Chúng tôi quan tâm đến hành tinh, con người và cộng đồng

Chúng tôi mong muốn tạo dựng một tương lai chung bền vững và tốt đẹp hơn. Tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng, con người và hành tinh của chúng ta thông qua hoạt động kinh doanh đúng đắn. Bằng cách trở thành một công ty tốt đẹp hơn, chúng tôi có thể giúp xây dựng một tương lai vững mạnh hơn cho tất cả chúng ta. 

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để phát triển bền vững, tập trung hỗ trợ các vấn đề về xã hội, môi trường và kinh tế. Chỉ thông qua cách tiếp cận toàn diện, chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi mang tính chuyển hóa và lâu dài. 

Chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi là kim chỉ nam để công ty hỗ trợ và gắn kết những con người đặc biệt đã góp phần xây dựng các nhãn hàng và thương hiệu của công ty — từ người nông dân, nhân viên, đối tác đóng chai, nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng đến các cộng đồng địa phương — và giúp chúng tôi đạt được tiến độ trong các mục tiêu góp phần bảo vệ môi trường. 

Lorem Ipsum

Các trọng tâm trong kế hoạch phát triển bền vững của chúng tôi

Tin mới nhất về phát triển bền vững

Hệ thống Coca‑Cola và Quỹ Coca‑Cola huy động nguồn lực để hỗ trợ các chương trình cứu trợ lũ lụt tại Kentucky

DASANI và Sprite ra mắt nhiều sáng kiến bao bì bền vững tại Bắc Mỹ

Các mục tiêu, sáng kiến và tiến độ về phát triển bền vững toàn cầu

Báo cáo về Doanh nghiệp & Phát triển Bền vững

Chúng tôi tạo ra các thương hiệu và sản phẩm mà mọi người yêu thích đồng thời xây dựng một tương lai bền vững hơn cho doanh nghiệp và cho hành tinh. Chúng tôi làm tất cả những điều này và luôn kiên định với sứ mệnh của công ty: đổi mới thế giới và tạo nên sự khác biệt 

Ao trữ nước mưa tại Indonesia

Một cốc Coca‑Cola có thể tái sử dụng

Trang này cung cấp thông tin tổng quan về những nỗ lực của chúng tôi trong hành trình kiến tạo doanh nghiệp bền vững hơn và mang đến tương lai chung tốt đẹp hơn, tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người, cộng đồng và hành tinh của chúng ta. 

Một cốc Coca-Cola có thể tái sử dụng