Coca‑Cola Y3000 AI Kamera Kullanıcı Şartları

Yürürlük Tarihi: 12 Eylül 2023

Coca‑Cola Y3000 AI Kameraimizi (Y3000 AI Kamera) kullandığınız için teşekkür ederiz.

Bu Coca‑Cola Y3000 Kullanıcı Şartları (Y3000 Şartları), Y3000 AI Kamera kullanımınız için geçerlidir. Bu Y3000 Şartları, genel Coca‑Cola Hizmet Şartlarımızı (Coca‑Cola Şartları) tamamlamaktadır.  Bu Y3000 Şartları Coca‑Cola Şartları ile çelişiyorsa, bu Y3000 Şartları geçerli olacaktır. Bu Y3000 Şartları önemli bilgiler içermektedir; bu nedenle lütfen onları dikkatle okuyunuz.

Y3000 AI Kamera, mobil cihazınızdaki kamerayı kullanarak etrafınızın fotoğrafını çekmenize veya yüklemenize olanak tanır. Yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan Y3000 AI Kamera, konumunuzun “fütüristik” bir versiyonuyla yeni bir görsel oluşturacaktır (Yaratım).

Y3000 AI Kamera, Stable Diffusion’ın üretken AI yazılımını (Stable Diffusion) kullanarak Yaratımınız için içerik üretecektir.Stable Diffusion, metinden görseller oluşturabilen, görselleri metne dayanarak değiştirebilen veya düşük çözünürlüklü ya da düşük ayrıntılı görsellerdeki ayrıntıları doldurabilen açık kaynaklı bir makine öğrenmesi modelidir. Stable Diffusion, Stability AI tarafından geliştirilmiştir ve ilk kez 22 Ağustos 2022’de halka açık olarak piyasaya sürülmüştür. Stable Diffusion hakkında daha fazla bilgi için https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work adresine bakınız. Stable Diffusion’ın açık kaynak lisansı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki 12. paragrafa bakınız.

Bu Şartlar, Y3000 AI Kamera kullanıcıları için yukarıda belirtilen Yürürlük Tarihinde geçerli olacaktır. Bu Şartlar, bağlantı verildiği veya yayınlandığı tüm siteler için geçerlidir.

Y3000 AI Kamera, bir hesap oluşturmanızı veya isim, e-posta adresi veya telefon numarası gibi herhangi bir kişisel bilgiyi Coca‑Cola ile paylaşmanızı gerektirmez. 

Coca‑Cola, çerezlerle ilgili veriler, IP adresi (bazı kanunlara göre kişisel bilgi olarak kabul edilir), Y3000 AI Kamera’yı kaç kez kullandığınız ve cihazınızın işletim sistemi (örneğin tip, kullanılan dil) dahil olmak üzere Y3000 AI Kamera’yı kullanımınız hakkında veri toplar, ancak veriler sizi doğrudan TANIMLAMAZ.  Bunların tümü, Y3000 AI Kamera’yı ilk kez kullanırken kabul ettiğiniz Gizlilik Tercihi Merkezimizde (çerez tercih aracı) açıklanmıştır.

Ayrıca Y3000 AI Kamera orijinal fotoğrafınızı SAKLAMAZ.  Yaratımınızı indirmezseniz, ona tekrar erişemezsiniz. Coca‑Cola, Yaratımınızı iş ve tanıtım amacıyla 31 Aralık 2023’e kadar saklayacaktır.

Yaratımınız otomatik olarak aşağıdaki filigranı içerecektir: “Coca‑Cola Y3000 AI kullanılarak oluşturuldu”, böylece başkaları, Yaratımınızın yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu bileceklerdir.

Coca‑Cola ve sizin aranızda, Yaratımınızın sahibi sizsiniz.

