Gece sulaması yapan bir fıskiye

Gece Sulamasıyla Harran Ovası'nda Su Tasarrufu ve Verimlilik Artışı

2014 yılında başlattığımız Harran Ovası’nda Gece Sulama Projesi sayesinde tarım ürünlerinin veriminde artış görülürken, su sarfiyatında tasarruf yapıldı.

22-07-2019

Sulu tarımda dünyada ilk 10 ülke içinde yer alan Türkiye’de, toplam su potansiyelimizin %75’i tarımsal üretimde kullanılıyor. Bu sebeple, tarımsal üretimde su tasarrufu yapılması ülke kaynaklarının korunması ve gıda güvenliğimiz için büyük önem taşıyor. Hatta tarım sektöründe yapılacak tasarruflar, evlerde tüketilen suyun en az beş katı suyu insanlığa geri kazandırma potansiyeli taşıyor.

Türkiye’nin hâlihazırda en büyük sulama yatırımı olan ve bölgede refah artışı sağlayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında tüm bölgede yoğun sulama yapılıyor. Bölgede gündüz 45°C’lere ulaşan sıcaklıklardan ve Temmuz ve Ağustos aylarındaki %30-33 arasında gerçekleşen düşük nispi nemden dolayı buharlaşma yüksek gerçekleşiyor. Sıcaklığın ve rüzgâr şiddetinin yüksek, nispi nemin düşük ve buharlaşmanın maksimum düzeyde gerçekleşmesi, gündüz saatlerinde sulama randımanını düşürüyor.

Sulama randımanlarının yükseltilmesi için en etkili yöntem sulamanın gündüz saatleri yerine, günün geç saatlerinde ve gece saatlerinde yapılması. 

Coca‑Cola olarak 2014 yılında Doğa Koruma Merkezi, Harran Üniversitesi ve Cullap Sulama Birliği Yönetimi ve birliğe bağlı 50 çiftçi ile iş birliği içinde başlattığımız Harran Ovası’nda Gece Sulaması Projesi ile tarımsal üretimdeki yüksek miktarlı su kayıplarının önüne geçilmesini hedefledik.

Verim ve tasarrufun sürdürülebilir olması için çiftçilere eğitim

Proje kapsamında toprağın nem ihtiyacını gösteren tansiyometreler kullanıldı ve sulamalar sıcaklığın daha düşük olduğu akşam ve gece saatlerinde yapıldı. Ayrıca bölgedeki çiftçilere iklim değişikliğine uyum ve tasarruflu sulama teknikleri eğitimleri verildi.

Gece sulaması uygulamasının yapıldığı arazilerde, bu uygulamanın yapılmadığı arazilere göre verim artışları gözlendi. 

Gece sulaması uygulaması Harran Ovası’ndaki 150 bin hektarlık tarım arazisinde yaygınlaştırıldığı takdirde toplam su tasarrufu 30 milyon tonu bulabilecek.