Có bao nhiêu đường trong một lon Coca‑Cola truyền thống?

35g trong một lon 330ml.

Thông thường, trong 100ml Coca‑Cola Classic sẽ có 10,6g đường.

Tìm hiểu xem chúng tôi giảm đường trong đồ uống của mình như thế nào