Bununla birlikte, Y3000 AI Kamera için içerik oluşturarak ve yürürlükteki kanunun izin verdiği durumlarda, Coca‑Cola’ya, Yaratımınızı tamamen veya kısmen, herhangi bir amaçla, (reklam amaçlı dahil) ve halihazırda bilinen veya kanunun izin verdiği ölçüde bundan sonra geliştirilecek herhangi bir ortamda kullanmak, barındırmak, depolamak, çoğaltmak, değiştirmek, kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, tercüme etmek, türev eserlerini oluşturmak, dağıtmak ve başka bir şekilde üçüncü taraflara ifşa etmek üzere kısıtlamasız, daimi, dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, tamamen ödenmiş hak ve lisans (ve birden fazla katman aracılığıyla alt lisans verme hakkı) verir (Yaratım Lisansı).

Coca‑Cola ve bağlı kuruluşlarının Yaratımınızı kullanmak zorunda olmadığını anlarsınız. Yaratım Lisansı ile Coca‑Cola’ya manevi haklar devredilmemektedir. Talep edilirse, bu İçerik Lisansında Coca‑Cola’ya verdiğiniz hakları belgelemek için Coca‑Cola veya onun görevlendirdiği kişiler tarafından talep edilen belgeleri imzalamayı kabul edersiniz.

Bir Yaratım oluşturduğunuzda Coca‑Cola’ya aşağıdakileri beyan ve garanti edersiniz: 

a. Yukarıdaki Yaratım Lisansını vermeye yetkilisiniz.

b. Bildiğiniz kadarıyla, Yaratımınız başka bir kişinin veya kuruluşun mahremiyet ve aleniyet hakları ve fikri mülkiyet hakları gibi haklarını bilerek ihlal etmemektedir.

c. Yaratımınız bu Y3000 Şartlarına ve Coca‑Cola Hizmet Şartlarına uygundur.

d. Yaratımınız yürürlükteki kanunları, kuralları ve yönetmelikleri ihlal etmemektedir.

Yaratımınızı oluştururken aşağıdakileri kabul edersiniz:

a. Aşağıdaki niteliklerde içerik oluşturmaya, yüklemeye veya paylaşmaya kalkışmayacaksınız:

i. Gerçek kişilerin (herhangi bir ünlü, siyasi figür veya 18 yaşın altındaki reşit olmayan kişiler dahil) resimlerini veya sizin ya da başka birinin herhangi bir kişisel bilgisini (isim, adres, telefon numarası veya e-posta adresi) içeren.

ii. Coca‑Cola’yı, çalışanlarını, ürünlerini veya hizmetlerini ya da Y3000 AI Kamera ile ilişkili herhangi bir kişiyi veya tarafı küçük düşüren veya alaya alan.

iii. Coca‑Cola’ya ait olanlar dışında marka adları, marka logoları veya ticari markalar içeren.

iv. Yaşayan veya ölmüş ünlüleri ve diğer kamuya mal olmuş kişileri tanımlayan isimleri, resimleri, sesleri veya diğer işaretleri ya da yaşayan veya ölmüş ünlülerin veya diğer kamuya mal olmuş kişilerin görüntü benzerlerini veya ses benzerlerini içeren.

v. Coca‑Cola’nın aldatıcı, uygunsuz, yakışıksız, müstehcen, pornografik, haksız, karalayıcı, iftira niteliğinde veya kötüleyici olduğunu düşündüğü materyaller içeren.

vi. Bir kişiyi veya grubu tehdit eden, taciz eden veya onlara zorbalık uygulayan materyaller içeren.

vii. Coca‑Cola’nın herhangi bir gruba veya kişiye karşı bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti veya zararı teşvik ettiğini ya da ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik ettiğini düşündüğü materyaller içeren.

viii. Coca‑Cola’nın cinsel içerikli, müstehcen, pornografik, şiddet içeren (örneğin cinayet, silah satışı, eziyet, taciz vb. ile ilgili), oluşturulduğu herhangi bir yargı bölgesindeki kanunlara veya yönetmeliklere aykırı (örneğin reşit olmayan içki kullanımı, madde bağımlılığı, bilgisayar korsanlığı vb.), saldırgan, tehdit edici, saygısız, taciz edici, karalayıcı, kötüleyici, ihlal edici veya Coca‑Cola için başka bir şekilde sakıncalı olduğunu (veya bu nitelikteki faaliyetleri teşvik ettiğini) düşündüğü materyalleri içeren.

