Có bất kỳ chất phụ gia nào trong Coca‑Cola không?

Có.

Chúng tôi sử dụng phụ gia trong một số đồ uống của chúng tôi, bao gồm cả Coca‑Cola truyền thống, để tạo hương vị và màu sắc và tăng sức hấp dẫn cho của sản phẩm. Chỉ những chất phụ gia phổ biến và được chứng minh là an toàn mới được thêm vào đồ uống của chúng tôi.

Bạn có biết? Phụ gia không nhất thiết phải là nhân tạo. Các chất phụ gia bao gồm axit citric, axit ascorbic và cochineal đều được tìm thấy trong tự nhiên.