Yếu tố con người

'Chúng tôi tin rằng một nơi làm việc mang tính đa dạng, công bằng và hòa hợp sẽ giúp công ty trở nên vững mạnh hơn, cho phép chúng tôi kiến tạo một tương lai chung tốt đẹp hơn cho nhân viên và cộng đồng, trao quyền tiếp cận cơ hội bình đẳng và xây dựng sự gắn kết tại nơi làm việc cũng như trong xã hội. 

 

Từ lâu, chúng tôi đã nhận thấy rằng hoạt động kinh doanh của công ty chỉ vững mạnh khi các cộng đồng mà chúng tôi tự hào phục vụ cũng vững mạnh, và bên cạnh nhân viên, chúng tôi còn nỗ lực để tạo ra tác động tích cực đến cuộc sống của người tiêu dùng, khách hàng và xã hội trên toàn thế giới. 

Chúng tôi đang hành động để tạo ra một tương lai chung tốt đẹp hơn thông qua các khoản đầu tư cho hoạt động trao quyền về kinh tế; đa dạng, công bằng và hòa hợp; cùng với các khoản hỗ trợ cộng đồng thông qua Quỹ Coca‑Cola. 

Lorem Ipsum

Các trọng tâm trong hoạt động xã hội của chúng tôi

Mục tiêu, sáng kiến và tiến độ về phát triển bền vững toàn cầu của chúng tôi

Báo cáo về Doanh nghiệp & Phát triển Bền vững

Chúng tôi tạo ra các thương hiệu và sản phẩm mà mọi người yêu thích đồng thời xây dựng một tương lai bền vững hơn cho doanh nghiệp và cho hành tinh. Chúng tôi làm tất cả những điều này và luôn kiên định với sứ mệnh của công ty: đổi mới thế giới và tạo nên sự khác biệt.

Các cá nhân thuộc tổ chức nhân đạo viện trợ cho người dân Ukraine

Các thông tin thêm về Phát triển bền vững

Tài nguyên này cung cấp thông tin tổng quan về những nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một doanh nghiệp bền vững hơn và tương lai chung tốt đẹp hơn, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người, các cộng đồng và hành tinh của chúng ta.

Một nhân viên Coca-Cola bắt tay với người dân địa phương Sodo, Ethiopia