b. Yaratımınızı paylaşırsanız, “Coca‑Cola Y3000 AI kullanılarak oluşturuldu” filigranını gizlemeyecek veya engellemeyeceksiniz ve Yaratımınızda AI teknolojisinin kullanıldığını saklamaya kalkışmayacaksınız.

c. Bir Yaratımın tamamen insan ürünü olduğunu veya Yaratımın değiştirilmemiş bir fotoğraf olduğunu beyan etmeyeceksiniz.

d. Yaratımınız, Yaratımınızı oluşturmak için AI teknolojisinin kullanımı konusunda herhangi bir kişiyi aldatacak veya aldatmayı amaçlayan bir şekilde kullanılmamalıdır.

e. Yaratımınız, durum öyle değilse herhangi bir kişi veya kuruluş ile olan ilişkinizi yanlış sunmamalı veya Yaratımınızın Coca‑Cola veya başka bir kişi veya kuruluş tarafından onaylandığı izlenimini vermemelidir.

Y3000 AI Kamera’nın zararlı veya aldatıcı içerik oluşturmak amacıyla kötüye kullanılması riskini en aza indirmek için, Y3000 AI Kamera, gerçekçi yüzler içeren görsel yüklemelerini ve ünlüler ve önde gelen siyasi figürler dahil olmak üzere kamuya mal olmuş kişilerin resimlerini oluşturmaya çalışma girişimlerini, ayrıca yukarıdaki 9. paragrafta açıklanan yasaklı kullanımların kapsamına giren herhangi bir içeriği reddeder.

Y3000 AI Kamera’nın gerçek bir yere, binaya, ürüne veya başka bir şeye benzeyen bir Yaratım üretebileceğini anlarsınız.  Yaratımınızın AI teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu, hayal ürünü olduğunu ve yalnızca eğlence amaçlı kullanılması gerektiğini anlarsınız.  Ayrıca, bir AI modeli olarak, görseller, eğitilmiş olduğu verilere dayanır ve bu veriler önyargılı veya eksik bilgiler içerebilir. Önyargıları azaltmaya çalışıyoruz, ancak Y3000 AI Kamera’nın potansiyel sınırlamalarının farkında olmak önemlidir.

Y3000 AI Kamera’ya erişmekle ve onu kullanmakla, bu içerik sorumluluk reddi beyanının şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylarsınız.

 

Y3000 AI Kamera’nın bir parçası olan Stable Diffusion açık kaynaklı yazılımı, https://github.com/Stability-AI/stablediffusion/tree/main adresinde bulunan MIT Lisansına ve diğer lisanslara, sorumluluk reddi beyanlarına ve yasal şartlara tabi olarak kullanılır ve aşağıdaki gibidir:

Telif Hakkı © 2022

Bu yazılımın bir kopyasını ve ilişkili dokümantasyon dosyalarını (“Yazılım”) edinen herhangi bir kişiye, Yazılımın kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yayınlanması, dağıtılması, alt lisans verilmesi ve/veya kopyalarının satılması dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kısıtlama olmadan, aşağıdaki koşullara tabi olarak, Yazılımda işlem yapma hakkı ücretsiz olarak verilmektedir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi tüm kopyalara veya Yazılımın önemli kısımlarına dahil edilecektir. YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN ALENİ VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TÜRDEN GARANTİ VERİLMEKSİZİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. ESER VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ HİÇBİR DURUMDA YAZILIMDAN VEYA YAZILIM İÇERİSİNDEKİ DİĞER İŞLEMLERDEN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKACAK, SÖZLEŞMEYE DAYALI DAVADA, HAKSIZ FİİL SONUCUNDA YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR HAK TALEBİ, ZARAR VEYA BAŞKA BİR YÜKÜMLÜLÜKTEN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.