliğinde, tahrik edici, pornografik veya saygısız malzemeler ya da suç olarak görülen, cezai sorumluluğa yol açan ya da diğer bir şekilde kanunları ihlal eden bir hareket teşkil edecek veya böyle bir hareketi teşvik edecek malzemelerden kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

6. Yükümlülüğün Reddi

Site kullanımınızın riski tarafınıza aittir. Gerek şirket, gerek iştiraklerinden, bağlı ortaklıklarından, görevlilerinden veya yöneticilerinden veya temsilcilerinden hiçbiri ya da siteyi yaratma, üretme veya teslim etmekle ilgilenen hiçbir taraf bu sitenin veya içeriğin kullanımından kaynaklanan ya da herhangi bir şekilde bununla ilgili olan doğrudan, dolaylı, cezai, tali, özel, sonuçsal veya diğer zarar ziyandan, ister sözleşme, haksız fiil, kesin yükümlülük temelinde olsun, ister başka şekillerde olsun, söz konusu zarar ziyanın mümkün olduğu konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, sorumlu değildir.

7. Üçüncü Şahıs Sitelerine Linkler

Site, şirket dışında üçüncü şahısların sahip olduğu veya işlettiği bazı sitelere linkler içerebilir. Söz konusu linkler, sadece size kolaylık olsun diye verilmiştir. Şirket, söz konusu sitelerin içeriği veya gizlilik politikaları ya da güvenliğini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Yukarıdakilere bir sınırlama getirmeksizin, Şirket özellikle söz konusu siteler:

  • herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal ediyorsa;
  • kesin değilse, eksikse veya yanlış yönlendirici ise;
  • ticarete elverişli veya belirli bir ama uygun değilse;
  • yeterli güvenlik sağlamıyorsa;
  • virüs veya zarar verici türden diğer kalemler içeriyorsa; ya da
  • iftira edici veya karalayıcı nitelikte ise her tür sorumluluğu reddeder.

Şirket söz konusu sitelerdeki ne içeriği ne de ürün ve hizmetleri doğrular. Eğer söz konusu sitelerle veya Siteyle bağlantı kuruyorsanız, bunu, riski kendinize ait olmak kaydıyla ve şirketin izni olmaksızın yapıyorsunuz.

8. Koşullardaki Değişiklikler

Şirket, herhangi bir anda ve bildirimde bulunmaksızın bu yazıyı güncellemek suretiyle Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Tüm bu değişiklikler tarafınızı bağlamaktadır ve bu nedenle geçerli Kullanım Koşullarını incelemek üzere bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir.

9. Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu Kullanım koşulları ve Siteyi kullanmanız, kanun seçimi hükümleri göz önüne alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup ihtilaf hallinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.