traktör tarlayı sürüyor

Konya Havzası, Geleceğin Tarımıyla Daha da Verimli

Konya Havzası’nda hayata geçirdiğimiz Geleceğin Tarımı Projesi sayesinde bir yandan toprak ve suyun korunmasını, bir yandan da verimliliğin artmasını hedefliyoruz.

22-07-2019

Konya'da Doğa Koruma Merkezi (DKM) ile birlikte yürüttüğümüz Geleceğin Tarımı Projesi, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alarak, çiftçilerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesini kolaylaştıracak geniş kapsamlı bir model oluşturmayı hedefliyor. 

Gezegenimizin geleceği için çok büyük bir risk olan iklim değişikliği ve beraberindeki kuraklıktan en çok etkilenecek bölgelerin başında, ülkemizin tarımsal açıdan en değerli havzası olan Konya Kapalı Havzası geliyor. Türkiye’nin tarım yapılabilir arazi varlığının %8,2’sini (1,9 milyon hektar) barındırmasına karşılık, Konya, Türkiye’nin kullanılabilir su kaynakları potansiyelinin sadece %3’üne sahip. Üstelik, bölgede uygulanan geleneksel tarım yöntemleri, toprağın üst katmanı ve toprakta bulunan nemi güçlü rüzgarlar ve aşırı sıcaklar gibi iklim olaylarına karşı kırılgan hale getiriyor. 

Koruyucu, önleyici ve mücadele edici, yenilikçi, modern bir tarım uygulama sistemi olan Geleceğin Tarımı Projesi bu noktada devreye giriyor. 

Proje, toprak ve suyun korunmasını sağlıyor

Projede uygulanan doğrudan ekim ve rüzgâr perdesi gibi koruyucu tarım teknikleri ile tarımın en önemli girdileri olan toprak ve suyun korunması sağlanıyor. Güçlenen toprak yapısı ile tarım ürünleri zor iklim koşullarına karşı daha korunaklı hale gelirken hem verim ve hem de çiftçinin refahı artıyor. Yapılan koruyucu tarım uygulamalarının biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri değerlendirilerek hem bu konudaki bilgiler güncelleniyor hem de tarımsal üretimin daha doğa dostu olması için bölge için yeni teknikler uygulanıyor.

Ekosistem hizmetleri yaklaşımını temel alan projede, tarımın faydalandığı ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi için bu ekosistemlerin sağladığı hizmetler ve maruz kaldıkları riskler haritalanıyor. Haritalama ve analiz sonuçlarına göre geliştirilen politika önerileri proje uygulamalarına entegre edilerek tarımın iklim değişikliğine uyumu konusunda örnek pilot uygulamalar geliştiriliyor. 

Saha uygulamaları ve bilimsel bulguların birbirini desteklediği iyi bir uygulama modeli olan proje, bölgede yapılan yeni birçok projenin de öncüsü oldu.

Projeyle ilgili daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.